reklama - zainteresowany?

Logika dla bystrzaków - Sensus

Logika dla bystrzaków
Autor: Mark Zegarelli
Tytuł oryginału: Logic For Dummies
Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski
ISBN: 978-83-283-3381-9
stron: 352, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2017-11-13
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 23,94 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-15,96 zł)

Dodaj do koszyka Logika dla bystrzaków

Uporządkuj swoje myśli i stosuj logikę w życiu codziennym

Ten napisany ludzkim językiem samouczek pomoże Ci zrozumieć różnorakie zagadnienia logiczne, od dowodów, rachunku kwantyfikatorów i paradoksów, po logikę symboliczną, struktury semantyczne i sylogizmy. Omówione krok po kroku przykłady pokażą Ci, jak przeprowadzić wnioskowanie, udowodnić jego poprawność i wykorzystać prawa równoważności.

W książce:

 • Jak spojrzeć na świat logicznie,
 • Jak dowodzić i obalać wnioskowania,
 • Jak wywodzić logiczne wnioski,
 • Jak zrozumieć logikę rozmytą i kwantową.

Mark Zegarelli ukończył studia matematyczne i anglistyczne na Uniwersytecie Rutgersa. Do tej pory napisał cztery książki i niezliczoną ilość artykułów prasowych o łamigłówkach logicznych.

Dodaj do koszyka Logika dla bystrzaków

 

Osoby które kupowały "Logika dla bystrzaków", wybierały także:

 • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Prawa ludzkiej natury
 • Tajemnice sieci
 • Przeczucie

Dodaj do koszyka Logika dla bystrzaków

Spis treści

Logika dla bystrzakw -- spis treci

O autorze (15)

Podzikowania od autora (17)

Wstp (19)

 • O ksice (19)
 • Konwencje zastosowane w ksice (20)
 • Czego nie czyta (21)
 • Naiwne zaoenia (21)
 • Jak podzielona jest ksika (21)
  • Cz I: Wprowadzenie do logiki (22)
  • Cz II: Rachunek zda (22)
  • Cz III: Dowody, skadnia i semantyka w rachunku zda (22)
  • Cz IV: Rachunek kwantyfikatorów (23)
  • Cz V: Nowe kierunki w logice (23)
  • Cz VI: Dekalogi (23)
 • Ikony uyte w ksice (23)
 • Co dalej (24)

CZʦ I: WPROWADZENIE DO LOGIKI (25)

Rozdzia 1: Czym waciwie jest logika? (27)

 • Z perspektywy logiki (28)
  • W poszukiwaniu odpowiedzi (28)
  • Przyczyna i skutek (29)
  • Wszystko i jeszcze troch (30)
  • Istnienie jako takie (31)
  • Logiczne sowa (31)
 • Prowadzenie wnioskowania (31)
  • Formuowanie przesanek (32)
  • Wypenianie luk krokami porednimi (32)
  • Formuowanie wniosku (33)
  • Orzekanie o poprawnoci wnioskowania (33)
  • Wskazywanie przesanek entymematycznych (33)
 • Proste dochodzenie do wniosków dziki pierwszym zasadom mylenia (34)
  • Zasada tosamoci (34)
  • Zasada wyczonego rodka (34)
  • Zasada niesprzecznoci (35)
 • czenie logiki z matematyk (35)
  • Matematyka pomaga w zrozumieniu logiki (35)
  • Logika pomaga w zrozumieniu matematyki (36)

Rozdzia 2: Od Arystotelesa do komputera (37)

 • Logika klasyczna - od Arystotelesa do owiecenia (38)
  • Arystoteles wynajduje sylogistyk (38)
  • Aksjomaty i twierdzenia Euklidesa (41)
  • Chryzyp i stoicy (42)
  • Czas letargu (42)
 • Logika nowoytna - XVII, XVIII i XIX wiek (43)
  • Leibniz i renesans (43)
  • Rozwój logiki formalnej (44)
 • Logika w XX wieku i wspóczenie (47)
  • Logika nieklasyczna (48)
  • Twierdzenie Gödla (48)
  • Epoka komputerów (49)
  • Co nas jeszcze czeka? (49)

