reklama - zainteresowany?

Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań - Sensus

Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań
ebook
Autor: Robert Zych, Wojciech Badura
ISBN: 978-83-283-1923-3
stron: 256, Format: ebook
Data wydania: 2015-09-23
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 32,94 zł (poprzednio: 54,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-21,96 zł)

Dodaj do koszyka Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań

Tagi: Coaching | Psychologia pracy | Rozwój osobisty

Z menedżera w coacha

Myślą przewodnią tej książki jest przekonanie, że podstawowym zadaniem coachingu on the job jest pomoc podopiecznemu w zrealizowaniu celu, który sam sobie wyznaczył. Głęboko wierzymy, że nasi pracownicy mają lepszą od nas, szefów, intuicję co do tego, co powinni w sobie zmienić i nad czym pracować. Rolą coacha jest zatem jedynie motywowanie podopiecznych do podjęcia tej zmiany i dyskretne ukierunkowanie ku odkrywanym w sobie rozwiązaniom. Tak rozumiany coaching stanie się w najbliższych latach, jak sądzimy, kluczową umiejętnością wymaganą od każdego odpowiedzialnego menedżera.

Rozumiesz już, prawda? Twoją rolą jako coacha własnych pracowników nie jest przekonanie ich do swojego zdania. Nie chodzi o narzucenie im Twojego sposobu myślenia. Twoją rolą jest... coaching, czyli nienachalne wspomaganie ich na drodze do samorozwoju. Po co masz poświęcać na to swój czas? Ponieważ to jedyna słuszna metoda zbudowania skutecznego zespołu, rozumianego jako grupa samodzielnych ludzi, potrafiących współpracować ze sobą. Takich, którzy staną się dla Ciebie wsparciem. Z niniejszej książki dowiesz się tego, co Ty, polski szef, powinieneś wiedzieć o wspomaganiu rozwoju swoich pracowników. Trzymasz w ręku przewodnik coacha on the job. Studiuj go uważnie i stosuj zawarte w nim rady, techniki i metody, a zagwarantujesz rozwój. Swoim pracownikom i sobie samemu.

Bo kto jest przewodnikiem, ten wiedzie także sam siebie...Robert Zych — absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zasad sprzedaży uczył się w firmie Warszawa Coca-Cola Bottlers. Od 1997 roku prowadzi firmę szkoleniową Kontrakt OSH razem ze swoimi mentorami i nauczycielami Jerzym Gutem i Wojciechem Hamanem. Jest autorem książek Gen sprzedawcy oraz Lider sprzedaży. Od ponad 20 lat pracuje jako trener sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych. Specjalizuje się w szkoleniach ze sprzedaży dla handlowców i szefów zespołów, pomaga sprzedawcom w aktywnym pozyskiwaniu klientów poprzez coaching i naukę w miejscu pracy. Odpowiada także za sprzedaż w swojej firmie szkoleniowej i codziennie zdobywa nowe, praktyczne doświadczenia. Więcej o autorze na www.kontraktosh.pl.

Wojciech Badura — urodzony w 1967 trener, coach niezrzeszony i okazjonalnie wykładowca na wyższej uczelni. Prywatnie wielki pasjonat gór, narciarstwa pozatrasowego i biegów ultramaratońskich. Swoją przygodę z coachingiem rozpoczął na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pracując w zagranicznej korporacji, próbował pionierskimi metodami przeszczepić na grunt polski założenia tej metody pracy z ludźmi. Działania te nie zawsze spotykały się z aprobatą jego podopiecznych, choć niewątpliwie przyczyniły się do pogłębionej analizy coachingu jako zjawiska praktycznego i możliwego do zastosowania w każdej organizacji. Nie trzymając się kurczowo żadnej z doktryn, swoje upodobanie do relacji coachingowych kontynuuje z powodzeniem do dzisiaj w grupie szkoleniowej Kontrakt OSH. Pomaga swoim klientom w doskonaleniu umiejętności handlowych, menedżerskich i trenerskich, zresztą nie tylko za pomocą coachingu. Jest zwolennikiem rzadko podejmowanej w mediach koncepcji pracy coachingowej z dziećmi i entuzjastą tego typu podejścia do najmłodszych.

