reklama - zainteresowany?

NLP dla bystrzaków. Wydanie II - Sensus

NLP dla bystrzaków. Wydanie II
ebook
Autor: Romilla Ready, Kate Burton
Tytuł oryginału: Neuro-linguistic Programming For Dummies, 2nd Edition
Tłumaczenie: Cezar Matkowski
ISBN: 978-83-246-7990-4
stron: 352, Format: ebook
Data wydania: 2014-07-16
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 23,94 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-15,96 zł)

Dodaj do koszyka NLP dla bystrzaków. Wydanie II

Tagi: Perswazja i NLP

Mały podręcznik zmieniania życia

NLP to genialna, naukowa forma olśnienia. Dzięki niemu nauczysz się rozpoznawać wzory zachowań, modele myślenia oraz ukryte przyczyny własnych decyzji. Nawet jeśli do tej pory wydawało Ci się, że doskonale znasz siebie, nagle zdobędziesz wiedzę, która nada Twojemu życiu, Twojej pracy i zabawie całkiem nowy, głębszy i bardziej ekscytujący wymiar. Z tą książką NLP staje się przyjazne, przystępne i użyteczne. Gdy tylko zagłębisz się w lekturę, znajdziesz praktyczne sposoby wykorzystywania NLP do rozwiązywania własnych problemów lub wprowadzania różnych zmian w swoim życiu. Co więcej, druga edycja została rozszerzona o dwa rozdziały. Jeden z nich jest poświęcony modelowaniu, czyli technice pozwalającej rozwijać nowe umiejętności, drugi skupia się na metodach zarządzania zmianami zachodzącymi w naszym życiu. Odkryj siebie od nowa!

 • Poznaj podstawy - odkryj możliwości oferowane przez techniki NLP i sprawdź, które z nich najbardziej Ci odpowiadają.
 • Zdobywaj przyjaciół i wpływaj na ludzi - dowiedz się, jak kierować zachowaniem innych oraz budować relacje.
 • Otwórz skrzynkę z narzędziami NLP - poznaj swoją podświadomość i przeprogramuj szkodliwe nawyki.
 • Hipnotyzuj słowem - użyj potęgi języka, aby zdobyć uwagę i serca swoich słuchaczy.
 • Przekuj wiedzę w życie - poznaj metody wprowadzania istotnych zmian w swoim otoczeniu.

W książce znajdziesz:

 • dwanaście założeń NLP i informacje, jak możesz ich użyć;
 • metody tworzenia formuły sukcesu;
 • wskazówki pomagające przy występach publicznych i prezentacjach;
 • techniki nawiązywania i zrywania relacji z innymi ludźmi;
 • wskazówki na temat efektywnego uczenia się na własnych doświadczeniach;
 • opis działań pozwalających obrócić osobiste nawyki na Twoją korzyść;
 • metody zadawania właściwych pytań we właściwych momentach;
 • źródła zapewniające dodatkowe informacje na temat NLP.

Dodaj do koszyka NLP dla bystrzaków. Wydanie II

Spis treści

NLP dla bystrzakw. Wydanie II eBook -- spis treci

O autorkach (13)

Podzikowania (15)

Wstp (17)

 • O ksice (18)
 • Konwencje zastosowane w ksice (18)
 • Czego nie czyta (19)
 • Naiwne zaoenia (19)
 • Jak podzielona jest ksika? (19)
  • Cz I. Przedstawienie NLP (20)
  • Cz II. Zdobywanie przyjació, wpywanie na ludzi (20)
  • Cz III. Skrzynka z narzdziami (20)
  • Cz IV. Sowo na wejcie (20)
  • Cz V. Integracja nauki (20)
  • Cz VI. Dekalogi (21)
  • Cz VII. Dodatki (21)
 • Ikony wykorzystane w ksice (21)
 • Co dalej? (22)

CZʦ I. PRZEDSTAWIENIE NLP (23)

Rozdzia 1. Wyjaniamy NLP (25)

