reklama - zainteresowany?

Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy - Sensus

Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy
ebook
Autor: Wojciech Haman, Jerzy Gut
ISBN: 978-83-283-0274-7
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2014-08-25
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy

Tagi: Perswazja i NLP

Negocjacje są proste jak konstrukcja cepa, ale kruche jak lukier

Konflikt jest wynikiem sprzeczności lub różnicy interesów. Jest zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują. Jesteśmy na niego skazani. Jednak czy zawsze musi on być zjawiskiem negatywnym? Jak postępować gdy konflikt wybuchnie? Walczyć czy negocjować? Zwyciężać czy szukać kompromisów?

Czy warto za wszelką cenę forsować swoje stanowisko i pomysły? Pokonać "przeciwnika", posługując się presją lub manipulacją, i osiągnąć niekwestionowane zwycięstwo? Dobrze znamy ten schemat zachowania, gdyż podpowiadają go nam nasze ludzkie odruchy, nawyki i stereotypy. Jednak bywa on skuteczny jedynie przy jednorazowym kontakcie, natomiast w przypadku ważnych i dłuższych relacji zawsze okazuje się pyrrusowym zwycięstwem. Pokonany i wykorzystany partner myśli o rewanżu i nie jest skłonny do kooperacji.

Jaką strategię negocjacji warto obrać, aby zwiększyć szanse na dobrą współpracę? Jak nie zniszczyć dobrze rokującego dorobku? Jeżeli chcesz, żeby sposób rozwiązywania konfliktów zaowocował obustronną satysfakcją i gotowością do kooperacji w przyszłości, właśnie w tej książce znajdziesz użyteczne wskazówki, jak to zrobić. Model negocjacji nastawionych na współpracę pozwala w praktyce zastosować słuszne i szczytne postulaty, zawarte w wielu książkach i teoriach poświęconych temu zagadnieniu. Umiejętność negocjowania bez wątpienia jest sztuką, mimo swej logicznej prostoty. Aby osiągnąć w niej biegłość, potrzeba doświadczenia, stosowania kilku ważnych zasad oraz umiejętności omijania kilku pułapek, a szczególnie zachowań i wypowiedzi, które w jednej chwili niszczą każdą sensowną rozmowę.

Proponowane przez autorów metody twórczego rozwiązywania konfliktów zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Z równą łatwością można użyć ich przy rozbrajaniu złożonych problemów organizacji biznesowych, jak i podczas łagodzenia antagonizmów społecznych lub w konfliktach natury osobistej.

Ta książka to praktyczny poradnik dla osób, które z racji swojego zawodu, funkcji lub sytuacji życiowej mają często do czynienia z konfliktami, a także dla tych, które muszą negocjować. Znajdziesz w niej konkretne i użyteczne sposoby:

 • budowania dobrego kontaktu i zachęcania do współpracy;
 • przeciwstawiania się presji i manipulacji;
 • skutecznego negocjowania, dającego satysfakcję obu stronom konfliktu.

Wydanie trzecie książki Docenić konflikt jest poszerzone o rozdział, w którym autorzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem z ostatnich kilkunastu lat praktyki w roli negocjatora i mediatora. Szczególny nacisk kładą tu na polską specyfikę, prostotę stosowanych narzędzi oraz negocjacje wewnątrz firm i zespołów zadaniowych.

Czytaj fragment >>

Dodaj do koszyka Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy

 

Osoby które kupowały "Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy", wybierały także:

 • MANIPULACJA ODCZAROWANA! 777 skutecznych technik wpływu. Wydanie 2 rozszerzone
 • Socjotechnika. Metody manipulacji i ludzki aspekt bezpieczeństwa
 • Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy. Wydanie III rozszerzone
 • Zawód: copywriter. Zacznij zarabiać na pisaniu
 • MANIPULACJA ODCZAROWANA! 777 skutecznych technik wpływu

Dodaj do koszyka Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy

Spis treści

Doceni konflikt. Od walki i manipulacji do wsppracy. Wydanie III rozszerzone eBook -- spis treci

Podzikowania (9)

Dlaczego napisalimy t ksik? (11)

Konflikt i manipulacja (15)

 • Czy konflikt to co zego? (19)
 • Dlaczego ludzie manipuluj? (21)

CZʦ I: JAK BUDOWA KONTAKT I POROZUMIENIE? (23)

