reklama - zainteresowany?

Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka - Sensus

Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka
mp3
Autor: Maciej Wielobób
ISBN: 978-83-283-5461-6
stron: 224, Format: mp3
Data wydania: 2019-01-07
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 13,90 zł (poprzednio: 34,75 zł)
Oszczędzasz: 60% (-20,85 zł)

Dodaj do koszyka Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka

Tagi: Joga i medytacja | Psychologia duszy i umysłu | Rozwój osobisty | Życiowe filozofie

Rozwój duchowy to po prostu zmiana punktu widzenia

Hazrat Inayat Khan

Skoro zastanawiasz się nad zagłębieniem się w treść tej książki, być może nie odnalazłeś spełnienia w sukcesie zawodowym, uznaniu innych, a nawet życiu rodzinnym. Doświadczasz pewnej tęsknoty, która popycha Cię do przewartościowania swoich priorytetów i poszukiwania swojej życiowej ścieżki. Drogi rozwoju duchowego. Ścieżka duchowa, mistyczna opiera się na pewnym paradoksie: choć nie ma konkretnej drogi do przejścia, musimy rozpocząć swoją ścieżkę, wykonać pewne kroki, gdyż to co doświadczymy na drodze pozwoli nam zacząć proces oduczania się, dzięki któremu możemy powrócić do samego siebie. Książka Macieja Wieloboba jest swoistym przewodnikiem w tej wewnętrznej podróży. Pokazuje nam gdzie i jak powinniśmy zacząć, jak również przeprowadza poprzez najważniejsze zagadnienia na ścieżce, zapoznaje z kontekstem i praktyką sufickich mantr oraz umożliwia nam rozpoczęcie samodzielnego treniningu etyczno-psychologicznego, który jest podstawą duchowej ścieżki.

 

Dodaj do koszyka Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka

 

Osoby które kupowały "Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka", wybierały także:

 • Kompletna medytacja. Trening przebudzonego życia
 • Dziennik stoika. Refleksje i my
 • Jogiczna podr
 • Mantra ciszy. 7 reguł duchowej ścieżki
 • Mózg na detoksie. Oczyść swój umysł, by sprawniej myśleć, wzmocnić relacje i znaleźć szczęście

Dodaj do koszyka Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka

Spis treści

Duchowo na co dzie. cieka wspczesnego mistyka Audiobook -- spis treci

Wprowadzenie (szejk al-maszejk Mahmud Khan) (13)

Od autora (17)

Rozdzia 1. Czas dla siebie... (21)

Rozdzia 2. Co przyciga Ci do medytacji? Dlaczego interesujesz si duchowoci? (23)

Rozdzia 3. Naturalno (25)

Rozdzia 4. Otwarta Droga - mistycyzm ponad podziaami (27)

 • Medytacja i mistycyzm jest dla zadajcych pytania (27)
 • Kilka definicji (28)
 • Czym jest Otwarta Droga? (29)
 • Podejcie do religii (30)
 • Podejcie do ycia rodzinnego i zawodowego (31)
 • Stan twarz w twarz z rzeczywistoci (32)
 • Nauczyciel i jego rola (32)
 • Szkoa i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy (33)
 • Otwarta Droga a eklektyzm (34)

Rozdzia 5. Idea - koncepcja Boga (35)

 • Idea - koncepcja Boga/Absolutu (35)
 • Metafory (36)
 • Dwik (wibracja) i wiato (39)
 • Bóg osobowy vs. Absolut (39)
 • Czym jest koncepcja Boga? (40)

Rozdzia 6. Uwano z perspektywy mistycznej (41)

Rozdzia 7. Iluzja i Rzeczywisto (45)

Rozdzia 8. Bezwarunkowa akceptacja wszystkiego (49)

Rozdzia 9. Twój cie jest z(a) Tob! (51)

Rozdzia 10. Pi etapów oczyszczania umysu (55)

 • Rozumienie pogldów innych (55)
 • Dostrzeganie dobrego w zym, a zego w dobrym (56)
 • Deidentyfikacja (57)
 • Wejcie w sens abstrakcji i najgbszy relaks umysu (59)

