reklama - zainteresowany?

Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz - Sensus

Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz
Autor: Brian Tracy
Tytuł oryginału: Goals!: How to Get Everything You Want -- Faster Than You Ever Thought Possible
ISBN: 978-83-283-2552-4
stron: 272, Format: 140x208, okładka: miękka
Data wydania: 2016-07-11
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 23,94 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-15,96 zł)

Dodaj do koszyka Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz

Dzień, w którym zmieniło się Twoje życie

 • Uwolnij swój potencjał
 • Stwórz swoją własną przyszłość
 • Dąż twardo do sukcesu i nigdy się nie poddawaj

Przejmij kontrolę nad swoją przyszłością

Co Cię napędza? Ambicja? Wielkie marzenia i plany? Chcesz realizować swoje cele i pomysły, poczuć osobiste spełnienie i satysfakcję zawodową? Poznaj najbardziej kompleksową ze wszystkich strategii wyznaczania i osiągania celów, jakie kiedykolwiek opisano w książkach.
Twój czas i Twoje życie są bezcenne. Nie musisz poświęcać wielu lat na osiąganie celów, które można urzeczywistnić w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Dzięki strategiom proponowanym przez Tracy’ego możesz osiągnąć każdy, choćby nawet najbardziej brawurowy cel, jaki sobie wyznaczysz, i to w nadspodziewanie krótkim czasie. Tempo, w jakim będziesz piął się na szczyt, zadziwi nie tylko Ciebie, ale i wszystkich wokół.

Ten inspirujący poradnik jest klasyką gatunku. Dzięki niemu dowiesz się o sobie wielu zaskakujących rzeczy:

 • poznasz swoje mocne strony,
 • zyskasz większe poczucie własnej wartości,
 • wzmocnisz pewność siebie,
 • nauczysz się skutecznie radzić sobie z problemami i przeszkodami,
 • zaczniesz otaczać się odpowiednimi ludźmi,
 • zrozumiesz, jak stawiać czoła wyzwaniom.

Przede wszystkim jednak poznasz system realizacji własnych planów, który będzie Ci służyć przez całe życie.
W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu książki znalazły się nowe rozdziały dotyczące finansów, życia rodzinnego i zdrowia — trzech sfer, w których osiąganie celów może przynosić największe korzyści, ale w których najtrudniej się je wyznacza i realizuje.


Brian Tracy zaliczany jest do grona wiodących światowych trenerów, prelegentów i konsultantów ds. zarządzania. Sam pokonał drogę „od pucybuta do milionera”, wykorzystując w tym celu metody opisywane w tej książce. Jego wykładów i prelekcji wysłuchuje co roku 250 tysięcy osób na całym świecie, a on sam pracował jako konsultant i trener na zlecenie ponad tysiąca firm, w tym między innymi IBM-a, Forda, McDonnell Douglas, Xeroksa, Hewlett-Packarda, US Bancorp, Northwestern Mutual i Federal Express. Napisał pięćdziesiąt książek, które zostały przetłumaczone na trzydzieści osiem języków. Jest również autorem ponad 500 programów audio.

 

Dodaj do koszyka Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz

 

Osoby które kupowały "Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz", wybierały także:

 • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Prawa ludzkiej natury
 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Szef, kt

Dodaj do koszyka Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz

Spis treści

Cele! Zdobdziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, ni mylisz -- spis treci

