reklama - zainteresowany?

NLP dla bystrzaków. Wydanie III - Sensus

NLP dla bystrzaków. Wydanie III
Autor: Romilla Ready, Kate Burton
Tytuł oryginału: Neuro-linguistic Programming For Dummies, 3rd Edition
Tłumaczenie: Cezar Matkowski
ISBN: 978-83-283-6129-4
stron: 424, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2020-01-28
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 31,85 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-17,15 zł)

Dodaj do koszyka NLP dla bystrzaków. Wydanie III

Tagi: Perswazja i NLP

W prostocie tkwi siła

 • Ustalaj osiągalne cele i strategie
 • Buduj relacje i korzystaj ze skutecznej komunikacji
 • Dokonuj zmian w życiu i zaspokajaj wszystkie ambicje

NLP może wzbogacić Twoje życie!

Programowanie neurolingwistyczne pozwala zrozumieć, co naprawdę motywuje nas do działania, jak myślimy, jak czujemy i jak rozumiemy to, co zachodzi wokół nas. Ta książka przystępnie wyjaśnia podstawy NLP i przedstawia praktyczne pomysły zastosowania go w życiu codziennym, aby rozwiązywać problemy, dokonywać zmian i lepiej rozumieć siebie i innych.

W książce:

 • Sposoby przejęcia kontroli nad własnym życiem
 • Potęga nieświadomego umysłu
 • Przyczyny, dla których warto zerwać relację
 • Działanie metaprogramów
 • Strategie wprowadzania zmian w życiu
 • Metody uwalniania emocji ograniczających działanie
 • Wskazówki dotyczące integrowania elementów umysłu
 • Porady ułatwiające dokonywanie zmian

Dodaj do koszyka NLP dla bystrzaków. Wydanie III

Spis treści

NLP dla bystrzakw. Wydanie III -- spis treci


O autorkach 13

Podzikowania od autorek 15

Wstp 17

CZʦ I: PRZEDSTAWIENIE NLP 23

Rozdzia 1: Wyjaniamy NLP 25

 • Czym jest NLP? 26
  • Kilka prostych definicji 27
  • Gdzie si to wszystko zaczo i dokd zmierza? 27
  • Uwaga na temat uczciwoci 28
 • Filary NLP. Prosto i jasno 29
 • Modele i modelowanie 31
  • Model komunikacji w NLP 31
  • Modelowanie doskonaoci 32
 • Jak uywa NLP w celu osigania lepszych wyników? 32
  • Nastawienie to podstawa 33
  • Ciekawo i zdziwienie to dobra rzecz 33
  • Zmiana zaley od Ciebie 33
  • Baw si! 34

Rozdzia 2: Podstawowe zaoenia NLP 35

 • Zaoenia NLP 36
  • Mapa nie jest terytorium 36
  • Ludzie reaguj zgodnie z ich map wiata 38
  • Nie ma poraki, jest tylko informacja zwrotna 39
  • Znaczenie komunikacji wyznacza odpowied 41
  • Jeeli to, co robisz, nie dziaa, zrób co innego 41
  • Nie moesz si nie komunikowa 43
  • Jednostki posiadaj wszystkie zasoby, jakich potrzebuj do osignicia zaoonych celów 44
  • Kade zachowanie ma pozytywn intencj 45
  • Ludzie to znacznie wicej ni ich zachowanie 46
  • Umys i ciao s poczone i oddziauj wzajemnie na siebie 47
  • Wybór jest lepszy ni brak wyboru 48
  • Modelowanie skutecznego dziaania prowadzi do doskonaoci 49
 • Ostatnie sowo na temat zaoe - wypróbuj je na wasn rk 50

Rozdzia 3: Kto kieruje autobusem? 51

 • W jaki sposób nasze lki mog zwodzi nas na manowce? 52
  • wiadomo i niewiadomo 53
  • Twoja interesujca niewiadomo 53
 • Co w mózgu piszczy 56
  • Trzy gówne elementy 56
  • Neuroplastyczno jako podstawa rozwoju 57
 • Twór siatkowaty - Twój system naprowadzania 58
 • W jaki sposób tworz si wspomnienia? 60
  • Zespó stresu pourazowego (PTSD) 61
  • Fobie 62
  • Szybki lek na fobie 63
 • Przekonania i wartoci naprawd si licz 64
  • Sia przekona 64
  • Wartoci 66
 • Wymarzy przyszo 71

