reklama - zainteresowany?

Zakochane w psychopatach. Jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę - Sensus

Zakochane w psychopatach. Jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę
mp3
Autor: Sandra L. Brown
Tytuł oryginału: Women Who Love Psychopaths: Inside the Relationships of inevitable Harm With Psychopaths, Sociopaths & Narcissists
Tłumaczenie: Katarzyna Rojek
ISBN: 978-83-283-6188-1
stron: 264, Format: mp3
Data wydania: 2021-06-07
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 12,90 zł (poprzednio: 39,09 zł)
Oszczędzasz: 67% (-26,19 zł)

Dodaj do koszyka Zakochane w psychopatach. Jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę

Tagi: Relacje damsko-męskie | Rozwiązywanie problemów

Badacze z dziedzin związanych z psychologią i psychiatrią szczegółowo opisali różne rodzaje psychopatii. Mnóstwo czasu poświęcono temu, jak nazywać psychopatów, jak dokonywać ich oceny, jak doskonalić techniki diagnozy oraz jak postępować z psychopatami. Niewiele uwagi zwraca się za to na problemy osób, które były partnerami psychopaty, chociaż taka relacja sieje w psychice prawdziwe spustoszenie. W realizowanych obecnie badaniach, a także w literaturze przedmiotu unika się bardzo ważkiego tematu: losów ofiar psychopatów, które rzadko kiedy mogą liczyć na pomoc w powrocie do zdrowia utraconego wskutek bliższych kontaktów z zaburzonymi jednostkami.

Tę książkę powinna przeczytać każda osoba, która chce się ustrzec niebezpieczeństw płynących ze związku z psychopatą. Znalazły się w niej najnowsze i najmocniejsze dowody naukowe, które dotyczą różnic w budowie mózgu psychopatów, socjopatów, osób z zaburzeniami borderline oraz z narcystycznymi i antyspołecznymi zaburzeniami osobowości. Zawarte tu informacje na temat wad rozwojowych różnych obszarów mózgu czy też zaburzeń chemii mózgu pozwalają na zrozumienie fizjologicznych podstaw postępowania psychopaty. Bardzo ważnym elementem książki są nowe wiadomości o leczeniu ofiar i o tym, jak można im ułatwić powrót do zdrowia.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Historie kobiet żyjących z psychopatami
 • Jak zaczynają się związki z psychopatami
 • Różnice w budowie i funkcjonowaniu mózgu osób zaburzonych i osób zdrowych
 • Sposoby uwodzenia stosowane przez psychopatów
 • Hipnoza, trans i sugestywność a niemożność uwolnienia się od psychopaty
 • Modele leczenia ofiar psychopatów - partnerek i dzieci

Ochroń się przed psychopatą!

Dodaj do koszyka Zakochane w psychopatach. Jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę

 

Osoby które kupowały "Zakochane w psychopatach. Jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę", wybierały także:

 • Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi
 • Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej
 • Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn. Wydanie II
 • Twój ślub optymistycznie
 • Pokusy i łakocie. Niezbyt grzeczna rzecz o miłości

Dodaj do koszyka Zakochane w psychopatach. Jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę

Spis treści

Zakochane w psychopatach. Jak si uwolni od niszczcego zwizku i odzyska rwnowag Audiobook -- spis treci

Sandra L. Brown (11)

Wprowadzenie (13)

Nierozpoznana ofiara (13)

 • Moja dziaalno w dziedzinie psychopatologii (14)
 • Czego dowiadujemy si o psychopatii od jej ofiar? (16)
 • Aktualizacja pierwszego wydania ksiki (17)

Rozdzia 1. Terminy zwizane ze zjawiskiem psychopatii. Psychopata i patologie (21)

