reklama - zainteresowany?

Go. Rusz głową! - Sensus

Go. Rusz głową!
ebook
Autor: Jay McGavren
Tytuł oryginału: Head First Go
Tłumaczenie: Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-283-6153-9
stron: 506, Format: ebook
Data wydania: 2020-04-14
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 49,50 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-49,50 zł)

Dodaj do koszyka Go. Rusz głową!

Język Go, zwany także golangiem, został opracowany w firmie Google i zaprezentowany światu w 2009 roku. Zaprojektowano go pod kątem wydajności przetwarzania sieciowego i wieloprocesorowego. Autorzy chcieli, aby łączył łatwość pisania aplikacji z wydajnością języków kompilowanych. Podobnie jak JavaScript czy Python, Go jest językiem, który można szybko zrozumieć, a dzięki temu bezzwłocznie zacząć tworzyć funkcjonalny kod. Niemniej, aby zyskać uznanie potencjalnego pracodawcy i swojego nowego zespołu, poza wiedzą o składni i instrukcjach sterujących oraz praktyczną umiejętnością kodowania trzeba poznać określone konwencje i techniki.

Ta książka, podobnie jak inne pozycje serii Rusz głową!, została przygotowana zgodnie z najnowszymi odkryciami nauk poznawczych, teorii uczenia się i neurofizjologii. Oznacza to tyle, że dzięki niej będziesz się uczyć zgodnie z zasadami pracy swojego mózgu: zaangażujesz umysł, wykorzystasz wiele zmysłów i niepostrzeżenie przyswoisz język programowania Go. Innymi słowy: w naturalny sposób zaczniesz programować! Niecodzienny wygląd i struktura książki sprawiają, że zamiast klasycznego podręcznika otrzymujesz polisensoryczne doświadczenie poznawcze, zaprojektowane tak, aby uzyskać umiejętności przydatne każdemu deweloperowi! Nawet jeśli musisz posługiwać się innymi językami programowania, dzięki tej pozycji nauczysz się technik i praktyk, które będziesz stale wykorzystywać podczas kodowania!

W tej książce między innymi:

 • solidne podstawy tworzenia kodu, który będzie przejrzysty i łatwy w utrzymaniu
 • metody, funkcje, pakiety...
 • testowanie kodu i obsługa błędów
 • dynamiczne aplikacje internetowe
 • szablony HTML

Go: rusz głową i programuj!

Dodaj do koszyka Go. Rusz głową!

 

Osoby które kupowały "Go. Rusz głową!", wybierały także:

 • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Prawa ludzkiej natury
 • Tajemnice sieci
 • Przeczucie

Dodaj do koszyka Go. Rusz głową!

Spis treści

Go. Rusz gow! eBook -- spis treci

Wprowadzenie

 • Dla kogo jest przeznaczona ta ksika? (xxvi)
 • Wiemy, co sobie mylisz (xxvii)
 • Wiemy, co sobie myli Twój mózg (xxvii)
 • Metapoznanie - mylenie o myleniu (xxix)
 • Oto co zrobilimy (xxx)
 • Przeczytaj to (xxxii)
 • Podzikowania (xxxiii)

ROZDZIA 1. Zaczynajmy. Podstawy skadni

 • Do biegu, gotowi, Go! (2)
 • Narzdzie Go Playground (3)
 • Co to wszystko znaczy? (4)
 • A jeli co si nie powiedzie? (5)
 • Wywoywanie funkcji (7)
 • Funkcja Println (7)
 • Uywanie funkcji z innych pakietów (8)
 • Wartoci zwracane przez funkcje (9)
 • Szablon programu w Go (11)
 • acuchy znaków (11)
 • Runy (12)
 • Wartoci logiczne (12)
 • Liczby (13)
 • Operacje matematyczne i porównania (13)
 • Typy (14)
 • Deklarowanie zmiennych (16)
 • Wartoci zerowe (17)
 • Krótkie deklaracje zmiennych (19)
 • Reguy tworzenia nazw (21)
 • Konwersje (22)
 • Instalowanie Go na komputerze (25)
 • Kompilowanie kodu w jzyku Go (26)
 • Narzdzia jzyka Go (27)
 • Szybkie sprawdzanie dziaania kodu za pomoc polecenia go run (27)
 • Twój przybornik do Go (28)