 • Czym jest NLP? (25)
  • Kilka prostych definicji (26)
  • Gdzie si to wszystko zaczo i dokd zmierza? (27)
  • Uwaga na temat uczciwoci (28)
 • Filary NLP. Prosto i jasno (28)
 • Modele i modelowanie (30)
  • Model komunikacji w NLP (30)
  • Modelowanie doskonaoci (31)
 • Jak uywa NLP w celu osigania lepszych wyników? (31)
  • Nastawienie to podstawa (31)
  • Ciekawo i zdziwienie to dobra rzecz (32)
  • Zmiana zaley od Ciebie (32)
  • Baw si! (32)

Rozdzia 2. Podstawowe zaoenia NLP (33)

 • Zaoenia NLP (33)
  • Mapa nie jest terytorium (34)
  • Ludzie reaguj zgodnie z ich map wiata (35)
  • Nie ma poraki, jest tylko informacja zwrotna (36)
  • Znaczenie komunikacji wyznacza odpowied (37)
  • Jeeli to, co robisz, nie dziaa, zrób co innego (37)
  • Nie moesz si nie komunikowa (38)
  • Jednostki posiadaj wszystkie zasoby, jakich potrzebuj do osignicia zaoonych celów (39)
  • Kade zachowanie ma pozytywn intencj (39)
  • Ludzie to znacznie wicej ni ich zachowanie (41)
  • Umys i ciao s poczone i oddziauj wzajemnie na siebie (42)
  • Wybór jest lepszy ni brak wyboru (42)
  • Modelowanie skutecznego dziaania prowadzi do doskonaoci (43)
 • Ostatnie sowo na temat zaoe - wypróbuj je na wasn rk (44)

Rozdzia 3. Kto kieruje autobusem? (45)

 • W jaki sposób nasze lki mog zwodzi nas na manowce? (46)
  • wiadomo i niewiadomo (46)
  • Twoja interesujca niewiadomo (47)
 • Twór siatkowaty - Twój system naprowadzania (49)
 • W jaki sposób tworz si wspomnienia? (51)
  • Zespó stresu pourazowego (PTSD) (52)
  • Fobie (52)
  • Szybki lek na fobie (53)
 • Przekonania i wartoci naprawd si licz (54)
  • Sia przekona (54)
  • Wartoci (56)
 • Wymarzy przyszo (61)

Rozdzia 4. Rzdzenie wasnym yciem (63)

 • Kontrolowanie pamici (63)
 • Widzisz co, poniewa w to wierzysz (65)
  • Gra w obwinianie (65)
  • Gdy dziaanie jest blokowane przez problem (66)
  • Przejcie do skupienia si na wynikach (67)
 • cieka do doskonaoci (67)
  • Wiedzie, czego si chce (68)
  • System SMART. Poprawne formuowanie celów (69)
 • Sukces w czterech krokach (73)
 • Koo ycia (74)
 • Dziennik Twoich wymarzonych celów (75)
 • Po prostu dziaaj! (77)

CZʦ II. JAK WPYWA NA LUDZI I ZDOBYWA PRZYJACIÓ? (79)

Rozdzia 5. Sterowanie komunikacj (81)

 • Model komunikacji NLP (82)
  • Scenariusz 1. (82)
  • Scenariusz 2. (83)
 • Zrozumie proces komunikacji (84)
  • Przetwarzanie informacji (84)
  • Kademu wedug uznania (86)
 • Wypróbuj skuteczn komunikacj (92)

Rozdzia 6. Widzenie, syszenie i czucie sposobem na lepsz komunikacj (93)

 • Czym s zmysy? (94)
  • Filtrowanie rzeczywistoci (95)
  • Usysz wasne myli (96)
 • Wsuchaj si w sowa (98)
  • Tworzenie relacji za pomoc sów (99)
  • Skd wzi tumacza? (100)
 • Czy te oczy mog kama? (102)
 • Jak system WSK moe dziaa na Twoj korzy? (104)

Rozdzia 7. Tworzenie relacji (107)

