reklama - zainteresowany?

Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania - Sensus

Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania
ebook
Autor: Maria Jagodzińska
ISBN: 978-83-246-7045-1
stron: 616, Format: ebook
Data wydania: 2012-12-21
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 38,50 zł (poprzednio: 77,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-38,50 zł)

Dodaj do koszyka Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

Tagi: Psychologia duszy i umysłu

Podróż w głąb ludzkiej pamięci

 • Podstawy teoretyczne
 • Podłoże neurobiologiczne
 • Odkrywane tajemnice umysłu

Pamięć jest jedną z najbardziej fascynujących funkcji naszego mózgu. Wydaje nam się zupełnie naturalne, że budząc się rano, rozpoznajemy pokój i twarze bliskich, a także potrafimy wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w codziennych sytuacjach. Przecież zadaniem pamięci jest właśnie gromadzenie wiedzy o świecie i umiejętności nabywanych w ciągu życia. To właśnie dzięki niej udaje nam się zrozumieć zachowania ludzi i zanalizować okoliczności, w jakich się znajdujemy. To ona pozwala nam oceniać obserwowane zdarzenia i odbierane wiadomości.

Książka "Psychologia pamięci" jest podręcznikiem akademickim, a zarazem prawdziwą encyklopedią wiedzy na temat pamięci. Autorka rozpoczyna wykład od przybliżenia teorii, odwołując się do pionierów badań w tym zakresie -- Hermanna Ebbinghausa czy Frederica Bartletta. Osobny rozdział poświęca neurobiologicznemu podłożu, a także organizacji pamięci, jej systemom i procesom. Zabiera nas też w fascynującą podróż w głąb ludzkiego mózgu: opisuje rozwój pamięci od najmłodszych lat aż do wieku dojrzałego. Przybliża specyfikę pamięci autobiograficznej oraz charakteryzuje różnego typu zaburzenia, w tym różne rodzaje amnezji i chorobę Alzheimera.

Ponadto podręcznik opisuje:

 • systemy pamięci krótkotrwałej i długotrwałej,
 • procesy kodowania informacji oraz strategie zapamiętywania,
 • pamięć jawną i utajoną -- przejawy, obserwacje, metody badania,
 • zapominanie -- teorie i czynniki wpływające na trwałość przechowywania danych,
 • procesy wydobywania z pamięci potrzebnych informacji,
 • starzenie się pamięci i zmiany neurologiczne w mózgu.

"Podręcznik pozwoli studentom zdobyć aktualną wiedzę z zakresu psychologii pamięci, ułatwi zrozumienie różnych kontrowersji o charakterze teoretycznym, które są obecne we współczesnej psychologii. Dostarczy też narzędzia do krytycznej analizy różnych wyników, hipotez, koncepcji, itp. Problematyka poruszana w podręczniku zakresowo odpowiada potrzebom studentów psychologii, a także w pewnym stopniu pedagogiki, oraz potrzebom badaczy interesujących się kognitywistyką, a szczególnie filozofią umysłu."
prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński

"Podręcznik zasługuje, moim zdaniem, na najwyższą ocenę. Tak jest zarówno ze względu na zawartość treściową książki, jak i zastosowane formy jej prezentacji. (...) Autorce wyrażam uznanie za uwieńczony sukcesem ogromny trud w pełni kompetentnego i starannego przygotowania tekstu."
prof. dr hab. Ziemowit Włodarski

Specjalne Wyróżnienie im. Teofrasta

Kapituła Nagrody Teofrasta magazynu psychologicznego Charaktery wyróżniła książkę Marii Jagodzińskiej "Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania". Książka została uhonorowana Specjalnym Wyróżnieniem im. Teofrasta w konkursie na najlepszą książkę psychologiczną 2008 roku.

