reklama - zainteresowany?

Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką - Sensus


ebook
Autor: Karolina J. Dudek
ISBN: 9788324233267
stron: 300, Format: ebook
Data wydania: 2020-09-23
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 18,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: Komunikacja międzyludzka

Jak można nauczyć się zarządzania? Czy wiedza zdobywana w trakcie studiów jest przydatna? Co trzeba wiedzieć, żeby móc uchodzić za profesjonalistę? By odpowiedzieć na te pytania, Karolina J. Dudek analizuje opowieści studentów i absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jakich dokonywali wyborów? Czego i gdzie się uczyli? Czego nauczyło ich życie organizacyjne? To nie tylko barwne opisy pierwszych doświadczeń zawodowych, lecz także wiele praktycznych porad i przestróg. Wnikliwa analiza pokazuje struktury wiedzy ludzi odpowiedzialnych za procesy ekonomiczne i gospodarcze. Autorka proponuje nowatorskie ujęcie pojmowania i badania wiedzy profesjonalnej, wykorzystujące koncepcje uczenia się przez doświadczenie oraz wiedzy wytwarzanej przez zbiorowości w sieciach wiedzy.

„Istotnym walorem książki jest wejście na pola badawcze, które w warunkach polskich są słabo rozpoznane, a jej cele i sposób ich realizacji mają w znacznej mierze charakter nowatorski. Wyróżnia ją dobra konstrukcja, osadzenie w perspektywicznych podejściach teoretycznych, duża kultura metodologiczna i interesująca analiza empiryczna. Wynikiem badań jest rekonstrukcja wiedzy akademickiej konfrontowanej z językiem i narracją „wiedzy ukrytej” tworzonej w dużych korporacjach gospodarczych, która ma istotne konsekwencje także dla przyszłości nauki i dydaktyki zarządzania oraz standardów corporate governance w przedsiębiorstwach”.

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

Dodaj do koszyka

Spis treści

Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką eBook -- spis treści

Podziękowania 

WPROWADZENIE 

Wiedza o zarządzaniu jako przedmiot zainteresowania socjologii 

Zarządzanie i polska droga do kapitalizmu 

Badanie sposobów i praktyk nauczania. Właściwy moment 

Pytania badawcze 

Zastosowana metoda 

Teren 

Konstrukcja pracy 

NAUCZANIE I SZKOLNICTWO WYŻSZE. STAN BADAŃ 

Nauczanie i szkolnictwo wyższe jako przedmiot badań 

Polskie szkolnictwo wyższe jako przedmiot badań 

Badania kształcenia 

Polska edukacja wyższa w dyskursie publicznym 

Procesy kształcenia i losy absolwentów: podsumowanie 

WIEDZA – TECHNOLOGIA – DZIAŁANIE 

Wiele matek zarządzania. Pogranicza nauk i transdyscyplinarność 

Artefakty, technologie, instytucje wpisane w maszyny. Badania nauki i techniki 

Przedmiot badań z perspektywy omówionej literatury: podsumowanie 

ROZMOWY O NAUCE I PRACY 

Opowieści o pracy i nauce jako materiał badawczy  

Life stories, working-life stories 

Life stories a dociekania narratologiczne 

Life stories a inne metodologie wykorzystujące historie życia 

Sposób prowadzenia badań 

Wybór rozmówców 

Pytania generujące narrację 

Usytuowanie autorów opowieści 

Sposób opracowania materiałów 

Teoria ugruntowana 

Kodowanie, wyłanianie głównych kategorii i teoretyczne pobieranie próbek 

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.