reklama - zainteresowany?

Krytyka czystego rozumu - Sensus

Krytyka czystego rozumu
Autor: Immanuel Kant
Tytuł oryginału: Kritik der reinen Vernunft (Krytyka czystego rozumu)
ISBN: 978-83-283-4904-9
stron: 323, Format: 164x239, okładka: twarda
Księgarnia: Sensus

Książka będzie dostępna od czerwca 2019

Tagi: Życiowe filozofie

Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta jest uważana za jedną z najważniejszych nowożytnych prac filozoficznych. Zagadnieniem, które spaja wywód, jest pytanie o podstawy wiedzy, w szczególności o to, w jaki sposób możliwe jest poznanie płynące z czystego rozumu i jakie są granice ludzkiego poznania. Koncepcje ujęte w tym dziele na zawsze zmieniły rozumienie takich pojęć jak Bóg, absolut czy istota, a równocześnie silnie wpłynęły na podstawy nauki, zwłaszcza matematyki, fizyki czy biologii.

Przemyślenia zawarte w Krytyce czystego rozumu są bezprecedensowe. Dotychczas dochodzenie do istoty rzeczy opierało się na założeniu, że istnieje przeciwieństwo między podmiotem a przedmiotem. Niemiecki filozof to zmienił — położył nacisk na warunki, w jakich umysł poznaje rzeczy i docieka prawdy. Okazało się, że między racjonalizmem a empiryzmem nie ma sprzeczności. Wcześniej uważano, że doświadczenie umożliwia pojęcia. Kant stwierdził, że to pojęcia umożliwiają doświadczenie. Zabieg ten znacznie później nazwano przewrotem kopernikańskim w filozofii.

Książka filozofa z Królewca spotkała się z różnymi reakcjami: część myślicieli zawzięcie ją krytykowała, inni czerpali z niej pełnymi garściami. Stała się jednym z podstawowych dzieł niemieckiego idealizmu filozoficznego, jednak w 1827 roku z powodów religijnych trafiła na indeks ksiąg zakazanych. Późniejsi autorzy często korzystali z koncepcji Kanta, takich jak filozoficzne uzasadnienie nauki, analiza granic poznania zmysłowego czy funkcjonowanie rozumu w świecie.

Oddajemy do rąk Czytelnika najważniejsze dzieło Kanta w przepięknym przekładzie Piotra Chmielowskiego. Mimo upływu lat i być może nieco archaicznego języka jest to rzecz nadzwyczaj aktualna. Wiele wskazuje na to, że wkrótce ludzkość stanie wobec konieczności ponownego określenia, czym jest myśl, czym jest ogląd i pogląd, a także jakie są granice ludzkiego poznania. Krytyka czystego rozumu to lektura wymagająca, skłania do zastanowienia się i podjęcia trudu dociekania. Niezmiennie inspiruje, mobilizuje i wskazuje ścieżkę do poznania prawdy.

Myśli bez treści są czcze, oglądy bez pojęć są ślepe. Stąd równie konieczną jest rzeczą czynić pojęcia swoje zmysłowymi, jak oglądy swoje czynić rozsądkowymi.

 

Zobacz także:

