reklama - zainteresowany?

Przedszkolne zabawy z elementami karate - Sensus

Przedszkolne zabawy z elementami karate
ebook
Autor: Mateusz Zarzecki
ISBN: 978-8-3790-0244-3
stron: 90, Format: ebook
Data wydania: 2014-09-25
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 6,71 zł (poprzednio: 14,59 zł)
Oszczędzasz: 54% (-7,88 zł)

Dodaj do koszyka Przedszkolne zabawy z elementami karate

Mateusz Zarzecki w książce "Przedszkolne zabawy z elementami karate" dokonał przeglądu literatury i przedstawił w skrócie historię karate, jako sztukę walki, ale także prężnie rozwijającą się dyscyplinę sportową.

W książce zwrócono uwagę na rozwój karate na świecie, jak i w Polsce, krótko omówiono tematykę sprawności fizycznej, wymieniono najważniejsze typy koncepcji sprawności fizycznej, omówiono pojęcie motoryczności, przedstawiono definicje istotnych z punktu widzenia dyscypliny cech motorycznych, w których przejawiają się zdolności motoryczne. Scharakteryzowano wiek przedszkolny, ze szczególnym uwzględnieniem motoryczności w tym okresie ontogenezy.

Autor przedstawił pojęcie zabawy, a także omówił klasyczne współczesne teorie zabawy. W pracy zawarto opis korzyści wynikających ze stosowania zabawy jako środka w kształtowaniu sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, które biorą udział w zajęciach ruchowych z elementami karate, ale także w ogólnym procesie wychowania.

Dodaj do koszyka Przedszkolne zabawy z elementami karate

 

Osoby które kupowały "Przedszkolne zabawy z elementami karate", wybierały także:

 • Imperatyw Boga

Dodaj do koszyka Przedszkolne zabawy z elementami karate

Spis treści

Przedszkolne zabawy z elementami karate eBook -- spis treści

 • I. STRESZCZENIE
 • II. WSTĘP
 • III. HISTORIA KARATE
  • 3.1 Historia karate na świecie
  • 3.1. Historia karate w Polsce
 • IV. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA I MOTORYCZNOŚĆ
  • 4.1. Sprawność fizyczna
  • 4.2. Pojęcie motoryczności
  • 4.3. Zdolności motoryczne
 • V. WIEK PRZEDSZKOLNY
  • 5.1. Charakterystyka wieku przedszkolnego
  • 5.2. Motoryczność w wieku przedszkolnym
 • VI. ZABAWY RUCHOWE
  • 6.1. Definicja zabawy
  • 6.2. Klasyczne teorie zabawy
  • 6.3. Współczesne teorie zabawy
  • 6.4. Rola zabawy
 • VII. PROPOZYCJE ZABAW
 • VIII. BIBLIOGRAFIA
 • IX. SPIS RYSYNKÓW
 • X. SPIS FOTOGRAFII
 • Przypisy

Dodaj do koszyka Przedszkolne zabawy z elementami karate

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.