reklama - zainteresowany?

Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce - Sensus


ebook
Autor: Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski
ISBN: 9788301198930
stron: 344, Format: ebook
Data wydania: 2018-03-30
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 44,00 zł (poprzednio: 55,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-11,00 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: PWN

Książka wypełnia lukę w polskiej literaturze ekonomicznej na temat istoty, roli i znaczenia przedsiębiorstw państwowych w gospodarce. Publikacja zawiera analizę stanu, celów i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w kilkunastu wybranych, reprezentatywnych krajach świata (m.in. wielkie i znaczące w skali globalnej gospodarki Chiny, Rosja, Indie, Brazylia; mniejsze, szybko rozwijające się gospodarki Indonezja, RPA; gospodarki krajów wysokorozwiniętych Niemcy, Włochy, Norwegia, Stany Zjednoczone). Oddzielny rozdział został poświęcony przedsiębiorstwom państwowym w Polsce ich roli gospodarczej, zasadom funkcjonowania oraz sposobom wypełniania przez państwo praw własności. Co istotne, w książce zidentyfikowane zostały tendencje rozwojowe dotyczące zakresu i roli przedsiębiorstw państwowych we współczesnej, globalnej gospodarce. Publikacja jest cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji państwowej i analityków. Może być również wykorzystywana jako literatura uzupełniająca na wydziałach ekonomicznych w ramach przedmiotów takich jak: polityka gospodarcza, sektor publiczny w gospodarce, rola państwa w gospodarce.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • 1. Przedsiębiorstwa państwowe aspekty historyczne i teoretyczne
  • 1.1. Państwo a działalność gospodarcza rys historyczny
  • 1.2. Państwo-przedsiębiorca i państwo-właściciel w myśli ekonomiczno-społecznej
   • 1.2.1. Daleka historia
   • 1.2.2. Od wczesnych utopii społecznych do fizjokratów
   • 1.2.3. Ekonomia klasyczna
   • 1.2.4. Socjalizm utopijny i ekonomia marksistowska
   • 1.2.5. Ekonomia neoklasyczna i liberalna
   • 1.2.6. Keynesizm
   • 1.2.7. Teoria praw własności
  • 1.3. Współczesne ujęcia roli państwa w gospodarce a funkcja właścicielska
   • 1.3.1. Ujęcie Freda Blocka
   • 1.3.2. Inne wybrane ujęcia
   • 1.3.3. Podsumowanie. Problem optymalnego udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce
  • 1.4. Efektywność przedsiębiorstw państwowych
   • 1.4.1. Wprowadzenie
   • 1.4.2. Problemy metodologiczne
   • 1.4.3. Efektywność przedsiębiorstw państwowych w ujęciu teoretycznym
    • 1.4.3.1. Wielość i różnorodność celów
    • 1.4.3.2. Ograniczona samodzielność decyzyjna
    • 1.4.3.3. Miękkie ograniczenia budżetowe
   • 1.4.4. Prezentacja i analiza badań empirycznych
    • 1.4.4.1. Badania potwierdzające tezę o niższej efektywności przedsiębiorstw państwowych
    • 1.4.4.2. Badania kwestionujące tezę o niższej efektywności przedsiębiorstw państwowych
    • 1.4.4.3. Analizy przeglądowe badań empirycznych
   • 1.4.5. Podsumowanie
 • 2. Przedsiębiorstwa państwowe jako przedmiot badań ekonomicznych ramy analityczne
  • 2.1. Terminologia i definicje przedsiębiorstw państwowych
   • 2.1.1. Zróżnicowanie nazw podmiotów państwowych
   • 2.1.2. Przegląd definicji przedsiębiorstw państwowych
  • 2.2. Wyodrębnienie i zdefiniowanie przedsiębiorstw państwowych
   • 2.2.1. Wprowadzenie
   • 2.2.2. Kryterium kontroli korporacyjnej państwa
   • 2.2.3. Przedsiębiorstwa państwowe a inne podmioty państwowe
   • 2.2.4. Podsumowanie. Definicje stosowane w niniejszej książce
  • 2.3. Kryteria podziału przedsiębiorstw państwowych
  • 2.4. Modele nadzoru właścicielskiego państwa
  • 2.5. Źródła danych do badań nad przedsiębiorstwami państwowymi
   • 2.5.1. Statystyki publiczne poszczególnych krajów
   • 2.5.2. Listy rankingowe największych przedsiębiorstw
   • 2.5.3. Komercyjne bazy przedsiębiorstw
   • 2.5.4. Raporty OECD
  • 2.6. Miary syntetyczne odnoszące się do sektora przedsiębiorstw państwowych
   • 2.6.1. Wskaźnik PMR-PO
   • 2.6.2. Wskaźnik CSS
   • 2.6.3. Wskaźnik IPE
  • 2.7. Wprowadzenie metodyczne do rozdziałów empirycznych (36)
 • 3. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach wysoko rozwiniętych
  • 3.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Niemczech
   • 3.1.1. Geneza i ewolucja
   • 3.1.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 3.1.3. Państwo jako właściciel
   • 3.1.4. Podsumowanie
  • 3.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych we Francji
   • 3.2.1. Geneza i ewolucja
   • 3.2.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 3.2.3. Państwo jako właściciel
   • 3.2.4. Podsumowanie
  • 3.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych we Włoszech
