reklama - zainteresowany?

Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II - Sensus

Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II
ebook
Autor: Michael Pilhofer, Holly Day
Tytuł oryginału: Music Theory For Dummies, 2 edition
Tłumaczenie: Marcin Machnik
ISBN: 978-83-246-8881-4
stron: 280, Format: ebook
Data wydania: 2014-08-14
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 19,95 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-19,95 zł)

Dodaj do koszyka Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II

Co Ci w duszy gra?

Słuchanie, granie i komponowanie muzyki to jedne z najprzyjemniejszych zajęć. Muzyki można jednak doświadczać na wiele różnych sposobów. Ta książka przeprowadzi Cię tanecznym krokiem od podstaw dotyczących nut i metrum, przez teorię muzyki, aż po standardowe formy stosowane w muzyce popularnej i poważnej. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby grać solidne rytmy i umieć przewidzieć, w jakim kierunku powinna rozwinąć się piosenka. Poszerz swoje muzyczne możliwości i naucz się wykonywać każdy rodzaj muzyki. Pójdzie ci jak z nut!

 • Znajdź swój rytm — odkryj, na czym polega i jak wykorzystać najbardziej podstawowy element każdego utworu muzycznego.
 • Poznaj nuty — naucz się je czytać, poznaj mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie kolejności dźwięków oraz podstawowe progresje akordów i kadencje muzyczne.
 • Zrób hałas — dowiedz się, jak zastosować zdobytą wiedzę do odczytywania i grania różnych rodzajów muzyki, od klasycznych fug i sonat, po piosenki bluesowe, rockowe i popowe.

W książce znajdziesz:

 • cud narodzin muzyki oraz jej teorii,
 • nuty, pauzy, klucze, metrum i bity,
 • omówienie sposobu czytania nut,
 • metody uczenia się skal durowych i molowych,
 • informacje o akordach i progresjach akordów,
 • elementy składowe form muzycznych,
 • sposoby modyfikacji brzmienia za pomocą tempa i dynamiki,
 • nazwiska najważniejszych teoretyków muzyki.

Michael Pilhofer jest nauczycielem teorii muzyki i gry na perkusji w McNally Smith College of Music w St. Paul w Minnesocie. Jeździł w trasy i nagrywał z takimi artystami, jak Joe Lovano, Marian McPartland czy Kenny Wheeler.

Holly Day wykłada kreatywne pisanie w Open Book Writing Collective w Minneapolis. Jest autorką kilku książek oraz licznych artykułów z zakresu teorii muzyki.

Dodaj do koszyka Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II", wybierały także:

 • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Prawa ludzkiej natury
 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Szef, kt

Dodaj do koszyka Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II

Spis treści

Teoria muzyki dla bystrzakw. Wydanie II eBook -- spis treci

O autorach (13)

Podzikowania od autorów (15)

Wprowadzenie (17)

 • O ksice (17)
 • Konwencje uyte w tej ksice (18)
 • Czego nie musisz czyta (18)
 • Naiwne zaoenia (18)
 • Jak podzielona jest ta ksika (19)
  • Cz I. Wprowadzenie do teorii muzyki (19)
  • Cz II. Zestawianie nut ze sob (19)
  • Cz III. Ekspresja, czyli formy muzyczne, tempo, dynamika i wiele innych zagadnie (19)
  • Cz IV. Dekalogi (20)
  • Cz V. Dodatki (20)
 • Ikony wykorzystane w ksice (20)
 • Co dalej (21)

CZʦ I. WPROWADZENIE DO TEORII MUZYKI (23)

Rozdzia 1. Teoria muzyki? A co to w ogóle jest? (25)

 • Archeologia narodzin muzyki i teorii muzyki (26)
 • Zacznijmy od podstaw: fundamenty teorii muzyki (27)
  • Wyjanienie podstaw: nuty, pauzy i bity (27)
  • Przemieszczanie i czenie nut (27)
  • Studiowanie form i kompozycji muzycznych (28)
 • W jaki sposób teoria moe pomóc Twojej muzyce? (28)

Rozdzia 2. Okrelanie wartoci nut (31)