Spis treści

Krytyka czystego rozumu -- spis treści

 • Od redaktora Biblioteki filozoficznej
 • Kilka słów o Krytyce czystego rozumu
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
 • Przedmowa do pierwszego wydania z roku 1781
 • Przedmowa do drugiego wydania z roku 1787
 • Wstęp
  • I. O różnicy między poznaniem czystym a empirycznym
  • II. Posiadamy pewne poznania a priori, a nawet pospolity rozsądek nigdy bez nich nie jest
  • III. Filozofia potrzebuje umiejętności, która by określiła możliwość, zasady i obszar wszelkich poznań a priori
  • IV. O różnicy między sądami analitycznymi a syntetycznymi
  • V. We wszystkich umiejętnościach teoretycznych rozumu mieszczą się sądy syntetyczne jako zasady[6]
  • VI. Ogólne zadania czystego rozumu
  • VII. Idea i podział odrębnej umiejętności pod nazwą Krytyki czystego rozumu
 • I. Transcendentalna nauka o pierwiastkach poznania
 • Transcendentalnej nauki o pierwiastkach poznania część pierwsza. Estetyka transcendentalna
  • § 1.
  • Estetyki transcendentalnej rozdział pierwszy. O przestrzeni
   • § 2. Metafizyczny wykład tego pojęcia
   • § 3. Transcendentalny wykład pojęcia przestrzeni
   • Wnioski z pojęć powyższych
  • Estetyki transcendentalnej rozdział drugi. O czasie
   • § 4. Metafizyczny wykład pojęcia czasu
   • § 5. Transcendentalny wykład pojęcia czasu[9]
   • § 6. Wnioski z tych pojęć
   • § 7. Objaśnienie
   • § 8. Ogólne uwagi do Estetyki transcendentalnej
  • Zamknięcie Estetyki transcendentalnej
 • Transcendentalnej nauki o pierwiastkach poznania część druga. Logika transcendentalna
  • Wstęp. Idea Logiki transcendentalnej
   • I. O logice w ogólności
   • II. O logice transcendentalnej
   • III. O podziale Logiki ogólnej na Analitykę i Dialektykę
   • IV. O podziale Logiki transcendentalnej na Analitykę i Dialektykę transcendentalną
  • Logiki transcendentalnej dział pierwszy. Analityka transcendentalna
   • Analityki transcendentalnej księga pierwsza. Analityka pojęć
    • Analityki pojęć oddział pierwszy. O wskazówce do odkrycia wszelkich czystych pojęć rozsądkowych
     • Wskazówki transcendentalnej do odkrycia wszystkich czystych pojęć rozsądkowych rozdział pierwszy. O logicznym użyciu rozsądku w ogóle
     • Wskazówki do odkrycia wszystkich czystych pojęć rozsądkowych rozdział drugi
      • § 9. O logicznej czynności rozsądku w sądach
     • Wskazówki do odkrycia wszystkich czystych pojęć rozsądkowych rozdział trzeci
      • § 10. O czystych pojęciach rozsądkowych czyli kategoriach
      • § 11.
      • § 12.
    • Analityki transcendentalnej oddział drugi. O wywodzie czystych pojęć rozsądkowych
     • Rozdział pierwszy
      • § 13. O zasadach wywodu transcendentalnego w ogóle
      • § 14. Przejście do wywodu transcendentalnego kategorii
     • Wywodu czystych pojęć rozsądkowych rozdział drugi[19]. Wywód transcendentalny czystych pojęć rozsądkowych
      • § 15. O możliwości połączenia w ogóle
      • § 16. O pierwotnie-syntetycznej jedności apercepcji
      • § 17. Zasada syntetycznej jedności apercepcji jest najwyższą zasadą wszelkiego użytkowania z rozsądku
      • § 18. Czym jest przedmiotowa jedność samowiedzy
      • § 19. Logiczna forma wszelkich sądów polega na przedmiotowej jedności apercepcji zawartych w nich pojęć
      • § 20. Wszystkie oglądy zmysłowe zależne są od kategorii, jako warunków, pod którymi różne szczegóły oglądów mogą jedynie wejść społem w jedną świadomość
      • § 21. Uwaga
      • § 22. Kategoria nie ma żadnego innego użytku ku poznawaniu rzeczy, prócz tylko zastosowania swego do przedmiotów doświadczenia
      • § 23.
      • § 24. O zastosowaniu kategorii do przedmiotów zmysłowych w ogóle
      • § 25.
      • § 26. Wywód transcendentalny ogólnie możliwego doświadczalnego użytkowania z czystych pojęć rozsądkowych
      • § 27. Wynik tego wywodu pojęć rozsądkowych
      • Krótkie streszczenie tego wywodu