ROZDZIA 2. Jaki kod uruchomi w nastpnej kolejnoci? Instrukcje warunkowe i ptle

 • Wywoywanie metod (32)
 • Obliczanie oceny (34)
 • Funkcje i metody zwracajce wiele wartoci (36)
 • Rozwizanie 1. Zignorowa warto bdu za pomoc pustego identyfikatora (37)
 • Rozwizanie 2. Obsuga bdu (38)
 • Instrukcje warunkowe (39)
 • Warunkowe rejestrowanie bdu krytycznego (42)
 • Unikaj zakrywania nazw (44)
 • Przeksztacanie acuchów znaków na liczby (46)
 • Bloki (49)
 • Bloki i zasig zmiennych (50)
 • Program do wystawiania ocen jest gotowy! (52)
 • Tylko jedna zmienna w krótkiej deklaracji zmiennej musi by nowa (54)
 • Napiszmy gr (55)
 • Nazwy pakietów a cieki importowania (56)
 • Generowanie liczby losowej (57)
 • Pobieranie liczby cakowitej z klawiatury (59)
 • Porównywanie wytypowanej liczby z docelow (60)
 • Ptle (61)
 • Instrukcje inicjalizacji i instrukcje wykonywane po iteracji s opcjonalne (63)
 • Uywanie ptli w grze w zgadywanie liczb (66)
 • Wychodzenie z ptli zgadywania liczby (69)
 • Ujawnianie docelowej liczby (70)
 • Gratulacje, gra jest kompletna! (72)
 • Twój przybornik do Go (74)

ROZDZIA 3. Wywoaj mnie. Funkcje

 • Powtarzajcy si kod (80)
 • Formatowanie danych wyjciowych z uyciem funkcji Printf i Sprintf (81)
 • Instrukcje formatowania (82)
 • Formatowanie dugoci wartoci (83)
 • Formatowanie dugoci liczb uamkowych (84)
 • Uywanie funkcji Printf w kalkulatorze iloci farby (85)
 • Deklarowanie funkcji (86)
 • Deklarowanie parametrów funkcji (87)
 • Uywanie funkcji w kalkulatorze iloci farby (88)
 • Funkcje i zasig zmiennych (90)
 • Wartoci zwracane przez funkcje (91)
 • Uywanie zwracanej wartoci w kalkulatorze iloci farby (93)
 • W funkcji paintNeeded potrzebna jest obsuga bdów (95)
 • Wartoci bdów (96)
 • Deklarowanie wielu zwracanych wartoci (97)
 • Uywanie wielu zwracanych wartoci w funkcji paintNeeded (98)
 • Zawsze obsuguj bdy! (99)
 • W parametrach funkcji zapisywane s kopie argumentów (102)
 • Wskaniki (103)
 • Typy wskanikowe (104)
 • Pobieranie lub modyfikowanie wartoci wskazywanej przez wskanik (105)
 • Uywanie wskaników w funkcjach (107)
 • Poprawianie funkcji double z uyciem wskaników (108)
 • Twój przybornik do Go (110)

