reklama - zainteresowany?

Filozofia dla bystrzaków - Sensus

Filozofia dla bystrzaków
ebook
Autor: Tom Morris
Tytuł oryginału: Philosophy For Dummies
ISBN: 978-83-283-6352-6
stron: 360, Format: ebook
Data wydania: 2015-09-17
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 22,45 zł (poprzednio: 44,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-22,45 zł)

Dodaj do koszyka Filozofia dla bystrzaków

Tagi: Życiowe filozofie

W prostocie tkwi siła

 • Myśl jak filozof
 • Znajdź źródło mądrości
 • Wykorzystuj wiedzę w codziennym życiu

Prawdziwa królowa nauk w akcji!

Filozofia często kojarzy się z galopującą nudą i bezpowrotnie straconym czasem. A jednak mimo słabego PR-u jest to jedna z najbardziej fascynujących dyscyplin naukowych. Pobudza do myślenia, pomaga zrozumieć świat, znaleźć sens życia i spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Tom Morris podchodzi do filozofii w niestandardowy sposób i odkrywa przed czytelnikiem niezwykłe zakątki tej nauki. Przygotuj się na lekturę pełną wrażeń.

W książce:

 • O co chodzi w filozofii
 • Myśleć jak filozof
 • Poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania
 • Filozofia w życiu codziennym
 • Łączenie wiedzy z praktyką

Dodaj do koszyka Filozofia dla bystrzaków

 

Osoby które kupowały "Filozofia dla bystrzaków", wybierały także:

 • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca
 • Prawa ludzkiej natury
 • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
 • Państwo
 • Kobieta Kompletna. Nie szukaj spełnienia, bądź szczęśliwa teraz

Dodaj do koszyka Filozofia dla bystrzaków

Spis treści

Filozofia dla bystrzakw eBook -- spis treci

 

O autorze 13

 

Podzikowania od autora 15

Wstp 17

 • O ksice 18
 • Konwencje zastosowane w ksice 20
 • Czego nie czyta 20
 • Naiwne zaoenia 20
 • Jak podzielona jest ksika 21
  • Cz I: Czym w ogóle jest filozofia? 21
  • Cz II: Skd cokolwiek wiemy? 21
  • Cz III: Czym jest dobro? 22
  • Cz IV: Czy kiedykolwiek jestemy naprawd wolni? 22
  • Cz V: Niewiarygodny, niewidoczny Ty 22
  • Cz VI: O co chodzi z t mierci? 22
  • Cz VII: Czy Bóg istnieje? 23
  • Cz VIII: Sens ycia 23
  • Cz IX: Dekalogi 23
 • Ikony uyte w ksice 23
 • Co dalej 24

CZʦ I: CZYM W OGÓLE JEST FILOZOFIA? 25

Rozdzia 1: Wielcy myliciele i gbokie przemylenia 27

 • Kilka przypraw dodaje smaku 27
 • Sokrates o badaniu, które jest bardzo wane 30
 • Pytania, które zadamy 32

Rozdzia 2: Filozofia jako dziaalno 35

 • Sporty ekstremalne dla umysu 35
 • Krelenie naszej drogi na mapie 36
 • Wyjtkowa potga przekona 37
  • Obraz jaskini platoskiej 38
  • Filozoficzny Houdini 39

Rozdzia 3: Umiowanie mdroci 41

 • Potrójny zestaw filozoficzny 41
  • Parali bez analizy 42
  • Umiejtno oceniania 43
  • Debata 45
 • Mdro rzdzi 48
 • Poszukiwanie mdroci przez Sokratesa 50

CZʦ II: SKD COKOLWIEK WIEMY? 53

Rozdzia 4: Przekonania, prawda i wiedza 55

 • Nasze przekonania na temat przekona 55
 • Znaczenie przekona 57
 • Idea wiedzy 58
  • Prawda na temat prawdy 60
  • Pena definicja wiedzy 61
  • Prawda i racjonalno 62

Rozdzia 5: Wyzwanie sceptycyzmu 67

 • Staroytna sztuka zwtpienia 68
 • Niewiarygodne pytania, na które nie umiemy odpowiedzie 70
  • Pytania sceptycyzmu ródowego 70
  • Pytania radykalnego sceptycyzmu 75
  • Co nam pokazuj sceptycy? 77
 • Zwtpienie we wasne wtpliwoci 78
 • Dokd pójdziemy dalej? 78

Rozdzia 6: Zadziwiajca rzeczywisto podstawowych przekona 79

 • Fundamenty wiedzy 80
  • Empiryzm i racjonalizm 80
  • Fundamenty wiedzy 81
  • Ewidencjalizm 82
 • Zasada ochrony przekona 84
  • Ochrona przekona i radykalny sceptycyzm 85
  • Ochrona przekona i sceptycyzm ródowy 85
  • Podstawowy status ochrony przekona 86
  • Ewidencjalizm obalony i zrewidowany 87
 • William James na temat wiary poprzedzajcej 88
 • Akty wiary 90

