reklama - zainteresowany?

Zapanuj nad swoim mózgiem. Cztery kroki do zmiany swojego życia - Sensus

Zapanuj nad swoim mózgiem. Cztery kroki do zmiany swojego życia
mp3
Autor: Jeffrey M. Schwartz, Rebecca Gladding MD
Tytuł oryginału: You Are Not Your Brain: The 4-Step Solution for Changing Bad Habits, Ending Unhealthy Thinking, and Taking Control of Your Life
Tłumaczenie: Joanna Wójtowicz
ISBN: 978-83-283-6727-2
stron: 352, Format: mp3
Data wydania: 2020-09-28
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka Zapanuj nad swoim mózgiem. Cztery kroki do zmiany swojego życia

Tagi: Rozwój osobisty | Trening mózgu

Mózg może wywierać ogromny wpływ na życie człowieka. Niestety, często niekorzystny. Gdy mózg przejmuje kontrolę nad myślami, może to powodować podważenie poczucia własnej wartości, wywoływać pragnienia lub skłaniać do nieodpowiedniego zachowania. Może to być regularne rozgrzebywanie problemów i nadmierny krytycyzm wobec siebie, silny lęk z nieuzasadnionych powodów, obwinianie siebie za coś, na co się nie ma wpływu, a także powielanie niepożądanych wzorców zachowań.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest obniżenie jakości życia. Ktoś, kto tak postępuje, jest nieszczęśliwy, nie wykorzystuje swojego potencjału - w rzeczywistości nie jest sobą!

Ta książka przynosi rozwiązanie tego problemu. Dzięki niej dowiesz się, jak przejąć kontrolę nad własnym mózgiem i zmusić go do pracy dla siebie. Opisana tu metoda czterech kroków pozwala wychwytywać i tłumić zwodnicze komunikaty wysyłane przez mózg, by następnie uruchomić go do koncentrowania uwagi na nowych, korzystnych działaniach i zachowaniach. W ten sposób przeprogramujesz swój mózg w zdrowy i pożyteczny sposób, co w naturalny sposób doprowadzi do stopniowych zmian w życiu: staniesz się osobą, którą naprawdę chcesz być, będziesz podejmować mądre decyzje i jednocześnie wzmocnisz i pobudzisz do działania swoje prawdziwe ja.

W tej książce:

 • czym są zwodnicze komunikaty i w jaki sposób wpływają na kształtowanie nawyków
 • jak oddzielić fałszywe komunikaty od własnej tożsamości
 • metoda czterech kroków: zasady, praktykowanie i przydatne wskazówki
 • pokonywanie problemów podczas wdrażania opisywanej metody
 • opracowanie własnego planu jej wdrażania

Twój umysł: droga do prawdziwej wolności!

Dodaj do koszyka Zapanuj nad swoim mózgiem. Cztery kroki do zmiany swojego życia

 

Osoby które kupowały "Zapanuj nad swoim mózgiem. Cztery kroki do zmiany swojego życia", wybierały także:

 • Korzystna transakcja. Strategie i taktyki skutecznego negocjatora
 • Psychologia szefa 3. Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy
 • Błękitny umysł. Myśl na odwrót, działaj na opak, poznaj nieznane!
 • Koncepcja Alter Ego. W poszukiwaniu prawdziwego "ja"
 • Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Wydanie II

Dodaj do koszyka Zapanuj nad swoim mózgiem. Cztery kroki do zmiany swojego życia

Spis treści

Zapanuj nad swoim mzgiem. Cztery kroki do zmiany swojego ycia Audiobook -- spis treci

 

Wstp 13

 

CZʦ I. POCZUCIE TOSAMOCI 23

Rozdzia 1. Nie jeste swoim mózgiem 25

 • Bdne koo zwodniczych komunikatów wysyanych przez mózg 30
 • Rozpoznawanie zwodniczych komunikatów wysyanych przez mózg 35
 • Nie jeste swoim mózgiem 41
 • Podsumowanie 48

Rozdzia 2. Wykorzystaj umys, by zmieni swój mózg. Potga znaczcych celów i neuroplastycznoci sterowanej przez Ja 49

