reklama - zainteresowany?

Taoizm dla bystrzaków - Sensus

Taoizm dla bystrzaków
Autor: Jonathan Herman
Tytuł oryginału: Taoism For Dummies
Tłumaczenie: Joanna Gubernat, Michał Lipa
ISBN: 978-83-283-5217-9
stron: 356, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2018-12-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 29,40 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-19,60 zł)

Dodaj do koszyka Taoizm dla bystrzaków

 • Poznaj źródło filozofii i religii taoistycznej
 • Rozeznaj się w interpretacjach współczesnego taoizmu
 • Zdobądź wiedzę o praktykach i zwyczajach taoistycznych

Przewodnik po bogatej historii i współczesnych praktykach taoizmu

Bez względu na to, czy jesteś studentem religioznawstwa, czy po prostu interesuje Cię taoizm, w tej zabawnej i przystępnie napisanej książce znajdziesz uniwersalną wiedzę na temat podstawowych idei taoizmu, korzeni tej religii i jej licznych interpretacji, a także wyczerpujące wyjaśnienie, co to znaczy być taoistą.

W książce:

 • Podstawy i początki taoizmu
 • Taoistyczne podejście do życia
 • Nurty taoizmu we współczesnych Chinach i na Zachodzie
 • Znaczenie taoistycznej koncepcji, by robić wszystko, nie robiąc nic

Dodaj do koszyka Taoizm dla bystrzaków

 

Osoby które kupowały "Taoizm dla bystrzaków", wybierały także:

 • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Prawa ludzkiej natury
 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Szef, kt

Dodaj do koszyka Taoizm dla bystrzaków

Spis treści

Taoizm dla bystrzakw -- spis treci

 

O autorze 15

 

Podzikowania autora 17

Wprowadzenie 19

 • O ksice 19
 • Konwencje zastosowane w ksice 20
 • Naiwne zaoenia 21
 • Jak podzielona jest ksika 21
  • Cz I. Poruszanie si w wiecie taoizmu 21
  • Cz II. Historia taoizmu 22
  • Cz III. Najwaniejsze pojcia taoizmu 22
  • Cz IV. Taoistyczne praktyki religijne 22
  • Cz V. Dekalogi 22
  • Dodatki 23
 • Ikony wykorzystane w ksice 23
 • Co dalej 24

CZʦ I: PORUSZANIE SI W WIECIE TAOIZMU 25

Rozdzia 1: Wprowadzenie do taoizmu 27

 • Kilka sów o topografii krainy taoizmu 29
 • Ewolucja taoizmu 31
  • Pocztki i rozwój taoizmu 31
  • Taoizm dzisiejszy 32
 • Podstawowe idee taoizmu 33
  • Dao jest pocztkiem wszystkiego 33
  • Rozwój taoizmu 35
 • Rzut oka na praktyki taoistyczne 35
  • Metody osobistego samodoskonalenia 36
  • Rytua taoistyczny 37

Rozdzia 2: Czym jest taoizm? 39

 • Twoje pierwsze spotkanie z taoizmem 40
  • W czym taoici przypominaj jankesów? 41
  • Zabawa w kotka i myszk z taoizmem 42
 • Porzdkowanie chaosu: kilka wanych rozrónie 43
  • Od klasyfikacji bibliotecznej do szkoy filozofii 45
  • Cienka granica midzy filozofi a religi 47
  • Nie kady pustelnik, mag i egzorcysta jest taoist 50

Rozdzia 3: Nie wierz we wszystko, co pomylisz 53

 • Rozprawa z najwaniejszym mitem na temat taoizmu 54
  • Czyste nauczanie skaone przesdami i zdeptane przez religijnych oportunistów 54
  • Wiktoriaski rys taoizmu i chiskiej religii 56
  • Idealna propozycja dla poszukiwaczy duchowoci 58
 • Orientacja na religi chisk 59
  • Okrgi, trójkty i konkretne mylenie 60
  • Synkretyzm religijny: troch z tego koszyczka, troch z tamtego 61
  • Bóstwa, duchy i dbao o konkretne efekty 63
  • Wróbiarstwo i praktyczna strona religii 65
 • Moesz mi wierzy lub nie, ale nie chodzi o wiar 67