Rozdzia 3: Jak dziaa wnioskowanie? (51)

 • Definicja logiki (52)
  • Analiza struktury wnioskowania (52)
  • Okrelanie poprawnoci formalnej (54)
 • Przykady wnioskowa (55)
  • Niedzielny wypad na lody (55)
  • Biedny Fifi (56)
  • Gdzie wiosna spalin oddycha (56)
  • Przypadek niezadowolonego pracownika (57)
 • Czym logika nie jest (57)
  • Mylenie a logika (58)
  • Rzeczywisto - co to takiego? (59)
  • Adekwatno (60)
  • Dedukcja i indukcja (61)
  • Pytania retoryczne (62)
 • Na co to komu? (64)
  • Liczby i relacje (matematyka) (64)
  • Wyprawa na ksiyc (nauki przyrodnicze) (65)
  • I/O (informatyka) (65)
  • Powtórz to w sdzie (prawo) (65)
  • Odnale sens ycia (filozofia) (66)

CZʦ II: RACHUNEK ZDA (67)

Rozdzia 4: Kwestie formalne (69)

 • Formalne aspekty logiki zda (70)
  • Stae zdaniowe (70)
  • Zmienne zdaniowe (71)
  • Warto logiczna (71)
 • Pi operatorów logiki zda (71)
  • Negacja (72)
  • Koniunkcja (74)
  • Alternatywa (75)
  • Implikacja (77)
  • Równowano (79)
 • Rachunek zda a prosta arytmetyka (80)
  • Wartoci wejciowe i wyjciowe (80)
  • Podstawianie (82)
  • Nawiasy (82)
 • Tumaczenie zda (83)
  • Tumaczenie z rachunku zda na polski (83)
  • Tumaczenie z polskiego na rachunek zda (85)

Rozdzia 5: Znaczenie ewaluacji (89)

 • Warto logiczna (90)
  • Wprowadzenie do ewaluacji w logice zda (90)
  • Inna metoda (92)
 • Praca z wyraeniami (93)
  • Wskazywanie wyrae podrzdnych (93)
  • Zakresy wyrae (94)
  • Wskazywanie operatorów gównych (95)
 • Osiem form wyrae w logice zda (97)
 • Powtórka z ewaluacji (98)

Rozdzia 6: Tablice prawdy w ewaluacji wyrae (101)

 • Tablica: metoda siowa (102)
 • Twoja pierwsza tablica prawdy (103)
  • Przygotowanie tablicy prawdy (103)
 • Wypenianie tablicy prawdy (105)
  • Odczytywanie tablicy prawdy (107)
 • Praca z tablicami prawdy (108)
  • Tautologie i kontrtautologie (108)
  • Ocena ekwiwalencji semantycznej (109)
  • Spójno (110)
  • Sprawdzanie poprawnoci (111)
 • Skadanie elementów w cao (113)
  • czenie tautologii z kontrtautologi (113)
  • czenie ekwiwalencji semantycznej z tautologi (115)
  • czenie niespójnoci z kontrtautologi (115)
  • czenie poprawnoci z kontrtautologi (116)

Rozdzia 7: Tablice byskawiczne (119)

