reklama - zainteresowany?

Podążaj ścieżką Buddy - Sensus

Podążaj ścieżką Buddy
ebook
Autor: His Holiness the Dalai Lama (Author), Thubten Chodron (Author)
Tytuł oryginału: Approaching the Buddhist Path (The Library of Wisdom and Compassion)
Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski
ISBN: 978-83-283-4278-1
stron: 317, Format: ebook
Data wydania: 2018-10-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 19,95 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-19,95 zł)

Dodaj do koszyka Podążaj ścieżką Buddy

Tagi: Psychologia duszy i umysłu | Rozwój osobisty

Od czasów działalności Buddy minęło kilkadziesiąt wieków. Wydawałoby się, że wszystko się zmieniło. Ludzkość poczyniła znaczący postęp, ale wciąż nie zdołała uwolnić się od cierpienia ani zapewnić sobie uczucia pewnego, trwałego szczęścia. Ponieważ rozwój nauki i techniki do tego nie wystarczy. Konieczne jest wejście na ścieżkę wewnętrznego rozwoju, gdyż transformacja umysłu wymaga duchowej praktyki. Nie chodzi tu jednak o konkretne przekonania religijne czy rytuały. Duchowość odnosi się do takich cech jak: współczucie, miłość, łagodność i skromność. Innymi słowy, człowiek może być szczęśliwy, nie będąc wierzącym, ale nie zdoła osiągnąć tego stanu bez wspomnianych cech.

W książce przedstawiono podstawy podejścia prezentowanego przez tradycję Nalanda - klasyczny, indyjski obrządek buddyjski wyrastający z wielkich przyklasztornych uniwersytetów z okresu klasycznego tejże cywilizacji. Dzięki zawartym w publikacji treściom zyskasz wiedzę ułatwiającą poznawanie poszczególnych stopni ścieżki. Znalazły się tu także nauki zebrane z innych buddyjskich zwyczajów, co zapewni Ci szersze spojrzenie na dany temat. Stosowanie buddyjskich zasad podczas pracy w świecie i dla świata umożliwia tylko osiągnięcie duchowej transcendencji. Jest to również droga prowadząca do zdrowszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Ważniejsze zagadnienia:

 • sens podążania ścieżką duchową w realiach współczesnego świata
 • strategie uspokojenia umysłu i wykształcenia właściwej praktyki duchowej
 • zrozumienie istoty zgłębianych nauk
 • rola modlitw, rytuałów, zapamiętywania i dyskusji w kultywowaniu trzech mądrości
 • osobiste refleksje Dalajlamy o stosowaniu dharmy w codziennym życiu

Niech Twoją religią stanie się życzliwość!


Jego Świątobliwość Dalajlama jest duchowym przywódcą Tybetańczyków i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Inspiruje, zachęca i sam angażuje się w dialog między wyznawcami różnych religii, politykami i naukowcami. Dąży do tego, aby na świecie panował pokój i zrozumienie.

Bhiksuni Tubten Cziedryn od 1977 roku jest buddyjską mniszką. Założyła opactwo Sravasti, buddyjski klasztor działający w stanie Waszyngton. Jest autorką kilku bestsellerów, objaśnia stosowanie buddyjskich nauk w codziennym życiu.

Dodaj do koszyka Podążaj ścieżką Buddy

 

Osoby które kupowały "Podążaj ścieżką Buddy", wybierały także:

 • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
 • Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej
 • Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią
 • Wojowniczka miłości. Wspomnienia
 • Kobieta Kompletna. Nie szukaj spełnienia, bądź szczęśliwa teraz

Dodaj do koszyka Podążaj ścieżką Buddy

Spis treści

Podaj ciek Buddy eBook -- spis treci

Przedmowa (11)

Wstp (13)

Skróty (27)

1. Poznawanie buddyzmu (29)

 • Cel egzystencji i znaczenie ycia (30)
 • Porednia droga midzy religiami teistycznymi a naukowym redukcjonizmem (32)
 • Buddyjska Dharma i inne religie (34)
 • Religia we wspóczesnym wiecie (37)
 • Szersza perspektywa (39)

2. Buddyjskie spojrzenie na ycie (43)

 • Czym jest umys? (44)
 • Ciao, umys, reinkarnacja i ja (49)
 • Cztery Szlachetne Prawdy (53)
 • Wspózalene powstawanie i pusto (57)
 • Wspózalene powstawanie i Trzy Klejnoty (59)
 • Moliwo pooenia kresu duhkha (62)