CZʦ II: HISTORIA TAOIZMU 69

Rozdzia 4: Klasyczna filozofia taoistyczna 71

 • Sto szkó 72
  • Tsknota za starymi dobrymi czasami 72
  • Bezrobotni myliciele w poszukiwaniu zajcia 73
  • Podstawowe zaoenia i terminologia okresu 75
  • Moralici: konfucjanici i moici 76
 • Laozi: legendarny zaoyciel taoizmu 79
  • Stary mdrzec, który prawdopodobnie w ogóle nie istnia 80
  • Daodejing: klasyczny tekst w 5000 znaków 81
 • Zhuangzi: sceptyk, gawdziarz, wesoek 87
  • Dekonstrukcja rzeczywistoci konsensusu 87
  • Sen o byciu motylem 88
  • Krytyka uczonych, gloryfikacja wyrzutków 89
  • W strefie dao 92
 • Dwóch (prawie) zapomnianych wczesnych taoistów 93
  • Liezi: czowiek, który by prawie jak Zhuangzi 93
  • Yang Zhu: mionik ywych barw i piknych kobiet 94
 • Moment chway taoistycznej wadzy 95
  • Huang-Lao i szkoa dao 95
  • Synteza taoizmu i innych filozofii 96

Rozdzia 5: Rozwój taoizmu instytucjonalnego 97

 • Droga niebiaskich mistrzów 98
  • Deifikacja Laozi 98
  • Zhang Daoling: "prawdziwy" zaoyciel "prawdziwego" taoizmu? 99
  • Przymierze prawdziwej jednoci 101
  • Droga najwyszego pokoju 103
  • Powstanie ótych turbanów i teokracja taoistyczna 104
 • Nastpna fala taoistycznych objawie 106
  • Wielka czysto 107
  • Najwysza czysto 107
  • Magiczny klejnot 109
 • Narodziny tosamoci taoistycznej 109
  • Nauki dao 110
  • Wpyw buddyzmu 111
  • Póniejsze nurty taoizmu 112

Rozdzia 6: Odmiany taoizmu w dzisiejszych Chinach 115

 • Jedno (oraz wiele) dao pocztek dwóm 117
  • Nurt liturgiczny: zhengyi dao 117
  • Nurt monastyczny: quanzhen dao 123
  • Porównanie dwóch wspóczesnych nurtów taoizmu 130
 • Chiskie Towarzystwo Taoistyczne 131

Rozdzia 7: Na zachód, drogie dao, na zachód 133

 • Taoizm a wyobrania zachodnia 134
  • Odejcie od modelu buddyjskiego 134
  • Poszukiwanie taoizmu w nieodpowiednich miejscach 135
 • Taoizm jako cieka duchowa 136
  • Rozszyfrowywanie zagmatwanego jzyka duchowoci 136
  • Spirytualizacja religii Wschodu 138
  • Uniwersalizacja dao 139
 • Tumaczenia klasycznych tekstów 140
  • Inspirujcy teozofowie i trapistowscy mnisi 141
  • Wraca wci do domu dao 143
  • Puchatkowy taoizm 144
  • Obrona terytorium taoizmu 145
 • Amerykaskie witynie taoistyczne i grupy wyznawców 147
  • Share Lew, Khigh Dhiegh i Sanktuarium Taoistyczne 148
  • Mistrz Moy, Taoistyczne Stowarzyszenie Tai Chi oraz Fung Loy Kok 150
  • Caociowa Droga Ni Hua-chinga 151
  • Mantak Chia i Tao Uzdrawiajce 152
 • Taoizm jako sia polityczna i spoeczna 154
  • Taoizm w polityce prezydenckiej 154
  • Yin kontratakuje: taoizm a feminizm 156
  • Taoizm a ekologia 156

CZʦ III: NAJWANIEJSZE POJCIA TAOIZMU 159

Rozdzia 8: Czym jest dao i jak mona za nim poda? 161

 • Odczytywanie paradoksalnego jzyka dao 163
  • Ci, którzy wiedz - nie mówi. Ci, którzy mówi - nie wiedz 164
  • Wyraanie niewyraalnego 165
  • Brama wszelkich subtelnoci 166
 • Dao jako ródo istnienia 167
  • Matka wiata 168
  • Samoistna kreacja i umacnianie si wszechwiata 169
  • Pokusa uwaania dao za bóstwo 170
 • Pustka jako ródo mocy 171
  • Trzydzieci szprych poczonych w piacie 172
  • Niebo i ziemia nie s humanitarne 173
  • Soce i Ksiyc nie mog si nie przemieszcza 174
 • Podanie Drog, dowiadczanie jej i ycie w harmonii z ni 176
  • Motyw powracania 176
  • Naladowanie dao 177
  • Kwestia mistycyzmu 178

