reklama - zainteresowany?

Handlowanie to gra - Sensus

Handlowanie to gra
mp3
Autor: Wojciech Haman, Jerzy Gut
ISBN: 978-83-283-6824-8
stron: 264, Format: mp3
Data wydania: 2020-04-07
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 44,00 zł (poprzednio: 55,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-11,00 zł)

Dodaj do koszyka Handlowanie to gra

Tagi: Psychologia pracy | Rozwój osobisty

Książka ta została napisana dla tych, którzy poszukują większej satysfakcji w roli handlowca, szanują swój zawód i chcą być profesjonalistami. Jest to praktyczny poradnik dla wszystkich, którzy obsługują klienta i sprzedają produkty swojej firmy.

Specyfiką tej książki jest to, że dotyczy polskiego rynku, polskich klientów i polskich handlowców. Autorzy, korzystając z dziesięcioletniego doświadczenia w szkoleniu pracowników firm handlowych, opisują konkretne narzędzia:

 • zjednywanie klienta i rozpoznawania jego potrzeb,
 • radzenia sobie z grami kupieckimi,
 • budowania profesjonalnej podstawy handlowej.

Handlowanie to sztuka zadowolenia klienta bez ulegania jego wygórowanym żądaniom. Do każdego klienta prowadzi jakaś droga, tylko nie zawsze handlowcy mają odwagę na nią wkroczyć.

Na płycie VCD znajduje się film Debiuty handlowe, który pozwoli Ci uniknąć wielu błędów w pierwszym etapie negocjacji handlowych. W tej fazie celem kupujących jest osłabienie sprzedającego, ustawienie rozmowy na jak najlepszych warunkach dla siebie. Ten film podpowiada, jak nie wpaść w żadną z zastawionych przez kupującego pułapek.

Ukazane są typowe zachowania klientów, jak również sposoby skutecznego radzenia sobie z nimi. Cennym uzupełnieniem materiału jest zaprezentowanie sposobów rozpoznawania podświadomych motywów klienta i jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Dodaj do koszyka Handlowanie to gra

Spis treści

Handlowanie to gra Audiobook -- spis treci

Wstp (9)

CZʦ I PODSTAWOWE REGUY GRY HANDLOWEJ (13)

1. Jak zrozumielimy, e handlowanie to gra? (15)

 • Dlaczego klienci graj? (21)

2. Filozofia handlowania: najwaniejsze jest zadowolenie klienta (25)

 • Pozytywna transakcja handlowa (28)
 • Rozmawiaj o potrzebach i obawach klienta. Zrozum jego interesy (34)

3. Najwaniejsze "narzdzia" poznawania i rozumienia interesów klienta (41)

 • Trudne pytania. Nie daj si zby byle czym (44)
 • Parafraza. Jak sucha i nie wchodzi z klientem w polemik? (47)
 • Parafraza. I co dalej? (52)

CZʦ II DEBIUTY HANDLOWE (55)

4. Pierwszy kontakt z klientem (57)

5. Zbuduj ludzki kontakt i zainteresuj si potrzebami klienta (61)

6. Debiutowe gry klienta (69)

 • Gra "Nie mam czasu" (72)
 • Gra "To mnie nie interesuje" (77)
 • Przejmowanie klienta od konkurencji (81)
 • Gra "Interesuje mnie wycznie..." (83)

7. Typy klienta. Jak je rozpozna i dopasowa si do nich? (85)

 • Komu pozostawia wybór, a komu poleca? (JA - INNI) (89)
 • Komu przypomina o jego celach, a komu dawa gwarancje? (CELE - PROBLEMY) (96)
 • Jak radzi sobie z klientem, który gotów jest kupi wszystko i jak doceni klienta krytykujcego? (ZGODNY - NEGUJCY) (100)
 • Klient SYSTEMATYCZNY i klient CHAOTYCZNY (108)
 • Klient OSOBISTY i klient RZECZOWY (110)

CZʦ III GRA RODKOWA. CO OSABIA HANDLOWCA I JAK WYKORZYSTUJ TO KLIENCI? (113)

8. Mity i stereotypy dziaania handlowca (115)

 • Mit polednioci zawodu sprzedawcy (117)
 • Stereotyp obowizujcej postawy (119)
 • Mit ceny (125)
 • Jak przeciwstawia si mitowi ceny? (128)
 • Mit, e konkurencja jest tylko zagroeniem (131)
 • Mit, e klient ma nieograniczone moliwoci wyboru (135)

9. Trudne zagrywki klienta wykorzystujce stereotypy i lki handlowca (141)

 • Straszenie konkurencj (146)
 • Mamienie duym i dugotrwaym kontraktem (148)
 • Ultimatum, czyli "ostateczne warunki" (149)
 • Presja czasu (151)
 • Osobisty atak na handlowca lub jego firm (152)
 • Jak mam pewno, e mi si to opaca? (153)
 • Niezwyke mamienie kontraktem (Wspólne lizanie loda) (155)
 • Rozmikczenie i niespodziewany atak (Dr Jeckyll i Mr. Hyde) (156)
 • Odwoanie si do lojalnoci i honoru handlowego (Twój wspólnik ju mi obieca) (157)
 • Wykorzystanie interesów handlowca (Nie mam adnych zastrzee, ale...) (159)
 • Faszywa informacja (Zostawiony notes) (160)
 • Co nas najbardziej trafia w zagrywkach klienta? (161)

10. Zachowania asertywne. Sposoby radzenia sobie z typowymi grami klienta (163)

 • Stawianie granic klientowi (167)
 • Asertywne stawianie granic (169)
 • Kiedy musisz lub chcesz odmówi klientowi (Zdarta pyta handlowca) (177)
 • Asertywne, profesjonalne reakcje na krytyk klienta (185)
 • Zasady postpowania wobec uzasadnionej reklamacji klienta (193)
 • Ogóln krytyk sprowadzaj do konkretów (Poszukiwanie krytyki) (196)
 • Co robi, gdy klient czepia si szczegóów i osabia Ci, wytykajc niedoskonaoci? (Zamglanie) (199)
 • Zamiana oceny na opini (202)

CZʦ IV KOCÓWKI W NEGOCJACJACH. ZAPOMNIANA SZTUKA TARGOWANIA (205)

11. Targuj si, dajc klientowi satysfakcj (207)

CZʦ V JAK UTRZYMA ENTUZJAZM HANDLOWY? (217)

12. Osabiony handlowiec. Co z nim robi? (219)

 • "Zatrucie handlowe" (221)
 • "Osabiacze" w firmie (224)

13. Jak budowa pozytywne nastawienie? (227)

 • Umiejtnoci i aktywno (231)
 • Masz tyle, ile mylisz, e masz (Wiara czyni cuda) (232)
 • Odporno na "mie informacyjny" (234)
 • Mierz wysoko i podejmuj nowe wyzwania (237)
 • Bierz odpowiedzialno za swój rozwój zawodowy (239)
 • Kilka sposobów na przeciwdziaanie "zatruciu" handlowca (241)
 • Zote myli smerfów-waniaków (243)

Zakoczenie (245)

Informacje o szkoleniach (249)

Informacje o innych ksikach i kasetach Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH (255)

Dodaj do koszyka Handlowanie to gra

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.