reklama - zainteresowany?

AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy - Sensus

AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy
ebook
Autor: Wacław Kisiel-Dorohinicki
ISBN: 978-83-246-5381-2
stron: 232, Format: ebook
Data wydania: 2012-07-05
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 20,94 zł (poprzednio: 34,33 zł)
Oszczędzasz: 39% (-13,39 zł)

Dodaj do koszyka AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy

Tagi: Komunikacja międzyludzka

Przeciwdziałaj mobbingowi

 • Typy, fazy i konsekwencje mobbingu
 • Krzywdząca organizacja
 • Konflikty jako zarzewie problemu
 • Przeciwdziałanie psychicznemu dręczeniu
 • Walka o swoje prawa
 • Kształtowanie zdrowych relacji zawodowych

Mobbing. Za tym słowem czai się prawdziwie niebezpieczne zjawisko. Podłe i bezwzględne. Mobbingiem nazywamy bowiem działanie o charakterze nadużycia, przejawiające się w formie zachowań, słów, aktów i gestów. Inaczej rzecz ujmując, to systematyczne znęcanie się lub dręczenie moralne. Celem lub skutkiem mobbingu jest poniżenie, ośmieszenie, zaniżenie samooceny, wyeliminowanie albo odizolowanie danej osoby od jej współpracowników.

Przez wiele lat nie mówiło się głośno o psychicznym dręczeniu, mającym miejsce w polskich firmach. Przymusowe nadgodziny, ostracyzm, powierzanie bezsensownych zadań, stosowanie biurowego psychoterroru -- tak po prostu musiało być. Nawet sądy traktowały pozwy przeciw zamierzonemu nieetycznemu zachowaniu pracodawcy jako pracowniczą próbę zemsty czy rewanżu za zwolnienie. Jeśli jednak kiedykolwiek byłeś ofiarą mobbingu lub taka atmosfera panowała w Twoim biurze, dobrze wiesz, że szykany potrafią zatruć krew, zniszczyć zdrowie oraz odebrać chęć do pracy. Na szczęście tak jak Dawid w nierównej walce z Goliatem, tak i Ty masz szansę wygrać z Twoim dręczycielem lub nawet całą ich grupą. A celnie rzuconym kamieniem niech stanie się wiedza zawarta w tej książce. Jeśli natomiast reprezentujesz pracodawcę, w którego zakładzie dochodzi do nielegalnych praktyk, Twoim obowiązkiem narzuconym przez prawo jest im zapobiec. Nie pozwól, by sprawy zaszły za daleko!

 • Rozpoznawanie mobbingu i terroru psychicznego
 • Konflikt jako źródło mobbingu
 • Zapobieganie nielegalnym praktykom
 • Kultury organizacyjne sprzyjające rozwojowi niezdrowej atmosfery
 • Procedury antymobbingowe
 • Roszczenia dręczonych pracowników
 • Formy pomocy ofiarom mobbingu


Przeczytaj wywiad z autorem >>

Dodaj do koszyka AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy

Spis treści

AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy eBook -- spis treci

Od autora (9)

CZʦ I (13)

Rozdzia 1. DYSKRYMINACJA I MOBBING (15)

 • Dyskryminacja (17)
  • Dyskryminacja porednia i bezporednia (18)
  • Obszary dyskryminacji (21)
  • Odszkodowanie (37)
  • A co nie jest dyskryminacj? (39)
 • Mobbing (42)
  • Uporczywo i dugotrwao (43)
  • Typy mobbingu (45)
  • Fazy mobbingu (49)
  • Kim jest mobber? (50)
  • Kady moe by ofiar mobbingu (54)
  • Mobbing a dyskryminacja (57)
  • Uwaga! MOBBING! (60)

CZʦ II (63)

Rozdzia 2. MOBBING A SPOSB WYKONYWANIA PRACY (65)

 • Stosunek pracy (66)
 • Godziny nadliczbowe (73)
 • Uprawnienia urlopowe oraz chorobowe (77)
 • Rozwizanie stosunku pracy (80)
 • Umowy cywilnoprawne (86)
 • Samozatrudnienie (87)

Rozdzia 3. MOBBINGUJCA ORGANIZACJA (91)

 • Wpyw kultury organizacyjnej na dziaania o charakterze mobbingu (96)
 • Silna kultura organizacyjna a zjawisko konformizmu (100)
 • Style zarzdzania (103)

Rozdzia 4. WSPӣPRACOWNICY: POSTAWY, UPRZEDZENIA I MOBBING (109)

 • Nierozwizane konflikty - zarzewie mobbingu (114)
 • Faszywe oskarenia (117)

Rozdzia 5. KONSEKWENCJE MOBBINGU (121)

 • Koszty ponoszone przez ofiar mobbingu (122)
  • Poziom emocji - samoocena (123)
  • Trudnoci z funkcjonowaniem w grupie (izolacja, wykluczenie) (125)
  • Choroby bdce efektem mobbingu (126)
  • Poziom wykonywanych zada (127)
  • Wypowiedzenie umowy o prac lub odejcie z firmy (128)
  • PTSD (129)
  • Samobjstwo (133)
 • Koszty na poziomie organizacji (134)
 • Koszty spoeczne (136)

CZʦ III (139)

Rozdzia 6. PRZECIWDZIAANIE MOBBINGOWI (141)

 • Ofiara (141)
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem bdcym konsekwencj mobbingu (143)
  • Dziaania zmierzajce do udowodnienia mobbingu (159)
 • Pracodawca - kadra zarzdzajca (163)
 • Zwizki zawodowe (166)

Rozdzia 7. MOBBING - WALKA O SWOJE PRAWA (169)

 • Mobbing w prawie pracy (169)
 • Komisja pojednawcza (170)
 • Mediacja (171)
 • Roszczenia na podstawie kodeksu cywilnego (178)
 • Kodeks karny a mobbing (181)

Rozdzia 8. JAK KSZTATOWA ZDROWE RELACJE ZAWODOWE (187)

 • Czym jest asertywno? (187)
 • Przyjmowanie postawy asertywnej (195)
 • Techniki uatwiajce asertywne zachowanie (196)
 • Lk przed byciem asertywnym (203)

Podsumowanie (205)

Minisowniczek (209)

Bibliografia (219)

Dodaj do koszyka AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.