 • Tablica prawdy jest passé - nadszed czas tablicy byskawicznej (120)
 • Proces stosowania tablicy byskawicznej (121)
  • Przyjmowanie zaoe strategicznych (121)
  • Wypenianie tablicy byskawicznej (122)
  • Odczytywanie tablicy byskawicznej (123)
  • Obalenie zaoenia (123)
 • Planowanie strategii (124)
  • Tautologia (125)
  • Kontrtautologia (125)
  • Wyraenie przygodne (125)
  • Ekwiwalencja i nieekwiwalencja semantyczna (126)
  • Spójno i niespójno (126)
  • Poprawno i niepoprawno (126)
 • Jak pracowa z tablicami byskawicznymi, eby si nie przemczy (127)
  • Rozpoznawanie szeciu najprostszych typów wyrae (128)
  • Praca z czterema nieco bardziej zoonymi typami wyrae (129)
  • Radzenie sobie z szecioma trudnymi typami wyrae (132)

Rozdzia 8: Drzewa semantyczne (135)

 • Jak dziaa drzewo semantyczne? (136)
  • Rozkad wyrae logiki zda (136)
  • Rozwizywanie problemów przy uyciu drzew semantycznych (138)
 • Sprawdzanie spójnoci lub niespójnoci (139)
 • Sprawdzanie poprawnoci lub niepoprawnoci (141)
 • Odrónianie tautologii, kontrtautologii i wyrae przygodnych (143)
  • Tautologie (144)
  • Kontrtautologie (147)
  • Wyraenia przygodne (149)
 • Sprawdzanie ekwiwalencji semantycznej lub jej braku (149)

CZʦ III: DOWODY, SKADNIA I SEMANTYKA W RACHUNKU ZDA (153)

Rozdzia 9: Konstrukcja dowodów (155)

 • Koniec z segregacj przesanek i wniosków (156)
 • Osiem regu implikacji w logice zda (157)
  • Reguy implikacji: modus ponens i modus tollens (158)
  • Reguy koniunkcji: doczanie i opuszczanie (160)
  • Reguy alternatywy: doczanie i opuszczanie (162)
  • Reguy podwójnej implikacji: sylogizm hipotetyczny i dylemat konstrukcyjny (165)

Rozdzia 10: Reguy ekwiwalencji (169)

 • Odrónianie implikacji od ekwiwalencji (170)
  • Ekwiwalencje dziaaj w obie strony (170)
  • Odnoszenie ekwiwalencji do czci (170)
 • Dziesi regu ekwiwalencji (170)
  • Opuszczanie negacji (ON) (171)
  • Transpozycja (Trans) (172)
  • Regua zastpowania implikacji (ZI) (172)
  • Eksportacja (Eks) (174)
  • Przemienno (Przem) (175)
  • czno (cz) (175)
  • Regua rozdzielnoci koniunkcji wzgldem alternatywy (Roz) (176)
  • Prawo de Morgana (DeM) (178)
  • Tautologia (Taut) (179)
  • Regua zastpowania równowanoci (ZR) (180)

Rozdzia 11: Zaoenia w dowodzeniu warunkowym i nie wprost (183)

 • Dowód warunkowy (184)
  • Jak dziaa dowód warunkowy (185)
  • Wykorzystanie wniosku (186)
  • Wicej ni jedno zaoenie (188)
 • Dowodzenie nie wprost (189)
  • Jak dziaa dowód nie wprost (189)
  • Udowadnianie krótkich wniosków (191)
 • czenie dowodu warunkowego z dowodem nie wprost (192)

Rozdzia 12: Strategia konstruowania dowodów (193)

 • Proste dowody: metoda na wyczucie (194)
  • Przyjrzyj si problemowi (194)
  • Zapisz podstawowe spostrzeenia (195)
  • Wiedz, kiedy skoczy (197)
 • Umiarkowanie trudne wnioskowania: kiedy uywa dowodzenia warunkowego (197)
  • Trzy przyjazne formy: x > y, x ( y i ~(x ( y) (198)
  • Dwie mniej przyjazne formy: x - y i ~(x - y) (199)
  • Trzy nieprzyjazne formy: x ( y, ~(x ( y) i ~(x > y) (200)
 • Trudne wnioskowania: jak wyj z potrzasku (201)
  • Wybór rodzaju dowodu wymaga rozwagi (201)
  • Zacznij budowa dowód od wniosku (202)
  • Zgbienie form wyrae (204)
  • Rozkadanie dugich przesanek (208)
  • Przyjmij sprytne zaoenie (209)