 • Wprowadzenie Sukces to cele
  • Punkt zwrotny
  • Podaj za liderami, a nie za naladowcami
 • Rozdzia 1. Zaczynamy uwolnij swój potencja
  • Nie ma znaczenia, gdzie zaczynasz, ale jak koczysz
  • Dzie, w którym odmienio si moje ycie
  • Raz na wozie, raz pod wozem
  • Kady moe tego dokona
  • Stwórz swój wasny wiat
  • Funkcja automatycznego znajdowania celów
  • Dlaczego ludzie nie wyznaczaj celów?
   • Sdz, e cele nie s wane
   • Nie wiedz, jak to robi
   • Obawiaj si poraki
   • Boj si odrzucenia
  • Docz do najlepszych 3 procent
  • Nie ma szczcia bez celów
  • Wszystko zaley od Ciebie
   • Zaczynamy uwolnij swój potencja
 • Rozdzia 2. Przejmij kontrol nad swoim yciem
  • Wielkie odkrycie
  • Twój najwikszy wróg
   • Przesta uzasadnia swoje zachowanie
   • Nie racjonalizuj, nie szukaj wymówek
   • Wzbij si ponad opinie innych
   • Zdaj sobie spraw, e inni nie ponosz odpowiedzialnoci
  • Odpowiedzialno jako antidotum
  • Przesta obwinia innych
  • Kontroluj swoje emocje
  • Zaó, e sam jeste wasnym szefem
   • Ty wybierasz, Ty decydujesz
   • Sformuuj wasn strategi
   • Dokonuj nowych wyborów, podejmuj nowe decyzje
   • Zosta spók o potencjale wzrostu
  • Okrel swoje poczucie umiejscowienia kontroli
  • Zoty trójkt
  • Wszystko w Twoich rkach
   • Przejmij kontrol nad swoim yciem
 • Rozdzia 3. Sprecyzuj swoje wartoci
  • Pi poziomów osobowoci
  • Jak wewntrz, tak i na zewntrz
  • Powiniene wiedzie, czego naprawd chcesz
  • Zaufaj swojej intuicji
  • Zwracaj uwag na swoje zachowanie
  • Przeanalizuj swoje dotychczasowe zachowania
  • Ustal, czego pragniesz w gbi serca
  • Twoja przeszo nie jest Twoj przyszoci
  • Na ile podobasz si samemu sobie?
  • Staraj si, jak moesz
  • Musisz wiedzie, w co wierzysz
  • Myl tylko o tym, czego chcesz
  • Dochowaj wiernoci samemu sobie
  • yj szczerze wobec siebie i innych
   • Sprecyzuj swoje wartoci
 • Rozdzia 4. Zastanów si nad swoimi przekonaniami
  • Zmie swoje mylenie, a zmienisz swoje ycie
  • Twój program denia do sukcesu
  • Garbage In, Garbage Out[1]
  • Nie zwracaj uwagi na ekspertów
  • Jeste lepszy, ni sdzisz
  • Mógby by geniuszem
  • Z przekonaniami si nie rodzisz nabywasz je
  • Pomyl o sobie inaczej
  • Wybierz przekonania, które chcesz wyznawa
  • Dopatruj si dobra
  • Dziaaj, aby czu
  • Sekret menedera sprzeday
  • Stwórz sobie mylowy ekwiwalent
  • Zachowuj si zgodnie z nowym wizerunkiem wasnego ja
  • Podejmij decyzj
  • Twoje sowa powinny znajdowa potwierdzenie w czynach
   • Zastanów si nad swoimi przekonaniami
 • Rozdzia 5. Stwórz swoj wasn przyszo
  • Myl o przyszoci
  • Stwórz picioletni fantazj
  • Wyobra sobie, e nic Ci nie ogranicza
  • wicz bujanie w obokach
  • Nie wyrzekaj si swoich marze
  • wicz mylenie bez ogranicze
  • Wyobra sobie idealne ycie rodzinne
  • Wyobra sobie doskonay stan zdrowia i wietn kondycj fizyczn
  • Wyobra sobie swoje zaangaowanie spoeczne
  • Po prostu to zrób!
  • Uó swój idealny kalendarz
  • Stwórz swoj idealn przyszo
   • Stwórz swoj wasn przyszo
 • Rozdzia 6. Wyznacz swoje prawdziwe cele
  • Siedem zasad wyznaczania celów
  • Dwanacie kroków do wyznaczenia i osignicia dowolnego celu
   • 1. Pragnij czego czego tak naprawd chcesz?
