reklama - zainteresowany?

Gramatyka angielska dla bystrzaków - Sensus

Gramatyka angielska dla bystrzaków
ebook
Autor: Lesley J. Ward, Geraldine Woods
Tytuł oryginału: English Grammar for Dummies
Tłumaczenie: Marcin Kowalczyk
ISBN: 978-83-246-7628-6
stron: 312, Format: ebook
Data wydania: 2013-04-12
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 17,45 zł (poprzednio: 34,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-17,45 zł)

Dodaj do koszyka Gramatyka angielska dla bystrzaków

Tagi: Komunikacja międzyludzka

Demaskujemy gramatykę -- czysta wiedza, bez tajemnic

Przyjemne z pożytecznym
Nie taka gramatyka straszna, jak ją malują. Co więcej, jej nauka może być całkiem przyjemna, jeśli tylko trafimy na świetnego wykładowcę albo doskonale opracowany podręcznik, który w sposób przystępny wyjaśni nam jej zasady. Jeśli szukasz takiej właśnie książki, Gramatyka angielska dla bystrzaków na pewno nie sprawi Ci zawodu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podręcznik napisany przez wybitnych lingwistów, przeznaczony dla osób, które chcą doskonalić swój angielski. Stanie się on znakomitym uzupełnieniem każdego kursu językowego. Docenisz go również, jeśli uczysz się języka samodzielnie lub przygotowujesz do egzaminów. Zamiast suchych regułek proponujemy Ci praktyczną wiedzę ready to use! Zdradzimy ci także sztuczki i strategie, które pomogą w podjęciu odpowiednich decyzji, gdy będziesz musiał stawić czoła trudnym gramatycznym dylematom.

 • Części mowy i zdania oraz język formalny, nieformalny, slangowy.
 • Unikanie typowych błędów, m.in. w zakresie spójników, przedimków, przysłówków i przyimków.
 • Właściwe używanie czasów, mowy zależnej, strony biernej oraz zaimki od kuchni.
 • Gramatyka w akcji, czyli jak wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę -- ćwiczenia.
 • Zaawansowane zagadnienia gramatyczne -- zasady, których nie znają nawet niektórzy nauczyciele.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 sposobów na poprawienie umiejętności korekty własnych tekstów oraz 10 sposobów na poprawę gramatyki

ŚCIĄGA:
Wskazówki dotyczące zaimków
Podpowiedzi odnośnie czasów
Porady w kwestii znaków interpunkcyjnych

Dodaj do koszyka Gramatyka angielska dla bystrzaków

Spis treści

Gramatyka angielska dla bystrzakw eBook -- spis treci

O autorach (13)

Podzikowania od autorów (15)

Wprowadzenie (17)

 • O ksice (17)
 • Jak korzysta z ksiki (17)
 • Czego nie czyta (18)
 • Naiwne zaoenia (18)
 • Jak podzielona jest ksika (19)
  • Cz I: Czci mowy i czci zdania (19)
  • Cz II: Jak unika typowych bdów (19)
  • Cz III: Mnóstwo mechaniki (19)
  • Cz IV: Polerowanie bez wosku - pozostae zagadnienia gramatyczne (19)
  • Cz V: Zaawansowane zagadnienia gramatyczne - zasady, których nie znaj nawet wszyscy nauczyciele (20)
  • Cz VI: Dekalogi (20)
 • Ikony uyte w ksice (20)
 • Co dalej (21)

Cz I: Czci mowy i czci zdania (23)

Rozdzia 1: Mówi po angielsku. Po co wic miabym si uczy gramatyki? (25)

 • atwiejsze ycie dziki dobrej gramatyce (26)
 • Ale której gramatyki masz si uczy? (26)
 • Trzy warianty jzyka angielskiego (27)
  • Wanna get something to eat? Rozmowa z przyjaciómi (27)
  • Do you feel like getting a sandwich? Angielski konwersacyjny (28)
  • Will you accompany me to the dining room? Formalny angielski (29)
 • Waciwy jzyk we waciwym czasie (29)

Rozdzia 2: Czasowniki: zasadnicza cz zdania (31)