ROZDZIA 4. Pakiety kodu. Pakiety

 • Róne programy, ta sama funkcja (114)
 • Wspódzielenie kodu w programach z uyciem pakietów (116)
 • Kod pakietów jest przechowywany w obszarze roboczym jzyka Go (117)
 • Tworzenie nowego pakietu (118)
 • Importowanie pakietów do programu (119)
 • W pakietach uywany jest ten sam ukad plików (120)
 • Konwencje tworzenia nazw pakietów (123)
 • Kwalifikatory w postaci nazw pakietów (123)
 • Przenoszenie wspólnego kodu do pakietu (124)
 • Stae (126)
 • Zagniedone katalogi pakietów i cieki importowania (128)
 • Instalowanie programów wykonywalnych za pomoc instrukcji go install (130)
 • Modyfikowanie obszaru roboczego za pomoc zmiennej rodowiskowej GOPATH (131)
 • Ustawianie zmiennej GOPATH (132)
 • Publikowanie pakietów (133)
 • Pobieranie i instalowanie pakietów z uyciem polecenia go get (137)
 • Wczytywanie dokumentacji pakietu za pomoc polecenia go doc (139)
 • Dokumentowanie pakietów z uyciem komentarzy narzdzia doc (141)
 • Wywietlanie dokumentacji w przegldarce internetowej (143)
 • Udostpnianie dokumentacji w formacie HTML na swoje potrzeby za pomoc narzdzia godoc (144)
 • Serwer narzdzia godoc udostpnia te TWOJE pakiety! (145)
 • Twój przybornik do Go (146)

ROZDZIA 5. Na licie. Tablice

 • Tablice przechowuj kolekcje wartoci (150)
 • Wartoci zerowe w tablicach (152)
 • Literay tablicowe (153)
 • Funkcje z pakietu fmt potrafi obsugiwa tablice (154)
 • Dostp do elementów tablicy w ptli (155)
 • Sprawdzanie dugoci tablicy za pomoc funkcji len (156)
 • Bezpieczne przetwarzanie tablic w ptli za pomoc instrukcji for...range (157)
 • Uywanie pustego identyfikatora w ptlach for...range (158)
 • Obliczanie sumy liczb z tablicy (159)
 • Pobieranie redniej liczb z tablicy (161)
 • Wczytywanie pliku tekstowego (163)
 • Wczytywanie pliku tekstowego do tablicy (166)
 • Modyfikowanie programu average, aby wczytywa plik tekstowy (168)
 • Nasz program potrafi przetwarza tylko trzy wartoci! (170)
 • Twój przybornik do Go (172)

ROZDZIA 6. Problem doczania elementów. Wycinki

 • Wycinki (176)
 • Literay wycinków (177)
 • Operator wycinka (180)
 • Tablice podstawowe (182)
 • Modyfikowanie podstawowych tablic i wycinków (183)
 • Dodawanie elementów do wycinka za pomoc funkcji append (184)
 • Wycinki i wartoci zerowe (186)
 • Wczytywanie dodatkowych wierszy plików z uyciem wycinków i funkcji append (187)
 • Sprawdzanie poprawionego programu (189)
 • Zwracanie wycinka nil po wystpieniu bdu (190)
 • Argumenty wiersza polece (191)
 • Pobieranie argumentów wiersza polece z wycinka os.Args (192)
 • Operator wycinka mona stosowa do innych wycinków (193)
 • Modyfikowanie programu, aby uywa argumentów wiersza polece (194)
 • Funkcje wariadyczne (195)
 • Stosowanie funkcji wariadycznych (197)
 • Uycie funkcji wariadycznej do obliczania rednich (198)
 • Przekazywanie wycinków do funkcji wariadycznych (199)
 • Wycinki uratoway sytuacj! (201)
 • Twój przybornik do Go (202)

ROZDZIA 7. Nazywanie danych. Mapy

 • Zliczanie gosów (206)
 • Wczytywanie nazwisk z pliku (207)
 • Zliczanie nazwisk w trudny sposób, z uyciem wycinków (209)
 • Mapy (212)
 • Literay map (214)
 • Wartoci zerowe w mapach (215)
 • Warto zerowa zmiennej reprezentujcej map to nil (215)
 • Jak odróni wartoci zerowe od przypisanych? (216)
 • Usuwanie par klucz - warto za pomoc funkcji delete (218)
 • Modyfikowanie programu zliczajcego gosy, aby uy map (219)
 • Uywanie ptli for...range do map (221)
 • Ptla for...range przetwarza mapy w losowej kolejnoci! (223)
 • Modyfikowanie programu zliczajcego gosy - zastosowanie ptli for...range (224)
 • Program do zliczania gosów jest kompletny! (225)
 • Twój przybornik do Go (227)

