reklama - zainteresowany?

Prawa ludzkiej natury - Sensus

Prawa ludzkiej natury
mp3
Autor: Robert Greene
Tytuł oryginału: The Laws of Human Nature
Tłumaczenie: Leszek Sielicki
ISBN: 978-83-283-5609-2
stron: 568, Format: mp3
Data wydania: 2021-06-07
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 12,90 zł (poprzednio: 58,64 zł)
Oszczędzasz: 78% (-45,74 zł)

Dodaj do koszyka Prawa ludzkiej natury

Tagi: Motywacja | Życiowe filozofie

Niejednokrotnie na swojej drodze spotykamy osoby, które stwarzają problemy i utrudniają życie. Mogą to być szefowie, podwładni, przyjaciele, znajomi. Najczęściej są mistrzami gry na emocjach, wydają się czarujący i pełni świetnych pomysłów. Dopiero po czasie okazuje się, że to psychopatyczne jednostki, które myślą tylko o sobie i swoich korzyściach, ewentualnie szkodzą innym, nawet jeśli nic dzięki temu nie uzyskają. Z drugiej strony wielu ludzi angażuje się w niewłaściwe projekty czy zakochuje w zupełnie nieodpowiednich osobach albo postępuje w sposób nieuchronnie prowadzący do katastrofy. Co gorsza, takie autodestrukcyjne wzorce zachowań się powtarzają.

Ta książka jest swoistym przewodnikiem po meandrach natury człowieka. Zawiera zestaw kodów służących do rozszyfrowywania ludzkich zachowań w pełnej gamie ich odcieni - tych zwyczajnych, nietypowych, a nawet destrukcyjnych. Poszczególne rozdziały odnoszą się do konkretnych aspektów lub praw ludzkiej natury. Znalazł się tu potężny zasób wiedzy i koncepcji z różnych dziedzin: biologii, psychologii, neurologii, socjologii czy historii. Uwzględniono też dzieła filozofów, którzy przez wieki oddawali się rozważaniom na temat ludzkiej natury. Pokazano, jak oderwać się od własnych emocji, opanować siebie i świadomie się rozwijać. W konsekwencji można się nauczyć patrzeć za ludzkie maski i odważnie przeciwstawiać konformizmowi, aby rozwinąć swoje wyjątkowe poczucie celu.

Dzięki tej książce:

 • staniesz się spokojnym obserwatorem innych osób
 • zaczniesz po mistrzowsku interpretować sygnały pochodzące od innych
 • nauczysz się radzić sobie z ludźmi o toksycznych typach osobowości
 • poznasz mechanizmy motywowania i wywierania wpływu na innych
 • ułatwisz sobie zmianę negatywnych wzorców własnych zachowań
 • pojmiesz, jak ogromny potencjał tkwi w Tobie

Natura człowieka: oto klucz w Twoich rękach!


Greene stworzył dzieło, które na lata stanie się swego rodzaju instrukcją obsługi człowieka.
Mądra, praktyczna i ponadczasowa książka - pozwala zajrzeć w głąb ludzkiej natury.

Polecam!

MARCIN OSMAN, przedsiębiorca, autor, wydawca, marcinosman.pl

 

Dodaj do koszyka Prawa ludzkiej natury

Spis treści

Prawa ludzkiej natury Audiobook -- spis treci

 

Wstp 11

 

Rozdzia 1. Opanuj swoj emocjonaln ja 22

 • Prawo irracjonalnoci 23
  • Wewntrzna Atena 23
  • Klucze do ludzkiej natury 30
  • Etap pierwszy: rozpoznawanie tendencyjnoci 36
  • Etap drugi: strze si czynników zaogniajcych 40
  • Etap trzeci: strategie rozbudzania racjonalnej jani 45

Rozdzia 2. Przekszta mio wasn w empati 50

 • Prawo narcyzmu 51
  • Narcystyczne spektrum 51
  • Cztery przykady osobowoci narcystycznych 61

Rozdzia 3. Dostrzegaj, co si kryje za maskami innych 78

 • Prawo odgrywania ról 79
  • Drugi jzyk 79
  • Klucze do ludzkiej natury 86
  • Umiejtnoci obserwacyjne 88
  • Klucze dekodujce 91
  • Sztuka zarzdzania wizerunkiem 101

Rozdzia 4. Oceniaj si charakteru innych ludzi 106

 • Prawo kompulsywnego zachowania 107
  • Wzorzec 107
  • Klucze do ludzkiej natury 115
  • Oznaki charakteru 119
  • Typy toksyczne 124
  • Doskonay charakter 129

