reklama - zainteresowany?

Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy - Sensus


ebook
Autor: Krzysztof Świrek
ISBN: 9788301198862
stron: 352, Format: ebook
Data wydania: 2018-03-30
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 31,20 zł (poprzednio: 39,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-7,80 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: PWN

Teoria ideologii to publikacja, w której dokonano nie tylko świetnej prezentacji sporów dotyczących rozumienia ideologii i ideologiczności, lecz także systematycznie przedstawiono, czym jest ideologia rozumiana nie potocznie (jako zestaw przekonań i opinii), ale technicznie, a więc jako symboliczno-wyobrażeniowy stelaż podmiotowości. Taka jest bowiem właściwa stawka sporu o ideologię, którą to stawkę autor precyzyjnie w swojej książce prezentuje: nie chodzi o słuszność takiego lub innego światopoglądu politycznego bądź zbioru opinii na temat społeczeństwa czy gospodarki, ale o sam mechanizm sprawiający, że jesteśmy podmiotami o określonym sposobie funkcjonowania. Dr hab. Jan Sowa Krzysztof Świrek bada sposób konstrukcji pojęcia ideologii na przecięciu dwóch głównych języków zarówno dwudziestowiecznej, jak i współczesnej myśli humanistycznej: marksizmu i psychoanalizy, a skupia się przy tym na analizie prac Louisa Althussera, Frederica Jamesona i Slavoja Žižka. Materiał teoretyczny nie został jednak pozbawiony odniesień do rzeczywistości społecznej czy politycznej, co sprawia, że po Teorie ideologii powinni sięgnąć nie tylko ci czytelnicy, którym potrzebna jest wiedza akademicka z zakresu nauk politycznych, socjologii czy filozofii, lecz także, a może przede wszystkim ci, którzy odczuwają brak narzędzi interpretacyjnych do rozumienia współczesnego życia społeczno-politycznego oraz jego przemian.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Po końcu ideologii (wprowadzenie)
  • Marksizm jako ideologia totalna
  • Koniec ideologii
  • Ideologie stalinizmu
 • Rozdział 2. Karol Marks i pole krytyki ideologii
  • Sposoby lektury
  • Problematyka ideologii: reprodukcja
  • Problematyka ideologii: reprezentacja
  • Schemat dialektyczny (podsumowanie)
 • Rozdział 3. Interwencja psychoanalizy
  • Zaangażowana prawda
  • Ekonomia, seksualność i droga ortodoksji
  • Drogi analizy
  • Model formalny
  • Użycie psychoanalizy (1): freudo-marksizm
  • Język Lacana
  • Użycie psychoanalizy (2): wymiar etyczny
 • Rozdział 4. Podmiot w strukturze
  • Podmiot jako kategoria ideologiczna (Althusser)
  • Podmiot w procesie dialektycznym (Jameson)
  • Podmiot jako pustka (Žižek)
  • Ideologia pracy
  • Poza racjonalnym aktorem i efektem władzy: zarys teorii podmiotu
  • Luka w strukturze
  • Rejestrowanie polityczności
  • Sytuacja historyczna: późny kapitalizm i jego podwójności
  • Przesilenie: spotkanie determinacji i wolności
 • Rozdział 5. Ten, kto wie, nie wie, jak wiedzieć (zakończenie)
  • Jak wiedzieć?
  • Wiedza zawarta w micie
  • Konsekwencje negatywności
  • Wymknąć się powtórzeniu
  • Punkt zero
 • Bibliografia
 • Summary
 • Przypisy

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.