 • Zaburzenia osobowoci (22)
 • Co kryje ta nazwa? (25)
 • Antyspoeczne zaburzenie osobowoci (25)
  • Objawy antyspoecznego zaburzenia osobowoci (25)
 • Psychopatia (26)
  • Cechy charakterystyczne psychopatii (27)
 • Socjopatia (29)
 • Zaburzenie osobowoci typu borderline (graniczne) (30)
  • Objawy zaburzenia osobowoci typu borderline (granicznego) (31)
 • Narcyzm lub patologiczny narcyzm (32)
  • Objawy narcyzmu (32)
 • Dlaczego cechy psychopatyczne s istotne w przypadku jednostek nie W PENI psychopatycznych? (34)
 • Kombinacje zaburze (34)
 • Termin ogólny (35)
 • Komentarz dotyczcy pci (37)
 • A wic ilu ich jest wród nas? (37)
 • Podsumowanie (38)

Rozdzia 2. Przyczyny patologii. Pomówmy o wychowaniu (41)

 • I znów o tym samym: biologia czy wychowanie? (42)
  • Wychowanie, a waciwie jego brak (42)
 • Porozmawiajmy o naturze (45)
  • Popdy (45)
  • Superpopdy (46)
  • Jeszcze o naturze (50)
  • Zwyke usprawiedliwienie zego postpowania (51)
 • Implikacje (53)
 • "Trzy braki" (55)
 • Wnioski (55)

Rozdzia 3. Psychopata niewykrywalny przez radar. Dlaczego kobieta przeocza sygnay ostrzegawcze (57)

 • Któ móg przypuszcza, e zblia si kameleon? (58)
 • Ludzie sukcesu (59)
 • Przebiegli, ale nie zawsze brutalni (60)
 • Butni oszuci (61)
 • Niebezpieczne gierki (61)
 • Etyka wykorzystywania (62)
 • Dobre wraenie a brak sumienia (62)
 • Uosobienie za (63)
 • Wnioski (68)

Rozdzia 4. Odkrycia neuronauki w dziedzinie patologii. Odmienno budowy zaburzonego mózgu (69)

 • Ukad limbiczny (70)
 • Hipokamp (70)
 • Ciao modzelowate (72)
 • Ciao migdaowate (74)
 • Kora oczodoowo-czoowa (75)
 • Inne obszary mózgu zwizane z zakóconym rozumowaniem moralnym (76)
 • Chemia mózgu (77)
 • Genetyka (77)
 • Wnioski (78)

Rozdzia 5. Ona mówi "kartofel", on mówi "ziemniak". Przewodnik po jzyku psychopatów i ich problemach z komunikacj (79)

 • Jzyk i pojcia (80)
  • Sowa abstrakcyjne (80)
  • Pojcia abstrakcyjne (81)
  • Kwestie semantyczne (83)
  • Zwodniczy jzyk psychopaty (85)
  • Sprzeczne wypowiedzi (86)
 • Brak przetwarzania jzyka emocji (86)
  • Naladowanie i papugowanie (88)
  • Komunikacja (89)
  • Szósty zmys drapiecy (90)
  • Wyrafinowane wskazówki niewerbalne (91)
 • Komunikacja prowadzca do obdu (92)
 • Wnioski (93)

Rozdzia 6. Psychopatyczny partner. Patologiczny zwizek - dlaczego powstaje i kim jest mska poowa (95)

 • Kim on jest? (97)
 • Ocena patologicznego mczyzny z punktu widzenia partnerki (98)
 • Charakterystyka psychopatycznego partnera (100)
  • Rasa i wyksztacenie (100)
  • Praca zawodowa (101)
  • Osobowo (102)
  • Impulsywno (104)
  • Wicej o jego naogach, naduywaniu substancji, aresztowaniach i stosowaniu przemocy (104)
  • Postrzeganie innych ludzi (105)
  • yczliwo (106)
  • Zdrowie psychiczne (106)
  • Inne problemy natury fizjologicznej (107)
  • Bye partnerki (107)
  • Traktowanie rodziny partnerki (108)
  • Traktowanie partnerki podczas choroby (109)
  • Stwarzanie zagroenia (110)
 • Wnioski (110)

Rozdzia 7. Zakochana w psychopacie. Temperament partnerki (111)

