reklama - zainteresowany?

Mentoring. Złote zasady - Sensus

Mentoring. Złote zasady
mp3
Autor: Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz
ISBN: 978-83-283-5543-9
stron: 320, Format: mp3
Data wydania: 2019-11-19
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 22,05 zł (poprzednio: 47,93 zł)
Oszczędzasz: 54% (-25,88 zł)

Dodaj do koszyka Mentoring. Złote zasady

Tagi: Coaching | Rozwój osobisty

Listen to "DG29 / Mastermind to silnik Twojego solo-biznesu" on Spreaker.

Prowadź mnie!

Słowo "mentor" wywodzi się z mitologii greckiej. Ściślej pochodzi od imienia jednej z postaci mitologicznych, Mentora, któremu wyruszający pod Troję Odyseusz, król Itaki, powierzył pieczę nad swoim majątkiem, a także żoną i synem. Gdy syn Odyseusza Telemach wyruszył na poszukiwanie ojca, rolę Mentora przejęła bogini Atena - opiekun stał się przewodnikiem. Od zarania dziejów ludzie szukają mentorów, osób posiadających szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, którymi mogą zainspirować innych i które wykorzystują, by wskazać im ścieżkę rozwoju. Relację mistrz - uczeń spotkamy w mitach starożytnej Grecji i Rzymu, w taoizmie i buddyzmie, w koncepcji konfucjańskiej, w zakonach sufickich islamu, w indyjskim systemie sampradaya, a także w judeochrześcijańskiej tradycji nauczycieli.

Dzisiejsi mentorzy służą wsparciem przede wszystkim ludziom biznesu. Obficie czerpiąc z odkryć psychologii i doświadczeń coachingu, pomagają swoim klientom uzyskać natychmiastową poprawę w obszarach związanych z wynikami ilościowymi i jakościowymi. By czynić to skutecznie, powinni dobrze poznać nie tylko osobę, wobec której pełnić będą rolę mentora, lecz także siebie - przede wszystkim własne ograniczenia oraz kompetencje mentalne, które decydują o byciu mistrzem. Mentor musi również uzbroić się w wiedzę i umiejętności, z których będzie korzystał, prowadząc mentee (klienta) ku obranemu celowi. Poznawszy zaprezentowane w tej książce złote zasady mentoringu, dowiesz się, czy jesteś gotów na to, by stać się dla kogoś mentorem, lub czy mentor, którego wybrałeś, jest tym właściwym.

Dodaj do koszyka Mentoring. Złote zasady

 

Osoby które kupowały "Mentoring. Złote zasady", wybierały także:

 • Insight. Droga do mentalnej dojrzałości
 • 77 historii, które mogą dać Ci kopa w życiu i biznesie
 • Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Wydanie II
 • Psychologia szefa 2. Coaching narzędziowy
 • Silny bez krzywdy. Jak zbudowa

Dodaj do koszyka Mentoring. Złote zasady

Spis treści

Mentoring. Zote zasady Audiobook -- spis treci

 

Nazwa mentoring 14

 

Sowo mentoring 20

Osobiste dowiadczenie mentora 24

 • Postawa mentora 25
 • Bezpieczestwo i lk 27
 • Cztery reakcje na lk 29
 • Odpowiedzialno mentora i mentee 31

Mentoring, czyli trening kompetencji 34

 • Wiedza i sukcesja 35
 • Transfer wiedzy i dowiadczenia 36
 • Opór wobec sukcesji 37
 • Formalizm versus kultura organizacyjna 39
 • Wiedza 41
 • Umiejtnoci 42
 • Kompetencje 43
 • Zasoby 44
 • Zasoby materialne i psychologiczne 46
 • Mentoring jako trening 47
 • Wynik 48

Coaching a mentoring 50

 • Podobne, lecz róne procesy 51
 • Mentoring jako podejcie modelowe 53
 • Przykad sportowy 55
 • Przykad biznesowy 56
 • Wybór: mentoring czy coaching 57
 • Coaching jako kontynuacja mentoringu 60
 • Podejcie funkcjonalne 61
 • Od wniosków do wyniku 63
 • Superwizja 64
 • Zadania realizowane w superwizji 65

Mentoring oraz inne metody 68

 • Mentoring a terapia 70
 • Coaching - mentoring, krótka definicja 72
 • Tutoring 73

Matryca edukacyjna 76

 • Wprowadzenie 77
 • Swoboda oddziaywa 79
 • Dyrektywno 80
 • Gotowe rozwizania 81
 • Rozwizania kreatywne 82
 • Osie matrycy 83
 • Nauka (uczenie, nauczanie) 84
 • Mentoring 85
 • Doradztwo 86
 • Coaching partnerski 87
 • Wnioski z matrycy edukacyjnej 88