 • Czasowniki czce: wielki znak równoci (31)
  • Inne czasowniki czce (33)
  • Czasowniki opisujce doznania zmysowe (33)
 • Prawidowe dopenianie zda z czasownikami czcymi (35)
 • Waciwy zaimek we waciwym miejscu (36)
 • wiata! Kamera! I akcja! (38)
 • Jak odrónia czasowniki (38)
 • Zadaj pytanie: jak znale czasownik (39)
 • To be or not to be: bezokoliczniki (40)

Rozdzia 3: Rozlunij si! Czas czasownika (43)

 • Upraszczamy sprawy: czasy proste (44)
  • Czas teraniejszy (present) (44)
  • Czas przeszy (past) (44)
  • Czas przyszy (46)
 • Prawidowe stosowanie czasów (46)
  • Present i present progressive (47)
  • Past i past progressive (47)
  • Future i future progressive (48)
 • Perfekcyjna gramatyka: czasy perfect (48)
  • Present perfect i present perfect progressive (49)
  • Past perfect i past perfect progressive (49)
  • Future perfect i future perfect progressive (50)
 • Poprawne stosowanie czasu present perfect (50)
 • Imiesowy (51)
 • To wszystko jest bardzo nieregularne (52)
  • To be (52)
  • Nieregularne czasowniki przesze i imiesowy bierne (53)

Rozdzia 4: Kto co robi? Znajdowanie podmiotu (57)

 • Kto prowadzi, czyli dlaczego podmiot jest taki istotny (57)
  • czymy w pary: podmiot - orzeczenie (57)
  • Dwa w cenie jednego (58)
 • Zadaj pytanie: znajdowanie pary podmiot - orzeczenie (59)
 • Co taki sympatyczny podmiot robi w takim miejscu? Nietypowy szyk zda (59)
 • Znajd ten podmiot! Podmiot ukryty (60)
 • Na wasn rk: czasowniki w formie nieosobowej (61)
 • Here i there: sówka podszywajce si pod podmiot (62)
 • Podmioty nie wystpuj tylko w liczbie pojedynczej: tworzenie liczby mnogiej rzeczowników (63)
  • Regularna liczba mnoga rzeczowników (63)
  • Rzeczowniki koczce si na y (64)
  • Nieregularna liczba mnoga rzeczowników (64)
  • Rzeczowniki z cznikami (65)
 • Gdy podmiot jest liczebnikiem (65)

Rozdzia 5: Wszystko razem: kompletne zdanie (67)

 • Kompletne zdania: licz si podmioty i orzeczenia (67)
 • Pene myli, kompletne zdania (69)
 • Zdania niekompletne - fragmenty zda (70)
 • Czy to naprawd ju koniec? (72)

Rozdzia 6: Dopenienia (75)

 • Dopenienie blisze (direct object) (76)
 • O krok dalej: dopenienie dalsze (indirect object) (77)
 • Objective complement (uzupenienie dopenienia) (78)
 • Linking-verb complements (dopenienia orzecze od czasowników czcych) (79)
 • Zadaj pytanie: szukamy dopenienia (79)
 • Zadaj pytanie: jak znale dopenienie dalsze (80)
 • Zaimki jako dopenienia (81)

Cz II: Jak unika typowych bdów (83)

Rozdzia 7: Pora na lub: czymy zdania (85)

 • Dobieranie w pary: czenie zda (85)
  • czenie zda za pomoc spójników (85)
  • Czas na przecinek (86)
  • czenie myli: rednik (88)
 • Szef i podwadny: czenie pomysów nierównowanych (89)
  • Dobór spójników (90)
  • Unikajmy niepenych zda (92)
 • Uywanie zaimków do czenia zda (92)

Rozdzia 8: Czujesz si "bad" czy "badly"? Przymiotnik czy przysówek? (97)

