reklama - zainteresowany?

Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym - Sensus

Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym
Autor: Grzegorz Radłowski
ISBN: 978-83-283-5376-3
stron: 512, Format: 164x239, okładka: twarda
Data wydania: 2019-08-20
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 38,35 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-20,65 zł)

Dodaj do koszyka Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym

Tagi: Coaching | Rozwój osobisty

By zwiększyć prawdopodobieństwo dojścia do celu…

Współcześnie umiejętność uczenia się, jak również uczenia innych jest ważna w każdym aspekcie ludzkiej aktywności.
Tym bardziej że żyjemy w czasach, w których nauczyć się — od uczyć się i nauczyć się na nowo, już w zaktualizowanej wersji — to warunek sprawnego poruszania się na rynku pracy zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Menedżerów
i liderów interesować będzie przede wszystkim umiejętność nauczania standardów pracy, a także zarządzania przez potencjał. W obszarach sprzedaży natomiast przyda się umiejętność skutecznego oferowania rozwiązań poprzez oferowane usługi i produkty. To właśnie było dla autora inspiracją do napisania tej książki, której nadał oryginalną formułę.

TO 12 PRZYSTANKÓW W PODRÓŻY, PODCZAS KTÓREJ POZNASZ ŚWIAT METOD MENTORINGOWYCH I COACHINGOWYCH STOSOWANYCH NIE TYLKO W SPRZEDAŻY.

Znajdziesz tu wiele nawiązań do świata marketingu, nauki, sportu czy sztuki — choć z pozoru to różne dziedziny, okazują się podobne w obszarze edukacji do sukcesu.

Kwestię zastosowania metod mentoringowych i coachingowych autor przeplata z refleksją nad codziennymi wyzwaniami, w ramach których też jesteśmy „coachowani” i „mentorowani” — zarówno w pracy, jak i w sytuacjach nieformalnych. Ta intelektualna podróż zawiera również dynamiczne studia przypadków globalnych firm, których nazwy znamy z mediów i z tego, że jesteśmy po prostu konsumentami. Ćwiczenia, które możesz wykonać w trakcie lektury, pozwalają bardziej wniknąć w rozumienie i wyczucie świata biznesu — nauczyć się go jeszcze lepiej rozumieć. Mentoring i coaching jest tutaj nie tylko metodą, ale przede wszystkim współczesnym stylem nauki sprzedawania innym idei, pomysłów, jak również usług i produktów — w bardziej ludzki, upodmiotowiający sposób. Autor pokazuje, jak wykorzystać tę zmienioną perspektywę i nowoczesne metody nauczania do kształcenia profesjonalnych sprzedawców, menedżerów oraz trenerów sprzedaży. W przystępnej formie przybliża także problemy, które mogą wystąpić podczas prowadzenia edukacji menedżerskiej, trenerskiej oraz szkolenia szeregowych pracowników sprzedaży. Spojrzysz na nie inaczej — z perspektywy nauki własnej efektywności.

POZNAJ ŚWIAT, W KTÓRYM SKUTECZNOŚĆ JEST MATKĄ I OJCEM SUKCESU. BY STAĆ SIĘ JEGO BENEFICJENTEM, NAJPIERW SIĘ GO NAUCZ, A POTEM SWOJĄ WIEDZĘ… PRZEKAŻ INNYM!

Dodaj do koszyka Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym

 

Osoby które kupowały "Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym", wybierały także:

 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Insight. Droga do mentalnej dojrzałości
 • 77 historii, które mogą dać Ci kopa w życiu i biznesie
 • Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Wydanie II
 • Dziennik stoika. Refleksje i my

Dodaj do koszyka Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym

Spis treści

Mdro Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzeda i skuteczno menederska w stylu mentoringowym i coachingowym -- spis treci

 

Zabójcza lista podzikowa liderom, mentorom i coachom... 21

 

Paliwo: lider, mentor, coach, czyli synonimy i pierwsze metry 23

  • Kim jest lider, czyli 62 synonimy do znaczenia tej roli 24
  • Kim jest mentor, czyli 50 synonimów do znaczenia tej roli 25
  • Kim jest coach, czyli 11 synonimów do znaczenia tej roli 26

Mdro 1/2. Znaki na drodze mdroci mentoringu i inteligencji coachingu w sprzeday 27