Dodaj do koszyka Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

 

Osoby które kupowały "Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania", wybierały także:

 • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
 • Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi
 • Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej
 • Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią
 • Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie

Dodaj do koszyka Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

Spis treści

Psychologia pamici. Badania, teorie, zastosowania eBook -- spis treci

Przedmowa (13)

Cz I Badania nad pamici (17)

Rozdzia 1. Pami jako przedmiot bada (19)

 • Przejawy pamici (19)
 • Pojcie pamici (20)
 • Pami czy uczenie si? (22)
 • Podstawowe rozrnienia (24)
 • Gwne problemy (25)
 • Podsumowanie (26)
 • Literatura uzupeniajca (27)
 • Zblienie. Metafory opisujce pami (27)

Rozdzia 2. Historia bada (31)

 • Przednaukowe zainteresowania pamici (31)
 • Pionierzy bada nad pamici (35)
 • Gwne podejcia teoretyczne (40)
  • Wprowadzenie (40)
  • Asocjacjonizm klasyczny (40)
  • Behawioryzm (42)
  • Badania nad uczeniem si werbalnym (44)
  • Wspczesne wersje asocjacjonizmu (45)
  • rda rewolucji poznawczej (45)
  • Charakterystyka podejcia poznawczego (47)
  • Badania nad pamici w warunkach naturalnych - podejcie ekologiczne (48)
  • Neuropsychologiczne i neuropoznawcze badania nad pamici (50)
 • Podsumowanie (51)
 • Literatura uzupeniajca (53)

Rozdzia 3. Metody bada (55)

 • Podstawowy plan eksperymentu w badaniach pamici (55)
 • Pomiary pamici (56)
  • Rodzaje zada sucych do pomiaru pamici (56)
  • Testy reprodukcji (57)
  • Testy rozpoznawania (60)
  • Testy porednie (62)
  • Testy pamici prospektywnej (63)
  • Metoda chronometryczna (64)
 • Zmienne niezalene w badaniach pamici (64)
  • Zmienne na etapie kodowania (64)
  • Zmienne na etapie przechowywania (67)
  • Zmienne na etapie wydobywania (67)
  • Zmienne zwizane z badan populacj (68)
 • Podsumowanie (69)
 • Literatura uzupeniajca (70)

Cz II Natura ludzkiej pamici - systemy i procesy (71)

Rozdzia 4. Neurobiologiczne podoe pamici (73)

 • Pytania dotyczce relacji midzy pamici a mzgiem (73)
 • Problem mzgowej lokalizacji pamici (75)
  • Poszukiwania engramu (75)
  • Czy pami ma cis lokalizacj w mzgu? (75)
  • Wspczesne ujcie problemu (76)
 • Podstawowe dane o strukturach anatomicznych mzgu (78)
  • Pkule mzgowe (78)
  • Kora mzgowa (79)
  • Ukad limbiczny i formacja hipokampa (82)
  • Zwoje podstawy, pie mzgu i mdek (83)
  • Struktury zaangaowane w procesy pamici (86)
 • Metody badania relacji midzy pamici a strukturami mzgu (87)
  • Lezje i sekcje mzgu (87)
  • Przegld technik obrazowania mzgu (88)
  • Obrazowanie elektrofizjologiczne (89)
  • Pozytronowa tomografia emisyjna (92)
  • Czynnociowy rezonans magnetyczny (94)
  • Problemy interpretacyjne (95)
 • Neurony i procesy przewodzenia informacji w ukadzie nerwowym (96)
  • Budowa neuronu (97)
  • Synapsy (98)
  • Przewodzenie informacji i komunikacja midzy neuronami (100)
  • Neuroprzekaniki (101)
  • Receptory synaptyczne (103)
 • Badania nad komrkowymi i molekularnymi mechanizmami pamici (105)
  • Koncepcja Hebba (105)
  • Plastyczno ukadu nerwowego jako podoe pamici (105)
  • Mechanizmy plastycznoci synaptycznej - LTP i LTD (106)
  • Zmiany strukturalne w synapsach (108)
  • Rola genw (110)
 • Podsumowanie (111)
 • Literatura uzupeniajca (114)

Rozdzia 5. Organizacja pamici - systemy i procesy (115)

 • Podstawy organizacji pamici (115)
 • Jedna pami czy kilka? (116)
  • Tradycyjne rozrnienia (116)
  • Wielomagazynowe modele pamici (116)
  • Argumenty za wielomagazynowymi modelami pamici i przeciw nim (120)
 • Procesy przetwarzania informacji a pami (124)
  • Koncepcja poziomw przetwarzania (124)
  • Krytyka i rozwj koncepcji poziomw przetwarzania (128)
  • Podejcie procesualne w wyjanianiu funkcjonowania pamici (129)
 • Ile jest systemw pamici? (130)
  • Gwne podziay (130)
  • Kryteria wyrniania systemw pamici (132)
  • Dane o mzgowej organizacji pamici (134)
  • Typologia L.R. Squire'a (138)
  • Pi gwnych systemw pamici ludzkiej wedug Schactera i Tulvinga (139)
 • Podsumowanie (141)
 • Literatura uzupeniajca (143)
 • Zblienie 1. Relacje pomidzy systemami pamici - model SPI (143)
 • Zblienie 2. Wyodrbnianie si systemw pamici w 1. roku ycia czowieka (145)