 • Dlaczego relacja jest tak wana? (107)
  • Rozpoznawanie relacji (108)
  • Okrelenie osoby, z któr chcemy nawiza relacj (109)
 • Podstawowe techniki tworzenia relacji (110)
  • Osiem sposobów poprawienia swoich relacji (111)
  • Krg komunikacji i budowania relacji (112)
  • Harmonizowanie i odzwierciedlanie (114)
  • Prowadzenie w tacu (114)
  • Tworzenie relacji w komunikacji wirtualnej (115)
 • Jak i dlaczego zrywa relacje? (117)
  • W jaki sposób uprzejmie zerwa relacj? (117)
  • Potga sowa "ale" (118)
 • Rozumienie punktów widzenia innych osób (119)
  • Badanie pozycji percepcyjnych (120)
  • Metalustro NLP (120)

Rozdzia 8. Zrozumcie, a bdziecie rozumiani. Metaprogramy (123)

 • Podstawy metaprogramów (123)
  • Metaprogramy i wzorce jzykowe (124)
  • Metaprogramy i zachowanie (125)
 • Proaktywny/reaktywny (126)
 • Do/od (127)
 • Opcje/procedury (130)
 • Wewntrzny/zewntrzny (131)
 • Ogólny/szczegóowy (132)
 • Identyczno/identyczno i rónorodno/rónorodno (134)
 • Perspektywy czasowe (137)
 • Kombinacje metaprogramów (138)
 • Rozwijanie metaprogramów (139)

CZʦ III. SKRZYNKA Z NARZDZIAMI (141)

Rozdzia 9. Kotwiczenie (143)

 • Pocztki korzystania z kotwic NLP (144)
  • Kotwiczenie i tworzenie stanu zasobnego (145)
  • Wywoywanie i kalibrowanie stanów (146)
  • Ustalanie wasnego repertuaru kotwic (147)
  • Rozpoznawanie wasnych kotwic (147)
 • Przegld emocji. Sekwencjonowanie stanów (149)
  • Zmiana stanów za pomoc kotwic (150)
  • Barokowy rytm (150)
  • Stawianie si na miejscu innego czowieka (151)
 • Wicej o kotwicach (152)
  • Zmiana kotwic negatywnych (152)
  • Kotwice sceniczne (154)
 • Podsumowanie wiadomoci dotyczcych kotwic (155)

Rozdzia 10. Pulpit sterowniczy (157)

 • Submodalnoci, czyli w jaki sposób zapisujemy nasze dowiadczenia (158)
 • Podstawowe informacje, czyli czego potrzebujesz, zanim zaczniesz (158)
  • Asocjacja czy dysocjacja? (159)
  • Okrelanie szczegóów wspomnie (159)
  • Odrobina praktyki (162)
  • Zrozumie submodalnoci krytyczne (163)
 • Dokonywanie zmian w yciu (164)
  • agodzenie bolesnych dowiadcze (164)
  • Zmiana ograniczajcych przekona (165)
  • Tworzenie przekonania wzmacniajcego (166)
  • Jak pozby si bólu krgosupa? (166)
  • wiczenie ze wistem (167)
 • Formularz submodalnoci (168)

Rozdzia 11. Zmiana i poziomy logiczne (171)

 • Zrozumie poziomy logiczne (171)
  • Zadawanie waciwych pyta (172)
  • Logiczne poziomy krok po kroku (173)
  • Praktyczne wykorzystanie poziomów logicznych (174)
 • Waciwy sposób na zmian (175)
  • Otoczenie (175)
  • Zachowanie (176)
  • Zdolnoci (177)
  • Przekonania i wartoci (178)
  • Tosamo (180)
  • Cel (181)
 • Odkrywanie poziomów innych ludzi. Jzyk i poziomy logiczne (182)
 • wiczenia zwizane z poziomami logicznymi. Budowanie zespou w pracy i zabawie (183)

Rozdzia 12. Nawyki. Odkrywanie sekretnych programów (185)