 • Nazywanie odczu fizycznych i emocjonalnych 51
 • Powiedz nie zwodniczym komunikatom - przeformuowywanie ich treci 52
 • Prawo veta 53
 • Neuroplastyczno sterowana przez Ja 54
 • Nadawanie znaczenia przeciwnociom losu 58
 • Ustalanie celów 60
 • Wysiek i oczekiwania zamiast pragnie 63
 • Ustalanie znaczcych celów 67
 • Znale czas 72

Rozdzia 3. Dlaczego tak trudno zmieni nawyki 75

 • Jak powstaj nawyki 76
 • Natenie uwagi 81
 • Wolny sprzeciw: nie wierz we wszystko, co mylisz (lub czujesz) 82
 • Podsumowanie 85

Rozdzia 4. Dlaczego odczucia wydaj si takie prawdziwe. Biologia zwodniczych komunikatów wysyanych przez mózg 87

 • Biologia leca u podstaw zwodniczych komunikatów i nawyków 89
 • Przesta karmi potwora 93
 • Podsumowanie 94

Rozdzia 5. Nowe poczucie tosamoci. Pokonaj zwodnicze komunikaty metod czterech kroków 97

 • (Faszywa) Tosamo 99
 • Te odczucia emocjonalne to nie Ty! 101
 • Nie przyjmuj bezkrytycznie zwodniczych komunikatów 105
 • Pokonaj zwodnicze komunikaty wysyane przez mózg: dokonuj wyborów i przeprogramuj swój mózg 106
 • Neuroplastyczno sterowana przez Ja: ródo nadziei i motywacji 108
 • Metoda czterech kroków i wstpne badania 109
 • Podsumowanie 112

CZʦ II. UMIEJTNOCI 113

Rozdzia 6. Ignorowanie, bagatelizowanie i zaniedbywanie. Jak zwodnicze komunikaty znieksztacaj Twój obraz siebie 115

 • Wszyscy mamy naturalne potrzeby i prawdziwe emocje 118
 • Strefy bezpieczestwa pomagaj nam chroni nasze prawdziwe emocje 119
 • Wikszo zwodniczych komunikatów to efekt nauki 120
 • Nawykowe ignorowanie, bagatelizowanie i wypieranie prawdziwych potrzeb i emocji jest bolesne 122
 • Twój mózg zosta uksztatowany przez Twoje wyuczone podejcie do autentycznych emocji i potrzeb 123
 • Zwodnicze komunikaty s tym mocniejsze, im bardziej ignorujesz, wypierasz czy zaniedbujesz swoje prawdziwe Ja 126
 • Co wyzwala u Ciebie zwodnicze komunikaty? 127
 • Antidotum na deprecjonowanie i zaniedbywanie naturalnych potrzeb: 5 A 132

Rozdzia 7. Rusz z miejsca metod czterech kroków. Wskazówki i zalecenia 135

 • Zobacz, jak szkodliwe mog by zwodnicze komunikaty wysyane przez mózg 136
 • Oce wpyw szkodliwych komunikatów na swoje ycie 140
 • Przygoda z metod czterech kroków - wskazówki na pocztek 145
 • Metoda czterech kroków dziaa 150
 • Podsumowanie 152

Rozdzia 8. Nie moesz zmieni tego, czego nie dostrzegasz. Moc wiadomoci i krok 1.: Nazwij po imieniu 153

 • Uwano to dziaanie, nie tylko stan umysu 156
 • Uwano to wiadomo 156
 • wiadomo i koncentracja to dwie róne rzeczy, ale s one ze sob powizane 159
 • Uwano to równie dostrzeganie, e zwodnicze komunikaty nie s prawdziwe 162
 • Uwano jest nieoceniajca i oceniajca zarazem 163
 • Przedmioty uwanoci 164
 • Zamylenie 166
 • Obezwadniony przez doznania - pragnienia, impulsy, ból, lki i tak dalej 170
 • Odnotowywanie w mylach 175
 • Gdy zaczniesz nazywa zwodnicze komunikaty po imieniu, moesz odnie wraenie, e przybieraj na sile 178
 • Jeli trudno Ci ledzi myli, zacznij od odczu natury fizycznej 180
 • Radzenie sobie z unikaniem 181
 • W razie wtpliwoci zastanów si, co i dlaczego robisz 183
 • Podsumowanie 184

Rozdzia 9. Zmiana stosunku do zwodniczych komunikatów za pomoc kroku 2. - przeformuuj 187