 • Cecha temperamentalna z kwestionariusza TCI - poszukiwanie ekscytacji (112)
  • Ekstrawersja (112)
  • Poszukiwanie ekscytacji (113)
  • Ekstrawagancja i nieuporzdkowanie (117)
  • Pragnienie rywalizacji (118)
  • Impulsywno (120)
 • Cecha temperamentalna z kwestionariusza TCI - pozytywna towarzysko / zaangaowanie w zwizek (122)
  • Przywizanie (123)
  • Sentymentalno (124)
  • Wraliwo spoeczna (125)
  • Troska o dobr opini u innych ludzi (125)
  • Zaangaowanie w zwizek jako czynnik ryzyka (126)
 • Cecha temperamentalna z kwestionariusza TCI - unikanie szkody (128)
  • Pesymizm (129)
 • Wnioski (132)

Rozdzia 8. Zakochana w psychopacie. Charakter partnerki (135)

 • Trzy kategorie cech charakteru (135)
 • Kategoria pierwsza: skonno do wspópracy (136)
  • Skonno do wspópracy (136)
  • Empatia (139)
  • Tolerancja (142)
  • yczliwo, wyrozumiao, ch wspierania i zasady moralne (144)
  • Ufno (146)
  • Lojalno (148)
 • Kategoria druga: samokierowanie (149)
  • Samokierowanie (149)
  • Samoakceptacja (153)
  • Dobre nawyki spójne z wyznaczonymi celami (154)
 • Kategoria trzecia: autotranscendencja i ycie duchowe (155)
  • Autotranscendencja i ycie duchowe (155)
 • Wnioski (157)

Rozdzia 9. Intensywne przyciganie, przywizanie oraz wi (161)

 • Przyciganie - gorczka (162)
 • Przywizanie - magnes (164)
  • Nie tylko wietny seks (165)
  • Jeszcze wicej mieszanek wybuchowych (167)
 • Wi - klej (168)
  • Wi lkowa (169)
 • Intensywno przywizania w patologicznych zwizkach miosnych (171)
 • Psychopata i tworzenie wizi (174)
 • Seks z psychopat (175)
  • Domniemana wi (175)
  • Intensywno dozna (176)
  • "Hiperseksualno" / udany seks (176)
  • Brak cznoci emocjonalnej (177)
  • Poniajcy, traumatyczny seks (177)
  • Seksualne dania o podou narcystycznym (177)
  • Wadza i kontrola (177)
  • Sadyzm, dewiacja, mrok (178)
 • Wnioski (179)

Rozdzia 10. Trans, hipnoza, sugestywno (181)

 • Wabienie przy uyciu transu i hipnozy (181)
 • Czym s stany transu i hipnozy? (182)
  • Wczanie i wyczanie umysu oraz hiperkoncentracja (182)
 • Jak on to robi? (184)
  • Uznanie oporu (184)
  • Obrazowo jzyka (184)
  • Zapraszanie (185)
  • Zachty do snucia wspomnie w celu pogbiania hipnozy (185)
  • Stany uczuciowe i emocjonalne (186)
  • Przewartociowanie (187)
  • Programowanie neurolingwistyczne (187)
  • Pochonicie przez trans i fascynacj (188)
  • Uczenie w transie i uczenie zalene od dowiadczanych stanów (188)
  • Paszczyzny transu (190)
 • Podatno na sugestie i hipnoz (190)
  • Warunki, które zwikszaj podatno na hipnoz (190)
  • Czy psychopaci wykorzystuj podatno partnerki na sugestie? (191)
  • Czy psychopaci naprawd robi to celowo? (192)
  • Jednostki patologiczne, które nauczaj NLP, wprawiania w trans i hipnotyzowania (192)
  • Hipnotyczne spojrzenie psychopaty (193)
 • Wnioski (194)

Rozdzia 11. Oszustwa i nakanianie do wiary. Etap uwodzenia i "miesic miodowy" (195)

