reklama - zainteresowany?

Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku) - Sensus

Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)
ebook
Autor: Renata Bizek-Tatara, Marc Quaghebeur, Joanna Teklik, Judyta Zbierska-Mościcka
ISBN: 978-83-242-3232-1
stron: 426, Format: ebook
Data wydania: 2020-11-05
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 11,73 zł (poprzednio: 17,77 zł)
Oszczędzasz: 34% (-6,04 zł)

Dodaj do koszyka Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)

Tagi: Psychologia duszy i umysłu

Komiks i kryminał, zbuntowana awangarda, melancholijne „mgły Północy”, realizm fantastyczny, wyparta historia z bohaterskim Dylem Sowizdrzałem w tle, flamandzkie malarstwo czy wreszcie artystyczna francuszczyzna belgijskich twórców, ochrzczona w końcu XIX wieku mianem „małpiego wykwitu” – oto Belgia i jej różnorakie wcielenia, ukazujące kulturową niejednorodność, złożoność i bogactwo. Trzy języki, trzy wspólnoty i jedna, dwujęzyczna Bruksela w samym sercu zjednoczonej Europy.

         Niniejsza publikacja ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi specyfikę francuskojęzycznej Belgii, poszukującej swojego oblicza nieprzerwanie od ukonstytuowania się belgijskiej państwowości, czyli od początków XIX wieku. Mowa tu będzie o literaturze, która stała się dla Belgów ważnym narzędziem definiowania tożsamości, żywo reagującym na wszelkie przemiany zachodzące w historii, zarówno politycznej, jak i społecznej. Nieobojętna jest jej ani dekolonizacja, ani emancypacja kobiet, ani los współczesnych uchodźców, ani dziewiętnastowiecznych emigrantów. Żywi się chwalebną przeszłością walecznej Flandrii i traumatycznymi wydarzeniami dwudziestowiecznych wojen. Pisana jest piórem i pędzlem, zapatrzona w niepokojące wizje Breughla czy Boscha, zafascynowana maskami Ensora i nadrealistycznymi refleksjami Magritte’a. Odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy i jacy jesteśmy, szuka w światach równoległych Raya lub dystopijnej rzeczywistości Sternberga czy Quiriny’ego. Nurtuje ją wreszcie – choć może przede wszystkim – brak języka, który należałby wyłącznie do niej. A ponieważ język belgijski nie istnieje, trzeba go wymyślić.

          Książka Belgiem być to więcej niż historia literatury belgijskiej. To podróż w poszukiwaniu tożsamości, prowadząca nas krętą ścieżką między przeszłością i pulsującą teraźniejszością, między Flandrią, Brukselą, Walonią i Paryżem, między snem i jawą, tekstem i obrazem.

 

Dodaj do koszyka Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)

 

Osoby które kupowały "Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)", wybierały także:

  • Szczęśliwa bez winy. Jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do szczęścia
  • Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi
  • Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej
  • Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią
  • Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie

Dodaj do koszyka Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)

Spis treści

Belgiem by. Fikcja i tosamo we francuskojzycznej literaturze Belgii (od koca XIX do pocztku XXI wieku) eBook -- spis treci

Sowo wstpne

Przedmowa : Marc Quaghebeur

 

I. Joanna Teklik : Historia Belgii i jej (nie)obecno w literaturze

Podwaliny i powstanie modego pastwa

Meandry niepodlegoci: mody frankofoski kraj z flamandzk przeszoci w tle

Nie historia, lecz legenda: przypadek De Costera

Czasy leopoldyskie i ekspansja terytorialna. Kongo

Kongo w literaturze: kontrowersje z histori w tle

Kres myli narodowej: pierwszy konflikt wiatowy

,,Maa heroiczna Belgia”. I wojna wiatowa w literaturze

Okres midzywojenny i polityzacja ycia literackiego

Wojna i okupacja. ,,Kwestia królewska”

Literackie echa wojny

Kurs na Belgitude: stopniowy powrót (do) historii

Koniec déshistoire?

