reklama - zainteresowany?

Medytacje uzdrawiające sufich - Sensus

Medytacje uzdrawiające sufich

MIEJSCE 20 na liście TOP 20
Autor: Maciej Wielobób, Agnieszka Wielobób
ISBN: 978-83-283-8619-8
okładka: miękka
Księgarnia: Sensus

Książka będzie dostępna od września 2021

 

Zobacz także:

 • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
 • Przeczucie
 • Tajemnice sieci
 • Korzystna transakcja. Strategie i taktyki skutecznego negocjatora
 • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca

Spis treści

Medytacje uzdrawiajce sufich. 33 lekcje na duchowej ciece -- spis treci

Wstp (Sattva van Dorssen)

Wprowadzenie (Mahmood Khan)

Bogosawiestwo (Zia Inayat Khan)

Od Autorów

1. INDYJSKI SUFIZM UNIWERSALNY I OTWARTA DROGA

 • Cierpienie, niespenienie, tsknota.
 • Kilka definicji
 • Czym jest cieka duchowa, któr podamy i której nauczamy - Otwarta Droga?
 • Podejcie do religii
 • Podejcie do ycia rodzinnego i zawodowego
 • Stan twarz w twarz z rzeczywistoci
 • Nauczyciel i jego rola
 • Szkoa i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy
 • Otwarta Droga a eklektyzm

2. ZDROWIE - W POSZUKIWANIU SWOJEGO TONU I RYTMU

 • Czym jest choroba?
 • Od czego zaley zdrowie?
 • Oddech
 • Caa sia znajduje si w Duchu

3. LEKCJE NA SUFICKIEJ CIECE DUCHOWEGO UZDRAWIANIA

 • LEKCJA 1. Zmysy, aktywno i odpoczynek
 • LEKCJA 2. Oddech
 • LEKCJA 3. Róne formy uzdrawiania
 • LEKCJA 4. Uzdrawianie dotykiem - doni lub kocami palców
 • LEKCJA 5. Rozumienie przyczyn i patomechanizmu choroby
 • LEKCJA 6. Gówna przyczyna chorób
 • LEKCJA 7. Gówny powód zmczenia
 • LEKCJA 8. Równowaga
 • LEKCJA 9. Bolce ciao
 • LEKCJA 10. Uzdrawianie poprzez przyjmowanie leków
 • LEKCJA 11. wiadomociowa natura chorób
 • LEKCJA 12. Sia magnetyzmu
 • LEKCJA 13. wiadomociowa natura chorób - oddech
 • LEKCJA 14. wiadomociowa natura chorób - natura zaburze psychicznych
 • LEKCJA 15. Poprawianie cznoci z si ducha
 • LEKCJA 16. Zadbaj o zdrowie i wypoczynek umysu
 • LEKCJA 17. Poywienie
 • LEKCJA 18. Jak odzyska poczucie wasnej wartoci
 • LEKCJA 19. Rozszerzanie i zwikszanie intensywnoci siy witalnej
 • LEKCJA 20. Higiena umysu
 • LEKCJA 21. Rozwijanie mocy uzdrawiajcej - rytm
 • LEKCJA 22. Uzdrawianie jako "nakarmienie"
 • LEKCJA 23. Rozwój siy magnetyzmu palców i doni
 • LEKCJA 24. Rozwijanie siy magnetyzmu obecnoci
 • LEKCJA 25. Rozwijanie uzdrawiajcej mocy umysu
 • LEKCJA 26. Rozwój siy uzdrawiania na odlego
 • LEKCJA 27. Zapisana mantra jako amulet (taviz)
 • LEKCJA 28. Uzdrawianie za pomoc wody
 • LEKCJA 29. Uzdrawianie przez oddech
 • LEKCJA 30. Uzdrawianie spojrzeniem
 • LEKCJA 31. Uzdrawianie za pomoc sugestii
 • LEKCJA 32. Uzdrawianie modlitw
 • LEKCJA 33. Uzdrawianie na odlego - bez fizycznej obecnoci przy osobie uzdrawianej

4. CEREMONIA MEDYTACJI UZDRAWIAJCEJ

ANEKS

 • Liczenie mantr w azifie, fikarze i zikarze
 • Sufickie tytuy nauczycielskie
 • Linia przekazu Otwartej Drogi

O Autorach

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.