reklama - zainteresowany?

Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku - Sensus

Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku
Autor: Agnieszka Piątkowska
ISBN: 978-83-283-7334-1
stron: 288, Format: 158x235, okładka: miękka
Data wydania: 2021-05-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 35,40 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-23,60 zł)

Dodaj do koszyka Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku

Tagi: Rozwój osobisty

Dodaj do koszyka Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku

 

Osoby które kupowały "Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku", wybierały także:

 • Korzystna transakcja. Strategie i taktyki skutecznego negocjatora
 • Psychologia szefa 3. Zrozumieć zespół. Fenomen małej grupy
 • Kompetencje menedżera
 • Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów. Wydanie II rozszerzone
 • Handlowanie to gra

Dodaj do koszyka Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku

Spis treści

Przywdztwo w wiecie VUCA. Jak by skutecznym liderem w niepewnym rodowisku -- spis treci

 

Wstp 13

 

Rozdzia 1. wiat VUCA 15

 • 1.1. Czym jest wiat VUCA? 15
 • 1.2. wiatowe trendy majce wpyw na nowoczesne przywództwo 18
 • 1.3. Dziaanie w wiecie VUCA 22
  • 1.3.1. Stwórz przyszo i wizj z jasnym poczuciem celu 22
  • 1.3.2. Zwiksz jako podejmowanych decyzji 22
  • 1.3.3. Zmierz si z nieznanymi niewiadomymi (unknown unknowns) i zachowaj czujno ("Wiedza o tym, czego nie wiesz, stanowi strategiczn przewag" - Nassim Nicolas Thaleb) 27
  • 1.3.4. Wykorzystaj produktywn paranoj (miej nadziej na najlepsze, ale planuj na najgorsze)... 28
  • 1.3.5. Myl systemowo 28
  • 1.3.6. Rozwi wiarygodny zespó strategicznych liderów 28
  • 1.3.7. Rozwijaj czonków zespoów 29
  • 1.3.8. Rozwi spoeczny kapita organizacyjny 29
  • 1.3.9. Stwórz kultur wymiany wiedzy, innowacji, odpowiedzialnoci i zrównowaonego rozwoju 30
  • 1.3.10. Przeformuuj VUCA na VUCA PRIME 30
  • 1.3.11. Zrób test rzeczywistoci - zbilansuj negatywy i pozytywy 31