Rozdzia 9: Robi wszystko, nie robic nic 185

 • Sprzeczna z rozsdkiem zasada wuwei 186
  • Nic nie pozostaje niezrobione 187
  • Spontaniczno i naturalno 187
  • Metafora nieociosanego kloca 189
  • Rola wizerunków kobiecoci 191
 • Rzdzenie przez nicnierobienie 192
  • Kopoty z prawem i wadz 193
  • Mdry wadca jako puste centrum 194
  • Sprzeczne uwagi na temat wojskowoci 194
 • Dostosowywanie si do okolicznoci istnienia 197
  • O Drogi 197
  • Umys jako zwierciado 200
  • Zwizek midzy wuwei a kultywowaniem ycia 200
 • Obrazy pierwotnej utopii 202
  • Niech bro i wozy nie bd uywane 203
  • Walka o zachowanie wasnej natury 204

Rozdzia 10: Kademu yin odpowiada yang o tej samej wartoci i przeciwnym zwrocie 205

 • Pojcie qi - psychofizycznej treci istnienia 206
  • Czym jest qi? 206
  • Czym nie jest qi? 207
  • Qi a fizyka atomowa 208
 • Rola yin i yang w taoistycznych opowieciach o stworzeniu 210
  • Porzdek z chaosu 211
  • Chaotyczna zupa 212
 • Szkoa yin i yang 214
  • Zou Yan: architekt zaginionej szkoy 214
  • Teoria piciu faz przemiany 215
 • Caociowy system zgodnoci i korelacji 218
  • Kada rzecz wspóbrzmi ze wszystkimi innymi 218
  • Rozwój ciaa i ducha 221

Rozdzia 11: Bkitne niebo, óte niebo: wiara w nadejcie nowej ery 223

 • Milenarystyczne ruchy religijne 224
  • Czym jest milenaryzm? 224
  • Znane (i nieznane) tradycje milenarystyczne na Zachodzie 225
  • Nie tylko krysztay, kadzido i aromaterapia 228
 • Wzloty i upadki taoistycznego milenaryzmu 230
  • Cechy taoistycznej wiary w nadejcie nowej ery 231
  • lady taoistycznego mesjanizmu 232
  • Spucizna milenaryzmu taoistycznego 233
 • Od ruchów milenarystycznych do ruchu New Age 234
  • Miejsce taoizmu i taoistycznego milenaryzmu w filozofii New Age 235
  • Milenaryzm bez milenaryzmu 236

Rozdzia 12: Zapisa to, czego nie sposób powiedzie: wite teksty taoizmu 239

 • Zagmatwany wiat taoistycznej literatury 240
  • Krótkie sprostowanie w sprawie Laozi i Zhuangzi 240
  • Przetrzsanie tajemniczego i nieporcznego zbioru pism 242
 • Rozwój kanonu taoistycznego 243
  • Proces kanonizacji pism 243
  • Kompilacja trzech grot 244
  • Znaczenie kanonu Ming 246
  • Udostpnianie kanonu: próby skatalogowania pism 247
 • Materiay skadajce si na kanon taoistyczny 249
  • Teksty filozoficzne i komentarze 251
  • Talizmany i rejestry 251
  • Teksty obrzdowe i instrukcje alchemiczne 252
  • Ksigi moralnoci 253
  • Od medycyny do numerologii 255

CZʦ IV: TAOISTYCZNE PRAKTYKI RELIGIJNE 257

Rozdzia 13: Nie zapominaj o zapominaniu 259

 • Powracanie, odwracanie i idea oduczania si 260
  • Im bardziej si oddalasz, tym mniej wiesz 260
  • Naucz si nie uczy si 261
 • Cel oduczania si i zapominania 262
  • Zapominanie o cnotach i o wszystkim innym 262
  • Post umysu i serca 264
 • Traktat o zasiadaniu w zapomnieniu 266
  • Siedem etapów zapominania 267
  • Od zapomnienia do wyzwolenia duchowego 268
 • Zapominanie w czasach wspóczesnych 269
  • Wspóczesny taoizm a praktyka zapominania 270
  • Zapominanie z uyciem elektroniki 271