Cige poszukiwanie: belgijski model pastwa federalnego

Wspóczesna Belgia

 

 

II. Renata Bizek-Tatara : Midzy Flandri, Waloni, Bruksel i Francj. Wielokulturowo a literatura Belgów

Gloryfikacja flamandzkoci i poszukiwanie innoci

Koncepcja dwoistej duszy belgijskiej

Stworzenie mitu nordyckiego

Recepcja Belgów we Francji i relacje francusko-belgijskie

Upadek mitu nordyckiego i emancypacja Flandrii

Jestemy Francuzami, czyli porzucenie belgijskoci

Manifest Grupy Poniedziakowej i wielka emigracja

W okowach neoklasycyzmu

Na przekór tendencjom, czyli poniedziakowa schizofrenia

Trudny powrót do belgijskoci

Ruch Belgitude

Emancypacja Walonii

Od kopotliwej Belgitude do pogodnej belgité

Rehabilitacja belgijskoci

Ku niefrasobliwej wielokulturowoci i tosamoci à la carte

 

III. Judyta Zbierska-Mocicka : Literatura, spoeczestwo, tosamo. Midzy wspólnot a jednostk

 

Odrodkowo, czyli narodziny literatury

Dorodkowo, czyli midzy pokoleniem leopoldyskim a pokoleniem Belgitude

Dialektycznie, czyli po Belgitude

Wielorako

W krajach flamandzkich i gdzie indziej…

Marie Gevers i Suzanne Lilar, midzy poprawnoci i flamandzkoci

Jacqueline Harpman i inni, midzy neoklasycyzmem a wspóczesnymi dylematami tosamociowymi

Ludzie-zjawy wedug Jeana-Philippe’a Toussainta i zagubione dusze Caroline Lamarche

Diagnoza spoeczna: Nicole Malinconi i Thomas Gunzig

Zamiast konkluzji: Serge’a Delaive’a podró do siebie samego

 

IV. Judyta Zbierska-Mocicka : Piórkiem i pdzlem, czyli zwizki literatury i malarstwa

 

Ut pictura poesis po belgijsku

Sztuka szuka tosamoci. Camille Lemonnier na tropie jzyka belgijskiego

Hellens, Poupeye, Ghelderode

Wizualne narracje. Hergé, Didier Comès i spóka

Sowa-obrazy, kaligrafie, logogramy i… muszle. Magritte, Michaux, Dotremont i

Broodthaers

Belgiem by: Belgitude a malarstwo. Dominique Rolin i jej ,,Szalona Gocha”

 

 

 V. Renata Bizek-Tatara : Nieznane oblicza znanego. O literaturach niemimetycznych Belgii

 

U róde: odpowiedni grunt

Pocztek: dwudziestolecie midzywojenne

Realizm fantastyczny Franza Hellensa

Fantastyka grozy Jeana Raya

Zote lata literatury niemimetycznej (1940-1990)

Rónorodne oblicza fantastyki 

Mroczne opowieci Michela de Ghelderode’a

Fantastyka spod znaku zagroenia Thomasa Owena

Marcel Thiry, midzy fantastyk a science fiction

Niezwyka podszewka codziennoci Jeana Muno

Gérard Prévot i mgy Pónocy

Poetyckie oblicza rzeczywistoci niesamowitej: realizm magiczny

Rzeczywisto odrealniona Guy Vaesa

Raj utracony Paula Willemsa

Wspóczesne oblicza literatury niemimetycznej

Postmodernistyczne hybrydy Alaina Dartevelle’a

Melancholijny wampir Christophera Gérarda

wiat na wspak Bernarda Quiriny’ego

 

                 

VI   Marc Quaghebeur : Jzyk, historia, literatura. Belgijskie pas de deux   

 

Belgijska odmienno a domniemana uniwersalno jzyka francuskiego

Narodowe imaginarium wobec dylematu: Pary czy emancypacja?

Trzy postawy wobec norm francuskich

Rónica trwaa, ale trudna do utrzymania

Umocnienie pozycji i autonomizacja literatury

Model francuski a rónorodno     

Pierwsza powie frankofoska

Belgia widziana przez pryzmat literackiej i malarskiej Flandrii

Modernizm czyli wolno wobec francuskiej normy

Gdy wolno i tosamo id w parze

Zmiana paradygmatu po I wojnie wiatowej

Dwudziestolecie midzywojenne: sowotwórcze deliria

Przewartociowanie jzyka: kreatywne odchylenia

Niekoczce si przesunicia semantyczne

Powojenna dwuznaczno

Uroki i zuchwalstwa wielojzycznoci

W sidach nierasowoci

Neoklasyczna odwil

Niewygodne sowo belgitude

Ku akceptacji innoci

Sowa, ludzie, spoeczestwo. Pisarstwo kobiece

Rozregulowanie to nie wada

Zbawcza ironia

 

 

Aneks Joanna Teklik : Wokó belgijskiej tosamoci, czyli Belgowie sami o sobie, o swoim jzyku

i literaturze

 

Tablice chronologiczne

Indeks nazwisk

Bibliografia

Dodaj do koszyka Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.