reklama - zainteresowany?

Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpieczeństwa - Sensus

Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpieczeństwa
mp3
Autor: Christopher Hadnagy, Paul Ekman
Tytuł oryginału: Unmasking the Social Engineer: The Human Element of Security
Tłumaczenie: Joanna Sugiero
ISBN: 978-83-283-6959-7
stron: 248, Format: mp3
Data wydania: 2020-12-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 12,90 zł (poprzednio: 47,78 zł)
Oszczędzasz: 73% (-34,88 zł)

Dodaj do koszyka Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpieczeństwa

Tagi: Komunikacja międzyludzka | Perswazja i NLP

Człowiek jest istotą społeczną. To zrozumiałe, że każda część ciała informuje o emocjach danej osoby. Umiejętność świadomego korzystania z komunikacji niewerbalnej pomaga w zrozumieniu odczuć rozmówcy. Pomaga też w dostrzeżeniu dyskomfortu, a nawet zauważeniu ukrywanych emocji, takich jak gniew, radość, strach czy smutek. Zdolność do rozpoznawania tych oznak i ich prawidłowa interpretacja z pewnością poprawiają komfort komunikacji, jednak znaczenie tej umiejętności jest o wiele większe: socjotechnika jest nieodzownym elementem działania hakerów, przestępców czy służb specjalnych. Korzystanie z wiedzy socjotechnicznej i jej zdobyczy pozwala zachować kontrolę w każdej sytuacji, gdy mamy do czynienia z komunikowaniem się ludzi ze sobą.

Dzięki tej książce udoskonalisz swoje umiejętności komunikacyjne: nauczysz się odczytywać niewerbalne wskazówki i samemu prezentować niewerbalne wzmocnienia. Z jednej strony zaczniesz lepiej rozumieć przekaz innych ludzi, z drugiej - sprawisz, że rozmówcy zaczną cenić komunikowanie się z Tobą. Szybko zauważysz, jaka to cenna umiejętność: jako specjalista do spraw bezpieczeństwa będziesz skuteczniej edukować współpracowników i zwalczać cyberataki. Jako osoba działająca publicznie łatwiej przekonasz ludzi do swoich idei. Dowiesz się, jak naukowe zdobycze socjotechniki mogą być wykorzystywane do różnych celów: dobrych, złych czy po prostu brzydkich. Wiedza zdobyta dzięki tej lekturze oraz odrobina krytycznego myślenia staną się Twoim najlepszym zabezpieczeniem.

W tej książce między innymi:

 • prawdziwa wiedza o mowie ciała i ekspresji mimicznej człowieka
 • metody zdobywania zaufania wykorzystywane do nieetycznych celów
 • tajniki warsztatu "hakera umysłów"
 • czynnik ludzki jako zagrożenie bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • jak neutralizować rosnące zagrożenie ze strony nieetycznych socjotechników

Socjotechnika: tam, gdzie ludzkie cechy najsłabszym ogniwem!

Dodaj do koszyka Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpieczeństwa

Spis treści

Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpieczestwa Audiobook -- spis treci

 

Sowo wstpne 15

 

Podzikowania i przedmowa 17

Wstp 21

I. BUDOWANIE FUNDAMENTU 33

1. Czym jest komunikacja niewerbalna? 35

 • Róne aspekty komunikacji niewerbalnej 41
  • Kinezyka 41
  • Proksemika 46
  • Dotyk 47
  • Kontakt wzrokowy 48
  • Wch 49
  • Strój i ozdoby 50
  • Mimika 52
 • Jak wykorzysta te informacje? 53
 • Podsumowanie 56