   • Analityki transcendentalnej księga druga. Analityka zasad
    • Wstęp. O rozwadze transcendentalnej w ogóle
    • Transcendentalnej nauki rozwagi (czyli Analityki zasad) oddział pierwszy. O schematyzmie czystych pojęć rozsądkowych
    • Transcendentalnej nauki rozwagi (czyli Analityki zasad) oddział drugi. Systemat wszystkich zasad czystego rozsądku
     • Systematu zasad czystego rozsądku rozdział pierwszy. O najwyższej zasadzie wszystkich sądów analitycznych
     • Systematu zasad czystego rozsądku rozdział drugi. O najwyższej zasadzie wszystkich sądów syntetycznych
     • Systematu zasad czystego rozsądku rozdział trzeci. Systematyczne przedstawienie wszystkich syntetycznych zasad czystego rozsądku
      • 1) Pewniki oglądania
      • 2) Antycypacje spostrzegania
      • 3) Analogie doświadczenia
      • 4) Wymagalniki empirycznego myślenia w ogóle
    • Transcendentalnej nauki rozwagi (czyli Analityki Zasad) oddział trzeci. O podstawie rozróżniania wszystkich przedmiotów w ogóle na Phaenomena i Noumena
    • DODATEK
    • Uwaga do amfibolii pojęć refleksyjnych
  • Logiki transcendentalnej dział drugi. Dialektyka transcendentalna
   • Wstęp
    • I. O złudzie transcendentalnej
    • II. O czystym rozumie jako siedlisku złudy transcendentalnej
     • A) O rozumie w ogóle
     • B) O logicznym użyciu rozumu
     • C) O czystym użyciu rozumu
   • Dialektyki transcendentalnej księga pierwsza. O pojęciach czystego rozumu
    • Pierwszej księgi dialektyki transcendentalnej rozdział pierwszy. O ideach w ogóle
    • Pierwszej księgi dialektyki transcendentalnej rozdział drugi. O ideach transcendentalnych
    • Pierwszej księgi dialektyki transcendentalnej rozdział trzeci. Systemat idei transcendentalnych
   • Dialektyki transcendentalnej księga druga. O dialektycznych wnioskach czystego rozumu
    • Drugiej księgi dialektyki transcendentalnej oddział pierwszy. O paralogizmach czystego rozumu
     • Odparcie Mendelssohnowskiego dowodu trwałości duszy
     • Zamknięcie rozbioru paralogizmu psychologicznego
     • Uwaga ogólna dotycząca przejścia od psychologii rozumowej do kosmologii
    • Drugiej księgi Dialektyki transcendentalnej oddział drugi. Antynomia czystego rozumu
     • Antynomii czystego rozumu rozdział pierwszy. Systemat idei kosmologicznych
     • Antynomii czystego rozumu rozdział drugi. Antytetyka czystego rozumu
      • Antynomia czystego rozumu. Pierwszy spór idei transcendentalnych
      • Antynomii czystego rozumu drugi spór idei transcendentalnych
      • Antynomii czystego rozumu trzeci spór idei
      • Antynomii czystego rozumu czwarty spór idei transcendentalnych
     • Antynomii czystego rozumu rozdział trzeci. O interesie rozumu przy tym jego sporze
     • Antynomii czystego rozumu rozdział czwarty. O zagadnieniach transcendentalnych czystego rozumu, o ile one wręcz muszą mieć rozwiązanie
     • Antynomii czystego rozumu rozdział piąty. Sceptyczne przedstawienie pytań kosmologicznych poprzez wszystkie cztery transcendentalne idee
     • Antynomii czystego rozumu rozdział szósty. Idealizm transcendentalny jako klucz do rozwiązania dialektyki kosmologicznej
     • Antynomii czystego rozumu rozdział siódmy. Krytyczne rozstrzygnięcie kosmologicznego sporu rozumu z samym sobą
     • Antynomii czystego rozumu rozdział ósmy. Kierownicza zasada czystego rozumu ze względu na idee kosmologiczne
     • Antynomii czystego rozumu rozdział dziewiąty. O empirycznym zastosowaniu kierowniczej zasady rozumu co do wszystkich idei kosmologicznych
      • I. Rozwiązanie idei kosmologicznej o całkowitości złożenia zjawisk we wszechświecie
      • II. Rozwiązanie idei kosmologicznej o całkowitości dzielenia danej całości w oglądzie
      • Uwaga kończąca rozwiązanie idei matematyczno-transcendentalnych oraz przygotowanie do rozwiązania idei dynamiczno-transcendentalnych
      • III. Rozwiązanie idei kosmologicznej o całkowitości wywodu zdarzeń świata z ich przyczyn