 • rodki wykorzystywane przez psychopat (196)
  • Osobowo (196)
  • Komplementy, pochlebstwa i uwaga (197)
  • Pragnienia zwizane z zaoeniem rodziny (197)
  • Wspieranie marze i pragnie partnerki (198)
  • "Tak bardzo mi zaley na tobie, e nie mog duej czeka" (198)
  • Uczynno (200)
  • Czerpanie z empatii i wspóczucia partnerki (200)
  • Tak zwana chemia (201)
  • Komunikacja (203)
  • Szacunek i prawda (203)
  • Wspólnicy (204)
  • Czonkowie rodziny (204)
  • Przyjaciele i znajomi psychopaty (205)
  • Inne patologiczne jednostki (205)
  • Zwykli ludzie (205)
  • Nieistniejce osoby (205)
  • Ludzie, którymi psychopata moe manipulowa (206)
  • Wszystkie narzdzia w rce psychopaty (206)
 • Wnioski (208)

Rozdzia 12. Rozpacz i trwanie. Zwizek na etapie rodkowym, gdy maska psychopaty si zsuwa (209)

  • Co skrywa maska? (210)
 • Dychotomie w patologicznym zwizku miosnym (211)
  • Sprzecznoci wywoujce dysonans poznawczy (213)
  • Dychotomia: silna wi a groba porzucenia (215)
  • Dychotomia: idealizowanie a deprecjonowanie (216)
  • Dychotomia: postrzegana ochrona a rzeczywista zaleno (216)
  • Dychotomia: prawie madonna a domniemana dziwka (216)
  • Dychotomia: zaufanie a nieufno (218)
  • Dychotomia: ekscytacja a wyczerpanie (219)
  • Dychotomia: jzyk dziecka a tajemniczo dorosego (219)
  • Dychotomia: mio a nienawi (220)
  • Inne zdarzenia (220)
  • Przypadek pewnej kobiety (220)
 • Wnioski (224)

Rozdzia 13. Przejrze na oczy i odej. Mechanizm funkcjonowania zwizku pod koniec, kiedy partnerka i relacja s w stanie rozpadu (225)

 • Przejrzenie na oczy (225)
 • Rozstanie - wyjcie z pieka (226)
  • Kiedy odchodzi partner (226)
  • Gdy partnerka nie jest w stanie odej (228)
  • Gdy partnerka jest w stanie odej (229)
  • Niebezpieczestwo (230)
  • Zakoczenie zwizku i wykorzystywanie prawa przeciwko partnerce (231)
  • Nie do poznania dla samej siebie i dla innych (231)
 • Wnioski (234)

Rozdzia 14. Zapanie oddechu i walka o siebie. Powrót do zdrowia po zwizku z psychopat (235)

 • Nieuchronna krzywda: kada partnerka psychopaty dowiadcza cierpienia (235)
  • Proklamacja dotyczca patologii (236)
  • Dane procentowe wraz ze zgoszonymi rodzajami objawów krzywdy (237)
  • Krzywdy emocjonalne i psychiczne (237)
  • Krzywdy finansowe i zawodowe (238)
  • Krzywdy fizyczne i seksualne (238)
  • Dugofalowe krzywdy (239)
 • Wytchnienie: pocztek procesu zdrowienia (239)
  • Poziomy opieki - model opieki w przypadku patologicznych zwizków miosnych (240)
  • Czego ofiary potrzebuj, aby wróci do zdrowia? (241)
 • Pomoc ofierze, by zawalczya o siebie (243)
  • Natrtne myli (243)
  • Dysonans poznawczy (244)
  • Fantazje (246)
 • Wnioski (248)

Rozdzia 15. Nieuchronna krzywda dowiadczana przez dzieci (251)

 • Zalepieni przez sdy (255)
 • Czy jestemy zaskoczeni? (257)
  • Zaburzenie opozycyjno-buntownicze (257)
  • Zaburzenie zachowania (257)
  • Reaktywne zaburzenie wizi w wieku niemowlcym lub wczesnodziecicym (258)
 • Wnioski (259)
  • Przyszo edukacji skoncentrowanej na psychopatii (259)

Dodatek A . Porównanie socjopatii z psychopati (261)

Dodaj do koszyka Zakochane w psychopatach. Jak się uwolnić od niszczącego związku i odzyskać równowagę

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.