reklama - zainteresowany?

4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji - Sensus

4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji
mp3
Autor: Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling
Tytuł oryginału: The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Important Goals
Tłumaczenie: Bartosz Oczko
ISBN: 978-83-283-7203-0
stron: 368, Format: mp3
Data wydania: 2020-09-08
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 12,90 zł (poprzednio: 47,78 zł)
Oszczędzasz: 73% (-34,88 zł)

Dodaj do koszyka 4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji

Tagi: Motywacja

Naturalną cechą ludzi jest chęć zwyciężania. Każdy chce wygrywać. Nic nie motywuje bardziej niż bycie częścią zespołu, który zna swój cel, dąży do niego i jest zdeterminowany, aby go osiągnąć. Dlaczego więc tak wiele wspaniałych i ambitnych planów nigdy nie doczekało się realizacji? Każdy menedżer zapewne pamięta inicjatywy, które mogły przynieść firmie fantastyczny sukces, ale rozmyły się w natłoku codziennej pracy i zniknęły w szalejącym wirze bieżących spraw. Aby osiągać wyjątkowe wyniki, trzeba doprowadzić zespół do zmiany zachowania i nauczyć się walczyć z nawałem codziennych zadań, który w wielu organizacjach jest przeciwnikiem nie do pokonania.

Opisana w tej książce metodologia 4DX, czyli czterech dyscyplin realizacji, jest zestawem zasad, dzięki którym w samym środku wiru bieżących spraw zapewnisz realizację kluczowych celów strategicznych w swojej organizacji. Cztery dyscypliny wydają się banalne i łatwe do zrozumienia. Ich wdrożenie jednak może stanowić poważne wyzwanie. W książce dokładnie i przystępnie przedstawiono techniki wdrażania zasad czterech dyscyplin: od wyczerpującego opisu ich specyfiki po praktyczne wskazówki. Znalazły się tu również informacje o możliwych błędach, ich konsekwencjach oraz sposobach minimalizowania ryzyka porażki we wdrożeniu.

Poznaj cztery dyscypliny osiągania celów:

 • koncentracja na kluczowych celach
 • działanie według wskaźników kierunkowych
 • ciągłe monitorowanie uzyskiwanych wyników
 • utrzymywanie rytmu współodpowiedzialności

Już znasz swój cel. Teraz dowiedz się, jak go osiągnąć!

Dodaj do koszyka 4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji

 

Osoby które kupowały "4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji", wybierały także:

 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Szef, kt
 • Szef, który myśli, bo warto i się opłaca
 • Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów. Wydanie II rozszerzone
 • Prawa ludzkiej natury

