reklama - zainteresowany?

Jak zaprojektować zmianę w zachowaniu. Zdobycze psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II - Sensus

Jak zaprojektować zmianę w zachowaniu. Zdobycze psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II
ebook
Autor: Stephen Wendel
Tytuł oryginału: Designing for Behavior Change: Applying Psychology and Behavioral Economics, 2nd Edition
Tłumaczenie: Katarzyna Bogusławska
ISBN: 978-83-283-7430-0
stron: 357, Format: ebook
Data wydania: 2021-03-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 34,50 zł (poprzednio: 69,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-34,50 zł)

Dodaj do koszyka Jak zaprojektować zmianę w zachowaniu. Zdobycze psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II

Tagi: Psychologia duszy i umysłu | Psychologia pracy | Rozwój osobisty

Zmiana nawyków czy modyfikacja zachowania bywa bardzo istotną kwestią. Często chodzi o coś więcej niż o proste przestawienie się z produktu na produkt — stawką może być zdrowie albo bezpieczeństwo. Jest sporo produktów cyfrowych, które mają za zadanie ułatwić użytkownikom wprowadzanie takich ważnych zmian: celem może być na przykład regularna aktywność fizyczna czy racjonalne zarządzanie swoim budżetem. Użyteczność tych produktów bywa jednak niewielka z wielu przyczyn. Podstawowa to nieuwzględnienie zasad, jakimi rządzi się ludzki umysł i mechanizm podejmowania decyzji.

Ta książka jest przewodnikiem po zdobyczach nauk o zachowaniu. Dowiesz się z niej, czym trzeba się kierować podczas projektowania różnych produktów, aby doprowadzić do korzystnych zmian w zachowaniach użytkowników. Przedstawiono tu po kolei wszystkie kroki prowadzące do stworzenia nowego produktu: odkrycie, projektowanie, implementację i ulepszenia. Opisano model działań CREATE, dzięki któremu unikniesz najczęstszych błędów i skuteczniej skłonisz użytkowników do określonych działań. Dzięki prezentacji modelu DECIDE dowiesz się, jak zaprojektować właściwą interwencję. Odkryjesz też, że zasady opisane w tej książce mogą być przydatne również wtedy, gdy postanowisz doprowadzić do dobrej zmiany nawyków... we własnym zespole!

Najważniejsze zagadnienia:

 • jak działa ludzki umysł i jak podejmuje decyzje
 • trzy główne strategie zmiany zachowań
 • co przeszkadza w pożądanej zmianie nawyków
 • jak projektować produkty, które użytkownik polubi
 • jak mierzyć wpływ produktu na zmianę zachowania
 • co wyjdzie z połączenia nauki o zachowaniu z data science

Dobry projekt? To użyteczny produkt i korzystna zmiana w nawykach!

Dodaj do koszyka Jak zaprojektować zmianę w zachowaniu. Zdobycze psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "Jak zaprojektować zmianę w zachowaniu. Zdobycze psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II", wybierały także:

 • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
 • Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi
 • Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej
 • Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią
 • Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie

Dodaj do koszyka Jak zaprojektować zmianę w zachowaniu. Zdobycze psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II

Spis treści

Jak zmieni zachowanie uytkownikw i zdoby wiernych klientw. Zastosowania psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II eBook -- spis treci


Przedmowa 11

CZʦ I. JAK DZIAA UMYS 23

1. Decyzja i podjcie dziaania 25

 • Zmiana zachowania... 26
 • ...i nauki o zachowaniu 27
 • Wstp do nauk behawioralnych: jak dziaa umys 28
  • Jestemy ograniczeni 30
  • Dwa umysy 32
  • Chodzimy na skróty: bdy i heurystyki 34
  • Chodzimy na skróty: nawyki 36
  • Kontekst ma olbrzymie znaczenie 39
  • Moemy projektowa kontekst 41
 • Co moe pój nie tak 42
  • Kaprysy procesu podejmowania decyzji 42
  • Kaprysy dziaania 44
 • Mapa procesu podejmowania decyzji 45
 • Krótkie podsumowanie poj 47

