reklama - zainteresowany?

Sztuka komunikacji dla bystrzaków - Sensus

Sztuka komunikacji dla bystrzaków
mp3
Autor: Elizabeth Kuhnke
Tytuł oryginału: Communication Essentials For Dummies
Tłumaczenie: Joanna Sugiero
ISBN: 978-83-283-6281-9
stron: 144, Format: mp3
Data wydania: 2019-10-15
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 12,90 zł (poprzednio: 34,86 zł)
Oszczędzasz: 63% (-21,96 zł)

Dodaj do koszyka Sztuka komunikacji dla bystrzaków

Tagi: Komunikacja międzyludzka

Dowiedz się, jak:

 • zostać mistrzem komunikacji,
 • łatwo nawiązywać kontakty,
 • umiejętnie prowadzić negocjacje,
 • komunikować się z ludźmi, wykorzystując do tego nowoczesną technologię.

Słuchaj, buduj więź i toruj drogę do sukcesu

Twoja zdolność do komunikowania się z odwagą, zaangażowaniem i w sposób zrozumiały dla odbiorcy jest kluczem do sukcesu w pracy i w życiu prywatnym. Ten przyjazny poradnik pomaga wyzbyć się nieśmiałości w kontaktach z ludźmi i pokazuje krok po kroku, jak mądrze dobierać słowa i używać mowy ciała podczas ważnych dla nas rozmów.

W książce:

 • informacje na temat aktywnego słuchania,
 • pomoc w zrozumieniu różnych stylów komunikacji,
 • rady, jak budować sieć kontaktów, żeby odnieść sukces zawodowy,
 • wskazówki, jak negocjować z finezją,
 • sposoby na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu,
 • podpowiedzi, jak wyrażać się w sposób zrozumiały i jednoznaczny,
 • przykłady komunikacji międzykulturowej.

Dodaj do koszyka Sztuka komunikacji dla bystrzaków

Spis treści

Sztuka komunikacji dla bystrzakw Audiobook -- spis treci

O autorce (7)

Podzikowania od autorki (9)

Wstp (11)

 • O tej ksice (11)
 • Naiwne zaoenia (12)
 • Ikony uyte w tej ksice (12)
 • Co dalej? (13)

Rozdzia 1: Poszczególne aspekty doskonaej komunikacji (15)

 • Komunikowanie si za pomoc caego ciaa (16)
  • Odpowiedni nastrój (16)
  • Umiejtne korzystanie z oczu i uszu (16)
 • Komunikowanie si w sposób zrozumiay (17)
  • Przekazanie czytelnego komunikatu (18)
  • Dostarczenie opinii zwrotnej (18)
  • Jasne sprecyzowanie celów, potrzeb i preferencji (21)
  • Rozmowy prywatne a biznesowe (22)
 • Okazywanie szacunku innym (22)
  • Zachowywanie si z szacunkiem (22)
  • Suchanie z otwartym umysem (23)
  • Osiganie porozumienia z rónymi typami osób (25)
 • Rozwizywanie problemów zwizanych z komunikacj (25)

Rozdzia 2: Ustalenie, co chcesz osign (29)

 • Komunikowanie si z konkretnym zamiarem w gowie (29)
  • Wyraanie wasnych potrzeb i preferencji (30)
  • Mówienie tego, co mylisz (31)
  • Mylenie o tym, co mówisz (34)
 • Silna argumentacja (35)
  • Nawizanie do czego, co jest wane dla drugiej osoby (35)
  • Pokazanie si jako osoba wiarygodna (35)
 • Usunicie barier, które mog Ci utrudnia osignicie celów (37)
  • Powstrzymanie si przed krytykowaniem (37)
  • Wyzbycie si skonnoci do moralizowania (39)
  • Koniec z obwinianiem innych (39)

Rozdzia 3: Omówienie rónych stylów komunikacji (41)

 • Uwiadomienie sobie rónych stylów komunikacji (41)
 • Komunikowanie si z osob gon i absorbujc kontra rozmowa z osob cich i spokojn (42)
  • Danie czasu introwertykowi na przemylenia (42)
  • Wpuszczenie ekstrawertyka na scen (44)
 • Omawianie ogólnych koncepcji kontra skupianie si na szczegóach (45)
  • Skupienie si na ogólnym obrazie sytuacji (45)
  • Skupienie si na szczegóach (46)

Rozdzia 4: Aktywne suchanie w celu penego zrozumienia (49)

 • Suchanie z zamiarem zrozumienia (50)
  • Usunicie barier (51)
  • Powstrzymanie si przed ocenianiem (52)
  • Wyciszenie wasnych opinii (52)
  • Zwracanie uwagi na sowa i zachowanie rozmówcy (53)
  • Usyszenie tego, czego druga osoba nie mówi (54)
 • Zrozumienie sposobu mylenia drugiej osoby (54)
  • Zadawanie pyta dla lepszego zrozumienia (54)
  • Parafrazowanie dla lepszego zrozumienia (55)
 • Pokazanie rozmówcy, e go suchasz (56)
  • Bycie otwartym na poprawianie (56)
  • Czytanie midzy wierszami (56)
  • Szanowanie uczu drugiej osoby (57)

Rozdzia 5: Zbudowanie relacji potrzebnej do skutecznej komunikacji (59)

 • Tworzenie atmosfery zaufania i koleeskoci (60)
  • Okazywanie zaciekawienia (60)
  • Znajdowanie wspólnych tematów (61)
  • Szukanie podobiestw (62)
  • Precyzowanie zaoe (63)
  • Uwiadomienie sobie skutków wasnego zachowania (64)
 • Okazywanie empatii (65)
  • Odwoywanie si do czyich uczu (66)
  • Postawienie si na miejscu drugiej osoby (67)
 • Osignicie porozumienia (68)
  • Budowanie relacji w miejscu pracy (68)
  • Dopasowanie i naladowanie postawy i energii (69)
  • Suchanie po to, by zrozumie (69)
  • Dostosowanie tempa do rozmówcy i przejcie prowadzenia, eby przyspieszy dyskusj (70)

