reklama - zainteresowany?

Niesko - Sensus

Niesko
ebook
Autor: Joaqu
TĹ‚umaczenie: Anna Alochno - Janas
ISBN: 978-83-66200-52-4
stron: 220, Format: ebook
Data wydania: 2021-12-13
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 21,52 zł (poprzednio: 30,74 zł)
Oszczędzasz: 30% (-9,22 zł)

Dodaj do koszyka Niesko

Tagi:

„ZROZUMIE

Dodaj do koszyka Niesko

 

Osoby które kupowały "Niesko", wybierały także:

  • Szef, kt
  • Stoickie
  • Dziennik stoika. Refleksje i my
  • Umys
  • Wybrane diatryby i Encheiridion. Stoicka sztuka

Dodaj do koszyka Niesko

Spis treści

Nieskończone życie. Podróż duszy po ¶mierci eBook -- spis tre¶ci

O autorze

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1

BADANIA NAUKOWE DOTYCZˇCE ŻYCIA POZAGROBOWEGO

Badanie do¶wiadczeń z pogranicza ¶mierci

Odkrywanie reinkarnacji

Wej¶cie do ¶wiata duchowego

Wnioski z badań

Rozdział 2

¦MIERĆ I PRZEJ¦CIE DO PŁASZCZYZNY ASTRALNEJ

Ciała i płaszczyzny istnienia

Proces ¶mierci i wej¶cie na płaszczyznę astraln±

Gdy ¶mierć jest spodziewana

Gdy ¶mierć jest nagła

Często zadawane pytania

Rozdział 3

PŁASZCZYZNA ASTRALNA

Wibracje i podpłaszczyzny astralne

Życie na płaszczyĽnie astralnej

Życie na niższych podpłaszczyznach

Życie w ¶rodkowych i górnych podpłaszczyznach

Życie w ¶rednich i wyższych podpłaszczyznach

Opuszczenie płaszczyzny astralnej

Kontakty między płaszczyzn± astraln± a ziemi±

Często zadawane pytania

Rozdział 4

PŁASZCZYZNA MENTALNA, CZYLI ¦WIAT DUCHOWY

Wchodzenie w ¶wiatło na końcu tunelu

Spotkanie z najbliższymi

Strefa uzdrowienia

Sesja doradztwa z przewodnikiem

Ponowne spotkanie z grup± dusz

Życie w ¶wiecie duchów

Praca

Nauka

Inna działalno¶ć

Przegl±d i rewizja życia

Przygotowanie do kolejnej reinkarnacji

Czego dusza musi się nauczyć w nowym wcieleniu?

Jakie problemy karmiczne dusza musi rozwi±zać?

Jak dusza będzie realizować nauki?

Z kim dusza będzie odbywać nauki?

Często zadawane pytania

Rozdział 5

POWRÓT DO ŻYCIA NA ZIEMI

Ci±ża i kontakt pomiędzy dusz± a płodem

Narodziny i wczesne dzieciństwo

Życie na ziemi

Często zadawane pytania

Rozdział 6

SAMOBÓJSTWO, MORDERSTWO I INNE RODZAJE ¦MIERCI NIENATURALNEJ

Samobójstwo

Podróż duszy po ¶mierci samobójczej

Zabójstwo

Inne nienaturalne zgony

Wypadki lub zaniedbania

Kara ¶mierci

Aborcja

Eutanazja

Rozdział 7

ZROZUMIENIE ŻYCIA

Jeste¶my istotami duchowymi

Twój plan życiowy

Rozpoznanie planu życiowego

Powtarzaj±ce się sytuacje

Nagromadzone emocje

Powtarzaj±ce się my¶li

Ludzie, którzy wyprowadzaj± cię z równowagi

Intuicja

Nowa ¶wiadomo¶ć

Mapa i terytorium

Rozdział 8

TOWARZYSZENIE OSOBIE NA ŁOŻU ¦MIERCI

Wspieranie osoby umieraj±cej

Tworzenie wła¶ciwego ¶rodowiska

Zrozumienie stanu żałoby

Szacunek dla duchowych przekonań

Czuwanie przy łóżku i pomoc w wyrażaniu siebie

Empatia i okazywanie bezwarunkowej miło¶ci

Wsparcie psychologiczne

Kontynuacja pomocy po ¶mierci

Żałoba tych, którzy pozostali

Zaakceptowanie realno¶ci straty

Praca nad emocjami i bólem po stracie

Przystosowanie się do nieobecno¶ci

Emocjonalne przeniesienie osoby zmarłej

Wej¶cie w wymiar duchowy

Żałoba tych, którzy odeszli

Epilog

Kontakt z autorem

Bibliografia

Dodaj do koszyka Niesko

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe naleĹĽÄ… do wydawnictwa Helion S.A.