ROZDZIA 8. Tworzenie struktur do przechowywania danych. Struktury

 • Wycinki i mapy przechowuj wartoci JEDNEGO typu (232)
 • Struktury s tworzone z wartoci WIELU typów (233)
 • Dostp do pól struktury za pomoc operatora kropki (234)
 • Zapisywanie danych prenumeratorów w strukturze (235)
 • Typy zdefiniowane i struktury (236)
 • Uywanie typu zdefiniowanego na dane prenumeratorów magazynu (238)
 • Uywanie typów zdefiniowanych razem z funkcjami (239)
 • Modyfikowanie struktury z uyciem funkcji (242)
 • Dostp do pól struktur za pomoc wskanika (244)
 • Przekazywanie duych struktur z uyciem wskaników (246)
 • Przenoszenie typu struktury do innego pakietu (248)
 • Nazwa zdefiniowanego typu musi zaczyna si wielk liter, aby zostaa wyeksportowana (249)
 • Nazwy pól struktury musz zaczyna si wielk liter, aby zostay wyeksportowane (250)
 • Literay struktur (251)
 • Tworzenie struktury typu Employee (253)
 • Tworzenie struktury typu Address (254)
 • Dodawanie struktury jako pola w innym typie (255)
 • Podawanie wartoci struktury w innej strukturze (255)
 • Anonimowe pola struktur (258)
 • Zagniedanie struktur (259)
 • Typy zdefiniowane s gotowe! (260)
 • Twój przybornik do Go (261)

ROZDZIA 9. Jeste w moim typie. Typy zdefiniowane

 • Bdne typy w rzeczywistym yciu (266)
 • Typy zdefiniowane z prostymi typami bazowymi (267)
 • Typy zdefiniowane i operatory (269)
 • Przeksztacenia midzy typami z uyciem funkcji (271)
 • Rozwizywanie kolizji nazw funkcji z uyciem metod (274)
 • Definiowanie metod (275)
 • Parametr odbiorcy metody jest (prawie) identyczny jak inne parametry (276)
 • Metoda dziaa (prawie) jak funkcja (277)
 • Wskaniki jako parametry odbiorcy metody (279)
 • Przeliczanie litrów i mililitrów na galony z uyciem metod (283)
 • Przeliczanie galonów na litry i mililitry z uyciem metod (284)
 • Twój przybornik do Go (285)

ROZDZIA 10. Zachowaj to dla siebie. Hermetyzacja i zagniedanie

 • Tworzenie typu strukturalnego Date (290)
 • Uytkownicy przypisuj do pól struktury Date nieprawidowe wartoci! (291)
 • Settery (292)
 • W setterze jako odbiorc trzeba poda wskanik (293)
 • Dodawanie pozostaych setterów (294)
 • Dodawanie sprawdzania poprawnoci danych do metod (296)
 • Pola nadal mog zosta ustawione na bdne wartoci! (298)
 • Przenoszenie typu Date do innego pakietu (299)
 • Jak sprawi, by pola z typu Date nie byy eksportowane? (301)
 • Dostp do nieeksportowanych pól za pomoc eksportowanych metod (302)
 • Gettery (304)
 • Hermetyzacja (305)
 • Zagniedanie typu Date w typie Event (308)
 • Nieeksportowane pola nie s promowane (309)
 • Eksportowane metody s promowane w taki sam sposób jak pola (310)
 • Hermetyzowanie pola Title z typu Event (312)
 • Promowane metody s dostpne w taki sam sposób jak metody typu zewntrznego (313)
 • Pakiet calendar jest gotowy! (314)
 • Twój przybornik do Go (316)