Rozdzia 11. Cztery przeszkody na ciece medytacyjnej (63)

 • Lk (63)
 • Ucieczka przed trudnymi dowiadczeniami (63)
 • Nuda (64)
 • Interpretowanie i nadawanie znaczenia (64)

Rozdzia 12. Dziaanie dla samego dziaania (65)

Rozdzia 13. Trzy cieki (67)

Rozdzia 14. Praktyka mantr w kontekcie psychologii Otwartej Drogi (71)

 • Psychologia Otwartej Drogi (72)
 • Czym jest medytacja z mantr? (79)
 • Praktyka - wprowadzenie do mantr Otwartej Drogi (81)
 • Praktyka - zikar Hazrata Inayata Khana (84)

Rozdzia 15. Nieprzywizanie (91)

Rozdzia 16. Medytacja miujcej dobroci z mantr (95)

Rozdzia 17. Bezwarunkowa mio (99)

Rozdzia 18. Oddech (107)

 • Jak zatem oczyci oddech? Jak uruchomi uwano oddechu? (109)
 • Praktyka uwanoci oddechu (111)

Rozdzia 19. Zasady mistycznej cieki uwanoci (113)

Rozdzia 20. Cierpliwo (117)

 • Cierpliwo, nieprzywizanie, wytrzymao i wytrwao... (117)
 • Cierpliwo jako kontrola aktywnoci umysu (119)
 • Nauka cierpliwoci w praktyce (119)

Rozdzia 21. Przebaczenie (123)

Rozdzia 22. Tolerancja (127)

 • Dlaczego tolerancja jest uwaana za objaw samorealizacji? (130)

Rozdzia 23. Wdziczno (133)

 • Miejsce wdzicznoci w praktyce (133)
 • Formy praktyki wdzicznoci (134)
 • cieka mioci (134)
 • Modlitwa (135)
 • Medytacja wdzicznoci (136)
 • Wdziczno na co dzie (136)

Rozdzia 24. Harmonia i zdrowie (139)

 • Zdrowie i choroba (141)

Rozdzia 25. mier i lk przed mierci (149)

 • Lk przed mierci (150)
 • mier bliskiej osoby (153)

Rozdzia 26. Relacja nauczyciel - ucze (155)

Rozdzia 27. Praktyka 40 zasad - zeszyt wicze (159)

 • elazna zasada I (161)
 • elazna zasada II (162)
 • elazna zasada III (164)
 • elazna zasada IV (166)
 • elazna zasada V (168)
 • elazna zasada VI (170)
 • elazna zasada VII (171)
 • elazna zasada VIII (174)
 • elazna zasada IX (175)
 • elazna zasada X (176)
 • Miedziana zasada I (178)
 • Miedziana zasada II (181)
 • Miedziana zasada III (183)
 • Miedziana zasada IV (184)
 • Miedziana zasada V (187)
 • Miedziana zasada VI (188)
 • Miedziana zasada VII (189)
 • Miedziana zasada VIII (190)
 • Miedziana zasada IX (192)
 • Miedziana zasada X (194)
 • Srebrna zasada I (194)
 • Srebrna zasada II (195)
 • Srebrna zasada III (197)
 • Srebrna zasada IV (198)
 • Srebrna zasada V (199)
 • Srebrna zasada VI (201)
 • Srebrna zasada VII (202)
 • Srebrna zasada VIII (203)
 • Srebrna zasada IX (204)
 • Srebrna zasada X (205)
 • Zota zasada I (208)
 • Zota zasada II (209)
 • Zota zasada III (210)
 • Zota zasada IV (211)
 • Zota zasada V (213)
 • Zota zasada VI (214)
 • Zota zasada VII (216)
 • Zota zasada VIII (218)
 • Zota zasada IX (219)
 • Zota zasada X (220)
 • Zasady - epilog (221)

Aneks (222)

 • Lista wszystkich elaznych, miedzianych, srebrnych i zotych zasad (222)

Dodaj do koszyka Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.