reklama - zainteresowany?

Programistami da się zarządzać! Zasady i narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołami programistów. Wydanie II - Sensus

Programistami da się zarządzać! Zasady i narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołami programistów. Wydanie II
Autor: Mickey W. Mantle, Ron Lichty
Tytuł oryginału: Managing the Unmanageable: Rules, Tools, and Insights for Managing Software People and Teams (2nd Edition)
Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski
ISBN: 978-83-283-6977-1
stron: 448, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2021-02-19
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 62,30 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 30% (-26,70 zł)

Dodaj do koszyka Programistami da się zarządzać! Zasady i narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołami programistów. Wydanie II

Tagi: Motywacja | Psychologia pracy

O ile techniki wytwarzania oprogramowania rozwinęły się w imponujący sposób, o tyle metody zarządzania tym procesem wciąż są dalekie od doskonałości. Absurdalne przekroczenia budżetów lub terminów zbyt często były dowodem na to, że uzyskanie kontroli nad zespołem programistów czy skuteczne zarządzanie całym projektem programistycznym jest niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe. Niemniej osoby interesujące się tą branżą potrafią wskazać projekty, które zespół ukończył zgodnie z założeniami: terminowo, uzyskując znakomitą jakość produktu. Jak zatem powinien pracować kierownik projektu programistycznego, aby odnieść sukces?

Książka jest bardziej źródłem inspiracji niż typowym podręcznikiem przywództwa w świecie programistów. Znalazło się tu mnóstwo praktycznych zasad, opisów przydatnych technik i narzędzi, obficie okraszonych anegdotami i przykładami z życia wyjadaczy w dziedzinie zarządzania zespołami IT. Omówiono kwestie związane z programowaniem zwinnym, rekrutacją i adaptacją nowych pracowników, jak również metody zarządzania tzw. problemowymi pracownikami i motywowania zespołów do osiągania trudnych celów. Wyjaśniono, skąd się biorą trudności w zarządzaniu programistami, i wskazano, z jakich perspektyw te trudności są łatwiejsze do rozwiązania. Sporo miejsca poświęcono problematyce przywództwa i roli kierownika w realizacji projektu, a także kluczowej roli menedżera w tworzeniu kultury zespołowej - czyli czemuś, co warunkuje sukces.

W tej książce między innymi:

 • tworzenie najlepszego zespołu do danego projektu
 • zarządzanie z poszanowaniem indywidualności programistów
 • skuteczne motywowanie i pielęgnowanie efektywności zespołu
 • zapewnianie funkcjonowania zespołu w warunkach korporacji
 • techniki zarządcze odpowiednie dla kierowników zespołów IT
 • kierowanie a samoorganizowanie się zwinnych zespołów

"Lichty i Mantle napisali przewodnik, który pomoże Ci w zatrudnianiu, motywowaniu i prowadzeniu działających na najwyższych obrotach zespołów programistycznych. Przedstawione w nim praktyczne zasady i porady szkoleniowe składają się na świetny plan postępowania zarówno dla świeżo upieczonych, jak i doświadczonych kierowników projektów programistycznych".

Tom Conrad, dyrektor ds. technologii, Pandora

"Zawarte w tej książce perełki sprawiają wrażenie porad i wskazówek, które otrzymałbym od zaufanego mentora - takiego, któremu nie tylko ja sam wierzę, ale który także ufa, że jestem zdolny do przyswojenia sobie tej mądrości, dostrzeżenia jej granic i właściwego jej zastosowania".

Mike Fauzy, dyrektor ds. technologii, FauzyLogic

Efektywne zarządzanie: znakomity produkt, zadowolony zespół!

Dodaj do koszyka Programistami da się zarządzać! Zasady i narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołami programistów. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "Programistami da się zarządzać! Zasady i narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołami programistów. Wydanie II", wybierały także:

 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Szef, kt
 • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca
 • Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów. Wydanie II rozszerzone
 • Prawa ludzkiej natury

Dodaj do koszyka Programistami da się zarządzać! Zasady i narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołami programistów. Wydanie II

Spis treści

Programistami da si zarzdza! Zasady i narzdzia pomocne w zarzdzaniu zespoami programistw. Wydanie II -- spis treci


Przedmowa 17

O autorach 23

Rozdzia 1. Dlaczego poskromienie programistów wydaje si niemoliwe 29

 • Co programista waciwie robi? 31
 • Dlaczego trudno zosta sprawnym kierownikiem zespou programistów? 35