 • Poznaj bit (31)
 • Rozpoznawanie nut i ich wartoci (32)
  • Przegld nut i ich komponentów (32)
  • Odczytywanie wartoci nut (34)
 • Caa nuta (35)
 • Pónuta (36)
 • wiernuta (36)
 • Ósemki i jeszcze krótsze nuty (37)
 • Wyduanie nuty za pomoc kropki lub uku (38)
  • Wyduanie nuty za pomoc kropki (38)
  • czenie nut za pomoc uku (39)
 • czenie rónych wartoci nut (39)

Rozdzia 3. Zrób sobie pauz (41)

 • Rodzaje pauz (41)
  • Pauza caonutowa (42)
  • Pauza pónutowa (43)
  • Pauza wiernutowa (43)
  • Pauza ósemkowa i dusze (44)
 • Wyduanie pauz za pomoc kropki (45)
 • wiczenie taktów z nutami i pauzami (45)

Rozdzia 4. Oznaczenia metrum (47)

 • Odszyfrowywanie oznaczenia metrum i taktu (47)
 • Prostota rytmów prostych (49)
  • Liczenie prostych schematów metrycznych w oparciu o takty (50)
  • wiczenie liczenia w prostych schematach metrycznych (51)
 • Granie zoonych schematów metrycznych (52)
  • Liczenie zoonych schematów metrycznych w oparciu o takty (53)
  • wiczenie liczenia w zoonych schematach metrycznych (54)
 • Wyczuwanie pulsacji asymetrycznych schematów rytmicznych (55)

Rozdzia 5. Granie do rytmu (59)

 • Tworzenie schematów akcentowania i synkopy (59)
  • Zgbianie ogólnej reguy akcentowania (59)
  • Synkopa: uderzanie sabej czci taktu (60)
 • Nabieranie rozpdu dziki przedtaktowi (61)
 • Nieregularne podziay rytmiczne: triole i duole (62)
  • Urozmaicanie utworu triolami (62)
  • Duole (63)

CZʦ II. ZESTAWIANIE NUT ZE SOB (65)

Rozdzia 6. Nuty jako dwiki (oraz o tym, gdzie je znale) (67)

 • Poznaj piciolini, klucze i nuty (67)
  • Klucz wiolinowy (68)
  • Klucz basowy (69)
  • Nuty fortepianowe i C razkrelne (69)
  • Klucze C: altowy i tenorowy (70)
 • Identyfikowanie pótonów, caych tonów i znaków chromatycznych na piciolinii (71)
  • Pótony w praktyce (71)
  • Skakanie o cae tony (73)
  • Zmiana wysokoci dwiku za pomoc znaków chromatycznych (74)
 • Znajdowanie dwików na pianinie i gitarze (77)
  • Szukanie nut na pianinie (77)
  • Przyciskanie dwików na gitarze (77)
 • Mnemotechniki uatwiajce zapamitanie nut (79)

Rozdzia 7. Opanowanie skal durowych i molowych (81)

 • Schemat skali durowej (81)
  • Skale durowe na pianinie i gitarze (83)
  • Suchanie skal durowych (85)
 • Odkrywanie schematów skal molowych (85)
  • Granie naturalnych skal molowych na pianinie i gitarze (86)
  • Zabawa z harmoniczn skal molow na pianinie i gitarze (88)
  • Tworzenie wietnej muzyki na pianinie i gitarze na bazie melodycznej skali molowej (89)
  • Suchanie skal molowych (91)

Rozdzia 8. Znaki przykluczowe i koo kwintowe (93)

 • Koo kwintowe (93)
  • Krzyyki: Futro Cioci Grayny Daj Agresywnej Ewie, Henryku (95)
  • Bemole: Henryku, Ewie Agrestu Daj Gar Cichaczem, Fajtapo (95)
 • Rozpoznawanie oznacze tonacji durowych (96)
 • Identyfikowanie oznacze tonacji durowych i pokrewnych molowych (97)
 • Przegld znaków przykluczowych (97)
  • C-dur i a-moll naturalna (98)
  • G-dur i e-moll naturalna (98)
  • D-dur i h-moll naturalna (99)
  • A-dur i fis-moll naturalna (99)
  • E-dur i cis-moll naturalna (99)
  • H-dur/Ces-dur i gis-moll/as-moll naturalne (100)
  • Fis-dur/Ges-dur i dis-moll/es-moll naturalne (101)
  • Cis-dur/Des-dur i ais-moll/b-moll naturalne (101)
  • As-dur i f-moll naturalna (102)
  • Es-dur i c-moll naturalna (102)
  • B-dur i g-moll naturalna (102)
  • F-dur i d-moll naturalna (103)

