reklama - zainteresowany?

10 przykazań propagandy - Sensus

10 przykazań propagandy
ebook
Autor: Brian Anse Patrick
Tytuł oryginału: The Ten Commandments of Propaganda
Tłumaczenie: Joanna Sugiero
ISBN: 978-83-246-9559-1
stron: 232, Format: ebook
Data wydania: 2015-02-09
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 19,50 zł (poprzednio: 39,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-19,50 zł)

Dodaj do koszyka 10 przykazań propagandy

Tagi: Komunikacja międzyludzka | Perswazja i NLP

To jest permanentna agitacja!

Propaganda nie jest dziełem szatana ani czarną magią. Jest raczej czymś w rodzaju „śmieciowego jedzenia” dla umysłu. Osoby, które ją stosują, niczym sprzedawcy hamburgerów wykorzystują fakt, że żyjemy w ciągłym pośpiechu, lubimy łatwe rozwiązania i bywamy zwyczajnie leniwi. Z wielką chęcią wyręczają nas w obowiązku myślenia... Zanim się zorientujemy, wyznajemy już pewne — nie do końca własne — poglądy i opinie.

Ta książka to miecz obosieczny. Z jednej strony pomaga zorganizować antypropagandową ochronę w życiu osobistym i zawodowym, a z drugiej — przeprowadzić skuteczny atak. To niezwykle praktyczna lektura dla myślących osób, które nie chcą dać się złapać w sidła PR-owców. Jeśli chcesz być świadomym konsumentem i dojrzałym użytkownikiem mediów, ta książka będzie dla Ciebie niewyczerpanym źródłem wartościowych wskazówek i przemyśleń na temat jednej z najbardziej dynamicznych sił ery informacyjnej.

Myśl i nie grzesz więcej wybieraniem drogi na mentalne skróty!


Brian Anse Patrick jest profesorem na wydziale komunikacji Uniwersytetu Toledo. Wcześniej zrobił doktorat z badań nad komunikacją na Uniwersytecie Michigan. Jest autorem Rise of the Anti-Media: In-Forming America’s Concealed Weapon Carry Movement oraz The National Rifle Association and the Media: The Motivating Force of Negative Coverage. Jest też znanym amerykańskim ekspertem w dziedzinie kultury posiadania i używania broni palnej, a także specjalistą od historii i technik propagandy.

Dodaj do koszyka 10 przykazań propagandy

Spis treści

10 przykaza propagandy eBook -- spis treci

Wstp (7)

 • Propaganda jako sytuacja (11)
 • Trzy fale propagandy (14)
 • Druga fala (16)
 • Trzecia fala (22)
 • Wszechobecno propagandy (23)
 • Prawda, nieprawda, propagandyci i dobro publiczne (27)

Rozdzia 1. Przykazanie pierwsze: kontroluj przepyw informacji (33)

 • Propagandysta jako ródo informacji (34)
 • Eliminacja (38)
 • Biurokracja i kontrola informacji (45)
 • Formaty komunikacji (48)

Rozdzia 2. Przykazanie drugie: mów o wartociach i przekonaniach wyznawanych przez odbiorców (53)

 • Badania i pomiary (62)

Rozdzia 3. Przykazanie trzecie: ujednoznaczniaj (67)

 • Interpretacja znaczenia (69)
 • Definiowanie i nazywanie (76)
 • Propaganda poczona z agitacj (78)
 • Komiksy i kosmologia (81)
 • Historie i paradygmaty (85)
 • Scjentyzm i postp (85)
 • Obraz, grafika, film i dokuganda (87)

Rozdzia 4. Przykazanie czwarte: wykorzystaj presj grupy do ksztatowania horyzontalnych przekona i zachowa odbiorców (95)

 • Ustawione komisje i pseudodemokracja (107)
 • Naganiacze i kozy Judasza (110)
 • Ersatz, wikariusz i grupy wirtualne (110)

Rozdzia 5. Przykazanie pite: penetruj poznawczo (115)

 • Nowo (117)
 • Humor (120)
 • Powtarzanie i prostota (120)
 • rodki leksykalne (122)
 • Widoczno/zainteresowanie (127)
 • Techniki gnostyczne (128)

Rozdzia 6. Przykazanie szóste: oddal propagand od jej róda (133)

 • Zespoy eksperckie, fundacje i programy badawcze (140)

Rozdzia 7. Przykazanie siódme: dostosuj si do potrzeb i nawyków informacyjnych (143)

 • Grupy interesów (145)

Rozdzia 8. Przykazanie ósme: zaspokajaj potrzeby psychologiczne, duchowe i spoeczne (149)

 • Tosamo, ego i wadza (153)
 • Konsumpcjonizm (158)
 • Znaczenie, rutyna i rytua (160)
 • Przynaleno (162)

Rozdzia 9. Przykazanie dziewite: personalizuj i dehumanizuj zgodnie z zapotrzebowaniem (165)

 • Personalizacja pozytywna i negatywna (166)
 • Uycie dysfemizmów i eufemizmów do personalizacji (169)
 • Biurokratyczna forma bezosobowa (171)

Rozdzia 10. Przykazanie dziesite: dozuj prawd, fakty, logik i nauk (183)

 • Zabawa w konsultanta (189)
 • Subpropaganda i prepropaganda (190)
 • Biurokratyczna logika, prawda i pikno (193)
 • Zabawa w ocenianie (195)
 • Abrakadabra, magiczne mylenie i edukacja kultu cargo (196)

Rozdzia 11. Przykazanie jedenaste: pokazuj, e postpujesz etycznie (i nie daj si zapa) (201)

 • Etyka zabawy w nazywanie (201)
 • Etos wszechmogcego (207)
 • Wewntrzna kolonizacja (212)
 • Projektowanie etosu otwartoci (215)

Dodatek A. Definicje propagandy (221)

Dodatek B. Koszmar wojny (225)

Dodatek C. Ton antyniemieckiej propagandy podczas I wojny wiatowej (227)

Dodatek D. Jedno jdro Hitlera i inne sukcesy propagandy (229)

Podzikowania (232)

Dodaj do koszyka 10 przykazań propagandy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.