Dodaj do koszyka 4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji

Spis treści

4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji Audiobook -- spis treci

 • Opinie o ksice 4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji
 • Przedmowa
 • Strategia i wykonanie
 • List
 • Prawdziwy problem z realizacj
  • Prawdziwe wyzwanie
  • Wir biecych spraw
  • 4 Dyscypliny realizacji
   • Dyscyplina 1. Koncentruj si na celach kluczowych
   • Dyscyplina 2. Dziaaj wedug wskaników kierunkowych
   • Dyscyplina 3. Odwouj si do motywujcej tablicy wyników
   • Dyscyplina 4. Utrzymuj poczucie wspóodpowiedzialnoci
  • Jak zorganizowana jest ta ksika
 • Cz 1. 4 Dyscypliny realizacji
 • Dyscyplina 1. Koncentruj si na celach kluczowych
  • Wyzwanie dla liderów
  • Identyfikowanie celów kluczowych
  • Skupienie w organizacji
  • Gra o najwysz stawk
 • Dyscyplina 2. Dziaaj wedug wskaników kierunkowych
  • Porównanie wskaników wynikowych i wskaników kierunkowych
  • Wskaniki kierunkowe mog by sprzeczne z intuicj
  • Definiowanie wskaników kierunkowych
  • Monitorowanie danych dotyczcych wskaników kierunkowych
  • Wskaniki kierunkowe i zaangaowanie
 • Dyscyplina 3. Odwouj si do motywujcej tablicy wyników
  • Cechy charakterystyczne motywujcej tablicy wyników zespou
  • 4 Dyscypliny i zaangaowanie zespou
 • Dyscyplina 4. Utrzymuj rytm wspóodpowiedzialnoci
  • Sesje celów kluczowych
  • Koncentracja pomimo wiru biecych spraw
  • Tworzenie poczucia wspóodpowiedzialnoci
  • Czer i szaro
  • Sesje celów kluczowych a zaangaowanie
  • Nowy rodzaj odpowiedzialnoci
  • Tworzenie innowacyjnej kultury
  • Sia zasad 4DX
 • Cz 2. Wdraanie 4DX w zespole
 • Czego si spodziewa
  • Etapy zmiany
   • Etap 1. Uzyskanie jasnego obrazu sytuacji
   • Etap 2. Wdroenie procedur
   • Etap 3. Przystosowanie
   • Etap 4. Optymalizacja
   • Etap 5. Nawyki
  • Zmiana rodka cikoci
 • Wdraanie Dyscypliny 1. Koncentruj si na celach kluczowych
  • Krok 1. Rozwa moliwoci
   • Wkad w burz mózgów
   • Proces odgórny czy oddolny?
   • Pytania majce na celu okrelenie celu kluczowego
  • Krok 2. Uporzdkuj cele wedug stopnia oddziaywania
  • Krok 3. Testuj najlepsze pomysy
  • Krok 4. Zdefiniuj cel kluczowy
   • Zacznij od czasownika
   • Okrel wskanik wynikowy
   • Zachowaj prostot
   • Pomyl o istocie celu, a nie o sposobie jego osignicia
   • Upewnij si, e cel kluczowy jest osigalny
   • Wyniki pracy
   • A co w sytuacji, gdy cel kluczowy to projekt?
  • Wypróbuj
 • Wdraanie Dyscypliny 2. Dziaaj wedug wskaników kierunkowych
  • Dwa typy wskaników kierunkowych
   • Krok 1. Rozwa moliwoci
   • Krok 2. Uporzdkuj cele wedug stopnia ich wpywu na cel kluczowy
    • Uwaga
   • Krok 3. Testuj najlepsze pomysy
    • Czy mona przewidzie, e dziki wskanikowi kierunkowemu cel kluczowy zostanie osignity?
    • Czy zespó moe wpyn na wskanik?
    • Czy wskaniki kierunkowe opisuj proces czy jednorazowe dziaanie?
    • Czy gra, któr prowadzicie, jest gr lidera czy gr caego zespou?
    • Czy mona zmierzy wskanik?
    • Czy wskanik kierunkowy warto mierzy?
   • Krok 4. Okrelaj wskaniki kierunkowe
    • Czy kontrolujemy wyniki zespou czy kadego czonka zespou z osobna?
    • Czy kontrolujemy wskanik kierunkowy codziennie czy co tydzie?
    • Z jakiego standardu ilociowego korzystamy?
    • Z jakiego standardu jakociowego korzystamy?
    • Czy opis wskanika rozpoczyna si od czasownika?
    • Czy wskanik jest ujty w prosty sposób?
