reklama - zainteresowany?

Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi. Wydanie II rozszerzone - Sensus

Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi. Wydanie II rozszerzone
ebook
Autor: Andrzej Niemczyk, Wiesław Grzesik, Anna Niemczyk
ISBN: 978-83-246-9567-6
stron: 480, Format: ebook
Data wydania: 2014-08-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 39,50 zł (poprzednio: 79,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-39,50 zł)

Dodaj do koszyka Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi. Wydanie II rozszerzone

Tagi: Psychologia pracy

Wodzu, prowadź!

Kierowanie ludźmi to bardzo trudne zadanie. Menedżer odpowiada zarówno przed swoimi przełożonymi (za wyniki, kondycję zespołu, relacje z otoczeniem biznesowym), jak i przed… podwładnymi. Tak, tak — to szef w znacznym stopniu narzuca atmosferę w zespole, motywuje ludzi, musi ich rozumieć, służyć radą i sprawiedliwie oceniać. To bardzo ważne, ponieważ jeżeli na linii przełożony–podwładni coś nie gra, niewłaściwe relacje prędzej czy później odbiją się negatywnie na kondycji firmy.

Na temat zarządzania ludźmi napisano już wiele książek. Ta jednak jest wyjątkowa. Jej autorzy to wieloletni menedżerowie, którzy zarządzania uczyli się sami, krok po kroku, w polskich warunkach. Dobrze znają problemy, z jakimi na co dzień zmaga się szef, a ponieważ są równocześnie trenerami, potrafią odpowiedzieć na większość pytań, jakie ów szef sobie stawia: od spraw podstawowych, takich jak motywowanie pracowników, wyznaczanie wspólnych celów czy też nietoksyczne zwalnianie ludzi, poprzez zagadnienia związane z psychologią szefowania, aż po sprawy naprawdę trudne, takie jak zdobywanie autorytetu, walka z rutyną w zespole i radzenie sobie z przemęczeniem pracą.

Drugie wydanie książki poszerzone zostało o dwa ważne tematy: zarządzanie sytuacyjne, rozumiane jako dawanie pracownikowi tego, czego w danym momencie potrzebuje, oraz listy kontrolne, będące niezbędnym narzędziem pracy współczesnego menedżera.


Andrzej Niemczyk. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi szkolenia menedżerskie, trenerskie i handlowe. Wykłada w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jest autorem książek Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać oraz Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia, a także współautorem takich pozycji, jak Motywacja pod lupą, Zawód handlowiec. Skuteczna sprzedaż bez manipulacji, Sprzedaż, zarządzanie i efektywność osobista w 101 praktycznych przykładach, Zarządzanie projektem szkoleniowym i Książka dla skutecznych szefów, oraz pakietu multimedialnego Sztuka kierowania zespołem handlowym. Jego liczne artykuły o zarządzaniu można znaleźć m.in. w czasopismach „Personel i Zarządzanie”, „Brief”,” Marketing w Praktyce”, „Manager Magazine”.

Wiesław Grzesik. Jest współwłaścicielem i wiceprezesem ds. rozwoju firmy doradczo-szkoleniowej Training Partners. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oddziałami koncernów o globalnym zasięgu. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń uczących budowania postaw otwartych na kreatywność i innowacyjność. Prowadzi także warsztaty z zakresu technik analizy problemów oraz metod kreatywnego myślenia i poszukiwania rozwiązań. Współpracuje z takimi periodykami, jak „Manager Magazine”, „Personel”, „Wiedza i Praktyka”, „Puls Biznesu”.

Anna Niemczyk. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich, rozwojowych i trenerskich. Wykorzystuje w nich praktyczne połączenie wiedzy z psychologii ze znajomością większości branż i kilkuset firm, które szkoliła. Prowadzi też warsztaty uczące współpracy wewnątrz firmy oraz grupy rozwoju osobistego. Wykłada w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jest współautorką książek Motywacja pod lupą i Książka dla skutecznych szefów. Publikuje artykuły m.in. w czasopismach „Personel i Zarządzanie”, „Marketing w Praktyce” oraz „Cudowne lata”.