3. Umys i emocje (67)

 • Buddyzm, nauka i emocje (67)
 • Szczcie i nieszczcie, cnoty i przywary (70)
 • Emocje i klee (72)
 • Konstruktywne i destruktywne emocje (74)
 • Emocje i przetrwanie (81)
 • Radzenie sobie z uciliwociami (84)
 • Rozwijanie mioci i wspóczucia (89)
 • Korzystny stan umysu (92)
 • Radzenie sobie ze strachem, rozwijanie odwagi (92)
 • Nadzieja, pragnienie i akceptacja (94)
 • Porównywanie si z innymi i kwestia poczucia wasnej wartoci (96)
 • Przeciwdziaanie depresji (96)
 • Rónica zda i konflikt (98)
 • Przetrwaj ci, którzy bd najskuteczniej wspópracowa (102)

4. Rozprzestrzenianie si buddyjskiej Dharmy i kanony buddyjskie (105)

 • Pojazdy i cieki (106)
 • ycie Buddy (108)
 • Wczesne szkoy buddyjskie (110)
 • Wczesny buddyzm na Sri Lance (112)
 • Rozwój mahajany (116)
 • Rozwój tantry (119)
 • Kanony buddyjskie (120)
 • Systemy filozoficzne (127)

5. Nauki Buddy tworz spójn cao (129)

 • Trzy obroty koem Dharmy (129)
 • Autentyczno witych ksig mahajany (134)
 • Stanowisko Nagarduny w kwestii autentycznoci sutr mahajany (139)
 • Czy sowo Buddy zawsze wypywa z ust Buddy? (142)
 • Cztery autentycznoci (143)
 • Cztery ciaa buddy (145)
 • Buddyzm w Tybecie (148)

6. Badanie nauk (153)

 • Przypadek Kalamów (154)
 • Wiarygodne nauki (155)
 • Ukryte skarby i nauki czystych wizji (159)
 • Przesadzone stwierdzenia? (162)
 • Prawidowe rozumienie sensu (165)
 • Czy Dharma moe si zmieni? (169)
 • Zachowywanie praktycznego podejcia (171)

7. Znaczenie yczliwoci i wspóczucia (175)

 • Spokojny umys (175)
 • Znaczenie motywacji (177)
 • Kultywowanie intencji penych wspóczucia (180)
 • Trening umysu (184)
 • Osiem strof (187)

8. Systematyczne podejcie (199)

 • cieki rozwoju duchowego (200)
 • Cztery szlachetne prawdy i trzy poziomy zaawansowania wyznawców (206)
 • Wicej ni jedno podejcie (207)
 • Nauki kierowane do wspóczesnego grona odbiorców (210)
 • Warto etapów cieki (212)
 • Dwa cele i cztery wskazówki (214)

9. rodki stosowane podczas podania ciek (219)

 • Ogólna rada (219)
 • Mdro i wiara (222)
 • Waciwa praktyka (226)
 • Oczyszczenie i gromadzenie zasug (228)
 • Modlitwy i rytuay (230)
 • Zdobywanie wiedzy, refleksja i medytacja (233)
 • Zapamitywanie i debata (237)
 • Wzory do naladowania (242)

10. Postpy na ciece Dharmy (247)

 • Realistyczne oczekiwania (247)
 • Zaawansowane praktyki podejmowane we waciwym czasie (252)
 • Sprawdzanie naszych dowiadcze medytacyjnych (255)
 • Oznaki postpów (257)

11. Osobiste refleksje dotyczce cieki (261)

 • Mój dzie (261)
 • Stopniowe postpy (263)
 • Rozwijanie bodhiczitty (267)
 • Gotowo dowiadczania trudnoci (270)
 • Zachowywanie radosnego umysu (272)
 • Urzeczywistnione istoty (273)
 • Czego nauczyem si w yciu? (275)

12. Praca wród ludzi (277)

 • Dobre zdrowie oraz radzenie sobie z chorobami i urazami (278)
 • Zachowywanie pozytywnego nastawienia (280)
 • Wykorzystywanie rónych metod pozwalajcych zapewnia innym korzyci (282)
 • Zaangaowany buddyzm i uwikanie w polityk (285)
 • Konsumpcjonizm i rodowisko naturalne (289)
 • wiat biznesu i finansów (291)
 • Media i wiat sztuki (295)
 • Nauka (296)
 • Równo pci (299)
 • Midzywyznaniowo (303)
 • Przyjmowanie praktyk innych religii (306)
 • Postawa stronica od sekciarstwa (308)

Przypisy (312)

Sowniczek (319)

Literatura uzupeniajca (326)

O autorach (328)

Dodaj do koszyka Podążaj ścieżką Buddy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.