2. Tworzenie dziaania 49

 • Od problemów do rozwiza 50
 • Prosty model tego, kiedy i dlaczego dziaamy 50
  • Wskazówka 53
  • Reakcja 54
  • Ocena 57
  • Zdolno 59
  • Czas 60
  • Dowiadczenie 63
 • Model dziaania CREATE 63
  • Kady etap jest wzgldny 65
  • Etapy mog na siebie wpywa 66
  • Model powtarza si zawsze, gdy czowiek dziaa, i za kadym razem jest inny 67
 • Krótkie podsumowanie poj 68

3. Powstrzymywanie chybionych dziaa 71

 • Wykorzystywanie modelu CREATE do tworzenia przeszkód w dziaaniu 73
 • Zmiana istniejcych nawyków 74
  • Uwaga: unikaj wskazówek 75
 • Pochopne decyzje i godne poaowania dziaania 79
 • Krótkie podsumowanie poj 81

4. Etyka zmiany zachowania 83

 • Szczególnie narzdzia cyfrowe manipuluj uytkownikami 84
 • Co poszo nie tak: cztery typy zmiany zachowania 87
  • Dugi cie 88
  • Produkty uzaleniajce 89
 • Behawioryzm etyki 90
 • Idziemy za pienidzmi 92
 • Dalsze kroki: samodzielne korzystanie z nauk o zachowaniu 92
  • Oce zamiary 92
  • Oce bariery behawioralne 93
  • Odwie sobie pami dziki planowi etycznemu 93
  • Stwórz zespó opiniujcy 94
  • Nie bd elastyczny 95
  • Podnie stawk: uywaj energii spoecznej do zmiany motywacji 95
  • Pamitaj o podstawowym bdzie przypisania 95
  • Stosuj zachty prawne i ekonomiczne 96
 • Dlaczego projektowanie zmiany zachowania to temat szczególnie draliwy 96
 • Krótkie podsumowanie poj 98

CZʦ II. PLAN ZMIANY ZACHOWANIA 101

5. Podsumowanie procesu 103

 • Zrozumienie nie wystarczy - potrzebujemy procesu 104
 • Proces jest powszechny 106
 • Szczegóy maj znaczenie 107
 • Skoro te jestemy ludmi: praktyczne wskazówki i arkusze robocze 109
 • Troch praktyki 109

6. Definiowanie problemu 111

 • Gdy zespoy produktowe nie zdefiniuj jasno problemu 112
 • Rozpocznij od wizji produktu 114
 • Sprecyzuj oczekiwany rezultat 115
  • Doprecyzuj rezultat 115
  • Zdefiniuj wskaniki mierzce rezultat 120
  • Praca z celami zorientowanymi na firm 121
  • Lista kontrolna 123
 • Kto podejmuje dziaanie? 124
 • Spisz swój pocztkowy pomys dziaania 124
  • Doprecyzuj dziaanie 125
  • Wskaniki dziaania 126
  • Szukaj minimalnego opacalnego dziaania 127
 • Hipoteza zmiany zachowania 128
 • Przykady z rónych dziedzin 130
 • Przypomnienie: dziaanie != rezultat 131
 • Troch praktyki 131

7. Badanie kontekstu 133

 • Co wiesz o swoich uytkownikach? 134
  • Jak zachowuj si w codziennym yciu? 135
  • Jak zachowuj si w aplikacji? 137
  • Persony behawioralne 138
 • Mapa behawioralna: jakie mikrozachowania prowadz do dziaania? 140
  • Budowanie mapy behawioralnej 140
  • Zapisz to lub narysuj i dodaj szczegóy 142
  • Nowe produkty lub funkcjonalnoci a istniejce 145
  • Mapa behawioralna zaprzestania dziaania 145
 • Czy jest lepsze dziaanie? 145
  • Techniki generowania pomysów 146
  • Wystrzegaj si oczywistoci 147
  • Wybierz idealne oczekiwane dziaanie 148
  • Aktualizacja person behawioralnych 149
 • Diagnozowanie problemu przy uyciu modelu CREATE 150
  • Diagnozowanie niepodjcia dziaania 150
  • Diagnozowanie niezaprzestania dziaania 152
 • Troch praktyki 153

8. Zrozumienie naszej pracy: krótka historia o rybce 157

 • Zrób to za nich, gdy moesz 159
  • Strategie oszukiwania w jednorazowych dziaaniach 159
  • Strategie oszukiwania w powtarzajcych si dziaaniach 163
  • Ale czy oszukiwanie to nie... oszukiwanie? 165
  • Oszukiwanie w modelu dziaania 166
 • Kiedy nie moesz dziaa za nich, uywaj modelu CREATE 166
  • Patrz dalej ni na motywacj 167
  • Warto i ograniczenia uwiadamiania uytkowników 168
  • Patrz dalej ni na ekran produktu 170
 • Troch praktyki 170