Rozdzia 5. Sta si mrocznym przedmiotem podania 134

 • Prawo podliwoci 135
  • Obiekt podania 135
  • Klucze do ludzkiej natury 141
  • Strategie stymulowania podania 145
  • Najwysze pragnienie 149

Rozdzia 6. Poszerz swoj perspektyw 152

 • Prawo krótkowzrocznoci 153
  • Chwile szalestwa 153
  • Klucze do ludzkiej natury 160
  • Cztery oznaki krótkowzrocznoci i strategie ich przezwyciania 163
  • Czowiek dalekowzroczny 170

Rozdzia 7. Zmikczaj opór innych, potwierdzajc ich opinie na wasny temat 172

 • Prawo defensywnoci 173
  • Gra o wpywy 173
  • Klucze do ludzkiej natury 182
  • Pi strategii doskonaego argumentatora 187
  • Elastyczne strategie umys - ja 196

Rozdzia 8. Zmieniaj uwarunkowania, zmieniajc wasn postaw 200

 • Prawo autosabotau 201
  • Najwysza wolno 201
  • Klucze do ludzkiej natury 209
  • Postawa ograniczajca (negatywna) 213
  • Postawa ekspansywna (pozytywna) 220

Rozdzia 9. Sta twarz w twarz ze swoj ciemn stron 228

 • Prawo wyparcia 229
  • Ciemna strona 229
  • Klucze do ludzkiej natury 238
  • Rozszyfrowywanie cienia: sprzeczne zachowania 244
  • Zintegrowany czowiek 249

Rozdzia 10. Uwaaj na delikatne ego 256

 • Prawo zazdroci 257
  • Zgubna przyja 257
  • Klucze do ludzkiej natury 266
  • Oznaki zazdroci 269
  • Rodzaje zazdroników 271
  • Wyzwalacze zazdroci 277
  • Poza zazdroci 281

Rozdzia 11. Poznaj wasne ograniczenia 286

 • Prawo megalomanii 287
  • Uuda sukcesu 287
  • Klucze do ludzkiej natury 297
  • Przywódca-megaloman 304
  • Megalomania praktyczna 308

Rozdzia 12. Nawi ponownie poczenie z wasnym pierwiastkiem mskim lub kobiecym 314

 • Prawo stereotypowoci pci kulturowej 315
  • Autentyczna pe kulturowa 315
  • Klucze do ludzkiej natury 326
  • Projekcja pci kulturowej - rodzaje 333
  • Pierwotny mczyzna-kobieta 339

Rozdzia 13. Dziaaj w poczuciu celu 348

 • Prawo bezcelowoci 349
  • Gos 349
  • Klucze do ludzkiej natury 362
  • Strategie rozwijania wysokiego poczucia celu 368
  • Powab faszywych celów 375

Rozdzia 14. Opieraj si negatywnej presji grupy 380

 • Prawo konformizmu 381
  • Eksperyment na ludzkiej naturze 381
  • Klucze do ludzkiej natury 395
  • Dwór i dworzanie 410
  • Grupa realna 417

Rozdzia 15. Sprawiaj, aby inni chcieli Ci naladowa 424

 • Prawo zmiennoci 425
  • Przeklestwo roszczeniowoci 425
  • Klucze do ludzkiej natury 439
  • Strategie budowania autorytetu 447
  • Autorytet wewntrzny 453

Rozdzia 16. Dostrzegaj wrogo za przyjazn fasad 456

 • Prawo agresji 457
  • Wyrafinowany agresor 457
  • Klucze do ludzkiej natury 473
  • ródo ludzkiej agresji 475
  • Pasywna agresja - jej strategie i moliwe przeciwdziaania 483
  • Kontrolowana agresja 491

Rozdzia 17. Chwytaj historyczn chwil 498

 • Prawo pokoleniowej miopii 499
  • Wzbierajcy przypyw 499
  • Klucze do ludzkiej natury 515
  • Dowiadczenie pokoleniowe 517
  • Wzorce pokoleniowe 521
  • Strategie wykorzystywania ducha czasów 528
  • Czowiek poza czasem i mierci 532

Rozdzia 18. Pamitaj, e wszyscy jestemy miertelni 538

 • Prawo wypierania mierci 539
  • Kula w boku 539
  • Klucze do ludzkiej natury 549
  • Filozofia ycia poprzez mier 552

Podzikowania 561

Wybrana bibliografia 563

Dodaj do koszyka Prawa ludzkiej natury

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.