 • Ewolucja strategii (186)
  • Model bodziec-reakcja (186)
  • Model TOTE (186)
  • Strategia NLP = TOTE + systemy reprezentacji (187)
  • Strategia NLP w praktyce (187)
 • Czy te oczy mog kama? Rozpoznawanie strategii innych (189)
 • wiczenie strategii (190)
  • Nabywanie nowych umiejtnoci (191)
  • Rekodowanie swoich programów (192)
  • Liczy si "jak" (193)
 • Strategie NLP w mioci i sukcesie (194)
  • Strategia gbokiej mioci (194)
  • Strategie wpywu na ludzi (196)
  • Strategia poprawnego pisania NLP (197)

Rozdzia 13. Podró w czasie (199)

 • W jaki sposób zorganizowane s Twoje wspomnienia? (200)
 • Odkrywanie wasnej linii czasu (201)
 • Zmiana linii czasu (202)
 • Podró lini czasu do stacji Szczliwo (205)
  • Eliminowanie negatywnych emocji i ograniczajcych decyzji (205)
  • Uzyskiwanie przebaczenia (208)
  • Pocieszanie modszego siebie (208)
  • Pozbywanie si lku (208)
  • Budowanie lepszej przyszoci (210)

Rozdzia 14. Sprawny mechanizm (213)

 • Hierarchia konfliktu (213)
 • Od caoci do czci (215)
  • Intencje czci (215)
  • Docieranie do sedna sprawy (216)
 • Na pomoc! Mam problem ze sob! (217)
  • Suchanie swojej niewiadomoci (217)
  • Opowiadanie si po jednej ze stron (217)
 • Scalanie - integracja czci swojego umysu (218)
  • Wizualny koktajl (218)
  • Przeramowanie - co by byo, gdyby? (220)
 • Rozwizywanie wikszych konfliktów (221)

CZʦ IV. SOWO NA WEJCIE (223)

Rozdzia 15. Jdro problemu - metamodel (225)

 • Zbieranie istotnych informacji przy wykorzystaniu metamodelu (226)
  • Pominicie, czyli gdy nie wszystko jest jasne (228)
  • Uogólnienia, czyli zawsze uwaaj na wszystko i wszystkich (230)
  • Znieksztacenia, czyli dotyk fantazji (232)
 • Korzystanie z metamodelu (234)
  • Dwa proste kroki (234)
  • Kilka wpadek (235)

Rozdzia 16. Hipnotyzowanie suchaczy (237)

 • Jzyk transu - model miltonowski (237)
  • Wzorce jzykowe a model miltonowski (239)
  • Inne aspekty modelu miltonowskiego (240)
  • Twój preferowany model (241)
  • Wana sztuka niejasnoci (242)
 • Wchodzimy gbiej (243)
  • Zaprzyjani si z hipnoz (244)
  • Codzienny trans (245)

Rozdzia 17. Historie, banie i metafory. Opowie jako droga do podwiadomoci (249)

 • Opowieci, metafory i Ty (250)
 • Opowieci Twojego ycia (250)
  • Podstawy gawdziarstwa (250)
  • Opowieci w pracy (251)
  • Dar dla nastpnych pokole (252)
 • Potne metafory (253)
  • Metafory w NLP (253)
  • Wykorzystywanie metafor w celu znalezienia nowych rozwiza (254)
  • Metafory porednie i bezporednie (256)
  • Tworzenie wasnych opowieci (256)
  • Osobisty dziennik gawdziarza (257)
  • Wicej sposobów rozwoju zdolnoci gawdziarskich (257)
  • A to mi przypomina... Dodawanie kolejnych wtków (258)

Rozdzia 18. Zadawanie waciwych pyta (261)

 • Zanim zaczniesz. Strategie zadawania pyta (262)
  • Oczyszczanie wasnego jzyka - eliminowanie uprzedze (262)
  • Liczy si to, jakim si jest (266)
  • Wciskanie przycisku "Stop" (266)
  • Testuj swoje pytania (267)
  • Uznaj pozytywne zdania za norm (267)
 • Zrozumie, czego si chce (267)
  • Czego chc? (268)
  • Co mi to da? (268)
 • Podejmowanie decyzji (269)
 • Podwaanie ograniczajcych przekona (270)
 • Waciwy czowiek na waciwym miejscu. Kwestia motywacji (271)
  • Czego oczekujesz w pracy? (272)
  • Dlaczego to jest istotne? (272)
  • Skd wiesz, e dziaasz skutecznie? (272)
  • Dlaczego wybierasz t wanie prac? (273)
 • Rozmowa z samym sob (273)