 • Na pocztek kilka obrazów ludzi z 27. Biegu Powstania Warszawskiego 28
 • Google Maps, szkolenia za kar, zota rybka i konsekwencje dla nas 29
 • Edukacja w sprzeday zamiast rozwoju, sia woli i kompetencje 31
 • Wiedza - trudna do upilnowania, a niezbdna w sprzeday 32
 • Maria profesji sprzeday z technologi, czyli sprzedawca pracownikiem wiedzy 34
 • Osobiste dowiadczenia, czyli paradoksalnie o pracy w sprzeday 37
 • Kilka sów o etyce 39
 • Korzystanie w rodowisku sprzeday z nauki, "popnauki" i "nienauki" - cho to wszystko to jaka wiedza 40
 • Przebudzenie w zarzdzaniu ludmi, czyli styl kierowania 46
  • Antyprzykady: przypadki zaobserwowane, czyli liderzy coachujcy si yciowo 48
  • Dobry przykad, czyli mentoring organizacyjny z nadziej i przemian 50

Uwaga, lisko 3/4. Zespoy sprzeday - rety, co si dzieje? 55

 • Strategicznie, operacyjnie i zarzdczo o wyzwaniach 56
 • Konstrukcja ksiki, czyli lisko na 3/4 61
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha 66
  • Mentor z pocztku 66
  • Coach z pocztku 67
 • Przypowie: "Moliwoci - suchaniem mona zobaczy" 67

Przystanek 1. Temperatura zespoów sprzeday 73

 • Zoone zaangaowanie 74
  • Energia napdza do dziaania 76
  • Dziaanie napdza wiedz i umiejtnoci 77
  • Wiedza i umiejtnoci napdzaj postaw 78
  • Wybitna postawa daje jako 78
  • Jako to luksus i osignicia w sprzeday 80
 • Planowanie czy dziaanie? Oto jest pytanie! 82
  • wiczenie: "Nieplanowane planowanie, planowane nieplanowanie" 83
  • Dowiadczenia z sali szkoleniowej w pracy ze sprzedawcami oraz menederami sprzeday i operacji 84
 • Wywoywanie temperatury sprzeday 88
  • wiczenie: "Temperatura mojego przywództwa, liderstwa" 88
 • Sposoby prowadzenia rozmowy, czyli przyczyny, skutki, emocje i wulkan Teide 90
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 1. 96
  • Mentor z przystanku 1. 96
  • Coach z przystanku 1. 97
 • Rozmowa ekspertów: Jacek Rozenek - trener biznesu, mentor, coach biznesu, aktor 98
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Oddychanie" 112

Przystanek 2. Narracja w mentoringu i coachingu - wymiany dowiadcze z dobrym wpywem 113

 • Narrator nie tylko w filmach 114
  • Narracja w yciu 114
  • Narracja w coachingu 115
 • Narracja w sprzeday, czyli menederka Lilka, trener-prezes i ukasz wygldacz 119
 • Perswazja narracyjna i retoryczna - wykorzystanie w sprzeday 122
 • Znów powrót do sensu 124
 • Perswazja narracyjna, czyli mentor lub coach w kocu ekspertem w sprzeday 128
 • Za co ceni ludzi w rodowisku sprzeday? 132
 • Adidasy, czyli gdzie jeszcze jest obecna perswazja narracyjna, tyle e w marketingu 136
  • Narracja generalna 137
  • Narracja rozwojowa 139
  • Narracja edukacyjna 140
  • Narracja osigni 142
 • Przykad z zarzdzania zmian (w zakresie nauki dobrych praktyk) dla refleksji mentora i coacha 143
  • wiczenie: "Zap na tym, co robi dobrze" 144
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 2. 146
  • Mentor z przystanku 2. 146
  • Coach z przystanku 2. 147
 • Rozmowa ekspertów: Grzegorz Turniak - prezes Akademii Rekomendacji, przedsibiorca 149
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Pobudzanie" 160

Przystanek 3. Przebudzenie w sprzeday - otwarcie tunelu wyobraonego 161

 • Przebudzenie zasobów i wyobrania 162
 • Przebudzenie do roli menedera 164
 • Obiektywnie i subiektywnie osiga wicej - kompetencje vs wyniki 169
  • wiczenie: "Mentor profesji, ucze profesji" 172
 • Przebudzenie w rozwoju, czyli co tak naprawd osigamy w sprzeday 172
 • Dowiadczenie z doradztwa i z sali szkoleniowej w brany farmaceutycznej 174
 • Przypadki zaobserwowane, czyli brak rozwiza agencji wyjazdów nagrodowych 176
 • Obudzi w sobie lepszy nastrój czy jednak uczy si profesji? 177
  • Cel rozwojowy, edukacyjny, subiektywny - przypadek z life coachingu 179
  • Cel rozwojowy, edukacyjny, subiektywny - przypadek "poprawy nastroju" lub realnej pomocy psychologicznej 180
  • Cel sprecyzowany, obiektywny - doradztwo blisze ekonomii i psychologii biznesu 181
 • Wsparcie, wyniki i rozwój 182
 • Rónice w sprzeday, czyli masz swoj niezdobyt gór 185
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 3. 187
  • Mentor z przystanku 3. 187
  • Coach z przystanku 3. 188
 • Rozmowa ekspertów: Danuta Dunajska - prezes zarzdu ODiTK Consulting w grupie ODiTK w Gdasku 190
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Rozwijanie" 202

