reklama - zainteresowany?

Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku - Sensus

Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku
ebook
Autor: Anna Treger
ISBN: 9788360287903
stron: 96, Format: ebook
Data wydania: 2012-04-27
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 9,51 zł (poprzednio: 11,89 zł)
Oszczędzasz: 20% (-2,38 zł)

Dodaj do koszyka Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku

Nie wiesz, kiedy postawić a, the, any, some...? Masz problemy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, nazwami własnymi, przedimkiem zerowym? Myli Ci się a few z few? Repetytorium Lingo jest właśnie dla Ciebie.
Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo została przygotowana przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów.
Repetytorium "ANGIELSKI. A czy the?" zawiera wyczerpujące omówienie zasad użycia angielskich przedimków.
Pozwala w praktyce opanować zagadnienie, które często sprawia wiele trudności polskim uczniom, studentom, maturzystom, jak również innym osobom na co dzień posługującym się angielskim.

Dodaj do koszyka Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku

 

Osoby które kupowały "Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku", wybierały także:

 • Imperatyw Boga

Dodaj do koszyka Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku

Spis treści

Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Sprawdź się
 • 3.Przedimek nieokreślony a/an
  • 3.1. Podstawowe informacje
  • 3.2. Postać przedimka nieokreślonego
  • 3.3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  • 3.4. Przedimek wskazujący na konkretny obiekt z klasy rzeczy
  • 3.5. Przedimek w wyrażeniach określających ilość
  • 3.6. Przedimek przed what a/an, such a/an
  • 3.7. Some, any i określenia jednostkowe
  • 3.8. Przedimek a znaczenie rzeczownika
  • 3.9. A few, few, a little, little
 • 4.Przedimek określony the
  • 4.1. Podstawowe informacje
  • 4.2. Przedimek przed rzeczownikiem wyraźnie określonym przez kontekst lub okoliczności
  • 4.3. Przedimek przed określeniami przymiotnikowymi,w których rzeczownik people jest domyślny
  • 4.4. Przedimek przed określeniami gatunkowymi i rodzajowymi
  • 4.5. Nazwy narodowości
  • 4.6. Przedimek przed nazwami, które zostaną skonkretyzowane
  • 4.7. Pory dnia
  • 4.8. Stopień najwyższy przymiotnika
  • 4.9. Miejsce, typ rozrywki, nazwy, instrumenty muzyczne
  • 4.10. Określenia miary
  • 4.11. Wyrażenia odczasownikowe z of
  • 4.12. Wyrażenia typu the sooner the better
  • 4.13. Przedimek określony przed nazwami własnymi
 • 5.Przedimek zerowy ()
  • 5.1. Przedimek zerowy przed rzeczownikami oznaczającymi klasę, gatunek, rodzaj
  • 5.2. Przedimek zerowy przed nazwami własnymi
  • 5.3. Przedimek zerowy przed nazwami niektórych instytucji
  • 5.4. Przedimek zerowy w zwrotach: go to/be in bed, go to/be at sea, go to/be in town
  • 5.5. Przedimek zerowy przed pojęciami abstrakcyjnymi
  • 5.6. Przedimek zerowy przed next i last
  • 5.7 Przedimek zerowy przed kierunkami geograficznymi
  • 5.8. Przedimek zerowy przed nazwami posiłków, potraw, napojów
  • 5.9. Przedimek zerowy przed dyscyplinami sportowymi
  • 5.10. Przedimek zerowy przed nazwami chorób
  • 5.11. Przedimek zerowy przed wyrażeniami przyimkowymi określającymi sposób podróżowania
  • 5.12. Etykiety, nagłówki, wypowiedzi w stylu telegraficznym
  • 5.13. Przedimek zerowy z nazwami własnymi
  • 5.14. Przedimek zerowy w związkach frazeologicznych
  • 5.15. Przedimek zerowy po rzeczowniku w formie dopełniacza oraz po zaimku dzierżawczym
 • 6. Ćwiczenia
 • 7. Klucz do ćwiczeń
 • 8. Quiz
 • 9. Przedimki w pigułce
  • Użycie przedimka nieokreślonego a/an
  • Użycie przedimka określonego the
  • Użycie przedimka zerowego

Dodaj do koszyka Angielski. A czy the? Wszystko o przedimku

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.