Rozdzia 9. Interway: odlegoci midzy dwikami (105)

 • Rozszyfrowujemy interway harmoniczne i melodyczne (105)
  • Liczba stopni: liczymy linie i przestrzenie (106)
  • Znaki chromatyczne: uwzgldniamy pótony (108)
  • Nazywanie interwaów (108)
 • Rzut oka na prymy, oktawy, kwarty i kwinty (109)
  • Pryma czysta (109)
  • Pryma zwikszona (109)
  • Oktawy (109)
  • Kwarty (110)
  • Kwinty (112)
 • Identyfikowanie sekund, tercji, sekst i septym (113)
  • Sekundy (114)
  • Tercje (116)
  • Seksty i septymy (117)
 • Tworzenie interwaów (118)
  • Determinowanie liczby stopni (118)
  • Determinowanie rodzaju interwau (119)
 • Interway wielkie i czyste w skali C-dur (120)

Rozdzia 10. Budowa akordów (123)

 • Tworzenie triad z trzech dwików (124)
  • Podstawa, tercja i kwinta (124)
  • Triada durowa (126)
  • Triada molowa (127)
  • Triada zwikszona (128)
  • Triada zmniejszona (129)
 • Rozwijamy temat: akordy septymowe (131)
  • Septyma durowa (132)
  • Septyma molowa (132)
  • Akord dominantowy septymowy (133)
  • Akord zmniejszony z septym ma (133)
  • Akordy zmniejszone septymowe (134)
  • Akord molowy z septym wielk (134)
 • Przegld wszystkich triad i akordów septymowych (135)
  • A (135)
  • As (135)
  • H (136)
  • B (136)
  • C (136)
  • Ces (137)
  • Cis (137)
  • D (137)
  • Des (138)
  • E (138)
  • Es (138)
  • F (139)
  • Fis (139)
  • G (139)
  • Ges (140)
 • Modyfikowanie triad poprzez zmian ustawienia ich skadników i przewroty (140)
  • Rzut oka na otwarty i zamknity voicing (140)
  • Rozpoznawanie przewrotów akordu (141)

Rozdzia 11. Progresje akordów (143)

 • Przegld akordów diatonicznych, chromatycznych i odmian skal molowych (143)
 • Identyfikowanie i nazywanie akordów w progresjach (144)
  • Przypisywanie nazw akordów okrelonym cyfrom (145)
  • Przegld progresji akordów w tonacjach durowych (146)
  • Przegld progresji w tonacjach molowych (147)
 • Dodawanie septymy do triady (148)
 • Ogldanie (i suchanie) przykadowych progresji akordów (150)
 • Zastosowanie wiedzy o akordach do czytania piewników i tabulatur (151)
 • Modulacja na inn tonacj (152)
 • Kadencje w progresjach akordów (153)
  • Kadencje autentyczne (154)
  • Kadencje plagalne (155)
  • Kadencje zwodnicze (156)
  • Kadencja niepena (pókadencja) (156)

CZʦ III. EKSPRESJA, CZYLI FORMY MUZYCZNE, TEMPO, DYNAMIKA I WIELE INNYCH ZAGADNIE (159)

Rozdzia 12. Elementy skadowe muzyki: rytm, melodia, harmonia i struktura piosenki (161)

 • Ustalenie rytmu (162)
 • Ksztatowanie melodii (162)
 • Uzupenianie melodii za pomoc harmonii (165)
 • Praca z frazami i okresami muzycznymi (165)
 • czenie czci utworu w formy muzyczne (167)
  • Forma jednoczciowa (A) (167)
  • Forma binarna (AB) (168)
  • Forma trzyczciowa (ABA) (168)
  • Forma uku (ABCBA) (168)