CZʦ III: CZYM JEST DOBRO? 93

Rozdzia 7: Czym jest dobro? 95

 • Podstawowe podejcie do etyki i moralnoci 96
 • Zdefiniowanie dobra w kontekcie ycia 97
 • Trzy pogldy na temat jzyka wartociujcego 98
  • Filozofia nonkognitywizmu 98
  • Etyczny subiektywizm 100
  • Moralny obiektywizm 102
  • Obiektywizm i moralny sceptycyzm 102
 • Teologiczna cena docelowa 104

Rozdzia 8: Szczcie, doskonao i dobre ycie 107

 • Notatka do wspóczesnego wiata 107
 • Koncepcja dobra: krótki kurs na temat rónych teorii 108
  • Teoria boskiego nakazu 108
  • Teoria umowy spoecznej 109
  • Utylitaryzm 109
  • Teoria deontologiczna 110
  • Teoria socjobiologiczna 111
  • Teoria cnoty 111
 • Cztery wymiary ludzkich dowiadcze 112
  • Wymiar intelektualny 113
  • Wymiar estetyczny 116
  • Wymiar moralny 118
  • Wymiar duchowy 119
 • Ostateczny kontekst dobra 121

Rozdzia 9: Zasady etyczne i charakter moralny 123

 • Przykazania, reguy i furtki 124
  • Zota regua i jej znaczenie 126
  • Dokadna rola zotej reguy 127
 • Charakter, mdro i cnota 128
 • Czy dobra mona si nauczy? 131
  • Kim jestem? Próba charakteru 132
  • Co powinienem zrobi? Analiza dziaania 132
  • Odpowied na nasze pytanie 133

Cz IV: Czy kiedykolwiek jestemy naprawd wolni? 135

Rozdzia 10: Los, przeznaczenie i Ty 137

 • Znaczenie wolnej woli 137
 • Przewidywanie przyszoci - kwestionowanie wolnoci z teologicznego punktu widzenia 139
 • Co bdzie, to bdzie - kwestionowanie wolnoci z logicznego punktu widzenia 144
 • Roboty i kosmiczny teatrzyk lalek: kwestionowanie wolnoci z naukowego punktu widzenia 145

Rozdzia 11: Standardowe pogldy na wolno 147

 • Bóg, logika i wolna wola 147
  • Odpowied na dylemat teologiczny 147
  • Odpowied na dylemat logiczny 149
 • Dylemat wspóczesnej nauki 150
  • Determinici naukowi 150
  • Libertarianie 150
  • Kompatybilizm 151
  • Który z tych pogldów jest waciwy? 153

Rozdzia 12: Po prostu rób - ludzka sprawczo na wiecie 155

 • Mdre przemylenia na temat wolnoci 155
 • Szersza perspektywa 156
 • Jak by agentem i dosta wicej ni 15 procent? 158

CZʦ V: NIEWIARYGODNY, NIEWIDOCZNY TY 161

Rozdzia 13: Kim jest osoba? 163

 • Gitarzyci, duchy i ludzie 163
 • Przebyski umysu 164
 • Pogldy filozoficzne na temat czowieczestwa 166
  • Monizm 167
  • Dualizm 167
 • Propozycje wiatopogldów 170
  • Interakcjonizm 171
  • Epifenomenalizm 171
  • Paralelizm 172
 • Zawenie opcji 173

Rozdzia 14: Koncepcja materializmu 175

 • Argumenty pozytywne 177
  • Argument mówicy, e czowiek jest zwierzciem 177
  • Argument mówicy o sztucznej inteligencji 178
  • Argument mówicy o chemii mózgu 179
 • Negatywne argumenty 180
  • Argument mówicy o zbdnoci 180
  • Tajemniczy sprzeciw 181
  • Problem innych umysów 184
 • Ostateczna ocena materializmu 185

Rozdzia 15: Koncepcja dualizmu 187

 • Naturalna wiara w dualizm 187
 • Jestem czowiekiem duszy 188
  • Argument mówicy o introspekcji 189
  • Argument mówicy o wyczuwalnoci 190
  • Argument kartezjaski 192
  • Argument platoski 192
  • Argument parapsychologiczny 193
  • Potrzeba dowodów 195

CZʦ VI: O CO CHODZI Z T MIERCI? 197

Rozdzia 16: Z prochu powstae i w proch si obrócisz - strach przed pustk 199

 • Ostateczne wyjcie i cztery lki 199
  • Lk przed procesem umierania 202
  • Lk przed kar 203
  • Lk przed nieznanym 205
  • Lk przed unicestwieniem 206

Rozdzia 17: Filozoficzne pocieszenie w kwestii mierci 209

 • Spokojnie, to tylko mier 210
  • Stoicka reakcja na lk przed procesem umierania 210
  • Argument naturalnego procesu 211
  • Argument koniecznoci 212
  • Argument agnostyczny 213
  • Argument dwóch wiecznoci 214
  • Argument Epikura 215
 • Materialistyczne koncepcje "niemiertelnoci" 217
  • Niemiertelno spoeczna 217
  • Niemiertelno kulturowa 218
  • Niemiertelno kosmiczna 218
  • Niemiertelno naukowa 219

