reklama - zainteresowany?

Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu - Sensus

Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu
ebook
Autor: Jaromir Brejdak
ISBN: 978-83-242-6447-6
stron: 236, Format: ebook
Data wydania: 2020-05-28
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 17,09 zł (poprzednio: 24,77 zł)
Oszczędzasz: 31% (-7,68 zł)

Dodaj do koszyka Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

Tagi: Życiowe filozofie

Niniejsza książka jest prezentacją problemu rozumienia Innego w wybranych perspektywach filozofii współczesnej: fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu czy teorii systemu. Z zaprezentowanych tu analiz wyłaniają się trzy zasadnicze paradygmaty rozumienia Innego: paradygmat egologiczny, relacyjny oraz pozaegologiczny. W perspektywie egologicznej Inny jest drugim Ja, alter ego. Max Scheler, przedstawiciel paradygmatu relacyjnego, zarzuci egologicznej próbie zrozumienia Innego narcyzm, przez który dostrzegamy w Innym tylko siebie. W paradygmacie relacyjnym Ja wyłania się ze wspólnego strumienia przeżyć, ale także z tradycji czy z języka. Współczesne prace psychologii rozwoju, głównie Michaela Tomasello, wydają się w empiryczny sposób potwierdzać śmiałe tezy fenomenologów, głównie Maxa Schelera, dotyczące emocjonalnie ufundowanej intencjonalności zbiorowej, fundamentu wspólnoty. Paradygmat pozaegologiczny, prezentowany przede wszystkim przez Lévinasa, ukaże Innego jako źródło naszej tożsamości wyłaniające się z pierwotnego odruchu odpowiedzialności. Uważne spotkanie z Innym zapoczątkowuje zarówno narodziny naszej tożsamości, jak i narodziny żywej wspólnoty, których cementem jest odpowiedzialność. Poznanie w odniesieniu do innego człowieka staje się majeutycznym współdziałaniem.

Jaromir Brejdak – profesor filozofii,absolwent Politechniki Wrocławskiej, doktor filozofii Uniwersytetu Ludwiga-Maximiliana w Monachium (Philosophia crucis. Heideggers Beschäftigung mit dem Apostel Paulus,Frankfurt 1996). Habilitacja w IFiS PAN na podstawie rozprawy Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu, Kraków 2007. Inne publikacje książkowe:Słowo i czas. Problem rozumienia Innego w hermeneutyce i teorii systemu, Szczecin 2004; Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej, Kraków 2010; Ewangelia Zaratustry, Warszawa 2014; The Thorn in the Flesh. The Thought of Apostle Paul in Modern Philosophy, Zürich 2017. Współtwórca Szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada.

Dodaj do koszyka Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

 

Osoby które kupowały "Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu", wybierały także:

  • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca
  • Prawa ludzkiej natury
  • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
  • Państwo
  • Kobieta Kompletna. Nie szukaj spełnienia, bądź szczęśliwa teraz

Dodaj do koszyka Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

Spis treści

Zrozumie Innego. Prba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu eBook -- spis treci

WPROWADZENIE

Inny

Jak poznajemy Innych?

ROZDZIA 1. Fenomenologiczna koncepcja rozumienia Edmunda Husserla

1. Metoda

2. Inny jako wspóobecny horyzont moliwoci

3. Wczuwajce od-obecnienie indywidualnego ego drog do Innego

4. Inny z perspektywy wspólnoty

5. Idealny Inny – próba rekonwalescencji wspóczesnego czowieka. Mediacja genealogiczna

5.1. Husserlowska diagnoza kryzysu nauk nowoytnych

5.2. Odkrycie podmiotowej konstytucji sensu

5.3. Racjonalno jako niekoczcy si ruch samorozjaniania

Aneks. Charles Taylor: genealogia tosamoci nowoczesnej

ROZDZIA 2. Fenomenologiczno-aktowa koncepcja rozumienia Maxa Schelera

1. Majeutyczny zwrot fenomenologii

1.1. Martin Heidegger: majeutyczny wymiar fenomenu

1.2. Max Scheler: fenomenologia osoby jako majeutyka

2. Schelerowska hermeneutyka uczu

3. Ontologiczne podstawy rozumienia

3.1. Spostrzeenie Innego

3.2. Dowiadczenie Innego jako wspódokonywanie aktów osobowych

3.3. Hermeneutyczne zudzenia

3.4. Fenomen wczucia wedug Maxa Schelera i Edyty Stein

4. Oryginalno koncepcji Schelera

Aneks. Poznanie Innego z perspektywy psychologii rozwoju Michaela Tomasello

ROZDZIA 3. Hermeneutyczna koncepcja rozumienia Wilhelma Diltheya

1. Hermeneutyczna metafizyka ycia i jej kategorie

2. „Budowa wiata historycznego w naukach humanistycznych” i jego hermeneutyczna rekonstrukcja

3. Hermeneutyka jako wydobywanie niewidzialnych zwizków oddziaywa

4. Rozumienie Innego

4.1. Ekspresja

4.2. Przeycie

4.3. Rozumienie

4.4. Poszerzanie wasnej egzystencji dziki rozumieniu drugiego czowieka

5. Prekursorski wymiar myli Diltheya

ROZDZIA 4. Konstruktywistyczna koncepcja rozumienia Niklasa Luhmanna

1. Hermeneutyka a teoria systemów

2. Fenomenologia a teoria systemów

3. Konstruowanie rzeczywistoci

4. Mechanizm rozumienia

5. Hermeneutyka rónicy konstytutywnej

5.1. Teoria systemu jako teoria sensu

6. Hermeneutyka w ogniu krytyki teorii systemu

6.1. Krytyka Gadamerowskiej wiadomoci dziejów efektywnych

6.2. Krytyka Ricoeurowskiej koncepcji tekstu jako obiektywnego wymiaru rozumienia

6.3. Krytyka Heideggerowskiej absolutyzacji rónicy ontologicznej

7. Teoria systemu: nowy szczep fenomenologii?

Aneks. Dialog Gadamera z Luhmannem. Hermeneutyczne i dyferencyjne pojcia rozumienia

ROZDZIA 5. Perspektywa hermeneutyki egzystencji

1. Søren Kierkegaard: majeutyka egzystencjalna

1.1. Stawanie si (kinesis) jestestwa i jego stadia

1.2. Hermeneutyka wiary – credo ergo sum

1.3. Rzeczywisto wewntrzna

1.4. Patyczne dowiadczanie moliwoci

2. Martin Heidegger: hermeneutyka faktycznoci

2.1. Formalnie wskazujca hermeneutyka

2.2. Dopowiadanie niedopowiedzianego

2.3. Egzystencja via tekst

ROZDZIA 6. Dialogiczna koncepcja rozumienia

1. Martin Buber: stawanie si Ja w kontakcie z Ty

1.1. ycie w relacjach

2. Emmanuel Lévinas: absolutna inno Innego

2.1. Inno jako wezwanie

2.2. Wspólnota

2.3. Odpowiedzialno wobec rónicy

3. Józef Tischner i Franz Rosenzweig: istota mylenia dialogicznego

4. Dialogiczna próba mediacji: Gwiazda zbawienia

Podsumowanie. Czowiek jest zawsze czarodziejem dla czowieka

BIBLIOGRAFIA

INDEKS NAZWISK

Dodaj do koszyka Zrozumieć Innego. Próba rozumienia Innego w fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu i teorii systemu

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.