Patroni medialni:

Dodaj do koszyka Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi. Wydanie II rozszerzone

 

Osoby które kupowały "Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi. Wydanie II rozszerzone", wybierały także:

 • Psychologia szefa 3. Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy
 • Psychologia w sprzeda
 • Mindf*ck szefa.
 • Kompetencje menedżera
 • Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów. Wydanie II rozszerzone

Dodaj do koszyka Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi. Wydanie II rozszerzone

Spis treści

Ksika dla skutecznych szefw. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludmi. Wydanie II rozszerzone eBook -- spis treci

 • Z pozycji menedera
 • Wprowadzenie
 • Cz I Niedoceniane przedmioty obowizkowe
 • Rozdzia 1. Nowy pracownik w firmie: Wdroenie do pracy wymaga planu dziaa i przewodnictwa szefa
  • Przykad
  • Cele dziaania firmy
  • Wizja
  • Wspólne wartoci
  • Wzory zachowa
   • Przykad
   • Przykad opinia eksperta
   • Opinia eksperta
   • Opinia
  • Meandry awansu wewntrznego
   • Przykad
 • Rozdzia 2. Szef i jego przeoeni: Relacje szefa z jego przeoonymi rzutuj na cay zespó
  • Rozpozna wzajemne oczekiwania
  • Gdy jest le
   • Przykad
   • Przykad
   • Przykad
   • Przykad
  • Gdy jest dobrze
   • Przykad
   • Przykad
  • Gdy pojawia si nowy szef
   • Przykad
   • Przykad
  • Gdy szef odchodzi
   • Przykad
   • Przykad skrajny
   • Przykad
 • Rozdzia 3. Motywowanie pozafinansowe pracowników: Motywowanie bez wiedzy o potrzebach podwadnych prowadzi donikd
  • Jedenacie zasad motywacji
   • 1. Motywowanie zacznij od siebie
    • Przykad
   • 2. Nie motywuj bez podania celu
    • Przykad
   • 3. Nieosigalne cele demotywuj
    • Przykad
    • Przykad
   • 4. Wspólne okrelenie celu motywuje
    • Przykad
   • 5. Nie motywuj innych, dopóki nie poznasz ich potrzeb
    • Przykad
   • 6. Motywuj, umoliwiajc rozwój
    • Przykad
   • 7. Nie oczekuj, e motywacja trwa wiecznie
    • Przykad
   • 8. Motywuj, dostrzegajc sukcesy
    • Przykad
   • 9. Etyczne wspózawodnictwo motywuje
    • Przykad
   • 10. Elitarno motywuje
    • Przykad
   • 11. Przynaleno do grupy motywuje
    • Przykad
    • Przykad
    • Przykad
    • Przykad
  • Manipulowanie pod paszczykiem motywowania
   • Przykad
   • Przykad
   • Przykady
 • Rozdzia 4. Motywowanie finansowe: Meneder powinien wspótworzy system wynagradzania swoich pracowników
  • Zarobki podwadnych
   • Premia regulaminowa
    • Przykad
   • Premia uznaniowa
    • Przykad
   • Wynagrodzenie podstawowe
    • Przykad
   • Skutki zych rozwiza
  • Zarobki szefa
   • Opinia eksperta
   • Przykad
   • Przykad
 • Rozdzia 5. Zwalnianie podwadnych: Nieunikniony element zarzdzania wymagajcy rzetelnego przygotowania
  • Kiedy zwolni?
   • Przykad
   • Przykad
  • Jak zwalnia?
   • Opinia eksperta
  • Konsekwencje zwalniania
   • Przykad
   • Przykad
  • Skutki dla klientów i konkurencji
   • Przykad
   • Przykad
 • Rozdzia 6. Poszukiwanie dobrych praktyk: Wikszo najlepszych rozwiza ju istnieje naucz si adaptowa je do wasnych potrzeb
  • Czym jest benchmarking?
  • Typy benchmarkingu
   • Benchmarking wewntrzny
   • Benchmarking konkurencyjny
   • Benchmarking funkcjonalny
  • Nowe pomysy czy adaptacje starych?
   • Przykad
  • Dobre praktyki a zmiany w przedsibiorstwie
   • Przykad
  • Nowe produkty
   • Przykad
   • Przykad
   • Przykad
  • Porównywanie wskaników w poszukiwaniu najlepszych praktyk
  • Poszukiwania przez analogi
   • Analogia osobista
   • Analogia bezporednia
   • Analogia symboliczna
  • Zaangaowanie pracowników
   • Przykad
  • Dobre praktyki a innowacyjno
  • Podsuwanie przez pracowników nowych pomysów
   • Przykad
  • Dobre praktyki a konkurencyjno
   • Przykad