ROZDZIA 11. Co potrafisz zrobi? Interfejsy

 • Dwa róne typy majce te same metody (322)
 • Parametr metody, który przyjmuje wartoci tylko jednego typu (323)
 • Interfejsy (325)
 • Definiowanie typu implementujcego interfejs (326)
 • Typy konkretne i typy interfejsowe (327)
 • Przypisz warto dowolnego typu implementujcego interfejs (328)
 • Wywoywa mona tylko metody zdefiniowane w interfejsie (329)
 • Poprawianie funkcji playList z uyciem interfejsu (331)
 • Asercje typów (334)
 • Nieudane asercje typów (336)
 • Unikanie paniki po niepowodzeniu asercji (337)
 • Testowanie typów TapePlayer i TapeRecorder z uyciem asercji typów (338)
 • Interfejs error (340)
 • Interfejs Stringer (342)
 • Pusty interfejs (344)
 • Twój przybornik do Go (347)

ROZDZIA 12. Znów sta na nogi. Przywracanie stanu po awarii

 • Jeszcze o wczytywaniu liczb z pliku (350)
 • Bdy powoduj, e plik nie zostanie zamknity (352)
 • Odraczanie wywoa funkcji (353)
 • Przywracanie stanu po bdach z uyciem odroczonych wywoa funkcji (354)
 • Uywanie odroczonych wywoa do gwarantowania zamknicia plików (355)
 • Wywietlanie plików z katalogu (358)
 • Wywietlanie plików z podkatalogów (bardziej skomplikowane) (359)
 • Wywoania funkcji rekurencyjnych (360)
 • Rekurencyjne wywietlanie zawartoci katalogu (362)
 • Obsuga bdów w funkcji rekurencyjnej (364)
 • Uruchamianie procedury paniki (365)
 • lad stosu (366)
 • Odroczone wywoania ukoczone przed awari (366)
 • Stosowanie funkcji panic w funkcji scanDirectory (367)
 • Kiedy wywoywa panik? (368)
 • Funkcja recover (370)
 • Funkcja recover zwraca warto z wywoania panic (371)
 • Przywracanie stanu po wywoaniu funkcji panic w funkcji scanDirectory (373)
 • Ponowne wywoanie funkcji panic (374)
 • Twój przybornik do Go (376)

ROZDZIA 13. Udostpnianie kodu. Wtki goroutine i kanay

 • Pobieranie stron internetowych (380)
 • Wielozadaniowo (382)
 • Wspóbieno z uyciem wtków goroutine (383)
 • Uywanie wtków goroutine (384)
 • Uywanie wtków goroutine w funkcji responseSize (386)
 • Brak bezporedniej kontroli nad wykonywaniem wtków goroutine (388)
 • Instrukcji go nie mona uywa razem ze zwracaniem wartoci (389)
 • Wysyanie i przyjmowanie wartoci z uyciem kanaów (391)
 • Synchronizowanie wtków goroutine za pomoc kanaów (392)
 • Obserwowanie synchronizacji wtków goroutine (393)
 • Zastosowanie kanaów do poprawienia programu zwracajcego wielko stron (396)
 • Modyfikowanie kanau, aby przesya struktur (398)
 • Twój przybornik do Go (399)

ROZDZIA 14. Kontrola jakoci kodu. Testy zautomatyzowane

 • Testy zautomatyzowane wykrywaj bdy, zanim zrobi to kto inny (402)
 • Funkcja, dla której naleao przygotowa testy zautomatyzowane (403)
 • Spowodowalimy bd (405)
 • Pisanie testów (406)
 • Uruchamianie testów za pomoc polecenia go test (407)
 • Testowanie zwracanych wartoci (408)
 • Tworzenie szczegóowych komunikatów o niepowodzeniu testów za pomoc funkcji Errorf (410)
 • Funkcje pomocnicze w testach (411)
 • Sprawianie, by testy koczyy si powodzeniem (412)
 • Programowanie sterowane testami (413)
 • Nastpny bd do naprawienia (414)
 • Uruchamianie okrelonego zbioru testów (417)
 • Testy sterowane tabelami (418)
 • Stosowanie testów do poprawiania kodu powodujcego panik (420)
 • Twój przybornik do Go (422)