Rozdzia 13: Wszystkie operatory w cenie jednego (211)

 • Radzenie sobie z picioma operatorami logiki zda (212)
 • Redukcja zatrudnienia - historia z ycia wzita (213)
  • Triumf chciwoci (214)
  • Bunt robotników (214)
  • Konflikt interesów (215)
  • Genialny plan (215)
  • Jaki z tego mora? (217)

Rozdzia 14: Skadnia i semantyka (219)

 • Poprawnie skonstruowane wyraenia (220)
  • Jak dziaaj wyraenia (221)
  • Luniejsze zasady (222)
  • Odrónianie wyrae sformuowanych poprawnie od wyrae niepoprawnych (222)
 • Porównanie logiki zda z algebr Boole'a (223)
  • Odczytywanie symboli (223)
  • Rozwizywanie zada (226)
  • Pópiercienie (226)
  • Skadnia i semantyka w algebrze Boole'a (227)

CZʦ IV: RACHUNEK KWANTYFIKATORÓW (229)

Rozdzia 15: Wprowadzenie do logiki kwantyfikatorów (231)

 • Rzut okiem na logik kwantyfikatorów (232)
  • Nazwy i predykaty (233)
  • Wykorzystanie operatorów z logiki zda (235)
  • Zmienne nazwowe (236)
 • Wyraanie iloci przy uyciu dwóch nowych operatorów (236)
  • Kwantyfikator ogólny (236)
  • Kwantyfikator egzystencjalny (237)
  • Dziedzina dyskursu (238)
 • Wyraenia i formy wyrae (240)
  • Okrelenie zakresu kwantyfikatora (240)
  • Zmienne wolne i zwizane (241)
  • Wyraenia i formy wyrae (241)

Rozdzia 16: Tumaczenie wyrae rachunku kwantyfikatorów (243)

 • Tumaczenie podstawowych czterech rodzajów zda kategorycznych (244)
  • "Kade" i "niektóre" (244)
  • "Nie wszystkie" i "adne" (246)
 • Inne tumaczenia podstawowych form (247)
  • Wyraanie sowa "kade" kwantyfikatorem (248)
  • Wyraanie sowa "niektóre" kwantyfikatorem (248)
  • Wyraanie okrelenia "nie wszystkie" kwantyfikatorem (249)
  • Wyraanie okrelenia "adne" kwantyfikatorem (249)
 • Zdania z innym sownictwem (250)
  • Rozpoznawanie sowa "kade" (250)
  • Rozpoznawanie sowa "niektóre" (251)
  • Rozpoznawanie okrelenia "nie wszystkie" (251)
  • Rozpoznawanie sowa "adne" (251)

Rozdzia 17: Dowodzenie w rachunku kwantyfikatorów (253)

 • Wykorzystanie regu rachunku zda w rachunku kwantyfikatorów (254)
  • Porównywanie podobnych wyrae w rachunku zda i rachunku kwantyfikatorów (254)
  • Zastosowanie omiu regu implikacji (255)
  • Zastosowanie dziesiciu regu ekwiwalencji (257)
 • Przeksztacanie zda regu zaprzeczenia kwantyfikatora (ZK) (258)
  • Regua zaprzeczenia kwantyfikatora (ZK) (258)
  • Zastosowanie ZK w dowodzie (259)
 • Cztery reguy kwantyfikatorów (260)
  • Prosta regua #1: instancjacja uniwersalna (IU) (261)
  • Prosta regua #2: generalizacja egzystencjalna (GE) (264)
  • Trudna regua #1: instancjacja egzystencjalna (IE) (266)
  • Trudna regua #2: generalizacja uniwersalna (GU) (270)

Rozdzia 18: Relacje i tosamoci (275)