Rozdzia 14: Poszukiwanie drogi do niemiertelnoci 275

 • Akceptacja ycia i mierci w klasycznym taoizmie 276
  • mier jako cz kosmicznego procesu 277
  • Kwestionowanie lku przed mierci 278
 • Mdro, dugowieczno i obojtno wobec mierci 280
  • Wizerunki "supermdrca" 280
  • Przejawy praktyk samodoskonalenia w klasycznym taoizmie 282
  • Rekonstrukcja nurtu wewntrznego samodoskonalenia 283
 • Kulty niemiertelnoci 285
  • Legendy o niemiertelnych 285
  • Obsesje pierwszego cesarza 286
 • Taoizm i tak zwana niemiertelno 287
  • Idea niemiertelnoci po mierci 287
  • Omioro Niemiertelnych (i reszta) 289

Rozdzia 15: Rozwój wewntrzny z wykorzystaniem alchemii 293

 • Globalna kariera alchemii 294
  • Czym jest alchemia? 295
  • Alchemia w wiecie zachodnim 296
 • Pocztki alchemii w Chinach 298
  • Zwizek midzy taoizmem a alchemi 299
  • Mistrz, który wybiera prostot 299
  • Piecz jednoci trojga 301
 • Poczenie taoizmu z alchemi 302
  • Alchemia w taoistycznych grupach samodoskonalenia 303
  • Zmieniajca si mapa ludzkiego ciaa 304
  • Rola wizualizacji 305
 • Od alchemii zewntrznej do wewntrznej 306
  • Ciao jako tygiel 307
  • Przejcie od esencji do pustki 309
  • Alchemia wewntrzna dla kobiet 310
  • Medytacja alchemiczna 311

Rozdzia 16: Sztuki walki, gimnastyka i uzdrawianie: taiji i qigong 313

 • Taiji quan: boks najwyszej granicy 314
  • Korzenie taiji 315
  • Kroki w taiji 316
  • Wschód soca w parku 317
  • Amerykaski koktajl chiskich sztuk walki 319
 • Qigong: praca nad energi psychofizyczn 320
  • Korzenie qigong 320
  • Eksplozja popularnoci qigong 321
  • Mikkie i twarde qigong 323
 • Falun Gong: praktyka koa prawa 323
  • Pocztki i praktyki Falun Gong 324
  • Kontrowersje i przeladowania 325

Rozdzia 17: Kosmiczna odnowa i inne rytuay 327

 • Prawda o taoizmie i rytuale 328
  • Czym jest rytua? 328
  • Podejcie do rytuau w klasycznych tekstach 330
  • Podstawowe fakty dotyczce taoistycznego rytuau 331
  • Miecze, tarcze i skadanie prób 334
 • Rytuay oczyszczenia i skadania ofiar 334
  • Rytuay postu, oczyszczenia ciaa i ducha oraz rekolekcje 335
  • Ryt odnowienia kosmosu 336
  • Wielka ofiara na rzecz pokoju na wiecie 337
 • Taoistyczne rytuay pogrzebowe 338
  • Pokonywanie zdradliwej drogi 338
  • Przekraczanie mostu do nieba 338

CZʦ V: DEKALOGI 341

Rozdzia 18: Dziesi najczstszych nieporozumie dotyczcych taoizmu 343

 • Taoizm jest filozofi, nie religi 344
 • Zaoycielem taoizmu by Laozi 344
 • Daodejing jest taoistycznym odpowiednikiem Biblii 345
 • Taoici nie wierz w bogów 346
 • Taoizm odrzuca doktryny religijne 347
 • Taoici nie odprawiaj rytuaów 347
 • Taoizm to ycie w zgodzie z natur i pynicie z prdem 348
 • Taoici i konfucjanici to dokadne przeciwiestwa 349
 • Taoizm religijny jest tylko gupim przesdem 350
 • Kady moe by taoist 350

Rozdzia 19: Dziesi rad dotyczcych osigania taoistycznej mdroci 353

 • Zadbaj o swoj edukacj 354
 • Obserwuj natur 354
 • Naucz si bawi 355
 • Szukaj najprostszej drogi 356
 • Muzykuj i uprawiaj sport 357
 • Jedz na surowo ekologiczne owoce i warzywa 357
 • Zadawaj pytania 358
 • Badaj wasne preferencje i motywy postpowania 359
 • Myl o tym, kiedy by sceptycznym, a kiedy wielkodusznym 359
 • Nie ud si, e mona osign taoistyczn mdro w dziesiciu atwych krokach 360

DODATKI 361

Dodatek A: Sowniczek 363

Dodatek B: róda 377

Dodatek C: Wskazówki dotyczce wymowy 385

Skorowidz 387

Dodaj do koszyka Taoizm dla bystrzaków

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.