Rozdzia 2. Nowoczesne przywództwo w wiecie VUCA 33

 • 2.1. Czy potrzebujemy liderów nowego typu? 33
 • 2.2. Przywództwo a zarzdzanie versus przywództwo i zarzdzanie 38
 • 2.3. Róne typy przywództwa 40
  • 2.3.1. Przywództwo transakcyjne 41
  • 2.3.2. Przywództwo transformacyjne 41
  • 2.3.3. Przywództwo charyzmatyczne 43
  • 2.3.4. Przywództwo autentyczne 44
  • 2.3.5. Przywództwo sytuacyjne 45
  • 2.3.6. Przywództwo w organizacji uczcej si 48
  • 2.3.7. Przywództwo wspódzielone 49
  • 2.3.8. Przywództwo suebne 49
  • 2.3.9. Remote leadership, czyli przywództwo na odlego 50
  • 2.3.10. Jak ksztatowa wasn wizj przywództwa? 54
 • 2.4. Samowiadomo lidera 55
  • 2.4.1. Co jest moj mocn stron? 56
  • 2.4.2. Jak dziaam i pracuj? Co mnie motywuje? 60
  • 2.4.3. Jak si ucz? Test na okrelenie stylu uczenia si 62
  • 2.4.4. Jak pracuj z innymi? 64
  • 2.4.5. Jaki jest mój system wartoci? 66
  • 2.4.6. Mój zawodowy SWOT 67
 • 2.5. Od kolegi do szefa, czyli jak zarzdza zespoem po awansie 68
  • 2.5.1. Puapki awansu 69
  • 2.5.2. Przejmowanie nowego zespou w piciu krokach 70
 • 2.6. Rekrutowanie nowych czonków zespou 74
  • 2.6.1. Efektywny proces rekrutacyjny a rola lidera 74
  • 2.6.2. EVP - warto dla kandydata 84
  • 2.6.3. CX - candidate experience 86
  • 2.6.4. Komunikacja z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego 87
  • 2.6.5. Informacja zwrotna dla kandydatów 89
  • 2.6.6. Fiasko procesu rekrutacyjnego 90
 • 2.7. Zwyciski zespó w niepewnych czasach 91
  • 2.7.1. Model rozwoju zespou w wiecie VUCA 94
  • 2.7.2. Bezpieczestwo psychologiczne w zespole priorytetem lidera 97
  • 2.7.3. Role w idealnym zespole, czyli model ról zespoowych 99
  • 2.7.4. Kiedy zespó nie funkcjonuje optymalnie? 103
  • 2.7.5. Puapki pracy zespoowej 105
  • 2.7.6. Czym charakteryzuje si zwyciski zespó? 107
 • 2.8. Efektywna komunikacja lidera w wiecie VUCA 111
  • 2.8.1. Analiza transakcyjna (AT) antidotum na bdy komunikacyjne i ukryte agendy 111
  • 2.8.2. AT a skuteczna komunikacja 120
  • 2.8.3. AT i transakcje ukryte, czyli konflikty i gry organizacyjne 122
  • 2.8.4. Znaki rozpoznania i ich wpyw na efektywno 125
  • 2.8.5. Narzdzia i techniki efektywnej komunikacji 126
  • 2.8.6. Efektywne suchanie w pracy lidera - nastawienie si na odbiór 128
  • 2.8.7. Porozumienie bez przemocy pomocne w efektywnej komunikacji lidera 129
  • 2.8.8. Komunikacja niewerbalna 133
  • 2.8.9. Jak efektywna jest Twoja komunikacja? 136
  • 2.8.10. Informacja zwrotna w wiecie VUCA 139
  • 2.8.11. Przygotowanie do feedbacku 140
  • 2.8.12. Gówne zasady udzielania feedbacku 141
  • 2.8.13. Modele udzielania feedbacku 144
  • 2.8.14. Trudne reakcje na konstruktywny feedback i sposoby radzenia sobie z nimi 145
  • 2.8.15. Typowe bdy w udzielaniu feedbacku 147
  • 2.8.16. Poszukiwanie feedbacku przez lidera 148
  • 2.8.17. Tworzenie wspierajcej atmosfery zespou poprzez komunikacj 150
  • 2.8.18. Lider ksztatujcy kultur feedbacku 151
 • 2.9. Radzenie sobie z konfliktem w zespole i pomidzy zespoami 152
  • 2.9.1. Jak skutecznie zarzdza konfliktem 153
  • 2.9.2. Strategie rozwizywania konfliktów 158
 • 2.10. Zaufanie podstaw przywództwa VUCA 162
  • 2.10.1. Warunki organizacyjne sprzyjajce zaufaniu 163
  • 2.10.2. Czym skutkuje zaufanie i jego brak w zespole? 164
  • 2.10.3. Jak lider moe wpyn na wzrost zaufania? 165
 • 2.11. Motywowanie i angaowanie czonków zespou 167
  • 2.11.1. Zaangaowanie, czyli jak praca przekada si na wizj organizacji 170
  • 2.11.2. Tworzenie warunków do tego, eby zaangaowanie mogo zaistnie 172
  • 2.11.3. Badanie motywacji w zespole - 12 pyta Gallupa 173
  • 2.11.4. Zwikszanie poczucia sensu pracy poprzez job crafting 175
 • 2.12. Delegowanie - bolczka liderów 180
  • 2.12.1. Jak rozwin wasne umiejtnoci delegowania? 181
 • 2.13. Wspieranie innych w rozwoju priorytetem lidera 184
  • 2.13.1. Wspieranie zespou w rozwoju jest opacalne 184
  • 2.13.2. Dzielenie si wiedz w organizacji poprawia efektywno 186
  • 2.13.3. Organizacja uczca si odporna na VUCA 187
  • 2.13.4. Uczenie transformacyjne i oduczanie recept na VUCA 190
  • 2.13.5. Inspiracje dla lidera w rozwijaniu innych 191

Rozdzia 3. Zarzdzanie zmian i rozwój w kierunku zwinnej organizacji 195

 • 3.1. Zwinno recept na VUCA 195
 • 3.2. Czym charakteryzuje si zwinno organizacyjna? 197
 • 3.3. Jak osign przewag konkurencyjn dziki zwinnoci? 198
  • 3.3.1. A jak anticipate change - antycypuj zmian 198
  • 3.3.2. G jak generate confidence - wykreuj pewno 200
  • 3.3.3. I jak initiate action - zainicjuj dziaanie 201
  • 3.3.4. L jak liberate thinking - uwolnij mylenie 202
  • 3.3.5. E jak evaluate results - oce rezultaty 203
 • 3.4. Kreowanie kultury zwinnoci 204
 • 3.5. Transformacja organizacji w kierunku zwinnoci 205
  • 3.5.1. Pi kroków do zwinnej transformacji 206
 • 3.6. Zarzdzanie zmian w wiecie VUCA 207
 • 3.7. Planowana zmiana versus pynna zmiana - od agentów zmian do aktywatorów zmian 208
 • 3.8. Zwinny proces zarzdzania zmian 209
 • 3.9. Zwinny proces zarzdzania zmian - narzdzia 210
  • 3.9.1. Wgld 210
  • 3.9.2. Opcje dziaa - na podstawie danych z etapu wgldu (1) generujemy jak najwiksz ilo wariantów dziaania (opcji dziaa) 218
  • 3.9.3. Eksperymenty 220
  • 3.9.4. Monitorowanie wdroenia zmiany 222
 • 3.10. Zespó w trakcie zmiany, czyli wszystko byoby dobrze, gdyby nie ludzie... 223
 • 3.11. Reakcje na zmiany 224
 • 3.12. Zawsze tak robilimy, czyli opór na zmiany 228
 • 3.13. Rola lidera w zmianie 232
 • 3.14. Skuteczna komunikacja w procesie zmiany 235
 • 3.15. Jak unikn bdu wyniku we wdraaniu zmiany? 238