 • Przymiotnik (98)
  • Przymiotniki opisujce rzeczowniki (98)
  • Przymiotniki opisujce zaimki (99)
  • Dodawanie przymiotników do czasowników czcych (99)
  • Zadaj pytanie: jak znale przymiotnik (100)
 • Przysówek (101)
  • Zadaj pytanie: jak znale przysówek (101)
  • Przysówki opisujce przymiotniki i inne przysówki (102)
 • Odrónianie przymiotników i przysówków (103)
  • Przymiotnik czy przysówek: test -ly (103)
  • Rozrónianie par przymiotnik - przysówek (104)
 • Unikanie podstawowych bdów uycia przymiotników i przysówków (107)
  • Gdzie umieci sowo even (107)
  • Gdzie umieci sowo almost (108)
  • Gdzie umieci sowo only (109)

Rozdzia 9: Przyimki, wykrzyknienia i przedimki (111)

 • Proponowanie relacji: przyimki (111)
  • Wyraenia przyimkowe i wystpujce w nich dopenienia (112)
  • Are you talking to I? Przyimki i zaimki (114)
  • Czy to dobry sposób zakoczenia zdania? (115)
 • Wykrzyknienia s proste! (116)
 • Przedimki: mae wane sówka (116)

Rozdzia 10: Zaimki (119)

 • Pary: zaimek - rzeczownik (119)
 • Zaimki w liczbie pojedynczej i mnogiej (120)
 • Zaimki dzierawcze (122)
 • Miejsce par zaimek - poprzednik (123)
 • Inne problemy z zaimkami (124)
  • Waciwe uycie zaimków w liczbie pojedynczej (125)
  • Seksistowski jzyk (126)

Rozdzia 11: Przytaknij: o zgodzie (129)

 • Orzeczenia w liczbie pojedynczej i mnogiej (129)
  • Bez zmiany formy (129)
  • Ze zmian formy (130)
 • To atwiejsze ni doradztwo maeskie: zgoda podmiotu i orzeczenia (132)
 • Dobór formy orzecze dla dwóch podmiotów (133)
 • Najwaniejsze pytanie (134)
  • Pytania w czasie present (134)
  • Pytania w czasie przeszym (135)
  • Pytania w czasie przyszym (136)
 • Zgoda podmiotu z orzeczeniem w zdaniach przeczcych (136)
 • Przeszkadzacze: wyraenia przyimkowe i inne nieistotne sowa (137)
 • Czy to nie moe by prostsze? Kilka trudnych podmiotów (138)
  • Pi kopotliwych zaimków w charakterze podmiotów (138)
  • Inne problemy (139)
  • Zoenia z one, thing i body (139)
  • Each i every (140)
  • Pragnienie samotnoci: either i neither bez partnerów (140)
  • Politics, statistics i inne rzeczowniki z -s na kocu (141)

Cz III: Mnóstwo mechaniki (143)

Rozdzia 12: Apostrofy (145)

 • The pen of my aunt czy my aunt's pen? (145)
  • Wasno w przypadku singli (146)
  • Bill Gates nie ma jeszcze wszystkiego: apostrofy i liczba mnoga (147)
 • Nazwy firm i formy dzierawcze (149)
 • Formy dzierawcze w przypadku sów z dywizami (150)
 • Forma dzierawcza rzeczowników, które kocz si na -s (151)
 • Typowe bdy zwizane z uyciem apostrofów i zaimków (152)
 • Krótkie sówka dla zapracowanych: skróty (153)
  • Typowe bdy z formami skróconymi (153)
  • Skróty uywane tylko w poezji i literaturze (156)
 • Uywanie apostrofów w symbolach, skrótach i liczbach (156)

Rozdzia 13: Cytaty: mnóstwo zasad (159)

 • Cudzysów pojedynczy (159)
 • Nawiasy (160)
 • Cytaty (162)
  • Cytaty due i mae (162)
  • Znaki interpunkcyjne w cytatach (163)
 • Mowa (165)
  • Mowa zalena (indirect speech) (165)
  • Mowa niezalena (direct speech) (166)
  • Kto co powiedzia? Zmiany autorów wypowiedzi (172)
 • Tytuy: kiedy uywamy cudzysowu (174)

Rozdzia 14: Odwieajca pauza: przecinki (177)

 • Rozrónianie poszczególnych elementów: przecinki w wyliczeniach (177)
 • Rozdzielanie przymiotników (179)
 • You Talkin' to Me? Zwracanie si do odbiorcy (181)
 • Przecinki w adresach i datach (181)
  • Adresy (182)
  • Znaki interpunkcyjne w datach (183)
 • Solo: sówka wprowadzajce (184)