Dodaj do koszyka Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań

 

Osoby które kupowały "Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań", wybierały także:

 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Dziennik stoika. Refleksje i my
 • Insight. Droga do mentalnej dojrzałości
 • Szef w relacji z zespołem. Jak proces grupowy wpływa na psychologię teamu
 • B

Dodaj do koszyka Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań

Spis treści

Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiza eBook -- spis treci

Podzikowania (8)

Przedmowa (9)

Wstp (13)

Rozdzia 1. Coaching on the job jest prosty! Jak moesz rozwija swoich podopiecznych w pracy? (17)

 • Coaching i pojcia pokrewne (20)
 • Podsumowanie (46)

Rozdzia 2. Zyski i straty z prowadzenia coachingu Dlaczego warto stosowa coaching on the job? (47)

 • Coaching nie jest zotym rodkiem na wszystko (48)
 • Skutki zaniechania stosowania coachingu w pracy z podwadnymi (50)
 • Coaching dla nowo zatrudnionych (53)
 • lepe trzymanie si standardów moe by zgubne dla firmy (55)
 • Coaching buduje w pracownikach poczucie odpowiedzialnoci i samodzielnoci (60)
 • Skutki braku informacji zwrotnych (61)
 • Coaching w sprzeday doradczej (63)
 • Negatywne konsekwencje krytycznych i bolesnych ocen w relacji szef - pracownik (65)
 • Przygotowanie zespou do zmian na podstawie coachingu on the job (66)
 • Podsumowanie (69)

Rozdzia 3. Przygotowanie do rozpoczcia sesji coachingowych Jak zwikszy szanse na skuteczne poprowadzenie coachingu narzdziowego? (71)

 • Przygotowanie coacha (72)
 • Pomiar efektywnoci procesu coachingowego (74)
 • Szef coach uzupenia swoj wiedz i umiejtnoci (75)
 • Szef coach przygotowuje si do pierwszych rozmów coachingowych (77)
 • Szef coach przekazuje zespoowi i poszczególnym podwadnym decyzj o wspólnej pracy metod coachingow (79)
 • Zapowied coachingu (80)
 • Szef coach a szef egzekutor (84)
 • Indywidualny kontrakt z pracownikiem przed rozpoczciem procesu coachingu narzdziowego (87)
 • Specyficzne ustalenia przed konkretn sesj coachingow (kryteria SMART) (90)
 • Spotkanie coacha i podopiecznego bezporednio przed pierwsz wspóln prac (98)
 • Podsumowanie (100)

Rozdzia 4. Coach w trakcie prowadzenia obserwacji Jak umiejtnie towarzyszy podopiecznemu w coachingu on the job? (103)

 • Puapki czyhajce na coacha w trakcie obserwowania pracy podopiecznego (103)
 • Nasze rekomendacje i narzdzia do prowadzenia obserwacji w trakcie sesji coachingowej (117)
 • Lista przykadowych kategorii coachingowych (dotyczcych umiejtnoci sprzedaowych) (128)
 • Podsumowanie (130)

Rozdzia 5. Coach mówi podczas sesji Jak prowokowa podopiecznego do przemyle? (131)

 • Typowe obawy szefów zaczynajcych prac w roli coacha (132)
 • Kiedy coaching odgrywa swoj rol? (149)
 • Coach skania podopiecznego do refleksji i zadaje tzw. pierwsze pytanie (153)
 • Szef coach w puapce swoich przekona (155)
 • Analiza punktu widzenia podopiecznego (158)
 • Jakie wasne umiejtnoci coach powinien rozwija na tym etapie coachingu narzdziowego? (159)
 • Diagnoza odpowiedzialnoci podopiecznego (161)
 • Coach korzysta z informacji zwrotnej jako inspiracji do rozwoju podopiecznego (163)
 • Coach koczy rozmow i przechodzi do dziaania (166)
 • Podsumowanie (167)

Rozdzia 6. Coach dziaa Jak wybra obszar do rozwoju i przygotowa pomysy do treningu z podopiecznym? (169)

 • Niedosyt odczuwany przez podopiecznego (169)
 • Zagroenia podczas wyboru obszaru do rozwoju oraz przygotowywania listy nowych pomysów/rozwiza (170)
 • Nasze rekomendacje odnonie do wspólnego wybierania obszaru do rozwoju (182)
 • Generowanie nowych pomysów (187)
 • Zadowolony podopieczny to sukces coacha (188)
 • Podsumowanie (189)

Rozdzia 7. Coach rozwija umiejtnoci podopiecznego poprzez trening Jak uczy podopiecznego nowych umiejtnoci w pracy? (191)

 • Puapki w budowaniu sytuacji treningowej (192)
 • Podsumowanie (205)

Rozdzia 8. Szef w roli coacha ("ciga") Jak rozwija swoich podopiecznych metod coachingu narzdziowego? (207)

 • Przygotowanie szefa do wprowadzenia coachingu narzdziowego w zespole (207)
 • Wystpienie przed zespoem (208)
 • Struktura coachingu narzdziowego - podsumowanie (210)
 • Trudne sytuacje w pracy szefa coacha - najlepsze praktyki polskich szefów (216)

Zakoczenie (221)

Sowniczek terminów stosowanych w coachingu on the job (225)

Bibliografia (231)

Dodaj do koszyka Szef w roli coacha. Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.