Rozdzia 6. Systemy pamici krtkotrwaej (149)

 • Krtkotrwae pamitanie informacji (149)
 • Pami sensoryczna (150)
  • Pami ikoniczna (150)
  • Pami echoiczna (155)
  • Jak funkcjonuje pami sensoryczna? (159)
 • Charakterystyka pamici krtkotrwaej (160)
  • Pojemno (160)
  • Zapominanie (162)
  • Wydobywanie informacji (163)
  • Kody pamici krtkotrwaej (166)
 • Pami operacyjna (170)
  • Pami a bieca aktywno poznawcza (170)
  • Badania metod podwjnego zadania (172)
  • Model pamici operacyjnej Baddeleya (173)
  • Ptla fonologiczna (175)
  • Notes wizualno-przestrzenny (179)
  • Centralny system wykonawczy (181)
  • Bufor epizodyczny (182)
  • Inne modele pamici operacyjnej (182)
  • Problemy teoretyczne i kierunki bada (184)
 • Podsumowanie (186)
 • Literatura uzupeniajca (188)
 • Zblienie. Rnice indywidualne w pamici operacyjnej a inteligencja pynna (188)
 • Zastosowanie. Jak powikszy zakres pamici krtkotrwaej? Naucz si strategii albo zosta ekspertem (190)

Rozdzia 7. Systemy pamici dugotrwaej (193)

 • Zawarto pamici dugotrwaej (193)
 • Pami proceduralna (194)
  • Pami proceduralna a inne systemy pamici dugotrwaej (194)
  • Nabywanie umiejtnoci (196)
  • Etapy nabywania umiejtnoci wedug J.R. Andersona (198)
  • Reprezentacja wiedzy proceduralnej (200)
  • Trwao umiejtnoci (201)
  • Obszary mzgu zaangaowane w pami umiejtnoci (202)
 • Pami deklaratywna - semantyczna i epizodyczna (203)
  • Rozrnienie pamici semantycznej i epizodycznej (203)
  • Charakterystyka pamici semantycznej (205)
  • Charakterystyka pamici epizodycznej (206)
  • Badania metod pamitam-wiem (207)
  • Dane neuropsychologiczne (209)
  • Dane neuropoznawcze (212)
  • Kontrowersje teoretyczne (213)
 • Reprezentacja wiedzy deklaratywnej (214)
  • Reprezentacja w formie sdw (214)
  • Reprezentacja w formie wyobrae (216)
  • Model podwjnego kodowania (216)
  • Model pojedynczego kodu (219)
  • Spr o reprezentacje (219)
 • Struktura pamici semantycznej (220)
  • Jak zorganizowana jest wiedza semantyczna? (220)
  • Modele sieciowe (220)
  • Modele porwnywania cech (223)
  • Modele schematw, ram i skryptw (224)
 • Podsumowanie (227)
 • Literatura uzupeniajca (229)
 • Zblienie 1. Rozwj bez pamici epizodycznej - czy wystarczy pami semantyczna? (230)
 • Zblienie 2. Czy zwierzta maj pami epizodyczn? (232)

Rozdzia 8. Procesy kodowania informacji w pamici dugotrwaej (235)

 • Wprowadzenie (235)
 • Formy aktywnoci podczas kodowania informacji w pamici dugotrwaej (236)
  • Powtarzanie (236)
  • Organizowanie (241)
  • Werbalizacja (243)
  • Wyobraenia (245)
  • Elaboracja (247)
 • Zapamitywanie zamierzone i niezamierzone (249)
  • Strategie zapamitywania zamierzonego (249)
  • Zapamitywanie niezamierzone (249)
 • Konstruktywny i wybirczy charakter procesw kodowania (251)
  • Zmiany w informacjach powstajce podczas kodowania (251)
  • Rola schematw (256)
 • Wpyw poziomu przetwarzania na kodowanie informacji (258)
  • Kodowanie informacji jako produkt uboczny operacji poznawczych (258)
  • Kodowanie a pniejsze wydobywanie informacji (261)
  • Efekt generowania (263)
  • Efekt odniesienia do Ja (264)
 • Podsumowanie (266)
 • Literatura uzupeniajca (267)
 • Zblienie 1. Efekt wyszoci obrazu (268)
 • Zblienie 2. Efekt dziaania (269)
 • Zastosowanie. Jak uczy si treci tekstw podrcznikowych? Strategia PQ4R (270)
 • Zastosowanie 2. Jak organizowa szkolenia? Manipulowanie czasem (271)