Rozdzia 2. Zrozumie programistów 37

 • Dyscyplina programowania 38
  • Programici systemów wbudowanych i IoT 38
  • Programici front-endowi 39
  • Programici back-endowi 40
  • Programici baz danych 40
  • Web developerzy i inni twórcy skryptów 41
  • Programici full stack 42
  • DevOps 43
  • DevSecOps 44
 • Rodzaje programistów 44
  • Inynierowie/architekci systemów 45
  • Programici systemów 45
  • Programici aplikacji 46
  • Nie cakiem programici 47
 • Specjalizacja dziedzinowa 47
 • Wymagania i umiejtnoci 48
 • Lokalizacja i relacje 53
  • Pracownicy wewntrzni 54
  • Pracownicy zdalni 54
  • Podwykonawcy 55
  • Zarzdzane zespoy podwykonawców i firmy outsourcingowe 56
 • Charakter pokoleniowy 56
 • Typy osobowoci 60
  • Lewopókulowcy i prawopókulowcy 60
  • Sowy i skowronki 61
  • Kowboje i farmerzy 62
  • Bohaterzy 63
  • Introwertycy 64
  • Cynicy 64
  • Buce 64
 • Podsumowanie 65

Rozdzia 3. Poszukiwanie i zatrudnianie wietnych programistów 67

 • Okrelenie rodzaju programisty 69
 • Przygotowanie opisu stanowiska pracy 71
 • Znalezienie wakatu 74
 • Rekrutacja pracowników etatowych 75
  • Rekrutuj stale 76
  • Budet rekrutacyjny 77
  • Rekruterzy - studium przypadku 79
  • Polecenia pracownicze 80
  • Skuteczna rekrutacja 82
  • Wskazówki rekrutacyjne 82
 • Rekrutacja podwykonawców 84
 • Przegldanie CV 85
 • Zawanie puli kandydatów 87
 • Przygotowanie do rozmowy 88
 • Prowadzenie rozmowy 95
 • Podjcie decyzji w sprawie zatrudnienia programisty 98
 • Zoenie programicie waciwej oferty 102
 • Utrzymuj kontakt w oczekiwaniu na zgod 107
 • Podsumowanie 108

Rozdzia 4. Poprawne wdraanie programistów do pracy 109

 • Wprowad pracownika do pracy jak najwczeniej 110
 • Przygotowanie na przybycie pracownika 111
 • Obowizkowe punkty programu 112
 • Powitanie 116
 • Szansa na sukces 117
 • Wstpne oczekiwania 119
 • Podsumowanie 122

Rozdzia 5. Sprawne kierowanie programistami: zarzdzanie "w dó" 123

 • Zdobycie uznania dla wasnego autorytetu 124
 • Zatrudniaj wietnych programistów 129
 • Zespó na turbodoadowaniu 129
  • Róne sposoby zarzdzania rónymi typami programistów 130
  • Facylitacja 134
  • Tablice wskaników 135
  • Chro swój zespó 135
 • Ocena i poprawa wyników 137
  • Wyznaczanie celów 137
  • Ocena pracowników 139
  • Ograniczanie strat 144
  • Kocowa lista kontrolna 146
 • Mylenie organizacyjne 146
  • Obsada etatów 146
  • Organizacja 152
  • Dziay programistyczne 158
  • Zespoy interdyscyplinarne 159
  • Zespoy zwinne 161
 • Rozwizywanie problemów dysfunkcyjnej organizacji 161
 • Dostarczaj rezultaty i wituj sukcesy 162
 • Podsumowanie 163

Rozdzia 6. Sprawne kierowanie programistami: zarzdzanie "w gór", otoczeniem i samym sob 165

 • Zarzdzanie "w gór" 165
  • Zrozum swojego szefa 166
  • Pakiety komunikacyjne 168
  • Zrozum szefa swojego szefa 169
  • Wyczucie czasu 169
  • Bd wzorowym pracownikiem 170
  • Korzyci 171
 • Zarzdzanie otoczeniem 171
  • Wspópraca w obrbie dziau 172
  • Zrozumienie innych dziaów 172
  • Wykorzystanie wanych jednostek pomocniczych 174
  • Zarzdzanie poza firm 179
  • Korzyci 185
 • Zarzdzanie samym sob 186
  • Osobisty styl 186
  • Zarzdzanie czasem i priorytetami 189
  • Zarzdzanie komunikacj 191
  • Praktyki zwizane z zarzdzaniem 193
  • Zarzdzanie dziaaniami nastpczymi 198
  • Znajd mentora 200
  • Korzyci 201
 • Podsumowanie 201

