reklama - zainteresowany?

Podstawy praktyki buddyjskiej - Sensus

Podstawy praktyki buddyjskiej
Autor: His Holiness the Dalai Lama, Venerable Thubten Chodron
Tytuł oryginału: The Foundation of Buddhist Practice (The Library of Wisdom and Compassion)
Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski
ISBN: 978-83-283-5586-6
stron: 352, Format: 140x208, okładka: twarda
Data wydania: 2020-01-29
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 23,94 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-15,96 zł)

Dodaj do koszyka Podstawy praktyki buddyjskiej

Tagi: Psychologia duszy i umysłu | Rozwój osobisty

Podstawy praktyki buddyjskiej

Wiele osób, które dorastały w społeczeństwach zachodnich, chce zgłębiać tradycyjne nauki buddyjskie. Angażują się w buddyzm, przyjmując racjonalne podejście oparte na logicznych wyjaśnieniach i oczekując, że uzyskana wiedza zachowa sens i spójność. Ponieważ jednak wywodzą się ze skrajnie odmiennych od buddyjskiego kręgów kulturowych, doświadczają rozterek i wątpliwości, których nie sposób rozstrzygnąć za pomocą klasycznych tekstów buddyjskich. W XXI wieku osoba praktykująca nauki buddyjskie powinna wykazywać się elastycznym umysłem i umiejętnością rozumienia różnych punktów widzenia.

Książka jest przeznaczona dla tych, którzy chcą realizować ścieżkę nauk Buddy o niekrzywdzeniu, miłości, współczuciu i etycznym postępowaniu. Wartości te nabierają dziś szczególnego znaczenia jako antidotum na wszechobecny egoizm pojedynczych ludzi i całych nacji. W książce omówiono cztery pieczęcie (podstawowe tezy buddyzmu) stanowiące wspólny punkt wszystkich filozofii buddyjskich oraz przedstawiono opis wiarygodnego poznania. Znalazły się tu również wyjątkowe rozważania o naturze ciała i umysłu, znaczeniu ludzkiego życia, a także o głębszych implikacjach przyczynowości. Dzięki wiedzy zawartej w tej publikacji łatwiej zrealizujesz swoje duchowe cele i odczujesz większą radość z życia.

Wybrane zagadnienia:

 • relacje między przewodnikiem duchowym a uczniem
 • kształtowanie sesji medytacyjnej
 • reinkarnacja i koło sansary
 • przygotowanie się na śmierć i pomoc umierającemu
 • karma i jej skutki

Poznawaj dharmę. Praktykuj mądrość i współczucie

Dodaj do koszyka Podstawy praktyki buddyjskiej

Spis treści

Podstawy praktyki buddyjskiej -- spis treci


Przedmowa 11

Skróty 19

Wstp 21

1. Buddyjskie podejcie 25

 • Cztery pieczcie 25
 • Dwie prawdy 31

2. Zdobywanie niezwodniczej wiedzy 35

 • Trzy rodzaje obiektów i ich róde poznania 35
 • Siedem rodzajów wiadomoci 39
 • Wiarygodne róda poznania i niewiarygodne wiadomoci 40
 • Bezporednie, wiarygodne róda poznania 45
 • Wiarygodne róda poznania bazujce na wnioskowaniu 46
 • Wiarygodne róda poznania bazujce na przykadzie 50
 • Wiarygodne róda poznania bazujce na miarodajnym wiadectwie 51
 • Stosowanie trojakiej analizy 57
 • Refleksje dotyczce wnioskowania na bazie witych ksig 58
 • Wyjtkowe pogldy prasangików dotyczce wiarygodnych róde poznania 60
 • Uwiadamianie sobie tego, kiedy dysponujemy prawidowym uzasadnieniem i wiarygodnym ródem poznania 62
 • Wiarygodne róda poznania bazujce na wnioskowaniu i medytacja 63

3. Podstawa jani: ciao i umys 69

 • Klasyfikacja zjawisk 69
 • Pi skupisk 72
 • Dwanacie róde i osiemnacie elementów istnienia 74
 • wiadomo: umys i czynniki umysowe 76
 • Pi wszechobecnych czynników umysowych 78
 • Pi czynników umysowych sprawdzajcych obiekt 79
 • Jedenacie szlachetnych czynników umysowych 80
 • Sze rdzennych splamie 82
 • Dwadziecia wtórnych splamie 84
 • Cztery zmienne czynniki umysowe 84
 • wiadomoci konceptualne i niekonceptualne 85