ROZDZIA 15. Reagowanie na dania. Aplikacje internetowe

 • Pisanie aplikacji internetowych w jzyku Go (426)
 • Przegldarki, dania, serwery i odpowiedzi (427)
 • Prosta aplikacja internetowa (428)
 • Twój komputer rozmawia sam ze sob (429)
 • Omówienie prostej aplikacji internetowej (430)
 • cieki do zasobów (432)
 • Reagowanie w inny sposób na róne cieki do zasobów (433)
 • Funkcje pierwszoklasowe (435)
 • Przekazywanie funkcji do innych funkcji (436)
 • Funkcje jako typy (436)
 • Co dalej? (440)
 • Twój przybornik do Go (441)

ROZDZIA 16. Stosowanie szablonów. Szablony HTML

 • Ksiga goci (446)
 • Funkcje do obsugi da i sprawdzanie bdów (447)
 • Tworzenie katalogu projektu i wypróbowywanie aplikacji (448)
 • Tworzenie listy wpisów w HTML-u (449)
 • Zwracanie stron HTML w aplikacji (450)
 • Pakiet text/template (451)
 • Stosowanie interfejsu io.Writer razem z metod Execute szablonu (452)
 • Typy ResponseWriter i os.Stdout implementuj interfejs io.Writer (453)
 • Wstawianie danych do szablonów z uyciem akcji (454)
 • Tworzenie opcjonalnych czci szablonu za pomoc akcji if (455)
 • Powtarzanie sekcji szablonu za pomoc akcji range (456)
 • Wstawianie pól struktury do szablonu za pomoc akcji (457)
 • Wczytywanie wycinka z wpisami z pliku (458)
 • Struktura do przechowywania wpisów i ich liczby (460)
 • Modyfikowanie szablonu w celu umieszczenia w nim wpisów (461)
 • Umoliwianie uytkownikom dodawania danych za pomoc formularzy HTML-owych (464)
 • dania przesania formularza (466)
 • cieki i metody HTTP do przesyania formularzy (467)
 • Pobieranie z dania wartoci pól formularza (468)
 • Zapisywanie danych z formularza (470)
 • Przekierowania HTTP (472)
 • Kompletny kod aplikacji (474)
 • Twój przybornik do Go (477)

DODATEK A. Zrozumie funkcj os.OpenFile. Otwieranie plików

 • Zrozumie funkcj os.OpenFile (482)
 • Przekazywanie do funkcji os.OpenFile staych reprezentujcych opcje (483)
 • Notacja dwójkowa (485)
 • Operatory bitowe (485)
 • Bitowy operator I (486)
 • Bitowy operator LUB (487)
 • Stosowanie bitowego operatora LUB dla staych z pakietu os (488)
 • Stosowanie bitowego operatora LUB do poprawienia opcji funkcji os.OpenFile (489)
 • Uniksowe uprawnienia do plików (490)
 • Reprezentowanie uprawnie za pomoc typu os.FileMode (491)
 • Notacja ósemkowa (492)
 • Przeksztacanie wartoci ósemkowych na wartoci typu FileMode (493)
 • Objanienie wywoa funkcji os.OpenFile (494)

DODATEK B. Sze kwestii, które nie zostay opisane. Pozostaoci

 • Numer 1. Inicjalizacja w instrukcji if (496)
 • Numer 2. Instrukcja switch (498)
 • Numer 3. Inne typy proste (499)
 • Numer 4. Jeszcze o runach (499)
 • Numer 5. Kanay buforowane (503)
 • Numer 6. Dalsza lektura (506)

Dodaj do koszyka Go. Rusz głową!

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.