reklama - zainteresowany?

Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy - Sensus

Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy
ebook
Autor: Ewangeliczny Instytut Biblijny
Tłumaczenie: Zespół
ISBN: 9788363837099
stron: 693, Format: ebook
Data wydania: 2012-10-30
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 19,77 zł (poprzednio: 29,51 zł)
Oszczędzasz: 33% (-9,74 zł)

Dodaj do koszyka Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy

Tagi: Życiowe filozofie

Nowy, literacki przekład Pisma Świętego Nowego Testamentu oraz Psalmów opracowany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Wydanie trzecie Nowego Testamentu oraz wydanie pierwsze Księgi Psalmów. Rok wydania: 2012.

Nowe Przymierze i Psalmy to:

 • współczesny język, pozbawiony archaizmów oraz niezrozumiałych terminów teologicznych;
 • bogate przypisy zawierające uwagi translatorskie oraz informacje dotyczące tła historyczno-kulturowego;
 • przyjazna nawigacja - łatwe przechodzenie do poszczególnych ksiąg i rozdziałów ebooka.

Podstawą prac przekładowych był tekst i aparat krytyczny zawarty w 27. wydaniu Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda. Do tekstu głównego przekładu włączono jednak kilkanaście wariantów występujących w Tekście większościowym oraz dwa warianty występujące w Tekście przyjętym. Tekstem źródłowym dla przekładu Księgi Psalmów była Biblia Hebraica Stuttgartensia, tekst zwojów znad Morza Martwego oraz tekst Septuaginty.

Dodaj do koszyka Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy

 

Osoby które kupowały "Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy", wybierały także:

 • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca
 • Prawa ludzkiej natury
 • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
 • Mantra ciszy. 7 reguł duchowej ścieżki
 • Państwo

Dodaj do koszyka Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy

Spis treści

Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo wite Nowego Testamentu i Psalmy eBook -- spis treci

 • Strona redakcyjna
 • Sowo zaproszenia
 • Waniejsze uwagi o przekadzie
 • Wykaz skrótów
 • Ewangelia wedug w. Mateusza
 • Ewangelia wedug w. Marka
 • Ewangelia wedug w. ukasza
 • Ewangelia wedug w. Jana
 • Dzieje Apostolskie
 • List w. Pawa do Rzymian
 • Pierwszy List w. Pawa do Koryntian
 • Drugi List w. Pawa do Koryntian
 • List w. Pawa do Galacjan
 • List w. Pawa do Efezjan
 • List w. Pawa do Filipian
 • List w. Pawa do Kolosan
 • Pierwszy List w. Pawa do Tesaloniczan
 • Drugi List w. Pawa do Tesaloniczan
 • Pierwszy List w. Pawa do Tymoteusza
 • Drugi List w. Pawa do Tymoteusza
 • List w. Pawa do Tytusa
 • List w. Pawa do Filemona
 • List do Hebrajczyków
 • List w. Jakuba
 • Pierwszy List w. Piotra
 • Drugi List w. Piotra
 • Pierwszy List w. Jana
 • Drugi List w. Jana
 • Trzeci List w. Jana
 • List w. Judy
 • Objawienie w. Jana
 • Ksiga Psalmów
 • Polecane publikacje
 • Przypisy
 • A Word of Encouragement
 • Some notes about the translation

Dodaj do koszyka Nowe Przymierze i Psalmy, Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.