Przystanek 4. Mapy mentoringowe i coachingowe, czyli stosunek do dowiadcze decyduje 205

 • Jako dowiadcze i liczba wniosków, czyli zbuduj map 206
 • Jakociowa aktywno zawodowa 207
 • Talenty a fluktuacja poród sprzedawców 209
  • wiczenie: "Analiza segmentowa" 213
 • Opinia psychologa, czyli przymusi samego siebie do kolejnego kroku 214
 • Budowa dowiadczenia jak najwiksi pikarze 216
 • Potrzeba przestrzeni do zarzdzania zasobami 219
 • Zasoby z perspektywy coachee 221
 • Najlepsze i najgorsze cechy w sprzeday okiem ekspertów 222
  • wiczenie: "Nauka dowiadcze" 224
 • Ukadanie dowiadcze, czyli czy dooye wszelkich stara? 225
  • wiczenie: "Technika technik, czyli Goldsmithowskie koo zmian" 229
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 4. 231
  • Mentor z przystanku 4. 231
  • Coach z przystanku 4. 232
 • Rozmowa ekspertów: Pawe Fortuna - psycholog biznesu, trener biznesu, wykadowca Akademii Leona Komiskiego i Instytutu Psychologii KUL 234
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Unoszenie" 239

Przystanek 5. Mentor, coach - zaoenia, efektywno, szlifowanie doskonaoci 241

 • Przypadek firmy Nike, czyli sia mentoringu dowiadcze 242
 • Warunki i okolicznoci do mentoringu i coachingu 245
 • Szerzej, czyli gdzie waciwie wjedasz 246
 • Podró z przeszoci do sprzeday z sensem 250
  • wiczenie: "Dowiadczenie wyjtkowego traktowania" 251
 • Szlify menederskie w roli mentora i coacha 253
 • Studium przypadku z praktyki - brana ubezpieczeniowa 256
 • Studium przypadku z praktyki - brana przewozowa i logistyczna 258
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 5. 260
  • Mentor z przystanku 5. 260
  • Coach z przystanku 5. 261
 • Rozmowa ekspertów: Jonathan Passmore - profesor psychologii w Katedrze Przywództwa i Coachingu na Uniwersytecie Evora w Portugalii 262
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Odkrywanie - paryskie bordo" 264

Przystanek 6. Mentoring w sprzeday, czyli zachowanie ma kolosalne znaczenie 267

 • Mentor - ródo postawy i metodyki 268
 • Rónice midzy autorytetem a ekspertem - dlaczego to ma znaczenie? 269
 • Z dziennika eksperta sprzeday 273
 • Mentoring i coaching a bycie liderem, czyli kto odpowiada za to, gdzie przyoy dwigni 277
 • Role jako cz edukacji mentora 281
 • Role wypenione skryptami zachowa 285
 • Mentor jako badacz, etnograf 286
 • Zachowania asertywne, czyli nieoczywiste podejcie 288
 • Konformizm i jego rola w zachowaniach zbiorowych i indywidualnych 290
  • Normatywne powody konformizmu 291
  • Marketing wykorzystujcy konformizm 293
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 6. 293
  • Mentor z przystanku 6. 293
  • Coach z przystanku 6. 294
 • Rozmowa ekspertów: Jakub B. Bczek - trener mentalny sportowców, mistrz wiata w siatkówce z reprezentacj Polski w 2014 roku 296
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Nauczanie" 298

Przystanek 7. Elastyczno, nauka, adaptacja do nowej innoci 299

 • Podatny grunt dla sprzedawcy, menedera, trenera, dyrektora sprzeday 302
  • Grunt naturalnych predyspozycji 304
  • wiczenie: "Naturalne predyspozycje w wiecie sprzeday" 310
 • Sztuka, nauka i rzemioso sprzeday 312
 • Mentor i coach a mentee i coachee, czyli konieczno preferencji osobowociowych 315
  • wiczenie: "Jedno wane pytanie" 319
 • Wymiary mentoringu uatwiaj rozumienie i dopasowanie 321
  • wiczenie: "Wymiary relacji mentor-mentee" 322
 • Formuy smart learningowe jeszcze bardziej uelastyczniaj uczenie 322
 • Nauka, uczenie, dynamika uczenia w sprzeday 325
 • Leszno, garnki i apteka 328
 • Wdroenie i nauka na bdach - z ycia 331
 • Co czyni lidera efektywnym, czyli wci ta nauka 333
 • Adaptacja, czyli przeklestwo wiedzy a reguy i wnioski 334
 • Skuteczne nauczanie umiejtnoci - wyzwanie? 337
 • wiat VUCA i antykrucho, czyli dlaczego wyzwaniem jest uczy innych i uczy si w sprzeday 338
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 7. 340
  • Mentor z przystanku 7. 340
  • Coach z przystanku 7. 341
 • Rozmowa ekspertów: prof. David Clutterbuck - visiting professor, Sheffield Hallam & Oxford Brookes Universitites; Ashridge Coaching MBA 342
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Inspirowanie" 344