 • Rozdzia 7. Mylenie w kategoriach projektu: Uporzdkowanie dziaa zwiksza skuteczno zarzdzania
  • Budet i terminy
  • Etapy projektu
  • Okrelenie potrzeb odbiorców
  • Wybór celu projektu
  • Planowanie projektu
  • Realizacja projektu, czyli do roboty
  • Kontrola efektów
  • Ocena projektu
  • Zalety projektu
 • Rozdzia 8. Proces handlowy: Wszyscy pracownicy w firmie maj zwizek ze sprzeda
  • Wiedza o kluczowych klientach
   • Przykad
  • Wiedza o wasnych usugach i produktach
   • Przykad
  • Wiedza o konkurencji i jej produktach
   • Przykad
  • Wiedza o wasnej postawie w trakcie spotkania z klientem
   • Przykad 1
   • Przykad 2
  • Za obsuga po sprzeday?
   • Przykad
 • Rozdzia 9. Listy kontrolne : POMAGAJ WE WASNYM ROZWOJU, W KIEROWANIU JEDNOSTK I CAYM ZESPOEM
  • Dlaczego listy kontrolne dla menederów?
  • 10 kluczowych zalet tworzenia list kontrolnych i ich wykorzystania
   • Przykad 1.
   • Przykad 2.
    • Lista kontrolna manual wyznaczania celów pracy wedug zasady SMART
   • Przykad 3. Opinia eksperta
    • Lista kontrolna analiza dziaa sprzedaowych w grupie staych klientów
   • Przykad 4. Opinia eksperta
  • Tytuy najczciej tworzonych indywidualnie menederskich list kontrolnych
 • Rozdzia 10. Zarzdzanie sytuacyjne: Moesz znaczco zwikszy skuteczno swoich podwadnych dajc im dokadnie to, czego potrzebuj
  • Co czy tych ludzi?
   • Przykad 1.
   • Przykad 2.
   • Przykad 3.
   • Przykad 4.
  • Troch historii i bada
  • Pi wanych poj
   • Diagnoza
   • Elastyczno
   • Wspópraca dla wyników
   • Zarzdzanie przez chodzenie
   • Jednominutowy meneder
  • Etapy
   • Etap 1. Entuzjastyczny lub Ostrony Nowicjusz, okrelany symbolem R1
   • Etap 2. Rozczarowany Adept, okrelany symbolem R2
    • Przykad
   • Etap 3. Pracownik o Zmiennym Zaangaowaniu, okrelany symbolem R3
   • Etap 4. Idealny Pracownik nazywany te Perfekcyjnym Wykonawc, okrelany symbolem R4
    • Przykad
  • Style
   • Styl zarzdzania dopasowany do R1, okrelany jako Instruktor oznaczany symbolem S1
    • Przykad
    • Przykad
   • Styl zarzdzania dopasowany do R2, okrelany jako Trener oznaczany symbolem S2
    • Przykad
    • Przykad
   • Styl zarzdzania dopasowany do R3, okrelany jako Coach oznaczany symbolem S3
    • Przykad
   • Styl zarzdzania dopasowany do R4, okrelany jako Delegujcy oznaczany symbolem S4
    • Przykad
   • Krótkie podsumowanie
  • Nie zawsze to takie proste
   • Dodatkowe sytuacje, gdy trzeba uy stylu odmiennego ni etap rozwoju
  • Metoda liczbowa
   • Przykad
   • Przykad antyprzykad
   • Przykad
   • Przykad
  • Powrómy do przykadów z pocztku rozdziau
   • Przykad 1.
   • Przykad 2.
   • Przykad 3.
   • Przykad 4.
 • Cz II ELEMENTY PSYCHOLOGII SZEFA WIEDZA NIETAJEMNA
 • Rozdzia 11. Portret szefa: Swój styl zarzdzania i reakcje otoczenia mona zrozumie i na nie wpywa
  • Pierwsze spojrzenie na szefa
  • Szef poddany analizie sów kilka o analizie transakcyjnej
  • Inwentaryzacja po raz pierwszy analiza strukturalna wedug analizy transakcyjnej
  • Jak to dziaa czyli jak si na co dzie zachowujemy analiza funkcjonalna
   • Szef jako Rodzic
   • Szef te ma emocje stan Ja Dziecko
   • Szef w peni Dorosy
  • Obraz caego zespou na tle portretu szefa
   • 1. styl zarzdzania biurokrata na patrolu
   • 2. styl zarzdzania woska mama
   • 3. styl zarzdzania firma to Ja, czyli szef-Soce
   • 4. styl zarzdzania stanowczy, twórczy, dobry ojciec
   • Portret nr 1:2. styl zarzdzania woska mama w mskim wydaniu
   • Portret nr 2:1. styl zarzdzania biurokrata na patrolu
   • Portret nr 3:4. styl zarzdzania stanowczy, twórczy, dobry ojciec
   • Portret nr 4:3. styl zarzdzania firma to Ja, czyli szef-Soce
  • Szef spoglda w lustro
  • Skadowe portretu rozmawiamy czy komunikujemy si
  • Transakcje czyli jak ze sob rozmawiamy i co z tego wynika
