reklama - zainteresowany?

Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki - Sensus

Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki
ebook
Autor: Anna Kacperczyk
ISBN: 978-8-3796-9715-1
stron: 764, Format: ebook
Data wydania: 2016-06-08
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 9,90 zł (poprzednio: 34,14 zł)
Oszczędzasz: 71% (-24,24 zł)

Dodaj do koszyka Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki

Tagi: Życiowe filozofie

Autorka podejmuje tematykę coraz bardziej popularnej działalności sportowej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej, jaką jest wspinanie. Opisywana wspólnota „ludzi gór” jest tu pretekstem do pokazania pewnych ogólnych zjawisk i procesów społecznych, możliwych do uchwycenia przy pomocy teorii światów społecznych. Książka ukazuje złożone procesy tworzenia się i podtrzymywania światów społecznych na przykładzie analizy konkretnego społecznego świata – świata wspinaczki. Równocześnie stanowi prezentację efektywnych metod badania światów społecznych. Autorka stosuje cały zestaw strategii analityczno-badawczych – od etnografii, przez autoetnografię, elementy metody biograficznej, analizy dyskursu, po netnografię – podporządkowanych metodologii teorii ugruntowanej, by jak najpełniej opisać społeczny świat wspinaczy.
Książka, będąca zbliżeniem zarówno do świata wspinaczki, jak i do teorii światów społecznych, może zainteresować socjologów, antropologów, etnologów, pedagogów i badaczy społecznych, którzy kierują swoją uwagę na złożone i dynamiczne całości społeczne oraz sposoby ich poznawania. Interesujące treści mogą też w niej znaleźć dla siebie studenci tych dyscyplin, chcący zapoznać się z pewnym typem badań, usiłującym opisać światy społeczne, wykorzystując do tego celu różne podejścia badawcze. Pierwsza część pracy może także zainteresować samych wspinaczy, pozwalając im przyjrzeć się własnemu społecznemu światu z nieco innej perspektywy – oczami socjologa.

Dodaj do koszyka Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki

 

Osoby które kupowały "Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki", wybierały także:

  • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca
  • Prawa ludzkiej natury
  • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
  • Mantra ciszy. 7 reguł duchowej ścieżki
  • Państwo

Dodaj do koszyka Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki

Spis treści

Spoeczne wiaty. Teoria - empiria - metody bada. Na przykadzie wiata wspinaczki eBook -- spis treci