Rozdzia 4: Rzdzenie wasnym yciem 73

 • Kontrolowanie pamici 73
 • Widzisz co, poniewa w to wierzysz 75
  • Gra w obwinianie 76
  • Gdy dziaanie jest blokowane przez problem 77
  • Przejcie do skupienia si na wynikach 78
 • Kroczenie ciek ku doskonaoci 78
  • Wiedzie, czego si chce 79
  • System SMART - poprawne formuowanie celów 80
 • Sukces w czterech krokach 86
 • Koo ycia 87
 • Dziennik Twoich wymarzonych celów 88
 • Po prostu dziaaj! 90

CZʦ II: JAK WPYWA NA LUDZI I ZDOBYWA PRZYJACIÓ? 91

Rozdzia 5: Widzenie, syszenie i czucie sposobem na lepsz komunikacj 93

 • Czym s zmysy? 95
  • Filtrowanie rzeczywistoci 96
  • Usysz, co myl inni 98
 • Wsuchaj si w sowa 100
  • W krainie synestezji 101
  • Tworzenie relacji za pomoc sów 102
  • Skd wzi tumacza? 104
 • Czy te oczy mog kama? 105
 • Jak system WSK moe dziaa na Twoj korzy? 108

Rozdzia 6: Tworzenie relacji 113

 • Dlaczego relacja jest tak wana? 114
  • Rozpoznawanie relacji 115
  • Okrelenie osoby, z któr chcemy nawiza relacj 115
 • Podstawowe techniki tworzenia relacji 117
  • Osiem sposobów poprawienia swoich relacji 118
  • Krg komunikacji i budowania relacji 118
  • Harmonizowanie i odzwierciedlanie 121
  • Prowadzenie w tacu 123
  • Tworzenie relacji w komunikacji wirtualnej 124
 • Jak i dlaczego zrywa relacje? 126
  • W jaki sposób uprzejmie zerwa relacj? 126
  • Potga sowa "ale" 128
 • Rozumienie punktów widzenia innych osób 129
  • Badanie pozycji percepcyjnych 129
  • Metalustro NLP 130

Rozdzia 7: Zrozumcie, a bdziecie rozumiani. Metaprogramy 133

 • Podstawy metaprogramów 134
  • Metaprogramy i wzorce jzykowe 135
  • Metaprogramy i zachowanie 136
 • Proaktywny/reaktywny 137
 • Do/od 138
 • Opcje/procedury 142
 • Wewntrzny/zewntrzny 143
 • Ogólny/szczegóowy 145
 • Identyczno/identyczno i rónorodno/rónorodno 147
 • Perspektywy czasowe 150
 • Kombinacje metaprogramów 152
 • Rozwijanie metaprogramów 153

Rozdzia 8: Sterowanie komunikacj 155

 • Model komunikacji NLP 156
  • Scenariusz 1. 157
  • Scenariusz 2. 158
 • Model komunikacji NLP 159
  • Przetwarzanie informacji 159
  • Kademu wedug uznania 163
 • Wypróbuj skuteczn komunikacj 169

CZʦ III: SKRZYNKA Z NARZDZIAMI 171

Rozdzia 9: Kotwiczenie 173

 • Pocztki korzystania z kotwic NLP 175
  • Kotwiczenie i tworzenie stanu zasobnego 175
  • Wywoywanie i kalibrowanie stanów 177
  • Ustalanie wasnego repertuaru kotwic 178
  • Rozpoznawanie wasnych kotwic 179
 • Przegld emocji. Sekwencjonowanie stanów 181
  • Zmiana stanów za pomoc kotwic 181
  • Barokowy rytm 182
  • Stawianie si na miejscu innego czowieka 184
 • Wicej o kotwicach 184
  • Zmiana kotwic negatywnych 184
  • Kotwice sceniczne 186
 • Podsumowanie wiadomoci dotyczcych kotwic 188

Rozdzia 10: Pulpit sterowniczy 189

 • Submodalnoci, czyli w jaki sposób zapisujemy nasze dowiadczenia 190
 • Podstawowe informacje, czyli czego potrzebujesz, zanim zaczniesz 191
  • Asocjacja czy dysocjacja? 191
  • Okrelanie szczegóów wspomnie 192
  • Odrobina praktyki 196
  • Zrozumie submodalnoci krytyczne 197
 • Dokonywanie zmian w yciu 198
  • agodzenie bolesnych dowiadcze 199
  • Zmiana ograniczajcych przekona 199
  • Tworzenie przekonania wzmacniajcego 200
  • Jak pozby si bólu krgosupa? 201
  • wiczenie ze wistem 201
 • Formularz submodalnoci 203