   • 2. Uwierz, e Twój cel jest osigalny
   • 3. Zapisz swój cel
   • 4. Okrel swój punkt wyjcia
   • 5. Okrel, dlaczego tego chcesz
   • 6. Wyznacz termin
   • 7. Zidentyfikuj przeszkody na swojej drodze
   • 8. Okrel, jakich dodatkowych umiejtnoci i jakiej wiedzy potrzebujesz
   • 9. Wska ludzi, których pomocy bdziesz potrzebowa
   • 10. Pocz wszystko w jeden plan
   • 11. Nieustannie wizualizuj sobie swój cel
   • 12. Nigdy si nie poddawaj
  • Zacznij dziaa ju dzi
  • Zastosuj metod dwunastu kroków
  • Zadziwisz sam siebie
   • Wyznacz swoje prawdziwe cele
 • Rozdzia 7. Wyznacz swój zasadniczy sens
  • Uaktywnij swój twór siatkowy
  • Czerwony samochód sportowy
   • Osignij niezaleno finansow
  • Twój zasadniczy sens
  • Twardo stpaj po ziemi
  • Nie sabotuj wasnych wysików
  • Wane pytanie
  • Laureat Nagrody Nobla
  • Bd gotów ponie koszty
  • wiczenie z dziesicioma celami
  • Myl o swoim celu
   • Wyznacz swój zasadniczy sens
 • Rozdzia 8. Zacznij od pocztku
  • Stosuj regu rzeczywistoci
  • Zacznij od tego, gdzie si aktualnie znajdujesz
  • Okrel swoj stawk godzinow
  • Krótkie terminy i ograniczone wskaniki finansowe sprzyjaj wikszej skutecznoci
  • Twoja bieca warto netto
  • Opracuj dugoterminowe plany finansowe
  • wicz mylenie zerowe
  • Oce wszystkie obszary swojego ycia
  • Przygotuj si do wprowadzenia niezbdnych zmian
  • Okolicznoci nieustannie si zmieniaj
  • Co trzyma Ci w miejscu?
  • Okrel wasny poziom kompetencji i umiejtnoci
  • Zidentyfikuj swoje najsabsze obszary
  • Wyobra sobie, e zaczynasz na nowo
  • Przygotuj si do cakowitej przemiany
  • Twoje najcenniejsze aktywa
  • Wizki zasobów
  • Przejd od dobrego do wielkiego
  • Sformuuj wasny plan strategiczny
   • Zacznij od pocztku
 • Rozdzia 9. Wyznacz sobie cele finansowe i je osignij
  • Nie oszukuj si
  • Przejmij kontrol nad swoimi pienidzmi
   • 1. Pragnij czego musisz tego naprawd chcie
   • 2. Uwierz, e Twój cel jest osigalny
   • 3. Zapisz swój cel
   • 4. Okrel swój punkt wyjcia
   • 5. Okrel, dlaczego tego chcesz jakie korzyci bdziesz z tego mia?
   • 6. Wyznacz termin potrzebujesz celu, do którego mógby dy
   • 7. Zidentyfikuj przeszkody na swojej drodze
   • 8. Okrel, jakich dodatkowych umiejtnoci i jakiej wiedzy potrzebujesz
   • 9. Wska ludzi, grupy oraz organizacje, których pomocy bdziesz potrzebowa
   • 10. Pocz wszystko w jeden plan
   • 11. Wizualizuj sobie cel wyobra sobie, e ju go osigne
   • 12. Uzupenij swoje dziaania o wytrwao z wyprzedzeniem podejmij postanowienie, e nigdy, przenigdy si nie poddasz
    • Wyznacz swoje cele finansowe i je osignij
 • Rozdzia 10. Zosta ekspertem w swojej dziedzinie
  • Regua 80/20 raz jeszcze
  • Wspaniaa myl
  • elazne prawo samorozwoju
  • Czy wyksztacenie jest niezbdne dla odnoszenia sukcesów?
  • Zyskujesz na wartoci czy raczej tracisz?
  • Okrel, jakiej wiedzy bdziesz potrzebowa
  • Podejmij decyzj w sprawie swojej kariery zawodowej
  • Wska swoje kluczowe obszary wynikowe
  • Przyspiesz
  • Meneder doskonay
   • Ocena 360 stopni
   • Wyznacz sobie osobisty cel rozwojowy
  • Zaakceptuj si takim, jakim jeste
  • Rozwijaj swoje talenty
  • Zidentyfikuj swoje szczególne talenty
  • Urodzie si, by by najlepszym