Rozdzia 15: redniki, mylniki i dwukropki (185)

 • czenie penych myli: redniki (185)
  • redniki z faszywymi sówkami czcymi (186)
  • Oddzielanie rednikami elementów listy (187)
 • Punkt zatrzymania: dwukropek (189)
  • Wprowadzanie wylicze (189)
  • Wprowadzanie wyjanie (190)
 • Dodatkowe informacje - mylniki (191)

Rozdzia 16: WIELKIE LITERY (195)

 • Wielkie (lub mae) litery w odniesieniu do ludzi (195)
  • Jak zwraca si do naczelnego rakarza i innych osób na stanowisku (196)
  • Relacje w rodzinie (196)
  • Imiona bóstw (197)
 • Wielka litera w nazwach geograficznych: kierunki, miejsca i jzyki (198)
  • Kierunki i regiony (198)
  • Nazwy geograficzne (198)
  • Nazwy ras i grup etnicznych (199)
 • Pory roku i inne okrelenia zwizane z czasem (200)
 • Szkoa: kursy, lata i tematy (200)
 • Wielkie litery w tytuach (201)
 • Wydarzenia i epoki historyczne (202)
 • Skróty, czyli "If U Cn Rd Ths, U Cn Abbreviate" (203)
 • Ostatnie sowo skierowane do poety (205)

Cz IV: Polerowanie bez wosku - pozostae zagadnienia gramatyczne (207)

Rozdzia 17: Zaimki i ich przypadki (209)

 • Me like Tarzan: zaimki w formie podmiotu (209)
  • Pary podmiotów (210)
  • Przydawka rzeczownikowa (211)
  • Wybór zaimków do porówna (212)
  • czenie zaimków z czasownikami czcymi (213)
 • Zaimki w formie dopenienia (214)
  • Wybór dopenie dla zaimków (215)
  • Problemy z kilkoma zaimkami w jednym zdaniu (215)
 • Zaimki dzierawcze: nie potrzeba egzorcystów (216)
 • Zaimki i rzeczowniki z kocówk -ing (217)

Rozdzia 18: Jeszcze sowo o czasownikach (219)

 • Strona czasowników (219)
 • Co bdzie lepsze: strona czynna czy bierna? (220)
 • Nastpstwo czasów (222)
  • Przypadek 1 - wydarzenia jednoczesne: gówne czasowniki (222)
  • Przypadek 2 - wydarzenia jednoczesne: imiesowy -ing (223)
  • Przypadek 3 - wydarzenia w dwóch rónych momentach w przeszoci (223)
  • Przypadek 4 - wicej ni dwa wydarzenia przesze dziejce si w rónych momentach (225)
  • Przypadek 5 - dwa zdarzenia w przyszoci (226)
  • Przypadek 6 - róne chwile, róne formy czasownika (226)
 • Mieszamy czasy: czenie przeszoci i teraniejszoci (227)
  • Zwyczaje i nawyki: czas teraniejszy (229)
  • Prawdy ogólne: stwierdzenia, które zawsze s w czasie teraniejszym (229)
  • Wieci z frontu (230)

Rozdzia 19: Powiedz to, co chcesz powiedzie: sowa i zwroty okrelajce (231)

 • Za pozycja wyrazu w zdaniu moe cakowicie zniweczy sens (231)
 • Zdania niedokoczone: lune fragmenty (232)
 • Unikanie pomyek (234)

Rozdzia 20: Good, better, best: stopniowanie (237)

 • Kocówka -er czy sówko more (237)
 • amiemy reguy: stopniowanie nieregularne (240)
 • Nigdy nie mów more perfect: sówka, których nie da si stopniowa (242)
 • Pozostawiamy odbiorców w zawieszeniu: niepene porównania (243)
 • Spock was Better than any First Officer in Star Fleet: nielogiczne porównania (245)
 • Dwa w cenie jednego: podwójne porównania (246)

Rozdzia 21: Utrzyma równowag (247)

