reklama - zainteresowany?

Matki i córki we współczesnej Polsce - Sensus

Matki i córki we współczesnej Polsce
ebook
Autor: Elżbieta Korolczuk
ISBN: 9788324229451
stron: 418, Format: ebook
Data wydania: 2019-10-15
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 13,25 zł (poprzednio: 18,93 zł)
Oszczędzasz: 30% (-5,68 zł)

Dodaj do koszyka Matki i córki we współczesnej Polsce

Tagi: Rodzicielstwo i psychologia dziecka

Co to znaczy być matką córki? Jakie są doświadczenia córek? Jak matki i córki rozumieją „bycie kobietą” i jak budują swoje miejsce w świecie, w którym płeć jest jednym z głównych punktów odniesienia? Kobiecość ma być przekazywana córkom przez matki – jaką wersję kobiecości przekazały nam matki, a jaką my przekazujemy córkom? Autorka odpowiada na te pytania, analizując wizerunki relacji matka–córka obecne w polskiej kulturze popularnej i sztuce oraz doświadczenia dwóch pokoleń kobiet. Książka ma charakter nowatorski, gdyż w polskiej literaturze z zakresu socjologii i psychologii oraz gender studies wciąż niewiele jest prac na ten temat. Unikalny jest też jej interdyscyplinarny charakter – autorka odwołuje się do badań i teorii z obszaru socjologii, psychologii społecznej, kulturoznawstwa i krytyki sztuki, wypełniając lukę w wiedzy i rozumieniu tego, czym jest związek matki i córki. Dziś, gdy kobiety są coraz bardziej świadome swojej historii i odrębności własnych doświadczeń, szukają wiedzy o tym, co determinuje relacje między nimi – zarówno w rodzinie, jak i społeczeństwie. Ta książka dostarcza wiedzy o często najważniejszej w życiu kobiet relacji: o związku między matką a córką. „Głęboka świadomość metodologiczna, jawność warsztatu empirycznego i umiejętność (socjologowie wiedzą jak trudno osiągalna) balansowania między teorią a empirią to podstawowe atuty książki. Tylko bardzo mocno ugruntowana wiedza i głęboki namysł mogą dać efekt w postaci niecodziennego stylu tej pracy: język jest prosty, czytelny, dojrzały. Skąd się to bierze? Otóż – poza szacunkiem dla przyszłego odbiorcy – powodem jest według mnie pewność metodologiczna i pewność poznawcza autorki. Interdyscyplinarność jawi się w tej książce jako szansa, a nie przejaw socjologicznej bezradności. Nowe sfery rzeczywistości i nowe sposoby o niej mówienia – oto podstawowa wiara badaczki”.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Palskiej

 

Dr Elżbieta Korolczuk – socjolożka, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie i na Uniwersytecie Warszawskim. Bada kategorię płci oraz rodzicielstwo, ruchy społeczne i społeczeństwo obywatelskie. Jest współredaktorką (z Renatą E. Hryciuk) książek Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce i Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Najnowsze publikacje to Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia przygotowana we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017) oraz Civil Society revisited: Lesssons from Poland wydana z Kerstin Jacobsson (Berghahn Books, 2017).

Dodaj do koszyka Matki i córki we współczesnej Polsce

 

Osoby które kupowały "Matki i córki we współczesnej Polsce", wybierały także:

  • Ratunku! Moje dziecko mnie wykończy. Poradnik dla zmęczonych rodziców
  • Jak karmić dzieci, by jadły chętnie i zdrowo
  • (NIE)GRZECZNI?
  • Naucz mnie jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół
  • Dzieciństwo do poprawki. Uwolnij się od cienia rodziców, energetycznych wampirów

Dodaj do koszyka Matki i córki we współczesnej Polsce

Spis treści

Matki i crki we wspczesnej Polsce eBook -- spis treci

Podzikowania 

Wstp 

I. Pudeko z narzdziami, czyli jak pozna i zrozumie natur relacji midzy kobietami 

Perspektywy i koncepcje badawcze, czyli jak bada relacj matka – córka 

Macierzystwo i córectwo – pojcia, koncepcje i teorie 

Co wiemy o zwizku midzy matk a córk z bada naukowych? 

Krytyczna analiza sposobów opisywania relacji matka – córka 

Dominujcy jzyk psychologii 

Polski kontekst kulturowy – próba refleksji 

Kobieca tosamo w kontekcie relacji matka – córka 

Tosamo jako relacja 

Relacyjny charakter kobiecej tosamoci w perspektywie bada nad kobietami i pci 

Midzygeneracyjny model przemian kobiecej tosamoci 

Sowo o metodologii 

Analiza dyskursu i analiza reprezentacji – wprowadzenie 

II. Dyskursy i reprezentacje oparte na pci: wizerunki relacji matka – córka w polskim kontekcie kulturowym po 1989 

Reprezentacje kulturowe a tosamo pci (gender identity) w relacji matka – córka  

Reprezentacje relacji matka – córka w polskiej kulturze popularnej i sztuce – róda

Analiza wizerunków relacji matka – córka w kulturze popularnej 

W wietle reflektorów – relacja jako spektakl

Przecie ja tylko chc by sob – podobiestwo i rónica 

Ja w twoim wieku – reim pikna i modoci w kontekcie midzypokoleniowym 

Z mam na zakupy – pozycja spoeczna jako ródo wykluczenia 

A moe brakowao ci takiej rozmowy – ciao i seksualno jako tabu

4 pokolenia kobiet – w zamknitym mikrokosmosie relacji

Dekonstrukcja dominujcych dyskursów w sztuce wspóczesnej 

Wianek cierniowy i róa – wadza i rywalizacja 

Genealogia/ginealogia – budowanie kobiecej wspólnoty 

Madonny – nowy jzyk ekspresji kobiecych dowiadcze 

Matki – odzyskiwanie ciaa? 

Reprezentacje relacji w mediach gównego nurtu i w sztuce – podsumowanie 

III. Dowiadczanie codziennoci w relacji matka – córka we wspóczesnej Polsce 

Feministyczne podejcie w badaniach jakociowych i autorefleksja badaczki 

Konstruowanie relacji badaczka – uczestniczki badania 

Jak by matk? Jak by córk? 

Co to znaczy by córk? 

Dowiadczanie córectwa i macierzystwa w perspektywie zmian spoeczno-kulturowych 

Diada matka – córka vs. sie wizi rodzinnych 

Rola ojca w konstruowaniu relacji matka – córka 

Kobieca tosamo i jej przemiany – definicje, dowiadczenia i wzorce 

Ciao i seksualno 

Wadza, praca i relacje pci 

Macierzystwo matek i córek – deklaracje a rzeczywisto 

Wstp

IV. Wnioski 

Reprezentacje kulturowe relacji a dowiadczanie codziennoci przez matki i córki – próba porównania 

Midzygeneracyjny model zmian kobiecej tosamoci w Polsce 

Co dalej? Perspektywy bada nad relacj matka – córka 

Bibliografia 

Indeks nazwisk 

Dodaj do koszyka Matki i córki we współczesnej Polsce

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.