reklama - zainteresowany?

Techniki negocjacji i wywierania wp - Sensus

Techniki negocjacji i wywierania wp
Autor: Micha
ISBN: 978-83-283-9510-7
stron: 232, Format: 140x208, okładka: mi
Data wydania: 2020-11-24
Ksi─Ögarnia: Sensus

Cena ksi─ů┼╝ki: 34,30 z┼é (poprzednio: 49,00 z┼é)
Oszczędzasz: 30% (-14,70 zł)

Dodaj do koszyka Techniki negocjacji i wywierania wp

Tagi: Rozw

Porozmawiajmy...

Prowadzenie biznesu bez umiej

Dodaj do koszyka Techniki negocjacji i wywierania wp

 

Osoby które kupowały "Techniki negocjacji i wywierania wp", wybierały także:

 • Prawa ludzkiej natury
 • Szef, kt
 • Psychologia w sprzeda
 • Mindf*ck szefa.
 • Strategia marki krok po kroku, czyli jak z marek ma

Dodaj do koszyka Techniki negocjacji i wywierania wp

Spis tre┼Ťci

Techniki negocjacji i wywierania wp│ywu -- spis treÂci

 

Wstŕp, czyli dlaczego warto nauczyŠ siŕ sprawnie negocjowaŠ 7

 

Rozdzia│ 1. Dynamika negocjacji 11

 • Dlaczego nie lubimy negocjowaŠ? 11
 • Strategie negocjacji 17
 • Przebieg negocjacji 25
 • Przygotowanie w negocjacjach 29
 • Si│a w negocjacjach - jak j▒ budowaŠ, jak z niej korzystaŠ? 40
 • Jak radziŠ sobie z emocjami w negocjacjach? 50

Rozdzia│ 2. Zasady, techniki i taktyki negocjacji 63

 • Siedemdziesi▒t zasad i technik negocjacji 63
 • Taktyki negocjacji 96
 • Jak szybko nawi▒zaŠ bli┐sz▒ relacjŕ? 108
 • Jak pokonaŠ pi੠typowych barier negocjacyjnych? 110
 • Jak dokonywaŠ ustŕpstw? 111
 • Jak pokonaŠ impas? 114

Rozdzia│ 3. Jak skutecznie zarz▒dzaŠ konfliktem? 119

 • Style zarz▒dzania konfliktem 125
 • Jakie czynniki wp│ywaj▒ na styl rozwi▒zywania konfliktów? 131
 • Przyst▒piŠ czy odst▒piŠ? 133
 • Eskalacja i deeskalacja konfliktu 136

Rozdzia│ 4. Jŕzyk negocjacji - czyli o tym, co i jak mówiŠ i czego nie mówiŠ 141

 • Jak jŕzyk wp│ywa na proces negocjacji? 141
 • Co warto mówiŠ w trakcie negocjacji? 149
 • Czego nie nale┐y mówiŠ? 160
 • Pytania w negocjacjach 163
 • Mowa cia│a, czyli jak siŕ zachowywaŠ w trakcie negocjacji, co robiŠ, a czego unikaŠ 170
 • Jak rozszyfrowaŠ jŕzyk cia│a drugiej strony? 176
 • Kontrolowanie w│asnej mowy cia│a 182

Rozdzia│ 5. Perswazja, k│amstwo i etyka 185

 • Perswazja 185
 • DwutorowoŠ perswazji 187
 • Jak skutecznie wywieraŠ wp│yw 189
 • Jak zaszczepia siŕ dowoln▒ ideŕ w cudzym umyÂle? 195
 • K│amstwo w negocjacjach - jak je rozpoznawaŠ? 198
 • Na co zatem zwróciŠ uwagŕ, aby nie daŠ siŕ oszukaŠ? 208
 • Etyka w negocjacjach 211

Zako˝czenie 219

Bibliografia 221

Dodaj do koszyka Techniki negocjacji i wywierania wp

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.