 • Budujemy zrównowaone zdania (247)
 • Unikanie mtnych zda (249)
  • Nie dopuszczamy do problemów z czasami (250)
  • Wybór odpowiedniej osoby (250)
 • Podwójne widzenie: pary spójników (252)

Cz V: Zaawansowane zagadnienia gramatyczne - zasady, których nie znaj nawet wszyscy nauczyciele (255)

Rozdzia 22: Ostatnie uwagi na temat czasowników (257)

 • Tryb oznajmujcy (257)
 • Tryb rozkazujcy (258)
 • Odkrywamy róne moliwoci: tryb czcy (258)
  • Uycie trybu czcego z "were" (259)
  • Tryb czcy z "had" (260)
  • Tryb czcy w rozkazach, yczeniach i probach (260)
 • I can't help but think... - podwójne przeczenia (263)
 • Can't hardly understand - kolejna zasada dotyczca podwójnych przecze (264)

Rozdzia 23: Ostatnie uwagi na temat zaimków (267)

 • Rónica midzy who / whoever i whom / whomever (267)
  • Trik nr 1: Ko i wóz... (268)
  • Trik nr 2: Rytm (269)
 • Niewaciwe wyrazy poprzedzajce (antecedens) (270)
 • Dobieranie czasowników do zaimków w skomplikowanych zdaniach (271)
 • This, that i the other: niejasne zaimki (271)
 • Its czy their? Zaimki zastpujce rzeczowniki zbiorowe (273)
 • Pronouns, Inc.: stosowanie zaimków z nazwami firm (275)

Rozdzia 24: Ostatnie uwagi na temat struktury zdania (277)

 • Zdania pojedyncze i zoone (277)
  • Zdania nadrzdne i podrzdne (279)
  • Trzy zadania zda podrzdnych (280)
  • Rozpltywanie zda nadrzdnych i podrzdnych (281)
  • Kiedy rozpltywa zdania zoone (282)
  • Umieszczanie zda podrzdnych we waciwych miejscach (283)
  • Wybór zawartoci zda podrzdnych (284)
 • Idziemy na wagary (284)
  • Docemy rzeczowniki odczasownikowe (gerunds) (284)
  • Bezokoliczniki (285)
  • Imiesowy (286)
 • Podnoszenie atrakcyjnoci zda (287)

Rozdzia 25: Ostatnie uwagi na temat interpunkcji (289)

 • Przecinki uatwiaj zrozumienie tekstu (289)
  • Wany fragment czy dodatkowy? Podpowiedz to przecinki (290)
  • Czy przecinki maj co wspólnego z apozycj? (292)
  • Jeszcze o przecinkach (293)
 • Oszczdzamy czas z elips (294)
  • Oznaczanie pominitych sów w cytatach (294)
  • Jak pokaza wahanie (295)
 • --c-z-n-i-k-i s proste (296)
  • Wielki cznik (296)
  • czniki w sowach zoonych (297)
  • czniki w liczbach (297)
  • Dobrze umieszczony cznik (297)
 • Dzielenie zda ukonikami (298)

Cz VI: Dekalogi (301)

Rozdzia 26: Dziesi sposobów na poprawienie umiejtnoci korekty wasnych tekstów (303)

 • Czytaj jak zawodowy korektor (303)
 • Czytanie wstecz (304)
 • Chwila przerwy (304)
 • Czytanie na gos (304)
 • Usunicie poowy przecinków (305)
 • Popro kogo o pomoc (305)
 • Pomoc komputera (305)
 • Kontrola dugoci zda (305)
 • Podejrzane typy (306)
 • Lista kontrolna (306)

Rozdzia 27: Dziesi sposobów na popraw umiejtnoci gramatycznych (307)

 • Czytaj dobre ksiki (307)
 • Ogldaj dobre programy telewizyjne (308)
 • Czytaj gazety (308)
 • Przegldaj magazyny (308)
 • Odwiedzaj bastiony dziwaków (308)
 • Strunk i White (309)
 • Suchaj autorytetów (309)
 • Przegldaj podrczniki stylu (309)
 • Internet (309)
 • Zgromad wasn biblioteczk (310)

Dodaj do koszyka Gramatyka angielska dla bystrzaków

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.