Rozdzia 11: Praca z poziomami logicznymi 205

 • Zrozumie poziomy logiczne 206
  • Zadawanie waciwych pyta 207
  • Logiczne poziomy krok po kroku 208
  • Praktyczne wykorzystanie poziomów logicznych 210
 • Waciwy sposób na zmian 211
  • Otoczenie 211
  • Zachowanie 212
  • Zdolnoci 213
  • Przekonania i wartoci 215
  • Tosamo 217
  • Cel 218
 • Odkrywanie poziomów innych ludzi. Jzyk i poziomy logiczne 219
 • wiczenia zwizane z poziomami logicznymi. Budowanie zespou w pracy i zabawie 220

Rozdzia 12: Nawyki. Odkrywanie sekretnych programów 223

 • Ewolucja strategii 224
  • Model bodziec-reakcja 224
  • Model TOTE 224
  • Strategia NLP = TOTE + systemy reprezentacji 225
  • Strategia NLP w praktyce 225
 • Czy te oczy mog kama? Rozpoznawanie strategii innych 227
 • wiczenie strategii 229
  • czenie strategii z poziomami logicznymi 230
  • Zdobywanie nowych umiejtnoci 230
  • Rekodowanie swoich programów 232
  • Liczy si "jak" 232
 • Strategie NLP w mioci i sukcesie 234
  • Strategia gbokiej mioci 234
  • Strategie wpywu na ludzi 236
  • Strategia poprawnego pisania NLP 237

Rozdzia 13: Podró w czasie 239

 • W jaki sposób zorganizowane s Twoje wspomnienia? 240
 • Odkrywanie wasnej linii czasu 242
 • Zmiana linii czasu 244
 • Podró lini czasu do stacji Szczliwo 247
  • Eliminowanie negatywnych emocji i ograniczajcych decyzji 247
  • Uzyskiwanie przebaczenia 250
  • Pocieszanie modszego siebie 250
  • Pozbywanie si lku 250
  • Budowanie lepszej przyszoci 252

Rozdzia 14: Sprawny mechanizm 255

 • Hierarchia konfliktu 256
 • Od caoci do czci 258
  • Intencje czci 258
  • Docieranie do sedna sprawy 259
 • Na pomoc! Mam problem ze sob! 260
  • Suchanie swojej niewiadomoci 260
  • Opowiadanie si po jednej ze stron 260
 • Scalanie - integracja czci swojego umysu 261
  • Wizualny koktajl 261
  • Przeramowanie - co by byo, gdyby? 263
 • Rozwizywanie wikszych konfliktów 265

CZʦ IV: SOWO NA WEJCIE 267

Rozdzia 15: Jdro problemu - metamodel 269

 • Zbieranie istotnych informacji przy wykorzystaniu metamodelu 271
  • Pominicie, czyli gdy nie wszystko jest jasne 274
  • Uogólnienia, czyli zawsze uwaaj na wszystko i wszystkich 276
  • Znieksztacenia, czyli dotyk fantazji 278
 • Korzystanie z metamodelu 279
  • Dwa proste kroki 280
  • Kilka wpadek 282

Rozdzia 16: Hipnotyzowanie suchaczy 285

 • Jzyk transu - model miltonowski 286
  • Wzorce jzykowe a model miltonowski 287
  • Inne aspekty modelu miltonowskiego 289
  • Twój preferowany model 290
  • Wana sztuka niejasnoci 290
 • Wchodzimy gbiej 293
  • Zaprzyjani si z hipnoz 293
  • Codzienny trans 294

Rozdzia 17: Historie, banie i metafory. Opowie jako droga do podwiadomoci 299

 • Opowieci, metafory i Ty 300
 • Opowieci Twojego ycia 300
  • Podstawy gawdziarstwa 301
  • Opowieci w pracy 302
  • Dar dla nastpnych pokole 303
 • Potne metafory 304
  • Metafory w NLP 304
  • Wykorzystywanie metafor w celu znalezienia nowych rozwiza 305
  • Metafory porednie i bezporednie 307
 • Tworzenie wasnych opowieci 308
  • Osobisty dziennik gawdziarza 308
  • Wicej sposobów rozwoju zdolnoci gawdziarskich 310
  • Stosowanie delikatnej perswazji 311
  • A to mi przypomina... Dodawanie kolejnych wtków 311