4. Jak wybiera przewodników duchowych i sta si dobrym uczniem? 93

 • Znaczenie polegania na przewodnikach duchowych 93
 • Przewodnicy duchowi 95
 • Trzy rodzaje praktyki, trzy rodzaje przewodników duchowych 99
 • Analizowanie cech osoby 101
 • Cechy przewodnika duchowego 103
 • Szukaj wewntrznych cech, a nie tytuów lub zewntrznych pozorów 107
 • Stawanie si dobrym uczniem 111

5. Poleganie na przewodnikach duchowych 117

 • Korzyci pynce z polegania na przewodnikach duchowych 118
 • Rozwijanie zaufania poprzez dostrzeganie cech nauczycieli 119
 • Rozwijanie wdzicznoci i szacunku dziki dostrzeganiu yczliwoci nauczycieli 122
 • Postrzeganie przewodników duchowych jako buddów 124
 • Rola oddania 127
 • Poleganie w swoich dziaaniach na przewodnikach duchowych 128
 • Zachowanie wobec przewodników duchowych 130
 • Zapobieganie trudnociom 134
 • Niezwyke zachowania 136
 • Rozwizywanie problemów 140
 • Gdy nasi przewodnicy duchowi odchodz 142
 • Rada skierowana do przewodników duchowych i uczniów 143

6. Jak naley uksztatowa sesj medytacyjn? 145

 • Rodzaje medytacji 145
 • Medytacja nad lamrimem 148
 • Sze praktyk przygotowawczych 150
 • Waciwa sesja oraz ofiarowanie zasugi podczas zakoczenia sesji 163
 • Wzajemne powizania midzy zagadnieniami lamrimu 165
 • Przerwy midzy sesjami medytacyjnymi 167
 • Wygaszanie prób, otrzymywanie bogosawiestw i osiganie urzeczywistnie 171

7. Umys, ciao i odrodzenie 177

 • Zdolno odczuwania zmysami, umys i mózg 177
 • Natura umysu 183
 • Odrodzenie: przesze i przysze ycia 185
 • Budda odpowiada na pytania dotyczce odrodzenia 191

8. Istota ycia przesyconego sensem 197

 • Cenne ludzkie ycie 198
 • Rzadko spotykane i trudne do osignicia 202
 • Docieranie do istoty naszego cennego ludzkiego ycia 204
 • Osiem doczesnych trosk 205
 • Ujemne strony omiu doczesnych trosk 211

9. Wybieganie mylami poza obecne ycie 219

 • Gruba i subtelna nietrwao 220
 • Wyciganie wniosków z naszej miertelnoci 221
 • Inne formy ycia 227
 • Czy mier powinna budzi strach, czy te nadziej? 231
 • Proces umierania 233
 • Pomaganie sobie i innym w chwili mierci 235
 • Poa - przeniesienie wiadomoci 239

10. Karma i jej skutki 245

 • Prawo karmy i jej skutków 246
 • Ogólne cechy karmy 249
 • Szczegóowe cechy karmy 252
 • Konstruktywne dziaania 264
 • Ciar karmy 268
 • Odrónianie waciwych dziaa od tych niewaciwych 272
 • Karma i wspóczesne problemy etyczne 273

11. Skutki karmy 283

 • Trzy skutki karmy 284
 • Dojrzewanie nasion karmicznych 290
 • Pewna i niepewna karma 295
 • Moment dojrzewania karmy 298
 • Jak dziaa karma? 301
 • Korzyci pynce z rozmylania nad karm i jej skutkami 302

12. Funkcjonowanie karmy 305

 • Karma projektujca i uzupeniajca 305
 • Karma zbiorowa i indywidualna 306
 • Naturalnie nieszlachetne uczynki i zakazane czyny 307
 • Karma intencji, zamierzona karma i karma umysowa 309
 • Karma fizyczna i werbalna, formy zauwaalne i niezauwaalne 310
 • Mroczne i jasne karmy oraz ich skutki 315
 • Oczyszczanie destruktywnej karmy 317
 • Tworzenie naszej przyszoci 322
 • Kto tworzy konstruktywn karm? 323
 • Zawio karmy 325
 • Tworzenie przyczyn wyszego odrodzenia, wyzwolenia i przebudzenia 327
 • Bardziej wnikliwe spojrzenie na przyczynowo 330
 • cieka wyznawcy znajdujcego si na pocztkowym stopniu zaawansowania: konkluzja 331

Przypisy kocowe 333

Sowniczek 339

Literatura uzupeniajca 347

O autorach 349

Dodaj do koszyka Podstawy praktyki buddyjskiej

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.