Rozdzia 6: Przyjcie odpowiedniego nastawienia (71)

 • Mówienie z perspektywy pierwszej osoby (72)
  • Odkrycie perspektywy pierwszej osoby (72)
  • Formuowanie zda z perspektywy pierwszej osoby (73)
 • Zrozumienie potgi wasnych dziaa (75)
  • Zrezygnowanie z oskarycielskiego tonu (75)
  • Dotarcie ze swoim komunikatem do odbiorcy (76)
 • Zaangaowanie si w budowanie wizi (76)
  • Ch zaangaowania si (77)
  • Udane nawizywanie nowych znajomoci (77)
  • Mówienie z przekonaniem (78)
  • Opowiedzenie ciekawej historii (79)

Rozdzia 7: Mówienie w sposób zrozumiay (83)

 • Okrelenie zamiaru (83)
 • Wspomaganie oddychania (85)
  • Prawidowa postawa (85)
  • Wypenienie ciaa powietrzem (87)
 • Poprawa jakoci gosu (88)
  • Wyrana artykulacja dla lepszego zrozumienia (89)
  • Akcentowanie wanych kwestii (91)
 • Dobieranie sów, które maj du moc (92)
  • Mówienie z zapaem i pasj (92)
  • Przebicie si przez szum (92)
  • Budowanie mostów scalajcych Twoj wypowied (93)

Rozdzia 8: Radzenie sobie w kopotliwych sytuacjach (95)

 • Rozwizywanie konfliktów (95)
  • Podejmowanie prób zrozumienia drugiej osoby (96)
  • Podejmowanie praktycznych dziaa (98)
 • Jak sobie radzi z trudnym zachowaniem? (101)
  • Traktowanie ludzi z szacunkiem (101)
  • Podjcie praktycznych dziaa (103)

Rozdzia 9: Negocjowanie z finezj (105)

 • Przygotowanie si do negocjacji - podstawy (106)
  • Okrelenie wasnej unikalnoci (106)
  • Zaangaowanie drugiej strony (106)
  • Siganie wysoko (107)
 • Okrelenie swojego stanowiska (107)
  • Oddanie gosu drugiej stronie (107)
  • Przedstawienie wszystkich warunków na pocztku (108)
  • Zdefiniowanie celów (108)
 • Utrzymanie wysokiej koncentracji w trakcie caego procesu (108)
  • Przygotowanie si na handel ustpstwami (109)
  • Pamitanie o penym obrazie sytuacji (109)
  • Wzajemny szacunek (110)
  • Okrelenie konsekwencji (110)
  • Zidentyfikowanie tego, kto ma wadz (110)
  • Branie pod uwag wszystkich rozwiza (111)
  • Potwierdzanie dotychczasowych ustale (111)
 • Osignicie porozumienia (112)

Rozdzia 10: Komunikacja midzykulturowa (113)

 • Uszanowanie rónic kulturowych (113)
  • Stereotypy i generalizowanie (114)
  • Zrozumienie rónic kulturowych (115)
  • Zaakceptowanie innych norm, wartoci i przekona (116)
  • Uszanowanie zwyczajów i praktyk religijnych (117)
  • Bycie elastycznym (118)
  • Naladowanie mieszkaców obcego kraju (118)
 • Zrozumienie kontekstu (118)
  • Wyrana i precyzyjna komunikacja, czyli kultury niskiego kontekstu (119)
  • Dedukowanie, sugerowanie i dopowiadanie, czyli kultury wysokiego kontekstu (120)
 • Unikanie puapek (120)

Rozdzia 11: Skuteczna komunikacja za porednictwem technologii (123)

 • Waciwa etykieta w komunikacji e-mailowej (123)
  • Jak najlepiej wypa w e-mailach? (125)
  • Mylenie o odbiorcy (125)
  • Wymylenie trafnego i wyróniajcego si tematu (126)
  • Stworzenie profesjonalnie brzmicego adresu (126)
  • Stosowanie prostego formatowania (127)
  • Unikanie puapek (128)
 • Umiejtne wykorzystanie mediów spoecznociowych (129)
  • Prezentowanie si na Facebooku (129)
  • Tweetowanie (130)
  • czenie si za pomoc LinkedIn (131)
 • Stosowanie innych form komunikacji elektronicznej (132)
  • Znalezienie wasnego miejsca w sieci (132)
  • Bycie na bieco dziki SMS-om (133)
  • Znalezienie swojego gosu w VoIP (133)

Rozdzia 12: Okoo dziesiciu wskazówek, jak si skutecznie komunikowa (135)

 • Traktuj rozmówc z szacunkiem (135)
 • Poznaj preferowan form komunikacji drugiej osoby (136)
 • Zastanów si, zanim co powiesz (136)
 • Mniej mów, a wicej suchaj (137)
 • Zadawaj pytania dla lepszego zrozumienia (137)
 • Uwaaj na swoje niewerbalne zachowanie (138)
 • Dyplomatycznie rozwizuj spory (138)
 • Otwórz si na nowe pomysy (139)
 • Dotrzymuj obietnic (140)
 • Dowiedz si, co si dzieje pod powierzchni (140)
 • Bd wiadomy swojej mowy ciaa (141)

Skorowidz (142)

Dodaj do koszyka Sztuka komunikacji dla bystrzaków

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.