PODZIKOWANIA 15

WSTP 17

Cz PIERWSZA. „LUDZIE GÓR”. ANALIZA SPOECZNEGO WIATA WSPINACZKI 25
WPROWADZENIE 27
1. CO TO JEST WIAT SPOECZNY? 31
1.1. Podstawowe pojcia 34
1.1.1. Dziaanie podstawowe 34
1.1.2. Technologia 36
1.1.3. Problem granic 37
1.1.4. Areny 40
1.1.5. Wartoci 43
1.1.6. Tosamo uczestnika 47
1.2. Wielo i dynamika spoecznych wiatów 49
1.2.1. Segmentacja 49
1.2.2. Profesjonalizacja 51
1.2.3. Pczkowanie 53
1.2.4. Przecinanie si wiatów 54
1.2.5. Legitymizacja i zawiadczanie o autentycznoci 55
1.3. Podsumowanie 56
2. DZIAANIE PODSTAWOWE 59
2.1. Na czym polega wspinanie? 60
2.1.1. Wspinanie, czyli co konkretnie? 63
2.1.2. Techniki wspinania 65
2.1.2.1. Chwytanie, stawanie i przechwyty 68
2.1.2.2. Wspinanie klasyczne 72
2.1.2.3. Technika sztucznych uatwie 76
2.1.2.4. Wspinanie w lodzie 80
2.1.2.5. Przemieszczanie si w terenie nienym 84
2.1.3. Asekuracja i autoasekuracja 87
2.1.3.1. Asekuracja „na wdk” 90
2.1.3.2. Wspinanie z doln asekuracj 92
2.1.3.3. Asekuracja na drogach ubezpieczonych 94
2.1.3.4. Wspinanie „na wasnej” asekuracji 99
2.1.3.5. Asekuracja w trakcie zjazdu 102
2.1.3.6. Asekuracja lotna 104
2.1.3.7. Asekuracja bez uycia liny 105
2.1.3.8. Wspinanie samotne - autoasekuracja 109
2.1.3.9. Wspinanie „na ywca” - bez asekuracji 114
2.1.4. Odpadnicia i loty 118
2.2. Odmiany dziaania podstawowego 123
2.2.1. Subwiaty wspinania 127
2.2.2. „Gry, w które graj wspinacze” 129
2.3. Wspinanie jako zorganizowana praktyka spoeczna 135
2.3.1. Alpinizm 136
2.3.2. Taternictwo 140
2.3.3. Sportowy wymiar wspinaczki 148
2.4. Podsumowanie 157
3. NORMATYWNE RAMY DZIAANIA 159
3.1. Wycenianie trudnoci dziaa wspinaczkowych 160
3.1.1. Pocztki wycen dróg alpejskich 162
3.1.2. Historyczne wyceny dróg tatrzaskich 165
3.1.3. Wspóczesne skale wycen 171
3.1.3.1. Skale trudnoci dróg skalnych 172
3.1.3.2. Wyceny problemów bulderowych 179
3.1.3.3. Skale lodowe, mikstowe i dry-toolowe 182
3.1.3.4. Wyceny trudnoci hakowych 188
3.1.4. Wycenianie jako proces spoeczny 190
3.1.4.1. Uwarunkowania wycen 191
3.1.4.2. Konsekwencje wycen 199
3.1.4.3. „Kult cyfry” 204
3.2. Styl wspinania 210
3.2.1. Style dziaania w górach wysokich 212
3.2.2. W stron wspinania klasycznego 213
3.2.2.1. Areny wokó stylu dziaania 216
3.2.2.2. „Gwat na górze” 219
3.2.2.3. Style dziaania w skaach 221
3.2.2.4. Style wspinaczki klasycznej 229
3.2.2.5. Wspinanie nie dla stylu 234
3.2.3. Wspinanie jako dziaanie twórcze 236
3.2.3.1. Tworzenie czy destrukcja? 238
3.2.3.2. „By fear means” 243
3.3. Nagradzanie osigni 247
3.3.1. Kontrowersje wokó nagród 252
3.3.2. Spontaniczne nagradzanie 255
3.3.3. Dewaluacja nagród - „Jedynka” 260
3.4. Etyka dziaa wspinaczkowych 273
3.4.1. Relacje z Innym 274
3.4.1.1. „Braterstwo liny” 278
3.4.1.2. Gdy obcy czowiek potrzebuje pomocy 290
3.4.1.3. (Nie)moralno na omiu tysicach 303
3.4.1.4. Inni ludzie w skaach 310
3.4.2. Relacje z uogólnionym Innym 313
3.4.2.1. Relacjonowanie wasnych dokona 314
3.4.2.2. Mistyfikacje i oszustwa 316
3.4.2.3. Zdobywanie wiarygodnoci 321
3.4.3. Relacje z gór i drog 326
3.4.4. Relacje z przyrod gór i ska 328
3.4.5. Formalizacja regu etycznych 332
3.5. Wartoci wspinaczkowego wiata 336
3.6. Podsumowanie 346
4. DZIAANIA TOWARZYSZCE 351
4.1. Dziaania kolektywne 352
4.1.1. Szkolenie adeptów 352
4.1.2. Rozwijanie technologii wspinaczkowej 362
4.1.2.1. Lina 363
4.1.2.2. Haki 365
4.1.2.3. Koci i mechaniki 369
4.1.2.4. Karabinki i ekspresy 377
4.1.2.5. Od czekana do ergonomicznej dziaby 380
4.1.2.6. Raki 386
4.1.2.7. Buty 393
4.1.2.8. Odzie 398
4.1.2.9. Sprzt biwakowy i turystyczny 402
4.1.2.10. Sztuczne cianki 405
4.1.3. Troska o przestrze dziaania 409
4.1.4. Samoorganizowanie si rodowiska wspinaczkowego 415
4.1.5. Podtrzymywanie przestrzeni dyskursywnej 426
4.1.5.1. Pisanie o wspinaniu 428
4.1.5.2. Obrazowanie dziaa oraz przestrzeni dziaania 444
4.1.5.3. Filmowanie wspinania 458
4.1.5.4. Opowieci mówione i rozmowy o wspinaniu 464
4.1.5.5. Teoretyzowanie na temat wspinania 469
4.2. Dziaania indywidualne 495
4.2.1. Trening i praca nad ciaem 496
4.2.2. Podróowanie 503
4.2.3. Finansowanie wasnej dziaalnoci 506
4.2.4. Zdobywanie sprztu 513
4.2.5. Dokumentowanie i prezentowanie dziaa wspinaczkowych 516
4.3. Podsumowanie 521
W NIOSKI KOCOWE 527