 • Relacje (276)
  • Definiowanie relacji i ich wykorzystywanie (276)
  • czenie wyrae relacyjnych (277)
  • Wykorzystanie kwantyfikatorów z relacjami (277)
  • Praca z wieloma kwantyfikatorami (278)
  • Relacje w dowodach (280)
 • Tosamoci (282)
  • Jak dziaa tosamo (283)
  • Tosamoci w dowodach (284)

Rozdzia 19: Kwantyfikatory i drzewa semantyczne (287)

 • Drzewa semantyczne w rachunku zda (288)
  • Zasady rozkadu wyrae (288)
  • Wykorzystanie IU, IE i ZK (289)
  • Stosowanie IU wicej ni raz (291)
 • Nieskoczone drzewa (294)

CZʦ V: NOWE KIERUNKI W LOGICE (297)

Rozdzia 20: Logika i komputery (299)

 • Wczesne komputery (300)
  • Babbage projektuje pierwsze komputery (300)
  • Turing i UTM (301)
 • Komputery wspóczenie (303)
  • Sprzt i bramki logiczne (303)
  • Oprogramowanie i jzyki komputerowe (305)

Rozdzia 21: Logika nieklasyczna (307)

 • Moliwo (308)
  • Logika trójwartociowa (308)
  • Logika wielowartociowa (309)
  • Logika rozmyta (311)
 • Logika modalna (313)
 • Logika wyszego rzdu (315)
 • Poza niesprzecznoci (316)
 • Kwantowy przeskok (317)
  • Logika kwantowa (317)
  • Dwa kubki (318)

Rozdzia 22: Paradoksy i systemy aksjomatyczne (321)

 • Ugruntowanie logiki w teorii zbiorów (322)
  • Zbiory zebrane ze zbiorów (322)
  • Paradoks: problem z teori zbiorów (323)
  • Opracowanie rozwizania w Principia mathematica (324)
 • System aksjomatyczny rachunku zda (325)
 • Udowadnianie niesprzecznoci i zupenoci (326)
  • Niesprzeczno i zupeno logiki zda i kwantyfikatorów (327)
  • Formalizacja logiki i matematyki w ramach programu Hilberta (327)
 • Twierdzenie Gödla o niezupenoci (329)
  • Znaczenie twierdzenia Gödla (329)
  • Jak tego dokona (329)
 • Co to wszystko znaczy (331)

CZʦ VI: DEKALOGI (333)

Rozdzia 23: Dziesi cytatów o logice (335)

Rozdzia 24: Dziesiciu wielkich logików (337)

 • Arystoteles (384 - 322 p.n.e.) (337)
 • Gottfried Leibniz (1646 - 1716) (338)
 • George Boole (1815 - 1864) (338)
 • Lewis Carroll (1832 - 1898) (338)
 • Georg Cantor (1845 - 1918) (339)
 • Gottlob Frege (1848 - 1925) (339)
 • Bertrand Russell (1872 - 1970) (339)
 • David Hilbert (1862 - 1943) (339)
 • Kurt Gödel (1906 - 1978) (340)
 • Alan Turing (1912 - 1954) (340)

Rozdzia 25: Dziesi sposobów na uatwienie sobie zaliczenia egzaminu (341)

 • Oddychaj (341)
 • Przejrzyj cay arkusz (342)
 • Zrób rozgrzewk (342)
 • Wypeniaj tablice prawdy kolumna po kolumnie (342)
 • Jeli gdzie si zatniesz, spisz wszystko, co moesz (342)
 • Jeli naprawd powanie si zaplczesz, przejd dalej (343)
 • Jeli masz mao czasu, dokocz czarn robot (343)
 • Sprawd swoje odpowiedzi (343)
 • Przyznaj si do bdu (344)
 • Sied do samego koca (344)

Skorowidz (345)

Dodaj do koszyka Logika dla bystrzaków

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.