  • Od celu dzieli Ci jedna umiejtno
  • Unikaj puapki sabych wyników
  • Doskonao to podró
  • Skorzystaj ze swojej magicznej ródki
  • Formua trzy plus jeden
  • wicz, wicz i jeszcze raz wicz
  • Twoje dwanacie kroków do osobistej doskonaoci
   • Zosta ekspertem w swojej dziedzinie
 • Rozdzia 11. Popraw swoje ycie rodzinne oraz relacje z innymi
  • Im bardziej co si zmienia
  • Zaprojektuj swoje idealne ycie rodzinne i relacje z innymi
   • 1. Pragnij czego czego naprawd chcesz?
    • Zrozum, czego dokadnie chcesz
    • Odmie swoje ycie
   • 2. Uwierz uwierz, a zobaczysz
    • Ponadczasowe zasady
    • Zakwestionuj swoje przekonania
   • 3. Zapisz to sprecyzuj swoje cele na papierze
   • 4. Okrel punkt wyjcia gdzie znajdujesz si dzisiaj?
   • 5. Okrel, dlaczego tego chcesz jakie korzyci bdziesz z tego mia?
   • 6. Wyznacz termin kiedy chcesz osign swoje cele?
   • 7. Zidentyfikuj przeszkody, które bdziesz musia pokona, aby zapewni sobie wymarzone ycie rodzinne
   • 8. Wska wiedz oraz umiejtnoci, które bd Ci potrzebne do zbudowania wymarzonego ycia rodzinnego
   • 9. Okrel, jakie dodatkowe zdolnoci interpersonalne musisz wyksztaci, aby w peni rozwin i wykorzysta swój potencja do penienia roli maonka, partnera i rodzica
   • 10. Sporzd plan wyznaczajc cele, uwzgldnij wszystkich czonków rodziny i inne osoby, z którymi utrzymujesz bliskie kontakty
   • 11. Wizualizuj wyobra sobie, e Twoje ycie rodzinne jest doskonae pod kadym wzgldem
   • 12. Nigdy si nie poddawaj klucz do sukcesu w budowaniu cudownego ycia rodzinnego jest prosty: dziaaj i nie przestawaj dziaa
    • Popraw swoje ycie rodzinne oraz relacje z innymi
 • Rozdzia 12. Pracuj nad swoim zdrowiem
  • Wejd do strefy
  • To Ty za siebie odpowiadasz
  • Program dwunastu kroków
   • 1. Pragnij czego jak bardzo tego chcesz?
   • 2. Uwierz musisz mie absolutn pewno, e doskonay stan zdrowia pozostaje w Twoim zasigu
    • Motywacja czy moliwoci?
    • Odpowiedni bodziec
   • 3. Zapisz to zaprogramuj cel w swojej podwiadomoci
   • 4. Okrel swój punkt wyjcia
   • 5. Okrel, dlaczego tego chcesz zastanów si, jakie korzyci przyniesie Ci doskonaa kondycja fizyczna
   • 6. Wyznacz termin wska konkretne daty, kiedy chcesz osign swoje cele zwizane ze zdrowiem i kondycj fizyczn
   • 7. Zidentyfikuj przeszkody na swojej drodze do osignicia doskonaego stanu zdrowia, wietnej kondycji fizycznej i energii
   • 8. Okrel, jakich dodatkowych umiejtnoci i jakiej wiedzy potrzebujesz, aby móc przez cae ycie cieszy si doskonaym zdrowiem i wietn kondycj fizyczn
   • 9. Wska ludzi, których pomocy i wspópracy bdziesz potrzebowa, aby zadba o swój stan zdrowia, kondycj fizyczn oraz ogólne samopoczucie
   • 10. Sporzd plan dziaania
   • 11. Wizualizuj osoba, któr zobaczysz, to osoba, któr bdziesz
   • 12. Nigdy si nie poddawaj z wyprzedzeniem podejmij postanowienie, e bdziesz konsekwentnie i wytrwale dy do osignicia swoich celów zwizanych z dobrym stanem zdrowia i kondycj fizyczn
    • Pracuj nad swoim zdrowiem
 • Rozdzia 13. Monitoruj postpy
  • Zaprogramuj swoje cele
  • Trzy tajemnice skutecznego dziaania
   • Zobowizanie
   • Wykonanie
    • Cudowny lek natury
    • Uksztatuj w sobie poczucie zwycistwa