9. Tworzenie ingerencji: wskazówka, reakcja i ocena 173

 • Wskazówki do dziaania 176
  • Popro ich 176
  • Przekszta co we wskazówk 178
  • Wyjanij, gdzie dziaa 179
  • Usu rozproszenia: zmie konkurencj 179
  • Bd tam, gdzie skierowana jest uwaga uytkownika 180
  • Dopasuj si do grafiku uytkownika 180
  • Korzystaj z przypomnie 181
  • Taktyka dodatkowa: migajcy tekst 182
 • Reakcja intuicyjna 182
  • Opowiadaj o przeszoci, by wspiera przysze dziaania 182
  • Niech myl o sukcesie 183
  • Buduj skojarzenia z tym, co dobre i znane 183
  • Skorzystaj z dowodu spoecznego 184
  • Korzystaj z porówna ze znajomymi 185
  • Wyka autorytet w danej dziedzinie 186
  • Bd autentyczny i miej indywidualne podejcie 186
  • Stwórz profesjonaln i pikn stron 187
 • wiadoma ocena 188
  • Upewnij si, e zachty s waciwe 189
  • Wykorzystaj istniejce motywacje, zanim dodasz nowe 189
  • Unikaj bezporednich patnoci 191
  • Wykorzystaj lk przed strat 191
  • Twórz kontrakty zobowiza i noniki zobowiza 192
  • Wypróbuj róne rodzaje motywacji 193
  • Wykorzystaj wspózawodnictwo 194
  • Przenie przysze motywacje do teraniejszoci 194
 • Kilka uwag na temat podejmowania decyzji 195
  • Unikaj narzutu poznawczego 195
  • Upewnij si, e instrukcje s zrozumiae 196
  • Unikaj nadmiaru wyboru 196
  • Zwolnij 196
 • Troch praktyki 197

10. Tworzenie ingerencji: zdolno, czas, dowiadczenie 199

 • Zdolno uytkownika do dziaania 200
  • Usu uciliwoci i wskie garda 200
  • Buduj zamiar implementacji 202
  • Porównanie ze znajomymi te moe pomóc 203
  • Druga strona medalu: wiesz, e sobie poradzisz 203
  • Poszukaj "prawdziwych" przeszkód 204
 • Waciwy czas 204
  • Uyj sownictwa, które nie pozwala na czasow krótkowzroczno 204
  • Przypomnij o wczeniejszym zobowizaniu do dziaania 205
  • Zó zobowizania innym 205
  • Niech nagroda nie powszednieje 206
 • Zarzdzanie wczeniejszym dowiadczeniem 206
  • Stosuj nowe pocztki 207
  • Korzystaj z reinterpretacji historii 208
  • Korzystaj z technik wspierajcych podejmowanie lepszych decyzji 209
  • Spraw, e dziaanie bdzie celowo nieznane 209
  • Sprawd jeszcze raz - pytasz inn osob 210
 • Troch praktyki 210

11. Tworzenie ingerencji: tematy zaawansowane 213

 • Ingerencje wieloetapowe 214
  • cz, gdzie to moliwe 214
  • Znów - oszukuj, jeli moesz 215
  • Pozwalaj na "mae zwycistwa" 215
  • Stwórz ptl informacji zwrotnej 216
  • Czste bdy 217
 • Ksztatowanie nawyków 218
 • Utrudnianie dziaania 221
  • Dziaania nawykowe 222
  • Pomysy na utrudnianie innych dziaa 222
 • Troch praktyki 224

12. Implementacja w produkcie 227

 • Dokonaj oceny etycznej 228
 • Zostaw miejsce na kreatywno 228
  • Ku przestrodze: moja opaska treningowa 230
 • Twórz wskaniki behawioralne od pierwszego dnia 231
  • Co powiniene ju mie 232
  • Implementacja monitorowania behawioralnego 232
  • Implementacja testów A/B i eksperymentów 234
  • Narzdzia monitorowania zachowania i eksperymentów 234
 • Troch praktyki 235