    • Uwaga na temat wskaników kierunkowych zorientowanych na proces
    • Czy kluczowe etapy projektu mog by dobrymi wskanikami kierunkowymi?
  • Wyniki pracy
  • Wypróbuj
 • Wdraanie Dyscypliny 3. Odwouj si do motywujcej tablicy wyników
  • Ludzie graj inaczej, gdy sami podliczaj punkty
  • Tablica wyników trenera to nie tablica wyników graczy
  • Celem tablicy wyników graczy jest zmotywowanie zespou do wygrywania
   • Krok 1. Wybierz temat
    • Linie trendów
    • Prdkociomierz
    • Wykres supkowy
    • Andon
    • Personalizacja
   • Krok 2. Zaprojektuj tablic wyników
    • Czy tablica wyników jest przejrzysta?
    • Czy tablica jest widoczna dla zespou?
    • Czy tablica pokazuje zarówno wskaniki kierunkowe, jak i wynikowe?
    • Czy w mgnieniu oka moemy okreli, czy wygrywamy?
   • Krok 3. Stwórz tablic wyników
   • Krok 4. Aktualizuj tablic
  • Przykad
   • W mgnieniu oka moemy okreli, czy wygrywamy, czy przegrywamy
  • Wyniki pracy
  • Wypróbuj
 • Wdraanie Dyscypliny 4. Utrzymuj rytm wspóodpowiedzialnoci
  • Czym jest sesja celów kluczowych?
  • Po co odbywa zebrania powicone celom kluczowym?
  • Co si dzieje podczas sesji celów kluczowych?
  • Podejmij znaczce zobowizania na nadchodzcy tydzie
   • Uwaga
   • Krok 1. Oka szacunek
   • Krok 2. Wzmocnij poczucie wspóodpowiedzialnoci
   • Krok 3. Zach do osigania dobrych wyników
  • Najwaniejsze elementy udanych sesji celów kluczowych
  • Zysk
   • Brak poczucia wspóodpowiedzialnoci
  • Efekty stosowania Dyscypliny 4.
  • Wypróbuj
 • Automatyzacja 4DX
  • Uwzgldnianie zasad gry
  • Zebranie powicone celom kluczowym
  • Automatyzacja 4DX w organizacji
 • Cz 3. Wdraanie 4DX w organizacji
 • Najlepsze rozwizania od najlepszych
  • Alec Covington i Nash Finch
  • Dave Grissen i Marriott International Inc.
  • LeAnn Talbot i Comcast
  • B.J. Walker i Departament Opieki Spoecznej stanu Georgia
 • Koncentrowanie organizacji na celach kluczowych (wspóautor: Scott Thele)
  • Przeoenie strategii organizacyjnej na cele kluczowe: przypadek Opryland
  • Trzy róda organizacyjnych celów kluczowych
  • Od misji po cel kluczowy
  • Przekadanie szerokiej strategii na konkretne linie kocowe
  • Cele kluczowe w przekroju podobnie funkcjonujcych organizacji
  • Jasna i wykonalna strategia
 • Wdraanie 4DX w organizacji
  • Co nie dziaa?
  • Co dziaa?
  • Proces wdraania zasad 4DX
  • Istotna rola trenera wewntrznego
   • Uwaga
 • Najczciej zadawane pytania dotyczce 4DX
  • Jak uzyska poparcie i zaangaowanie przy wdraaniu 4DX?
  • Jak w sposób trway wkomponowa Dyscypliny w dziaalno organizacji?
  • Co warto wiedzie i na co uwaa w zwizku z 4DX?
  • Zespoy produkcyjne
  • Zespoy techniczne i naukowe
  • Zespoy sprzedaowe
  • Zespoy rzdowe i wojskowe
 • 4DX w yciu osobistym
 • Zatem co dalej?
  • Dyscyplina 1. Koncentruj si na celach kluczowych
  • Dyscyplina 2. Dziaaj wedug wskaników kierunkowych
  • Dyscyplina 3. Odwouj si do motywujcej tablicy wyników
  • Dyscyplina 4. Utrzymuj rytm wspóodpowiedzialnoci
  • W kocu...
 • Sowniczek
 • Podzikowania
 • O autorach
  • Chris McChesney
  • Sean Covey
  • Jim Huling
  • Inne ksiki od FranklinCovey
  • Ksiki autorstwa Seana Coveya
 • Zasoby 4DX od FranklinCovey
  • Certyfikacja lidera
  • Sesje realizacji strategii
  • my4dx.com
  • Prelekcje i wykady na temat 4DX

Dodaj do koszyka 4DX, czyli 4 Dyscypliny realizacji

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.