Mentoring, czyli wzrost kompetencji 90

 • Mentor jako trener 91
 • Mentee jako zawodnik 92
 • Organizacja jako boisko 93
 • Mentoring jako trening 94

Relacja mistrz - ucze 98

 • Mistrz jako wzór 99
 • Dyrektywno 101
 • Przywództwo 102
 • Obszary przywództwa rozwijane w mentoringu 103
 • Inspirowanie 104
 • Kierowanie 105
 • Kompetencje psychologiczne 107
 • Kompetencje techniczne 109

Mentoring i odpowiedzialno 112

 • Rozdzia kompetencji - podzia odpowiedzialnoci 113
 • Przeniesienie 116
 • Przeciwprzeniesienie 118
 • Role 122
 • Opór 124
 • Sygnay oporu i przeniesienia 126
 • Radzenie sobie z oporem 129
 • Radzenie sobie z przeniesieniem 131
 • Oddanie odpowiedzialnoci 133
 • Wzicie odpowiedzialnoci 134

Bdy w sposobie mylenia 138

 • Faszywy obraz rzeczywistoci 139
 • Efekt nowoci 141
 • Paradoks hazardzisty - rytualizm 143
 • Zaprzeczanie 146
 • Potrzeba aprobaty 148
 • Efekt sztywnoci 150
 • Efekt filtrów spoecznych 152

Przekonania 156

 • Cykl 158
 • Zmiana 160
 • Cykl odwrócony 161

Mentoring - zote zasady 164

 • Czym s zasoby? 165
 • Zasoby materialne i psychologiczne 167
 • Zgromad zasoby 169
 • Uwzgldnij realia 171
 • Skuteczno 173
 • Wynik 175
 • Efekt 176
 • Tysic pyta 179
 • Wpyw 181
 • Poczucie wpywu 183
 • Zastosuj sprawdzone rozwizanie 185
 • Zadbaj o innych 186
 • Dziaaj teraz 187

Mentoring - model pracy 190

 • Sesje 191
 • Dzieo 194
 • Kontrakt 196
 • Struktura sesji 198
 • Ukad sesji 201

wiczenia wasne mentee 204

 • Wprowadzenie 205
 • Rodzaje zada 206
 • Etyka zada 207

Cele i efekty. Model CEWWkA 210

 • Cel to nie efekt 211
 • Efekty i korzyci 212
 • Wyniki i wskaniki 213
 • Równowaga wynik - efekt 214
 • Wskanik 216
 • Przeksztacanie wskaników jakociowych na ilociowe 217
 • Skuteczno 220
 • Analiza 223

Uczestnicy projektu 226

 • Potrzeby innych uczestników 227
 • Pragmatyzm 228
 • Matryca udziaowców 229
 • Rejestr udziaowców 232
 • Uyteczno 233
 • Wzajemno - ekologia 235

Komunikacja w mentoringu 240

 • Rodzaje pyta 241
 • Pytania mocne 242
 • Lejek pyta mentoringowych 243
 • Odwrócony lejek pyta 244
 • Pytania whitmore'owskie w mentoringu 245
 • GROW w mentoringu 246
 • Pytania mentoringowe na podstawie modelu GROW 249
 • Pytania graniczne 252
 • Przykady pyta granicznych 254
 • Feedback 255
 • Regua udzielania informacji 256
 • Ocena - opinia - opis 258
 • Komunikat "Ja" 260
 • Schemat komunikatu "Ja" 261
 • Antyprzykady - brak asertywnoci 264

Planowanie w mentoringu 268

 • Podstawowe ramy projektu 269
 • Miary - SMART w mentoringu 270
 • Szybkie miary 273

Schemat mentoringu 278

 • Proces zmiany - mae kroki 279
 • Cel 281
 • Wyniki 282
 • Wskaniki 284
 • Efekty 285
 • Miary 287
 • Inne filtry efektywnoci 289
 • Plany 290
 • wiczenia i zadania w mentoringu 291
 • Zadania domowe 293
 • Feedback 297
 • Ocena rezultatów 299

Podsumowanie 302

 • Coaching kognitywny 303
 • Mentoring - trening dla liderów 305
 • Nowy model profesjonalisty 306
 • Mentoring iskrowy i mentor innowator 308
 • Jak wybra mentora? 310
 • Jak wybra szko mentoringu? 313

Dodaj do koszyka Mentoring. Złote zasady

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.