reklama - zainteresowany?

Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury - Sensus

Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury
ebook
Autor: Maciej Musiał
ISBN: 978-83-242-2548-4
stron: 300, Format: ebook
Data wydania: 2020-11-11
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 10,31 zł (poprzednio: 14,94 zł)
Oszczędzasz: 31% (-4,63 zł)

Dodaj do koszyka Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury

Tagi: Relacje damsko-męskie

Pracę (…) Macieja Musiała oceniam wielce pozytywnie za jej intelektualny potencjał, solidność i konsekwencję, z jaką autor stara się zawsze konkluzywnie porządkować wszystkie wątki rozważań. Co więcej, doktorantowi udało się pokazać, że wbrew poglądom wielu przedstawicieli współczesnej polskiej humanistyki, potencjał zawarty w społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity jest stale źródłem inspiracji i sprawdza się także w obszarach płynnej nowoczesności, która wbrew pozorom wcale nie przypomina „ruchów Browna”, a jej niestabilność daje się analizować w sposób systemowy i porządkować teoretycznie (…). Reasumując, nie mam najmniejszych wątpliwości, że rozprawa (…) Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury jest opracowaniem oryginalnym i inspirującym, o wyjątkowych walorach intelektualnej rzetelności i dyscypliny (…).

Prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

Pracę (…) Macieja Musiała czyta się jak powieść. Ponieważ jest to powieść filozoficzna, stwierdzenie to nie pełni w recenzji roli zarzutu, lecz możliwie intelektualnie wyrafinowanego komplementu. (…) [Maciej Musiał] napisał filozoficzną pracę o intymności, a zatem o tym kontekście życia (społecznego), o którym pisze się niezwykle trudno, ponieważ jest on najczęściej definiowany za pomocą pojęć zakładających szeroko rozumianą przygodność ludzkich oczekiwań i służących im zachowań. Ta dysertacja pokazuje, że filozofia nie tylko potrafi stawiać życiu poprzeczki, lecz także wiernie mu towarzyszyć.

Prof. UAM dr hab. Roman Kubicki

Maciej Musiał (ur. 1985), doktor filozofii, absolwent studiów polonistycznych. Interesuje się filozofią współczesną oraz przemianami współczesnej kultury, szczególnie w zakresie sfery intymnej. Opublikował monografie poświęconą myśli Richarda Rorty’ego oraz ponad dwadzieścia artykułów i recenzji, m.in. w „Theory, Culture and Society” oraz w „Przeglądzie Filozoficznym”.

Dodaj do koszyka Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury

 

Osoby które kupowały "Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury", wybierały także:

  • Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi
  • Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej
  • Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn. Wydanie II
  • Twój ślub optymistycznie
  • Pokusy i łakocie. Niezbyt grzeczna rzecz o miłości

Dodaj do koszyka Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury

Spis treści

Intymno i jej wspczesne przemiany. Studium z filozofii kultury eBook -- spis treci

Podzikowania
WSTP
CZʦ I. INTYMNO JAKO PRZEDMIOT BADA
Dlaczego „intymno?” – kwestie terminologiczne
Metoda badawcza – jak bada intymno?
Przedmiot bada – intymno jako dziedzina kultury
Baza ródowa – filozoficzne i socjologiczne diagnozy przemian intymnoci
Kiedy i gdzie? – zakres czasowy i przestrzenny bada
Koncepcja gramatyki kultury europejskiej
CZʦ II. WSPÓCZESNE PRZEMIANY INTYMNOCI
WPROWADZENIE
ROZDZIA I. Intymno wyzwolona? Entuzjazm Anthony’ego Giddensa i Jeffreya Weeksa oraz sceptycyzm Ulricha Becka i Elisabeth Beck-Gernsheim
Giddens o intymnoci wyemancypowanej
Jeffrey Weeks o intymnoci egalitarnej
Beck i Beck-Gernsheim o intymnoci penej napi
Podsumowanie
ROZDZIA II. Chodzenie intymnoci. Eva Illouz i Arlie Russell Hochschild o racjonalizacji i komercjalizacji intymnoci
Eva Illouz o racjonalizacji intymnoci
Arlie Russell Hochschild o komercjalizacji intymnoci
Podsumowanie
ROZDZIA III. Podgrzewanie intymnoci. Brian McNair i Wojciech Klimczyk o pornografizacji wspóczesnej kultury
Seksualno jako przedmiot bada
Brian McNair o pornografii czynicej wiat lepszym miejscem
Wojciech Klimczyk o erotyzmie ponowoczesnym
Podsumowanie
ROZDZIA IV. Intymno jako konsumpcja. Zygmunt Bauman o  utowarowieniu mioci
Podgrzewanie i chodzenie
Potrzeby ludzi i potrzeby rynku
Uprzedmiotowienie i utowarowienie
Podsumowanie
ROZDZIA V. Zanikanie intymnoci. Erich Fromm o sztuce mioci143
Mio i natura ludzka
Mio jako sztuka
Kapitalizm i degeneracja mioci
Podsumowanie
ROZDZIA VI. Intymno zniewolona. Michel Foucault o seksualnoci i wadzy
Wadza
Historia seksualnoci
Program pozytywny
Podsumowanie
ROZDZIA VII. Intymno we dwoje. Ferdinand Fellmann o parze jako erotycznym ródle czowieczestwa
Usprawiedliwienie, Eros, para
Od zwierzcoci do czowieczestwa
Para i podmiotowo
Para, jednostka i spoeczestwo
Podsumowanie
ROZDZIA VIII. Intymny solipsyzm. Rae Langton o seksualnym uprzedmiotowieniu
Pornografia
Dwa uprzedmiotowienia i dwa solipsyzmy
Podwójny solipsyzm poza pornografi: niemiay biznesmen, real dolls i doktor House
Podsumowanie
PODSUMOWANIE
CZʦ III. PRZEMIANY INTYMNOCI A WSPÓCZESNA KULTURA
ROZDZIA I. Jürgen Habermas o kolonizacji Lebensweltu
ROZDZIA II. Jerzy Kmita o kulturze bez symboli
ROZDZIA III. Richard Sennett o narcyzmie kulturowym
ROZDZIA IV. Anna Paubicka o gramatyce kultury europejskiej
ROZDZIA V. Od narcyzmu do autyzmu kulturowego
ZAKOCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ PIERWODRUKÓW

INDEKS NAZWISK
SUMMARY

Dodaj do koszyka Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.