Rozdzia 18: Zadawanie waciwych pyta 315

 • Zanim zaczniesz. Strategie zadawania pyta 316
  • Oczyszczanie wasnego jzyka - eliminowanie uprzedze 316
  • Liczy si to, jakim si jest 321
  • Wciskanie przycisku "Stop" 321
  • Testuj swoje pytania 322
  • Uznaj pozytywne zdania za norm 322
 • Zrozumie, czego si chce 322
  • Czego chc? 323
  • Co mi to da? 323
 • Podejmowanie decyzji 324
 • Podwaanie ograniczajcych przekona 325
 • Waciwy czowiek na waciwym miejscu. Kwestia motywacji 326
  • Czego oczekujesz w pracy? 327
  • Dlaczego to jest istotne? 327
  • Skd wiesz, e dziaasz skutecznie? 328
  • Dlaczego wybierasz t wanie prac? 328
 • Rozmowa z samym sob 329

CZʦ V: INTEGRACJA NAUKI 331

Rozdzia 19: Pierwsze próby modelowania 333

 • Rozwijanie umiejtnoci przez modelowanie 334
  • Naley zrozumie, e modelowanie to naturalny talent 336
  • Wejcie w struktur gbok 337
 • Modelowanie - studium przypadku 338
  • Niechtny wzorzec 339
  • Taniec zaklinacza deszczu 340
 • Kluczowe etapy modelowania 341
  • Zrozumienie wyniku 342
  • Okrelenie wzorca 342
  • Okrelanie praktycznej metody modelowania 343
  • Gromadzenie danych 344
  • Budowanie modelu 345
  • Testowanie prototypu 346
  • Upraszczanie rezultatów 346

Rozdzia 20: Torowanie drogi zmianom 351

 • Jak znale jasno mylenia i kierunek dziaania? 352
 • Zrozumienie struktury zmiany 353
  • Cykl aoby Kübler-Ross 353
  • Stosowanie logicznych poziomów NLP 357
 • Trzymanie si wartoci 362
 • Jak wana jest komunikacja? 363
 • Ksztatowanie nastawienia do zmian 364
  • Pozbywanie si strachu 365
  • Ch eksperymentowania 367
 • Uzyskiwanie pomocy 368
  • Wzmacnianie zasobów 368
  • Prowadzenie w przód 369
  • Planowanie 369
 • Jeden krok naprzód 370
  • Pierwszy, najwaniejszy krok 370
  • Zamknicie i uczczenie sukcesu 371

CZʦ VI: DEKALOGI 373

Rozdzia 21: Dziesi zastosowa NLP 375

 • Wasny rozwój 375
 • Zarzdzanie relacjami zawodowymi i osobistymi 376
 • Negocjowanie podwójnej wygranej 377
 • Przywódcze motywowanie pracowników 378
 • Tworzenie wspaniaych prezentacji 379
 • Zarzdzanie czasem i cennymi zasobami 381
 • Coaching sukcesu 381
 • Wykorzystywanie NLP do wspierania swojego zdrowia 382
 • Wi ze suchaczami. Porada dla trenerów i nauczycieli 383
 • Poszukiwanie optymalnej pracy 385

Rozdzia 22: Dziesi wartociowych ksiek 387

 • Przekonania. cieki do zdrowia i dobrobycia 387
 • NLP. Studium struktury subiektywnych dowiadcze 388
 • Magia w dziaaniu. Sesje NLP Richarda Bandlera 388
 • Z ab w ksiniczki 388
 • Magia przywództwa 389
 • Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó i ja 389
 • Magia metafory 389
 • Etyczna manipulacja, czyli jak sprawi, eby ludzie naprawd Ci lubili 390
 • Struktura magii. Ksztatowanie ludzkiej psychiki, czyli wicej ni NLP 390
 • Obud w sobie olbrzyma 390
 • Metafory w naszym yciu 390

Rozdzia 23: Dziesi filmów przedstawiajcych procesy NLP 393

 • Avatar 393
 • Wolny dzie pana Ferrisa Buellera 394
 • Diuna 395
 • Lepiej by nie moe 396
 • Podkr jak Beckham 397
 • Pole marze 398
 • Gattaca - szok przyszoci 399
 • Matrix 399
 • Wszystko albo nic 400
 • Philomena 401
 • NLP w kinie 402

CZʦ VII: DODATKI 403

Dodatek A: Lista zasobów 405

Dodatek B: Tworzenie relacji 407

Dodatek C: Lista kontrolna poprawnie sformuowanych celów 409

Dodatek D: Arkusz submodalnoci 411

Skorowidz 413

Dodaj do koszyka NLP dla bystrzaków. Wydanie III

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.