13. Okrelanie wpywu za pomoc testów A/B i eksperymentów 239

 • Testy: jak i dlaczego 241
  • Dlaczego eksperymenty s (prawie) lepsze ni ciepe bueczki 242
 • Projektowanie eksperymentalne w szczegóach 243
  • Ile osób "wystarczy"? 243
  • Jak dugo to wystarczajco dugo? 245
  • Wykorzystanie wagi biznesowej, by zdefiniowa "wystarczajco" 246
  • Punkty do zapamitania na temat projektowania eksperymentu 248
 • Analizowanie rezultatów eksperymentów 249
  • Czy efekt jest "wystarczajco" duy? Okrelanie istotnoci statystycznej 249
  • Inne rozwaania 250
 • Rodzaje eksperymentów 251
  • Inne rodzaje eksperymentów 251
  • Optymalizacja eksperymentów 253
  • Kiedy i dlaczego testowa? 255
 • Troch praktyki 256

14. Okrelanie wpywu, gdy nie mona przeprowadzi testów A/B 261

 • Inne sposoby okrelenia wpywu 262
  • Analiza przed - po 262
  • Przekrojowa analiza wpywu 264
  • Unikatowe dziaania i rezultaty 265
 • Co, jeli rezultatu nie mona zmierzy w produkcie? 266
  • Znajd dowolny sposób mierzenia rezultatu i dziaania (byle nie bya to ankieta) 267
  • Znajd przypadki poczenia zachowania produktowego z realnymi rezultatami 268
  • Budowanie mostu danych 269
 • Troch praktyki 270

15. Ocena kolejnych kroków 271

 • Okrel, jakie zmiany zaimplementowa 273
  • Zbierz 273
  • Nadaj priorytety 274
  • Wcz 274
 • Mierz wpyw kadej duej zmiany 275
  • Jakociowe testy przyrostowych zmian 277
 • Kiedy jest "wystarczajco dobrze"? 277
 • Troch praktyki 278

CZʦ III. ZBUDUJ SWÓJ ZESPÓ I ODNIE Z NIM SUKCES 279

16. Obecny stan wiedzy 281

 • Co zrobilimy: wiatowe badania zespoów behawioralnych 282
 • Kogo tam mamy? 284
 • Co nas interesuje 286
  • Zespoy dedykowane 286
  • Pozostae zespoy 288
 • Szeroki zakres zastosowa 289
  • Pocztki 289
  • Model biznesowy 289
  • Miejsce 289
  • Obszary zainteresowa 290
 • Wyzwania 291
  • Praktyczne wyzwania w funkcjonowaniu zespou 291
  • Kryzys powtarzalnoci w nauce 292
 • Troch praktyki 294

17. Czego bdziesz potrzebowa dla swojego zespou 295

 • Od tego, co zrobiono, do tego, co Ty zrobisz 296
 • Udowodnienie swojej wartoci 296
  • Przemyl model biznesowy 297
 • Umiejtnoci i ludzie, których potrzebujesz 299
  • Pierwszy zestaw umiejtnoci: podstawy niebehawioralne 299
  • Drugi zestaw umiejtnoci: ocena wpywu 299
  • Trzeci zestaw umiejtnoci: gbokie zrozumienie umysu i jego osobliwoci 300
  • Poza list: tytu naukowy 301
  • Jak czy te umiejtnoci w zespole 301
  • Pomoc badaczy akademickich 302
  • Data science i nauki o zachowaniu 303
  • Korzystanie z data science w projektowaniu zmiany zachowania 304
 • Troch praktyki 305

18. Wnioski 307

 • Jak podejmujemy decyzje i dziaania 307
 • Ksztatowanie zachowania przez produkt: model CREATE 308
 • Model DECIDE i budowanie ingerencji behawioralnej 310
 • Inne tematy 311
 • Czsto zadawane pytania 312
  • Czym zwykle róni si warunki wstpne od dziaania? 312
  • Co si zmienia, gdy uytkownik nabiera dowiadczenia z produktem? 313
  • Jak utrzyma zaangaowanie w produkt? 315
  • Co si dzieje, zanim czowiek po raz pierwszy podejmie dziaanie? 316
 • Spojrzenie w przód 318

Sowniczek poj 319

Bibliografia 323

Dodaj do koszyka Jak zaprojektować zmianę w zachowaniu. Zdobycze psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.