1. Pierwsze wraenie i nastawienie (27)

 • Uwiadom sobie, co wnosisz do kontaktu (30)
 • Daj si pozna (32)
 • Odwanie poznawaj partnera (34)
 • Udzielaj informacji zwrotnych (36)

2. Podstawy konstruktywnego porozumiewania si (39)

 • Nie oceniaj (42)
 • Nie uogólniaj, nie interpretuj (44)
 • Nie dawaj "dobrych rad" (46)
 • Skupiaj swoj uwag na partnerze. Koncentruj si na tym, co mówi (48)
 • Mów wprost. Otwarcie wyraaj swoje potrzeby, uczucia i propozycje (49)

3. Skuteczne i pomocne suchanie (53)

 • Parafraza (58)
  • Uwaga. Sygnay wiadczce o kontakcie, szacunku i ledzeniu toku wypowiedzi (60)
  • Sprawdzanie waciwego rozumienia (61)
  • Utrzymanie tematu rozmowy (63)
 • Odzwierciedlanie (65)
 • Prowadzenie (68)
  • Porzdkowanie chaotycznych wypowiedzi (68)
  • Omielanie rozmówcy (70)
  • Zadawanie pyta. Proponowanie tematów (71)

CZʦ II: JAK RADZI SOBIE Z PRESJ I MANIPULACJ? (73)

 • Zachowania asertywne (75)

4. Trudno mówienia NIE (77)

 • Asertywna odmowa (82)
 • "Zdarta pyta" (87)
  • Odmawianie (87)
  • Egzekwowanie praw i wyraanie ycze (88)
 • Obrona wasnych granic (91)

5. Zamiana oceny na opini (95)

 • Traktuj trudne oceny jak opinie (98)

6. Radzenie sobie z krytyk (105)

 • Poszukiwanie krytyki (108)
 • Demaskowanie aluzji (111)
 • "Zamglanie" (113)
 • Uprzedzanie krytyki (115)

CZʦ III: JAK SKUTECZNIE NEGOCJOWA? (119)

7. Negocjacje nastawione na wspóprac (121)

8. Podstawowe uniwersalne reguy negocjacyjne (127)

 • Oddziel ludzi od problemów (129)
 • Koncentruj si na interesach, a nie na stanowiskach (133)
 • Formuuj pytania przed odpowiedziami (136)
 • Doceniaj pozytywy. Nazywaj osignicia w negocjacjach (138)

9. Etapy negocjacji nastawionych na wspóprac (141)

 • Etap 1. Ustalenie regu (145)
 • Etap 2. Nazwanie interesów swoich i partnera (147)
  • Przedstaw wyranie i przekonujco swoje interesy (149)
  • Aktywnie poznawaj interesy partnera (152)
  • Gra "Ekspert" (155)
  • Gra "Maskowanie" (156)
  • Formuuj wspólne i sprzeczne interesy (157)
  • Odwouj si do interesów partnera (159)
 • Etap 3. Formuowanie problemów negocjacyjnych (161)
  • Granice negocjowanych problemów (164)
 • Etap 4. Poszukiwanie rozwiza (166)
  • Formuowanie pomysów (167)
  • Analiza i weryfikacja pomysów (168)
  • Podjcie decyzji (168)
  • Uwaga! Kocówka negocjacji (169)

Zakoczenie (171)

  • Literatura wica si z tematem naszej ksiki i mogca Ci zainteresowa (175)

CZʦ IV: SUPLEMENT. PROSTOTA I PARADOKS NEGOCJACJI (177)

10. Co zrobi, eby si porozumie? (181)

  • Nazywanie swoich prawdziwych potrzeb (183)
  • Nazywanie intencji (186)
  • Modelowanie (187)
  • Komunikat JA (188)
  • Mówienie w czasie przyszym (190)

11. Czego unika w negocjacjach? (191)

  • Oceny, pouczenia, dobre rady (193)
  • Niepotrzebne dawanie przykadów (195)
  • Zadawanie pyta z tez (195)
  • Stosowanie przymiotników i przysówków (196)

12. Przebieg realnych negocjacji firmowych (197)

  • Etap 1. Przygotowanie (200)
  • Etap 2. Rozmowy (201)
  • Etap 3. Formuowanie problemów (202)
  • Etap 4. Zakoczenie negocjacji (205)

Dodaj do koszyka Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.