Rozdzia 9. Zapominanie (275)

 • Zapominanie rnych rodzajw informacji (275)
  • Krzywa zapominania Ebbinghausa (276)
  • Zapominanie zdarze autobiograficznych (277)
  • Zapominanie jzyka obcego (278)
  • Zapominanie wiedzy szkolnej i uniwersyteckiej (280)
 • Teorie zapominania (281)
  • Dlaczego zapominamy? (281)
  • Hipoteza rozpadu ladu pamiciowego (281)
  • Rola interferencji (283)
  • Zapominanie jako brak dostpu do ladu pamiciowego (286)
  • Modyfikacje ladu pamiciowego (287)
  • Wyparcie jako mechanizm zapominania (288)
 • Czynniki wpywajce na trwao przechowywania informacji w pamici (290)
 • Adaptacyjne funkcje zapominania (293)
 • Podsumowanie (294)
 • Literatura uzupeniajca (295)
 • Zblienie 1. Procesy konsolidacji ladw pamiciowych (295)
 • Zblienie 2. Zapomnie na yczenie - badania nad zapominaniem ukierunkowanym (297)
 • Zastosowanie 1. Jak przeciwdziaa zapominaniu? (300)

Rozdzia 10. Procesy wydobywania informacji z pamici deklaratywnej (303)

 • Charakterystyka wydobywania informacji z pamici deklaratywnej (304)
  • Rozpoznawanie a reprodukcja (304)
  • Zjawisko "koca jzyka" (305)
  • Poczucie pamitania (307)
  • Rola wskazwek - zasada specyficznoci kodowania (308)
  • Zaleno od kontekstu - relacja midzy warunkami wydobywania i kodowania (312)
  • Strategie przypominania (319)
 • Modele wydobywania (321)
  • Model jednego procesu (321)
  • Modele generowania-rozpoznawania (322)
  • Modele wydobywania oparte na zasadzie specyficznoci kodowania (323)
  • Dwa procesy w rozpoznawaniu - ocena znajomoci i przypomnienie (324)
 • Mzgowe korelaty wydobywania informacji z pamici deklaratywnej (327)
 • Znieksztacenia w przypominaniu (328)
 • Podsumowanie (333)
 • Literatura uzupeniajca (335)
 • Zblienie 1. Monitorowanie rda informacji podczas przypominania (335)
 • Zblienie 2. Zaraliwe bdy - zjawisko konformizmu w pamici (337)
 • Zastosowanie 1. Wywiad poznawczy jako procedura wydobywania informacji o zdarzeniu (339)
 • Zastosowanie 2. Czy hipnoza pomaga w przypominaniu? (342)

Rozdzia 11. Pami utajona (345)

 • Pami a wiadomo (345)
 • Przejawy pamici utajonej (346)
  • Obserwacje kliniczne (347)
  • Pami niewiadoma u ludzi zdrowych (348)
 • Metody badania pamici utajonej (349)
  • Testy porednie oparte na torowaniu (349)
  • Badania nad uczeniem si niewiadomym (354)
 • Porwnanie pamici jawnej i utajonej (355)
  • Niezaleno stochastyczna testw pamici jawnej i utajonej (355)
  • Dysocjacje w porwnaniach populacji (356)
  • Dysocjacje funkcjonalne (358)
  • Problemy zwizane z porwnaniami - procedura dysocjacji procesw (362)
  • Dane neuropoznawcze (366)
 • Wyjanienia teoretyczne (367)
  • Charakterystyka pamici utajonej (367)
  • Teoria aktywacji (368)
  • Teorie odrbnych systemw pamici (368)
  • Teorie oparte na procesach przetwarzania informacji (369)
 • Znaczenie pamici utajonej (371)
 • Podsumowanie (373)
 • Literatura uzupeniajca (375)
 • Zblienie 1. Faszywa sawa, iluzja prawdy i inne efekty pamici utajonej (376)
 • Zblienie 2. Niewiadomy plagiat - jak to moliwe? (377)
 • Zastosowanie. Nabywanie umiejtnoci przez pacjentw amnestycznych metod znikajcych wskazwek (380)