PRAKTYCZNE ZASADY I PEREKI MDROCI 203

Wyzwania towarzyszce zarzdzaniu 207

Zarzdzanie ludmi 231

Zarzdzanie sprawnymi dostawami 260

Rozdzia 7. Motywowanie programistów 283

 • Teorie motywacji 283
  • Hierarchia potrzeb Maslowa 284
  • Teoria X i Y McGregora 285
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga 286
 • Czynniki motywujce w odniesieniu do programistów 289
 • Teoria w praktyce 293
 • Czynniki fundamentalne - przyczyny niezadowolenia 294
  • Szacunek do przeoonego 294
  • Zabawa 299
  • Nauka i rozwój 300
  • Dobre warunki pracy 301
  • Rozsdna polityka i administracja firmowa 306
  • Etyczne zarzdzanie 310
 • Gówne czynniki motywujce 315
  • Wpywanie na otaczajcy wiat 315
  • Nauka i rozwój 316
  • Zabawki i technologia 318
  • Uznanie i pochway 319
  • Zabawa z pracownikami 321
  • Spodziewane zyski 321
 • Osobiste zaangaowanie 323
 • Technologia - atak i obrona 326
 • Poznawanie motywacji programistów zaczyna si od pierwszego dnia 327
 • Podsumowanie 328

Rozdzia 8. Ustanawianie sprawnej kultury programistycznej 329

 • Definicja "udanej" kultury 330
 • Kultura programistyczna 330
 • Kultura firmowa 331
  • Wykorzystywanie zoonoci kultury firmowej 332
  • Odgradzanie si od kultury firmowej 333
  • Jak rol technologia odgrywa w Twojej firmie? 334
  • Co napdza Twoj firm? 335
 • Cechy sprawnej kultury programistycznej 337
  • Wzajemny szacunek 338
  • Innowacyjno 338
  • Standardy 340
  • Dostawy 340
  • Komunikacja 341
  • Komunikacja w zespoach wirtualnych 343
  • Sprawiedliwo 344
  • Upodmiotowienie 345
  • Profesjonalizm 346
  • adnych buców i palantów 347
  • Denie do doskonaoci 348
  • Doskonao programistyczna 349
  • Praca zespoowa 349
  • Pasja 349
  • Orientacja na klienta 350
  • Uczenie si 351
  • rodowisko 352
 • Podsumowanie 353

Rozdzia 9. Zarzdzanie sprawn dostaw oprogramowania 355

 • Inspirujce cele 356
 • Definicja "sukcesu" 358
  • Nienaruszalne terminy 360
  • Planowanie nagród 361
 • danie jasnych wymaga 361
  • Wspópraca nad priorytetyzacj wymaga 365
  • Ograniczanie wymaga: "co" zamiast "jak" 369
  • Wzbudzanie zachwytu u klientów 370
 • Definicja ukoczenia 371
 • Oszacowanie wymaganego nakadu pracy 373
  • Oszacowania: nie ma uniwersalnych rozwiza 380
 • Odpowiednia architektura i projekt 380
  • Ile projektowania wystarczy? 383
  • Weryfikacje koncepcji, prototypy i spike'i 384
  • Przegldy projektów 385
 • Wspieranie pracy 385
  • Plan jest nieodzowny 388
  • Okrelanie tempa realizacji projektu 390
  • Ustalanie kamieni milowych 390
  • Wspieranie komunikacji 392
  • Koncentracja na misji 394
  • Usuwanie przeszkód 395
  • Spenianie ustalonych standardów i wymaga 396
  • Programowanie sterowane testami 398
  • Przegldy kodu jako wymóg 399
 • Dostawa/uruchomienie 400
  • adnych nowych funkcji 400
  • Sam skorzystaj z produktu 401
  • Gotowo do ogoszenia sukcesu i rozpoczcia prac nad aktualizacjami 401
  • Kiedy ogranicza straty? 403
  • OEM i wersje midzynarodowe 404
 • Zakoczenie 405
  • witowanie 405
  • Retrospektywa 406
  • Dzielenie si wiedz 407
  • Refaktoryzacja 408
  • Wydania aktualizacyjne 409
 • Podsumowanie 409

Rozdzia 10. Co robi kierownicy w zespoach zwinnych? 411

 • Dlaczego kierownicy mog czu si zmarginalizowani 412
 • W jaki sposób metodyki zwinne przeksztacaj rol kierownictwa? 414
 • Role kierownicze s obecne w metodykach zwinnych 415
 • W jaki sposób restrukturyzacja organizacyjna wpywa na rol kierownictwa? 416
 • Dziesi gównych zada kierowników w podejciu zwinnym 420
  • 1. Rozwijanie kultury zwinnoci 420
  • 2. Szerzenie wartoci podejcia zwinnego 422
  • 3. Uczenie dobrych praktyk zwinnych 426
  • 4. Rozwiewanie mitów o podejciu zwinnym 430
  • 5. Zwracanie uwagi na wzorce i antywzorce 436
  • 6. Prowadzenie technicznych wspólnot praktyków obejmujcych zespoy scrumowe 441
  • 7. Eliminowanie przeszkód 443
  • 8. Doradzanie i trenowanie 444
  • 9. Zatrudnianie 444
  • 10. Zwalnianie 445
 • Podsumowanie 446

Dodaj do koszyka Programistami da się zarządzać! Zasady i narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołami programistów. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.