Przystanek 8. Mdro wiadomoci w sprzeday i uskrzydlanie, czyli jak si edukujemy 345

 • Przemiana, refleksja, trendy 346
  • wiczenie mentoringowe: "Wzorce/schematy" 351
 • Poziomy rozwoju spoecznego 352
 • Jak wyglda komunikacja w tej spirali? 363
 • Uskrzydlanie w sprzeday 366
 • Uruchamianie strumieni racjonalnego i emocjonalnego mylenia w sprzeday 368
  • wiczenie: "Osiem pyta sprawczego lidera" 369
 • Coaching a edukacja - kiedy si uczymy, a kiedy moemy mie trudnoci nie do pokonania 370
 • Coaching, czyli pytania coacha i eksperta 374
 • Kiedy mówimy o sprawczym coachingu? 376
  • wiczenie: "Motywy, czyli jak pomóc sprzedawcy zbudowa kompetencje" 377
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 8. 378
  • Mentor z przystanku 8. 378
  • Coach z przystanku 8. 378
 • Rozmowa ekspertów: Rafa Schmidt - wieloletni dyrektor oddziau w firmie ubezpieczeniowej we Wrocawiu; CEO w SCHMIDT Recruitment & Sales 380
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Pragnienie" 382

Przystanek 9. Szósta funkcja menedera sprzeday 385

 • Pia inteligencji emocjonalnej menedera u Menkesa 386
 • Feedback, czyli saldo zaangaowania i przekraczania 394
 • Teoria samodeterminacji prof. Edwarda Deciego, czyli kwestie wane dla lidera 399
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 9. 401
  • Mentor z przystanku 9. 401
  • Coach z przystanku 9. 402
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Czekanie na przeom" 403

Przystanek 10. Jak uprawiasz zaufanie, tak kwitn standardy - cho ich nie wemiesz w rce 405

 • Procesy dydaktyczne w sprzeday, czyli co to takiego 406
 • Uprawianie zaufania, czyli na ile to ma znaczenie w sprzeday 408
 • Rozwizanie: uprawianie produktywnoci 411
 • Narzdzia do uprawiania produktywnoci 417
 • Innowacyjne patrzenie, czyli coachingowe mylenie, nawykowe dziaanie, nowatorskie nazywanie 421
  • wiczenie: "Cykl piciu pyta do zamknicia sprzeday" 425
 • Meneder, coach, trener, koordynator, administrator - jeden czowiek, wiele ról 427
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 10. 430
  • Mentor z przystanku 10. 430
  • Coach z przystanku 10. 431
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Uczenie, czyli py i przy tym pozosta mdrym" 432

Przystanek 11. Osignicia, czyli wzmocnienia ewolucji i determinacji sprzedaowych 435

 • Warunki i to wyuczalnoci w zespole 436
 • Metody i techniki mentoringowe bezcenne w ewolucji 444
  • GOLD 444
  • EDIC 445
  • PURE 446
  • CLEAR 447
  • Ekologicznie uczc sprzeday 448
 • Kierowanie jako trenowanie 449
 • Jaka kultura, taka absorpcja, czyli wci may procent 452
 • Narracje do budowy zaangaowanego i penego sensu rodowiska 454
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 11. 455
  • Mentor z przystanku 11. 455
  • Coach z przystanku 11. 455
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Poszukiwanie" 456

Przystanek 12. Coaching jako metoda realizacji aspiracji 459

 • Fioletowe krowy i czarne abdzie, czyli wicz magnes uwagi 460
 • Zachowania Twojego pierwszego szefa 464
 • Homo coachingus i trzecia zasada dynamiki Newtona a oczekiwania dziaów sprzeday 466
 • Ewolucja, czyli strumie pracy oraz nawyki w pierwszej kolejnoci 470
  • wiczenie: "Matryca produktywnoci lidera" 473
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 12. 479
  • Mentor z przystanku 12. 479
  • Coach z przystanku 12. 480
 • Przypowie dla mentora i coacha: "Nadawanie" 480

Na koniec, by dopeni proces mentoringowo-coachingowy 483

Biogram autora 491

Bibliografia 495

Netografia 503

Dodaj do koszyka Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.