  • Postawy yciowe czyli co mylimy o sobie i o innych; jak to wpywa na nasz sposób zarzdzania i tworzenie atmosfery w pracy
   • I postawa: Ja jestem OK Ty jeste OK
   • II postawa: Ja jestem OK Ty nie jeste OK
   • III postawa: Ja nie jestem OK Ty jeste OK
   • IV postawa: Ja nie jestem OK Ty nie jeste OK
  • Postawa yciowa a funkcjonowanie zespou
   • Kwestionariusz egogramu namaluj swój portret
   • SKALA I
   • SKALA II
   • SKALA III
   • Wyniki i omówienie ankiety
   • Jak interpretowa wasny egogram?
 • Rozdzia 12.Asertywno szefa to znacznie wicej ni umiejtno mówienia nie
  • Zaczynamy stosowa asertywne komunikaty
  • Bilans zysków i strat z jakich powodów wybieram nieasertywne zachowania
   • Jestem szefem, wic mam prawo do
   • Asertywny gniew szefa
  • Irracjonalne myli s hamulcami zachowa asertywnych
  • Indywidualny styl rozwizywania konfliktów a postawa asertywna
   • Dominacja, czyli Ja wygrywam Ty przegrywasz
   • Adaptacja, czyli Ja ustpuj Ty wygrywasz
   • Unikanie, czyli Ja si wycofuj Ty stajesz si nieistotny
   • Kompromis, czyli Ja ustpuj i obiecuj Ty ustpujesz i obiecujesz
   • Wspódziaanie Ja wygrywam Ty wygrywasz
  • Gry psychologiczne gry bez zwycizców
   • Czy zauwaasz swoich pracowników?
    • Przykad
   • W co ty grasz?
    • Przykad
   • Gra ma sens, jeli pojawi si drugi gracz
    • Drewniana noga
    • Tu ci mam, ty draniu
    • Przeciony
    • Zobacz, co przez ciebie zrobiem
    • Tak, ale
    • Gdyby nie ja
    • Gdyby nie ty
    • Ja chc ci tylko pomóc
    • Za póno si za to zabraem
   • Jak nie gra?
   • Zasady czystej komunikacji wedug analizy transakcyjnej
 • Rozdzia 13. Konflikt w zespole: Konfliktów nie naley powstrzymywa i utajnia, tylko trzeba je rozwizywa
  • Przykad
  • Zarzdzanie przez konflikt
   • Przykad
  • Przyczyny konfliktów
  • Objawy
   • Przykad
  • Leczenie
   • Przykad
   • Przykad
 • Cz III Manowce zarzdzania
 • Rozdzia 14. Szef bez autorytetu: Sama wiedza i umiejtnoci bez osobowoci nie zbuduj autorytetu
  • Przykad negatywny
  • Przykad pozytywny
  • Przykad
  • Na autorytet trzeba zapracowa
   • ukasz Paweek,
  • Przyczyny braku autorytetu
   • Przykad
  • Objawy braku autorytetu
   • Przykad negatywny
   • Przykad pozytywny
   • Przykad
  • Leczenie
  • Dobre rady
 • Rozdzia 15. Nieformalny lider: Ze zarzdzanie tworzy alternatywnych przywódców
  • Nieformalny lider w polityce i w firmie
  • Co sprzyja wyonieniu nieformalnego lidera?
   • Przykad
  • Jak obecno nieformalnego lidera wpywa na zespó?
   • Przykad
   • Przykad
  • Co dzieje si z nieformalnym liderem?
   • Przykad
  • Lepiej zapobiega, ni leczy
   • Przykad
  • A kiedy mamy ju lidera
  • Monitorowanie relacji z zespoem
  • Poszukiwanie sukcesorów
   • Przykad
  • Kiedy i jak zwolni nieformalnego lidera?
 • Rozdzia 16. Rutyna szefów i podwadnych: Poszukiwanie równowagi pomidzy kreatywnoci a rutyn
  • Rutyna pomaga
   • Przykad
  • Rutyna przeszkadza
   • Przykad
  • Przyczyny
   • Przykad
  • Obraz choroby
   • Przykad
   • Opinia
  • Najwaniejsze powody braku kreatywnoci. Jak sobie radzi?
   • Schematyzm mylenia i postpowania
    • Przykad
   • Obawa przed krytyk
   • Obawa przed nowym
    • Przykad
   • Obezwadniajce poczucie sukcesu
    • Przykad absurdalny
   • Niskie poczucie wasnej wartoci
   • Brak motywacji
 • Rozdzia 17. Przemczenie prac: Wymagania stawiane przez firm i nas samych powinny by proporcjonalne do indywidualnych moliwoci
  • Przykady
  • Przyczyny wokó nas
  • Zamczy samego siebie
  • Konsekwencje przemczenia
   • Opinia eksperta
  • Jak si zmczy, ale nie zamczy?
   • Przykad
  • Jak wprowadzi wycig szczurów?
  • Bibliografia

Dodaj do koszyka Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi. Wydanie II rozszerzone

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.