CZʦ V. INTEGRACJA NAUKI (275)

Rozdzia 19. Pierwsze próby modelowania (277)

 • Rozwijanie umiejtnoci przez modelowanie (278)
  • Modelowanie to naturalny talent (280)
  • Wejcie w struktur gbok (281)
 • Modelowanie - studium przypadku (281)
  • Niechtny wzorzec (282)
  • Taniec zaklinacza deszczu (283)
 • Kluczowe etapy modelowania (284)
  • Zrozumienie wyniku (284)
  • Okrelenie wzorca (285)
  • Okrelanie praktycznej metody modelowania (286)
  • Gromadzenie danych (286)
  • Budowanie modelu (287)
  • Testowanie prototypu (288)
  • Upraszczanie rezultatów (289)

Rozdzia 20. Torowanie drogi zmianom (293)

 • Jak znale jasno mylenia i kierunek dziaania? (294)
 • Zrozumienie struktury zmiany (295)
  • Cykl aoby Kübler-Ross (295)
  • Logiczne poziomy NLP (297)
 • Trzymanie si wartoci (301)
 • Jak wana jest komunikacja? (302)
 • Ksztatowanie nastawienia do zmian (303)
  • Pozbywanie si strachu (304)
  • Ch eksperymentowania (306)
 • Uzyskiwanie pomocy (306)
  • Wzmacnianie zasobów (307)
  • Prowadzenie w przód (307)
  • Planowanie (307)
 • Jeden krok naprzód (308)
  • Pierwszy, najwaniejszy krok (308)
  • Zamknicie i uczczenie sukcesu (309)

CZʦ VI. DEKALOGI (311)

Rozdzia 21. Dziesi zastosowa NLP (313)

 • Wasny rozwój (313)
 • Zarzdzanie relacjami zawodowymi i osobistymi (314)
 • Negocjowanie podwójnej wygranej (314)
 • Kontakt z klientem (315)
 • Tworzenie wspaniaych prezentacji (316)
 • Zarzdzanie czasem i cennymi zasobami (317)
 • Coaching sukcesu (318)
 • Wykorzystywanie NLP do wspierania swojego zdrowia (319)
 • Wi ze suchaczami. Porada dla trenerów i nauczycieli (320)
 • Poszukiwanie optymalnej pracy (321)

Rozdzia 22. Dziesi wartociowych ksiek (323)

 • Przekonania. cieki do zdrowia i dobrobycia (323)
 • NLP. Studium struktury subiektywnych dowiadcze (323)
 • Magia w dziaaniu. Sesje NLP Richarda Bandlera (324)
 • Z ab w ksiniczki (324)
 • Magia przywództwa (324)
 • Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó i ja (324)
 • Magia metafory (325)
 • Etyczna manipulacja, czyli jak sprawi, eby ludzie naprawd Ci lubili (325)
 • Struktura magii. Ksztatowanie ludzkiej psychiki, czyli wicej ni NLP (325)
 • Obud w sobie olbrzyma (325)

Rozdzia 23. Dziesi filmów przedstawiajcych procesy NLP (327)

 • Avatar (327)
 • Wolny dzie pana Ferrisa Buellera (328)
 • Odlot (329)
 • Diuna (329)
 • Lepiej by nie moe (330)
 • Podkr jak Beckham (331)
 • Pole marze (332)
 • Gattaca - szok przyszoci (332)
 • Matrix (333)
 • Wszystko albo nic (333)
 • NLP w kinie (334)

CZʦ VII. DODATKI (335)

Dodatek A. Lista zasobów (337)

Dodatek B. Tworzenie relacji (339)

Dodatek C. Lista kontrolna poprawnie sformuowanych celów (341)

Skorowidz (343)

Dodaj do koszyka NLP dla bystrzaków. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.