Rozdzia 18: Czy istnieje ycie po mierci? 223

 • Filozoficzne wtpliwoci i próby zaprzeczenia 223
  • Argument pochodzenia psychologicznego 223
  • Argument ciszy 226
  • Argument z analogi do trbki 227
  • Argument uszkodzenia mózgu 229
 • Argumenty przemawiajce za istnieniem ycia po mierci 230
  • Argument Platona o niezniszczalnoci 230
  • Argument z analogi do natury 231
  • Argument pragnienia 233
  • Argumenty moralne 234
 • wiateko na kocu tunelu 236
  • wiadectwa ycia przed yciem 236
  • Kontakt ze zmarymi 237
  • Dowiadczenie mierci 238

CZʦ VII: CZY BÓG ISTNIEJE? 241

Rozdzia 19: Dwa wiatopogldy 243

 • Zgubiona pika plaowa 243
 • Wielki podzia 247
  • Gówny wiatopogld teistyczny 250
  • Pogld naturalistyczny 250
  • Jak porówna te dwa wiatopogldy? 250
 • Wielka debata 251

Rozdzia 20: Wizje teistyczne 253

 • Dowód ontologiczny 253
 • Kosmologia i Bóg 256
 • Zaprojektowany wszechwiat? 263
 • Przeycia religijne 267

Rozdzia 21: Problem za 269

 • Oczekiwania wobec teizmu 269
 • Argument za 270
  • Gówny argument przeciwko teizmowi 271
  • Sugerowana niekompatybilno midzy Bogiem a zem 271
  • Moralne uzasadnienie zezwalania na zo 273
  • Moralne uzasadnienie i argumentacja ateistów 274
  • Uwagi teistów 275
 • Wielkie teodycee 276
  • Teodycea kary 276
  • Teodycea wolnej woli 278
  • Teodycea budowania dusz 280
  • Czwarta, poczona teodycea 283
 • Element tajemniczoci 283

CZʦ VIII: SENS YCIA 285

Rozdzia 22: Jaki jest sens ycia? 287

 • Pytania, jakie moemy zada 287
 • Sens i nasz wiat 291
  • Nihilizm: podejcie absolutnie negatywne 291
  • Sens ycia z punktu widzenia "zrób to sam" 293
 • Bóg i sens 295

Rozdzia 23: Zakad Pascala - stawk jest Twoje ycie 299

 • Blaise Pascal - filozof i geniusz 299
 • Zakad 301
 • Krytyka zakadu 305
  • Zarzut mówicy o niemiertelnoci 305
  • Zarzut mówicy o prawdopodobiestwie 306
  • Zarzut mówicy o wielu religiach 308
  • Sprzeciw mówicy o jednorazowym zakadzie 309
 • Okrelenie swojego wiatopogldu 310

Rozdzia 24: Sukces i szczcie w yciu 313

 • Ile to jest wystarczajco? Wycig o wicej 313
 • Prawdziwy sukces 317
 • Uniwersalne warunki sukcesu 319
  • Jasna koncepcja tego, co chcemy osign - klarowna wizja i konkretny cel 320
  • Silne przekonanie, e jestemy w stanie osign ten cel 321
  • Koncentracja na tym, co jest potrzebne do osignicia tego celu 322
  • Konsekwencja i upór w realizowaniu naszej wizji 323
  • Emocjonalne zaangaowanie i poczucie, e to, co robimy, jest wane 323
  • Dobry charakter, który bdzie nas prowadzi i utrzyma nas na waciwym torze 324
  • Umiejtno czerpania radoci z caego procesu 325
 • Dodatkowe uwagi na temat szczcia 326

CZʦ IX: DEKALOGI 329

Rozdzia 25: Dziesiciu wielkich filozofów 331

 • Sokrates 331
 • Platon 332
 • Arystoteles 332
 • wity Tomasz z Akwinu 333
 • William Ockham 334
 • Kartezjusz 334
 • Immanuel Kant 335
 • G.W.F. Hegel 336
 • Soren Kierkegaard 337
 • Bertrand Russell 338

Rozdzia 26: Dziesi wielkich pyta 339

 • Czy filozofia jest praktyczna? 339
 • Czy tak naprawd cokolwiek wiemy? 340
 • Czy istnieje jakie kluczowe zastrzeenie do etyki? 341
 • Kim jestem? 341
 • Czy szczcie jest naprawd moliwe na tym wiecie? 342
 • Jak to jest z tym Bogiem: istnieje czy nie? 343
 • Jakie ycie moemy nazwa dobrym? 344
 • Dlaczego na wiecie jest tyle cierpienia? 345
 • Jeli drzewo upada w lesie... 346
 • Biskup Berkeley wypowiada si 347
 • Co jest silniejsze w yciu czowieka 3 racjonalno czy nieracjonalno? 348

Skorowidz 349

Dodaj do koszyka Filozofia dla bystrzaków

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.