Rozdzia 13. Rzut oka na klasyczne formy (171)

 • Kontrapunkt jako objawienie w muzyce klasycznej (171)
 • Sondowanie sonaty (171)
  • Zacznijmy od ekspozycji (172)
  • A teraz co z zupenie innej beczki: rozwinicie (173)
  • Wrzucamy luz: podsumowanie (173)
 • Zakrcony jak rondo (174)
 • Fascynujca fuga (174)
 • czenie form w symfonie (175)
 • Przegld innych klasycznych form (177)
  • Koncert (177)
  • Duet (177)
  • Etiuda (177)
  • Fantazja (178)

Rozdzia 14. Przegld popularnych gatunków i form muzycznych (179)

 • Poczuj bluesa (179)
  • Blues dwunastotaktowy (180)
  • Blues omiotaktowy (181)
  • Blues szesnastotaktowy (181)
  • Blues dwudziestoczterotaktowy (181)
  • Trzydziestodwutaktowy schemat ballad bluesowych i country (182)
 • Czas si zabawi, czyli rock i pop (183)
 • Jazzowe improwizacje (184)

Rozdzia 15. Rónicowanie brzmienia za spraw tempa i dynamiki (187)

 • Tempo utworu (187)
  • Ustalenie uniwersalnego tempa: minim (188)
  • Utrzymywanie staego tempa: metronom (188)
  • Wyjanienie terminów opisujcych tempo (189)
  • Przyspieszanie i zwalnianie: zmiana tempa (190)
 • Dynamika, czyli gono lub delikatnie (190)
  • Oznaczenia zmiennej dynamiki (191)
  • Przegld innych oznacze dynamiki (192)
  • Przegld oznacze dynamiki zwizanych z pedaami fortepianu (193)
  • Przegld oznacze artykulacji dla innych instrumentów (194)

Rozdzia 16. Barwa i waciwoci akustyczne instrumentu (197)

 • Kwestia barwy (197)
  • Atak, czyli jak zaczyna si dwik (198)
  • Tembr: zasadnicza cz dwiku (198)
  • Wybrzmiewanie, czyli zakoczenie dwiku (200)
 • Ustawianie zespou, czyli lekcja akustyki (200)

CZʦ IV. DEKALOGI (203)

Rozdzia 17. Dziesi najczciej zadawanych pyta dotyczcych teorii muzyki (205)

 • Dlaczego teoria muzyki jest wana? (205)
 • Jeli potrafi ju troch gra bez znajomoci teorii, po co zawraca ni sobie gow? (206)
 • Dlaczego tak znaczna cz teorii jest zogniskowana wokó klawiatury fortepianu? (206)
 • Czy istnieje szybki i atwy sposób nauki czytania nut? (207)
 • Jak zidentyfikowa tonacj w oparciu o znaki przykluczowe? (207)
 • Czy da si przetransponowa utwór na inn tonacj? (208)
 • Czy opanowanie teorii muzyki wpynie negatywnie na moj umiejtno improwizacji? (208)
 • Czy powinienem zna teori muzyki, jeli gram na bbnach? (208)
 • Skd si wzio dwanacie nut? (209)
 • W jaki sposób teoria muzyki uatwia uczenie si utworów? (209)

Rozdzia 18. Dziesiciu teoretyków muzyki, których powiniene zna (211)

 • Pitagoras (ok. 582 - ok. 507 p.n.e.) (211)
 • Boecjusz (ok. 480 - ok. 524) (212)
 • Gerbert z Aurillac/papie Sylwester II (ok. 945 - 1003) (213)
 • Guido z Arezzo (ok. 990 - ok. 1040) (213)
 • Nicola Vicentino (1511 - ok. 1576) (214)
 • Christiaan Huygens (1629 - 1695) (214)
 • Arnold Schönberg (1874 - 1951) (215)
 • Harry Partch (1901 - 1974) (215)
 • Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007) (216)
 • Robert Moog (1934 - 2005) (216)

CZʦ V. DODATKI (219)

Dodatek A. Na pycie (221)

Dodatek B. Tablica akordów (225)

Dodatek C. Sowniczek (263)

Skorowidz (267)

Dodaj do koszyka Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.