2. Czym jest socjotechnika? 57

 • Zdobywanie informacji 60
 • Tworzenie pretekstu 61
 • Wzbudzanie 63
 • Nawizanie relacji 63
 • Wpyw i manipulacja 64
 • Ramowanie 66
 • Komunikacja niewerbalna 66
 • Trzy podstawowe formy socjotechniki 67
  • owienie ludzi na haczyk 67
  • Kiedy telefon jest bardziej niebezpieczny ni zoliwe oprogramowanie 72
  • Nie jestem socjotechnikiem, którego szukasz 76
 • Uywanie umiejtnoci socjotechnicznych 79
  • Dobre 79
  • Ze 80
  • Brzydkie 81
 • Podsumowanie 82

II. ROZSZYFROWANIE JZYKA CIAA 85

3. Zrozumienie jzyka doni 87

 • Komunikowanie si za pomoc doni 90
  • Pochodzenie 92
  • Kodowanie 92
  • Uycie 93
  • Ruchy doni wskazujce na du pewno siebie 101
  • Ruchy doni oznaczajce brak pewnoci siebie i stres 109
 • Zrozumie donie 111
 • Podsumowanie 113

4. Tuów, nogi i stopy 115

 • Nogi i stopy 117
 • Tuów i ramiona 122
 • Podsumowanie 129

5. Nauka czytania twarzy 131

 • Czym jest FACS? 135
 • Kim jest mistrz prawdy? 138
  • Emocje kontra uczucia 140
  • Strach 141
  • Zdziwienie 145
  • Smutek 149
  • Pogarda 154
  • Wstrt 157
  • Gniew 161
  • Rado 164
 • Mistrzowskie wiczenie czyni mistrza 168
 • Podsumowanie 169

6. Zrozumienie niewerbalnych oznak komfortu i dyskomfortu 171

 • Gadzenie karku i twarzy 175
  • Czego wypatrywa? 176
 • Zakrywanie ust 178
  • Czego wypatrywa? 179
 • Usta 180
  • Czego wypatrywa? 184
 • Blokowanie oczu 185
  • Czego wypatrywa? 186
 • Uspokajanie si i przekrzywianie gowy 186
  • Czego wypatrywa? 189
 • Podsumowanie 190

III. ODSZYFROWANIE NAUKI 191

7. Procesor przetwarzajcy ludzkie emocje 193

 • Przedstawiam Wam ciao migdaowate 196
  • W jaki sposób ciao migdaowate przetwarza informacje? 197
 • Porwanie emocjonalne 199
 • Czowiek widzi, czowiek robi 201
  • Odczytywanie ekspresji mimicznych 203
  • Twój przekaz emocjonalny 203
  • Niewerbalny dowód spoeczny 204
 • Przeprowadzanie porwania emocjonalnego przez socjotechnika 205
 • Podsumowanie 207

8. Niewerbalna strona wzbudzania 209

 • Sztuczne ograniczenia czasowe 214
 • Wtki wspóczucia i sympatii 215
 • Zrezygnowanie z ego 217
 • Pytania jak, kiedy i dlaczego 219
 • Sygnay konwersacyjne 220
  • Jednostkowa aktywno nr 1 (AU1): podniesienie wewntrznych kcików brwi 220
  • Jednostkowa aktywno nr 2 (AU2): podniesienie zewntrznych czci brwi 221
  • Jednostkowa aktywno nr 4 (AU4): cignicie brwi 221
 • Sygnay konwersacyjne zwizane z emocjami 223
 • Szczegóowe omówienie sygnaów konwersacyjnych 224
  • Batuty 224
  • Podkrelenie 225
  • Interpunkcja 225
  • Znak zapytania 225
  • Szukanie sów 226
 • Niewerbalne sygnay konwersacyjne 226
 • Uywanie sygnaów konwersacyjnych przez socjotechnika 228
 • Podsumowanie 229

IV. ZOENIE WSZYSTKIEGO W JEDN CAO 231

9. Komunikacja niewerbalna i socjotechnik czowiek 233

 • Wykorzystanie tych informacji w pracy socjotechnika 237
 • Wykorzystywanie tej ksiki do obrony 240
 • Jak si nauczy krytycznego mylenia? 242
 • Podsumowanie 245

Dodaj do koszyka Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpieczeństwa

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.