    • Problem odkadania spraw na póniej
    • Zrównowaona karta wyników
   • Zakoczenie
  • Kluczowa o
  • Jak zje sonia
   • Zidentyfikuj swój najbardziej wartociowy obowizek
   • Nieustanne i niekoczce si udoskonalenia
   • Oszczdzaj grosze, a zotówki zaoszczdz si same
   • Doksztacaj si
   • Powikszaj swoje dochody
  • Moesz kontrolowa to, co moesz zmierzy
   • Monitoruj postpy
 • Rozdzia 14. Usu przeszkody
  • Sukces zawsze poprzedza chwilowa poraka
  • Myl w kategoriach rozwiza
  • Rozwizywanie problemów to umiejtno
  • Teoria ogranicze
  • Ograniczenia wewntrzne i zewntrzne
  • Zajrzyj w gb siebie
  • Dwie najwaniejsze przeszkody
  • Negatywnych emocji mona si pozby
  • Sekret odwagi i pewnoci siebie
  • Sia a bezsilno
  • Jak si oduczy bezradnoci
  • Puapka strefy bezpieczestwa
  • Wyznaczaj sobie ambitne cele
  • Nadaj przeszkodom odpowiednie priorytety
  • Analiza sprzeday
   • Nie przestawaj dry
  • Zastosuj waciwe rozwizanie waciwego problemu
  • Powikszaj swoje dochody
  • Zdefiniuj przeszkod, jak gdyby bya celem
  • D do precyzji
  • Niemal kady problem da si rozwiza
   • Usu przeszkody
 • Rozdzia 15. Otaczaj si odpowiednimi ludmi
  • Nikt nie odnosi sukcesów sam
  • Kluczowe relacje biznesowe
   • Poznaj swoich klientów
   • Strategia obsugi klienta
   • Dwie cechy kluczowe z punktu widzenia awansu
   • Cika praca nad niewaciwym zadaniem?
   • Inni kluczowi klienci
   • Graj zespoowo
   • Najwaniejsz oci jest niezawodn-o
  • Inwestuj w budowanie relacji
   • Profesjonalny networking
   • Myl i planuj dugoterminowo
   • Daj co od siebie
   • Otaczaj si waciwymi ludmi
   • Utrzymuj kontakty z ludmi sukcesu
   • Punkty zwrotne
  • Najwaniejsze relacje z innymi ludmi
   • wiadome ekstrema
  • Zosta ekspertem w zakresie relacji z innymi
   • Otaczaj si odpowiednimi ludmi
 • Rozdzia 16. Sporzd plan dziaania
  • Formuowanie planu
  • Proces planowania jest niezbdny
  • Planowanie si opaca
  • Podstawa wszystkich wielkich osigni
  • Planowanie pozwala oszczdzi czas i pienidze
  • Przepis na sukces
  • Std tam nie dotrzesz
   • Jake wana dyscyplina
   • Sporzd list wszystkich zada i dziaa
   • Nadaj priorytety, okrel kolejno
   • Zidentyfikuj czynnik ograniczajcy
   • Na pocztku spodziewaj si poraek
   • Skoncentruj si na rozwizaniu
  • Myl na papierze
  • Model procesu planowania
  • Zbierz swój zespó
  • Wska potencjalne wskie gardo
  • Wyznacz krytyczne wyniki
  • Planowanie to klucz do sukcesu
   • Sporzd plan dziaania
 • Rozdzia 17. Mdrze organizuj swój czas
  • Wybory i decyzje
  • To, co suszne
  • Znaczenie inteligencji
  • Wyznacz swoje dugoterminowe cele
  • Zacznij od listy
  • Planuj z wyprzedzeniem
  • Oddziel sprawy pilne od istotnych
  • Pamitaj o konsekwencjach
  • Zastosuj regu 80/20
  • wicz kreatywne odkadanie spraw na póniej
  • Korzystaj z metody ABCDE
  • Prawo wykluczonej alternatywy
  • Wybieraj zawsze najbardziej wartociowe zadania
  • wicz pojedyncze wykonywanie zada
  • Wyznaczaj partie czasu
  • Nie spuszczaj swojego celu z oczu
  • Skoncentruj si na dziaaniach generujcych jak najwysz warto
  • Skup si na kluczowych obszarach wynikowych
  • Zrób co istotnego!
  • Pytanie najwaniejsze
  • Zosta osob szczególnie zorientowan na wynik