Cz III Pami w cigu ycia czowieka (383)

Rozdzia 12. Od dziecka do dorosego - rozwj pamici (385)

 • Zaleno midzy pamici a wiekiem czowieka (385)
 • Przejawy pamici we wczesnym dziecistwie (387)
  • Pomiary rozpoznawania (387)
  • Pomiary odtwarzania (392)
 • Rozwj poszczeglnych systemw pamici (393)
  • Pami operacyjna (394)
  • Pami proceduralna (396)
  • Pami deklaratywna (397)
 • Rozwj strategii pamiciowych (397)
  • Deficyty strategiczne (397)
  • Prestrategie i prekursory zachowa strategicznych (399)
 • Rozwj metapamici i kontroli nad pamici (402)
 • Podsumowanie (404)
 • Literatura uzupeniajca (405)
 • Zblienie 1. Czy dziecko pamita dowiadczenia z okresu prenatalnego? (405)
 • Zblienie 2. Jak mae dzieci radz sobie bez strategii pamiciowych? Przetwarzanie informacji w monologach przed snem i w zabawie tematycznej (408)
 • Zastosowanie. Czy dziecko moe by wiarygodnym wiadkiem zdarzenia? (410)

Rozdzia 13. Historia ycia zapisana w pamici - pami autobiograficzna (413)

 • Charakterystyka wspomnie autobiograficznych (413)
  • Specyfika pamici autobiograficznej (413)
  • Cechy wspomnie (414)
  • Rodzaje wspomnie (416)
 • Metody badania (416)
 • Organizacja pamici autobiograficznej (419)
 • Pamitanie dowiadcze yciowych (422)
  • Pami przey z rnych okresw ycia (422)
  • Reminiscencja (423)
  • Amnezja dziecica (424)
  • Pami fleszowa (429)
 • Czy pami autobiograficzna jest wierna? (432)
  • Rekonstruowanie wspomnie (432)
  • Pami w subie Ja (434)
  • Wpyw kontekstu spoecznego podczas wspominania (435)
  • Jak powstaj faszywe wspomnienia? (436)
 • Podsumowanie (438)
 • Literatura uzupeniajca (440)
 • Zblienie. W poszukiwaniu wypartych wspomnie z dziecistwa - wspomnienia odzyskane czy faszywe? (441)

Rozdzia 14. Pami w pnym wieku (445)

 • Starzenie si pamici (445)
 • Sabe i mocne strony pamici w pnym wieku (446)
 • Hipotezy wyjaniajce osabienie pamici (451)
  • Przegld hipotez (451)
  • Spowolnienie poznawcze (452)
  • Redukcja zasobw przetwarzania (454)
  • Deficyty w hamowaniu nieistotnych informacji (457)
  • Zmiany neurologiczne w mzgu (460)
  • Dlaczego pami pogarsza si w pnym wieku? (463)
 • Podsumowanie (464)
 • Literatura uzupeniajca (465)
 • Zblienie. Pami prospektywna starszych ludzi (466)

Rozdzia 15. Zaburzenia pamici (469)

 • Czynniki zaburzajce funkcjonowanie pamici (469)
 • Rodzaje zaburze (474)
  • Gwne rozrnienia (474)
  • Amnezja nastpcza (475)
  • Amnezja wsteczna (477)
 • Amnezje organiczne (479)
  • Zesp amnestyczny po uszkodzeniu przyrodkowych czci patw skroniowych (479)
  • Zesp amnestyczny po uszkodzeniu midzymzgowia (483)
  • Przejciowa amnezja globalna (486)
 • Amnezje funkcjonalne (489)
  • Oglna charakterystyka (489)
  • Amnezja dysocjacyjna (493)
  • Fuga dysocjacyjna (493)
  • Dysocjacyjne zaburzenie tosamoci (494)
 • Zaburzenia pamici w demencjach (496)
  • Oglna charakterystyka (496)
  • Choroba Alzheimera (497)
 • Podsumowanie (500)
 • Literatura uzupeniajca (501)

Sownik (503)

Bibliografia (523)

Indeks nazwisk (589)

Indeks rzeczowy (601)

Dodaj do koszyka Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.