Rozdzia 4. Kompetencje liderów w wiecie VUCA 253

 • 4.1. Spis kompetencji lidera w wiecie VUCA 253
  • 4.1.1. Radzenie sobie z niepewnoci 253
  • 4.1.2. Podejmowanie decyzji 254
  • 4.1.3. Asertywno 254
  • 4.1.4. Podejmowanie inicjatywy 254
  • 4.1.5. Zdolnoci adaptacyjne 254
  • 4.1.6. Mylenie analityczne 255
  • 4.1.7. Rozwizywanie problemów 255
  • 4.1.8. Opanowanie 255
  • 4.1.9. Zarzdzanie konfliktem 256
  • 4.1.10. Etyka i wartoci 256
  • 4.1.11. Organizacja pracy 256
  • 4.1.12. Kreatywno 256
  • 4.1.13. atwo uczenia si 257
  • 4.1.14. Przewodzenie zespoowemu uczeniu si 257
  • 4.1.15. Suchanie innych 258
  • 4.1.16. Wytrwao 258
  • 4.1.17. Krytyczne mylenie 258
  • 4.1.18. Wspópraca 258
  • 4.1.19. Komunikacja 259
  • 4.1.20. Przywództwo 259
  • 4.1.21. Odwaga 259
  • 4.1.22. Przewodzenie zmianom 260
  • 4.1.23. Planowanie 260
  • 4.1.24. Budowanie efektywnych zespoów 260
  • 4.1.25. Zrczno interpersonalna 261
  • 4.1.26. Motywowanie innych 261
  • 4.1.27. Rozwój podwadnych 261
  • 4.1.28. Delegowanie 262
  • 4.1.29. Zrczno organizacyjna 262
  • 4.1.30. Relacje z innymi 262
  • 4.1.31. Zrczno polityczna 262
  • 4.1.32. Zrczno strategiczna 262
  • 4.1.33. Swobodna komunikacja z najwysz kadr zarzdzajc 263
  • 4.1.34. Wywieranie wpywu 263
  • 4.1.35. Umiejtnoci prezentacji 263
  • 4.1.36. Rozwój wasny 263
  • 4.1.37. Samowiadomo 263
  • 4.1.38. Samokontrola 264
  • 4.1.39. Denie do osigni 264
  • 4.1.40. Wspieranie rónorodnoci 264
  • 4.1.41. Tworzenie wizi 264
  • 4.1.42. Przywództwo na odlego 265
  • 4.1.43. Zarzdzanie wiedz 265
  • 4.1.44. Odporno psychiczna 266
  • 4.1.45. Zaangaowanie 266
  • 4.1.46. Mylenie systemowe 266
  • 4.1.47. Poczucie pilnoci 267
  • 4.1.48. Radzenie sobie z kompleksowoci 267
  • 4.1.49. Inteligencja emocjonalna 267
  • 4.1.50. Zarzdzanie ryzykiem 268
  • 4.1.51. Elastyczno 268
  • 4.1.52. Ciekawo poznawcza 268
  • 4.1.53. Nadawanie sensu 268
  • 4.1.54. Ekologia w dziaaniu 269
  • 4.1.55. Przedsibiorczo 269
  • 4.1.56. Zarzdzanie relacjami z interesariuszami 269
  • 4.1.57. Komunikacja midzykulturowa 269
  • 4.1.58. Inspirowanie 270
  • 4.1.59. Kreowanie wspólnej wizji 270
  • 4.1.60. Negocjacje 270
  • 4.1.61. wiadomo biznesowa 270
  • 4.1.62. Wspieranie innowacji 271
  • 4.1.63. Wzmacnianie innych (empowerment) 271
  • 4.1.64. Transparentno 271
  • 4.1.65. Otwarto na informacje 272
  • 4.1.66. Zaawansowana dojrzao 272
  • 4.1.67. Osobiste mistrzostwo 272
  • 4.1.68. Mdro 272
  • 4.1.69. Zarzdzanie kreatywnoci 272
  • 4.1.70. Dbanie o zespó 273
  • 4.1.71. Integralno 273
  • 4.1.72. Wspóczucie 274

róda 275

O autorce 285

Dodaj do koszyka Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.