 • Co, co wydaje si tak realne, musi naprawd by czci mnie 189
 • Od trybu "to ja" do wiadomoci i prawdy 191
 • Znaczenie wizi spoecznych: naukowe podstawy bólu spoecznego 193
 • Nie traktuj tego zbyt osobicie 195
 • Nazywanie po imieniu i przeformuowywanie wycisza orodek alarmowy i wzmacnia orodek oceny 196
 • Tumienie reakcji emocjonalnej ma negatywny wpyw zarówno na Ciebie, jak i Twoich bliskich 197
 • Przeformuowywanie: recepta na zmian sposobu dowiadczania zwodniczych komunikatów 198
 • Opcja nr 1. Przeformuowywanie biologiczne - "To nie ja, to tylko mój mózg" 202
 • Opcja nr 2. Przeformuowywanie z odniesieniem do bólu spoecznego - "Czuj si odrzucony, wic to ból spoeczny" 204
 • Opcja nr 3. Przeformuowywanie z odwoaniem do bdów mylowych 205

Rozdzia 10. Przeformuowywanie bdów mylowych 207

 • Zudne oczekiwania i wadliwe porównania 218
 • Jakie bdy mylowe popeniasz? 222
 • Mdry doradca 227
 • Wzmocnij mdrego doradc: rozpoznaj, zignoruj i zaakceptuj 233
 • Akceptacja 235
 • Przeformuowywanie zwodniczych komunikatów 238
 • Podsumowanie 239

Rozdzia 11. W koncentracji sia! Krok 3. Zmiana perspektywy 241

 • Co ma na celu krok 3. - zmie perspektyw? W czym pomaga? 243
 • Zmiana perspektywy: informacje podstawowe 244
 • Radzenie sobie z nawracajcymi mylami podczas zmiany perspektywy 251
 • Sposoby na zmian perspektywy 252
 • Wycisz si i zmie perspektyw - szczególnie zalecane w przypadku lku i skonnoci do dzielenia wosa na czworo 254
 • Konfrontacyjna zmiana perspektywy 258
 • Konfrontacyjna zmiana perspektywy a zachowania unikowe 262
 • Tworzenie planu wdraania konfrontacyjnej zmiany perspektywy 267
 • Listy wdzicznoci - zmiana perspektywy z uwzgldnieniem 5 A 272
 • Podsumowanie 273

Rozdzia 12. Rosnca uwano i krok 4.: przewartociuj 275

 • Zyskaj now perspektyw dziki rosncej uwanoci 278
 • Naucz si dba o siebie 281
 • Tabele podsumowujce 288
 • Co dalej? 291

CZʦ III. METODA CZTERECH KROKÓW W PRAKTYCE 295

Rozdzia 13. Co si tutaj dzieje? Czy to prawdziwa emocja czy tylko odczucie natury emocjonalnej? 297

 • Gniew: zdrowy czy niezdrowy? 298
 • Smutek: aoba a depresja i nienawi do siebie 300
 • Lk: produktywny czy destrukcyjny? 302
 • Równowaga to podstawa 304
 • Stwierdzenia "powinnociowe" - kiedy s pomocne? 304

Rozdzia 14. Czy postpy, korzystajc z metody czterech kroków 307

 • Obrona swojego prawdziwego Ja w relacjach - mówienie o tym, co si naprawd myli i czuje, a take podejmowanie korzystnych dla siebie dziaa 308
 • Opieranie si chwilowym pokusom - walka z zachciankami i pragnieniami 312
 • Perfekcjonizm i strach przed odrzuceniem - nauka popeniania maych bdów 322
 • Radzenie sobie z apati, depresj, znudzeniem i zmczeniem 324
 • Osiganie optymalnych wyników 325
 • Zmiana niezdrowych nawyków 327
 • Rola farmakologii 328
 • Podsumowanie 329

Rozdzia 15. W ramach podsumowania 331

 • Pocztki pracy metod czterech kroków - wskazówki 333
 • Tworzenie swojego planu 337
 • Zwracaj uwag na swoje prawdziwe Ja 339

Podzikowania 343

Zalecane lektury 347

Dodaj do koszyka Zapanuj nad swoim mózgiem. Cztery kroki do zmiany swojego życia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.