reklama - zainteresowany?

Uwa - Sensus

Uwa
ebook
Autor: Eline Snel
T艂umaczenie: Blanka
ISBN: 978-83-63860-44-8
stron: 184, Format: ebook
Data wydania: 2021-11-12
Ksi臋garnia: Sensus

Cena ksi膮偶ki: 41,25 z艂 (poprzednio: 62,50 z艂)
Oszcz臋dzasz: 34% (-21,25 z艂)

Dodaj do koszyka Uwa

Tagi: Rodzicielstwo i psychologia dziecka

Najnowsza ksi

Dodaj do koszyka Uwa

Spis tre艣ci

Uwa縩o舵 ma砮j 縜bki. 苭iczenia uwa縩o禼i dla rodzic體 i ich maluch體 eBook -- spis tre禼i

Wst阷: dlaczego powsta砤 ta ksi笨ka?........................... 7
Na pocz眛ek kilka sów o edukacji.................................. 13
Dla kogo jest ta ksi笨ka? ...................................... 14
1.
Nie b阣 takim ojcem jak on!......................... 17
Jak si zabierzesz do wychowania?........................ 19
Szkodliwy wp硑w stresu........................................ 20
Jak korzy舵 maj dzieci z uwa縩o禼i?.................. 22
Jak u縴wa tej ksi笨ki?.......................................... 23
Trening mi甓nia uwagi......................................... 25
Pochwa砤 cierpliwo禼i .......................................... 26
W nauce uwa縩o禼i nie ma pora縠k..................... 28
Medytacja solo czy z innymi................................. 28
2.
Zacznijmy od pocz眛ku........................................ 29
Nabierz dystansu.................................................. 30
Dzieci ucz si przez na秎adowanie...................... 31
Zwró uwag na oddech....................................... 33
Na scen wkracza 縜bka....................................... 35
3.
Co jest naprawd wa縩e.................................... 43
Solidna wi昙......................................................... 43
iadoma uwaga pe硁a mi硂禼i............................ 44
Akceptacja i autentyczno舵................................... 45
Szcz阫i zaci秐i阾e przez stres................................ 47
Granice i przestrze ............................................ 48
Ziarno wiary w siebie .......................................... 50

Jeszcze s硂wo o granicach, u縴waniu ekranów
i rozwoju mózgu u ma硑ch dzieci......................... 52
4. W twoim wewn阾rznym 秝iecie................. 57
Poranny stres w godzinach szczytu ...................... 60
Odpowiedzie zamiast reagowa ......................... 61
5. Twoje cia硂 to twój przyjaciel ....................... 65
Test umiej阾no禼i s硊chania swojego cia砤............ 67
Uspokój si........................................................... 69
Skóra do skóry...................................................... 71
Magia dotyku....................................................... 75
Dziwaczna przechadzka ...................................... 80
Jak mi硂 jest si ponudzi ca潮 rodzin!................ 81
6. Tu i teraz: zapomniana potrzeba.................. 83
Odwaga kwiatka................................................... 86
Sztuka obserwacji................................................. 86
Jak góry lodowe dryfuj眂e po oceanie................... 88
Anielska cierpliwo舵 i strategie przetrwania......... 90
Du縴 wódz i ma硑 wódz ...................................... 93
Otwarcie zamiast odrzucenia................................ 96
7. Nasze emocje............................................................... 107
Przestrze dla emocji i granice
dla zachowa........................................................ 108
Przekaz p硑n眂y z nie .......................................... 110
Przekaz p硑n眂y z tak .......................................... 114
Jedwabna ni........................................................ 115
Ukryte cierpienie malucha.................................... 116
SPIS t re 禼 i
B眃糾y jak ratownicy.......................................... 118
Wa縩a nauka na ca砮 縴cie................................... 119
8.
Rodzice to prawdziwi twardziele ............... 129
Co nas jeszcze czeka?........................................... 131
Kiedy wydarza si niespodziewane....................... 133
9.
Kiedy cia硂 jest zm阠zone, ale g硂wa nie chce spa......................................................................... 143
Spania uczymy si tak, jak jazdy na rowerze ........ 145
10.
Ogród dusz................................................................ 155
Masz mniejszy wp硑w, ni ci si wydaje .............. 156
Dzieci to osobne plemi....................................... 156
痽czliwa akceptacja niedoskona硂禼i ................... 158
11.
Podzi阫owania...................................................... 163
12.
Inspiruj眂e ksi笨ki dla rodziców.............. 167
13.
O autorce................................................................... 169
14.
苭iczenia audio do pobrania.................... 175
15.
Osiem wskazówek, jak medytowa ... 177

Dodaj do koszyka Uwa

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale偶膮 do wydawnictwa Helion S.A.