  • Ksztatuj nawyki zwizane z organizacj czasu
   • Mdrze organizuj swój czas
 • Rozdzia 18. Weryfikuj swoje cele kadego dnia
  • Zwiksz dwukrotnie tempo osigania celów
  • Pozytywne mylenie a pozytywna wiadomo
  • Zaprogramuj swoj podwiadomo
  • Systematyczne a losowe wyznaczanie celów
  • Spisuj swoje cele kadego dnia
  • Twoje ycie w kocu przyspieszy
  • Moja metoda w praktyce
  • Aktywuj swoj podwiadomo
  • Wyznaczaj terminy realizacji swoich celów
  • Jak bardzo tego chcesz?
  • Zaufaj procesowi
  • Twój mylowy komputer pracuje dwadziecia cztery godziny na dob
  • Aktywuj wszystkie siy wszechwiata
  • Po prostu to zrób!
  • Pomnó swoje wyniki
  • Korzystaj z maych karteczek do notowania
  • Najlepsze pory na programowanie mylowe
   • Weryfikuj swoje cele kadego dnia
 • Rozdzia 19. Nieustannie wizualizuj swoje cele
  • Najpotniejsza z Twoich zdolnoci
  • Znaczenie wizji
  • Zobacz sukces, którego pragniesz
  • Karm swój umys atrakcyjnymi obrazami
  • Przejmij kontrol nad swoimi obrazami mylowymi
  • Czowiek niezastpiony
  • Ksztatuj swój charakter
  • Jeste tym, kim moesz by
  • Zmie swoje obrazy mylowe
  • Daj z siebie wszystko
  • Odpr si i zobacz podany efekt
  • Cztery aspekty wizualizacji
   • Jak czsto?
   • Jak dugo?
   • Jak wyranie?
   • Jak intensywnie?
  • Natura jest neutralna
  • Zaprojektuj dom swoich marze
  • Cierpliwo jest niezbdna
  • Myl szczupo
  • Znajd swoj bratni dusz
  • Jak wewntrz, tak i na zewntrz
  • Najlepszy czas na wizualizacj
  • ródo wszelkiego postpu
   • Nieustannie wizualizuj swoje cele
 • Rozdzia 20. Aktywuj swoj nadwiadomo
  • Tajemnica wieków
  • Trzy umysy w jednym
  • ródo wszelkich przeomów
  • Najwikszy wynalazca wszech czasów
  • Najwaniejsze prawo
  • Odpowiednie warunki do dziaania
  • Jak aktywowa swoj nadwiadomo
  • lepy traf a synchroniczno
   • Szukaj dobra
   • Zdarzenia poczone znaczeniowo
  • Dwie metody stymulowania nadwiadomoci
  • Waciwa odpowied
  • Trzy cechy szczególne
  • Zaufanie to konieczno
   • Aktywuj swoj nadwiadomo
 • Rozdzia 21. Nie poddawaj si, dopóki nie osigniesz sukcesu
  • Pokona strach
  • Moesz nauczy si wszystkiego, co jest Ci potrzebne
  • Przyczyny strachu i remedium na
  • Strach i niewiedza chodz rami w rami
  • Zmczenie z kadego uczyni tchórza
  • Wszyscy si obawiaj
  • Przeanalizuj swoje lki
  • Nadaj swoim lkom priorytety
  • Praktyka tworzy nawyk
  • Odwaga rozpoczynania
  • Przyszo naley do tych, którzy ryzykuj
  • Ucz si od najlepszych
  • O wszystkim decyduje dziaanie
  • Samodyscyplina jako cecha kluczowa
  • Wytrwao to przejaw samodyscypliny
  • Wspólna cecha ludzi sukcesu na przestrzeni dziejów
  • Twoja gwarancja ostatecznego sukcesu
  • Wytrwao to znak rozpoznawczy sukcesu
  • Dwie niezbdne cechy
  • Wytrwao to Twój najcenniejszy zasób
  • Wielki paradoks
  • Przeciwnoci losu jako próba
  • Podnie si po rozczarowaniu
  • Sukces znajduje si o krok za porak
   • Nie poddawaj si, póki nie osigniesz sukcesu
 • Wnioski. Zacznij dziaa ju dzi
 • Brian Tracy Prelegent, autor ksiek, trener
 • O autorze

Dodaj do koszyka Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej, niż myślisz

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.