Cz DRUGA. METODOLOGIA BADA NAD WIATAMI SPOECZNYMI 531
WPROWADZENIE 533
5. TEORIE WIATÓW SPOECZNYCH 535
5.1. Odkrycie wiata spoecznego - Paul G. Cressey 536
5.2. Od grup odniesienia do wiatów spoecznych - Tamotsu Shibutani . . 543
5.3. Pynno wiata - Anselm L. Strauss 549
5.4. wiaty sztuki - Howard S. Becker 555
5.5. Analiza sytuacyjna - Adele E. Clarke 563
5.6. wiaty spoeczne w ujciu fenomenologicznym - Alfred Schutz 574
5.7. Podsumowanie 585
6. JAK BADA WIATY SPOECZNE? 591
6.1. Ontologiczny status wiata spoecznego 592
6.1.1. „Mój wiat” - „wiaty wspinania” - „wiaty utracone” 595
6.1.2. „Inny wiat” 597
6.1.3. Granice wiata - granice badania 601
6.1.4. Spoeczny wiat jako pojcie „uwraliwiajce” 606
6.2. Co badamy, gdy badamy wiat spoeczny? 609
6.2.1. Badanie dziaa 610
6.2.1.1. Badanie sytuacji dziaania 611
6.2.1.2. Badanie efektów dziaa 612
6.2.2. Badanie dziaajcych 613
6.2.2.1. Badanie osobistych dowiadcze 614
6.2.2.2. Badanie biografii 618
6.2.3. Badanie procesów kolektywnych 621
6.2.3.1. Badanie komunikacji 621
6.2.3.2. Badanie (auto)prezentacji 623
6.2.3.3. Rekonstrukcja historyczna 624
6.2.3.4. Badanie wizualizacji 626
6.3. Jak badamy? Strategie analityczno-badawcze 629
6.3.1. Etnografia 630
6.3.2. Autoetnografia 632
6.3.3. Metoda biograficzna 635
6.3.4. Netnografia 639
6.3.5. Analiza dyskursu 642
6.3.6. Analiza wizualna 650
6.4. Podsumowanie 652
7. NOTA METODOLOGICZNA 655
7.1. Zaoenia epistemologiczne 655
7.2. róda danych o wiecie wspinaczki 659
7.3. Techniki otrzymywania materiaów 662
7.4. Problemy etyczne 668
7.5. Metodologia teorii ugruntowanej 672
7.5.1. Teoretyczne pobieranie próbek 673
7.5.2. Praca z danymi 675
7.6. Chronologia uczestnictwa 2007-2014 679
7.7. Podsumowanie 684
WNIOSKI KOCOWE 687

ZAKOCZENIE 689

SOCIAL WORLDS. THEORY, METHODS, EMPIRICAL RESEARCH. AN EXAMPLE OF THE SOCIAL WORLD OF CLIMBING (SUMMARY) 695

BIBLIOGRAFIA 705
Literatura socjologiczna 705
Literatura górska i publikacje wspinaczkowe 717
Wywiady ze wspinaczami opublikowane w mediach 740
róda prasowe i medialne 742
SPRAWA MALANPHULAN 742
SPRAWA GOLDEN LUNACY 743
SPRAWA ZIMOWEJ WYPRAWY NA BROAD PEAK 746
róda internetowe 750
PORTALE INTERNETOWE ORAZ SERWISY WSPINACZKOWE 750
CZASOPISMA ALPINISTYCZNE I WSPINACZKOWE ON-LINE 751
Filmy dokumentalne o wspinaniu 751
ANEKS 753
SPIS RYCIN 753
SPIS FOTOGRAFII 754
SPIS SCHEMATÓW 754
SPIS TABEL 755
REFERATY 755
PRELEKCJE I POKAZY SLAJDÓW 757
WYKADY NA TEMAT DZIAALNOCI GÓRSKIEJ I WSPINACZKOWEJ 759
NOTA O AUTORCE 763

Dodaj do koszyka Społeczne światy. Teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.