      • Możliwość przyczynowości przez wolność w zjednoczeniu z powszechnymi prawami konieczności przyrody
      • Objaśnienie kosmologicznej idei wolności w połączeniu z powszechną koniecznością przyrody
      • IV. Rozwiązanie kosmologicznej idei o całkowitości uzależnienia zjawisk, co do ich bytu w ogóle
     • Uwaga zamykająca całą antynomię czystego rozumu
    • Drugiej księgi dialektyki transcendentalnej oddział trzeci. Ideał czystego rozumu
     • Rozdział pierwszy. O ideale w ogóle
     • Oddziału trzeciego rozdział drugi. O ideale transcendentalnym (Prototypon transscendentale)
     • Trzeciego oddziału rozdział trzeci. O dowodach rozumu spekulatywnego, skłaniających do wnioskowania o istnieniu najwyższego jestestwa
      • Z rozumu spekulatywnego wypłynąć mogą trzy tylko rodzaje dowodów istnienia Boga
     • Trzeciego oddziału rozdział czwarty. O niemożliwości ontologicznego dowodu na istnienie Boga
     • Trzeciego oddziału rozdział piąty. O niemożliwości kosmologicznego dowodu na istnienie Boga
      • Odkrycie i wyjaśnienie złudy dialektycznej we wszystkich transcendentalnych dowodach bytu jestestwa koniecznego
     • Trzeciego oddziału rozdział szósty. O niemożliwości dowodu fizyczno-teologicznego
     • Trzeciego oddziału rozdział siódmy. Krytyka wszelkiej teologii, opartej na spekulatywnych zasadach rozumu
      • Przydatek do Dialektyki transcendentalnej. O kierowniczym zastosowaniu idei czystego rozumu
      • O celu ostatecznym przyrodzonej Dialektyki rozumu ludzkiego
 • II. Transcendentalna nauka o metodzie
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział pierwszy. Karność czystego rozumu
   • Pierwszego oddziału rozdział pierwszy. Karność czystego rozumu w zastosowaniu dogmatycznym
   • Pierwszego oddziału rozdział drugi. Karność czystego rozumu ze względu na jego użycie polemiczne
   • O niemożności sceptycznego zaspokojenia rozumu czystego, rozdwojonego z samym sobą
   • Pierwszego oddziału rozdział trzeci. Karność czystego rozumu ze względu na hipotezy
   • Oddziału pierwszego rozdział czwarty. Karność czystego rozumu ze względu na jego dowody
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział drugi. Kanon czystego rozumu
   • Kanonu czystego rozumu rozdział pierwszy. O ostatecznym celu czystego użytkowania z rozumu naszego
   • Kanonu rozumu czystego rozdział drugi. O ideale najwyższego dobra, jako powodzie określającym ostateczny cel czystego rozumu
   • Kanonu rozumu czystego rozdział trzeci. O mniemaniu, wiedzy i wierze
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział trzeci. Architektonika czystego rozumu
  • Transcendentalnej nauki o metodzie oddział czwarty. Dzieje czystego rozumu
 • Dodatek. Dwa dłuższe teksty z I wydania Krytyki
  • I. Wywodu czystych pojęć rozsądkowych rozdział drugi. O apriorycznych podstawach możliwości doświadczenia
   • Tymczasowa przestroga
   • 1. O syntezie ujęcia w oglądzie
   • 2. O syntezie odtworzenia w wyobraźni
   • 3. O syntezie rozpoznania w pojęciu
   • 4. Tymczasowe wyjaśnienie możliwości kategorii, jako poznań a priori
  • Wywodu czystych pojęć rozsądkowych rozdział trzeci. O stosunku rozsądku do przedmiotów w ogóle i o możliwości poznania ich a priori
   • Zwięzłe przedstawienie słuszności i jedynej możliwości tego wywodu czystych pojęć rozsądkowych
  • II. [Paralogizmy]
   • Pierwszy paralogizm substancjalności
   • Krytyka pierwszego paralogizmu czystej psychologii
   • Drugi paralogizm pojedynczości
   • Krytyka drugiego paralogizmu psychologii transcendentalnej
   • Trzeci paralogizm osobowości
   • Krytyka trzeciego paralogizmu psychologii transcendentalnej
   • Czwarty paralogizm idealności (stosunku zewnętrznego)
   • Krytyka czwartego paralogizmu psychologii transcendentalnej
   • Rozejrzenie się w zawartości czystej nauki o duszy zgodnie z tymi paralogizmami

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.