   • 3.3.1. Geneza i ewolucja
   • 3.3.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 3.3.3. Państwo jako właściciel
   • 3.3.4. Podsumowanie
  • 3.4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Norwegii
   • 3.4.1. Geneza i ewolucja
   • 3.4.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 3.4.3. Państwo jako właściciel
   • 3.4.4. Podsumowanie
  • 3.5. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Stanach Zjednoczonych
   • 3.5.1. Geneza i ewolucja
   • 3.5.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 3.5.3. Państwo jako właściciel
   • 3.5.4. Podsumowanie
 • 4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach postsocjalistycznych
  • 4.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Rosji
   • 4.1.1. Geneza i ewolucja
   • 4.1.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 4.1.3. Państwo jako właściciel
   • 4.1.4. Podsumowanie
  • 4.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Chinach
   • 4.2.1. Geneza i ewolucja
   • 4.2.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 4.2.3. Państwo jako właściciel
   • 4.2.4. Podsumowanie
  • 4.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych na Węgrzech
   • 4.3.1. Geneza i ewolucja
   • 4.3.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 4.3.3. Państwo jako właściciel
   • 4.3.4. Podsumowanie
 • 5. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach rozwijających się
  • 5.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Indiach
   • 5.1.1. Geneza i ewolucja
   • 5.1.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 5.1.3. Państwo jako właściciel
   • 5.1.4. Podsumowanie
  • 5.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Brazylii
   • 5.2.1. Geneza i ewolucja
   • 5.2.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 5.2.3. Państwo jako właściciel
   • 5.2.4. Podsumowanie
  • 5.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Indonezji
   • 5.3.1. Geneza i ewolucja
   • 5.3.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 5.3.3. Państwo jako właściciel
   • 5.3.4. Podsumowanie
  • 5.4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Republice Południowej Afryki
   • 5.4.1. Geneza i ewolucja
   • 5.4.2. Dane liczbowe i ich analiza
   • 5.4.3. Państwo jako właściciel
   • 5.4.4. Podsumowanie
 • 6. Przedsiębiorstwa państwowe w Polsce
  • 6.1. Rys historyczny okres II Rzeczpospolitej
   • 6.1.1. Własność państwowa w II Rzeczpospolitej krótki przegląd
   • 6.1.2. Dane liczbowe
   • 6.1.3. Relacje państwoprzedsiębiorstwa państwowe oraz efektywność przedsiębiorstw państwowych
  • 6.2. Rys historyczny okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
   • 6.2.1. Geneza i szczególne cechy socjalistycznych przedsiębiorstw państwowych
   • 6.2.2. Dane liczbowe
   • 6.2.3. Relacje państwoprzedsiębiorstwa państwowe
  • 6.3. Przedsiębiorstwa państwowe w okresie transformacji
   • 6.3.1. Początkowy okres przemian transformacyjnych
   • 6.3.2. Nadzór właścicielski państwa w latach 19962007
   • 6.3.3. Nadzór właścicielski państwa w latach 20082017
   • 6.3.4. Podsumowanie
  • 6.4. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych w Polsce
   • 6.4.1. Przedsiębiorstwa państwowe podlegające kontroli właścicielskiej
   • 6.4.2. Przedsiębiorstwa państwowe podlegające kontroli pozawłaścicielskiej
  • 6.5. Dane liczbowe dotyczące przedsiębiorstw państwowych w Polsce
   • 6.5.1. Dane zbiorcze dotyczące udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce
   • 6.5.2. Dane dotyczące największych polskich przedsiębiorstw
   • 6.5.3. Dane dotyczące spółek notowanych na GPW w Warszawie
   • 6.5.4. Dane wskaźnikowe
  • 6.6. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
   • 6.6.1. Ogólna charakterystyka
   • 6.6.2. Zdefiniowanie szczególnych grup przedsiębiorstw państwowych
   • 6.6.3. Nadzór właścicielski państwa
   • 6.6.4. Podsumowanie i rekomendacje
 • 7. Zakres, znaczenie i kierunki przemian sektora przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach
  • 7.1. Zakres i znaczenie sektora przedsiębiorstw państwowych
   • 7.1.1. Wprowadzenie
   • 7.1.2. Raporty OECD
    • 7.1.2.1. Raporty z lat 2011 oraz 2014
    • 7.1.2.2. Raport z 2013 r.
   • 7.1.3. Badania własne na podstawie listy Fortune Global 500
   • 7.1.4. Inne opracowania
   • 7.1.5. Analiza wskaźników syntetycznych
    • 7.1.5.1. Wskaźnik PMR-PO
    • 7.1.5.2. Wskaźnik CSS
    • 7.1.5.3. Wskaźnik IPE
    • 7.1.5.4. Analiza porównawcza i podsumowanie
  • 7.2. Czynniki wpływające na zmianę roli sektora przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach
   • 7.2.1. Ewolucja układu sił w gospodarce światowej
   • 7.2.2. Wzrastająca rola państw narodowych po kryzysie finansowym
   • 7.2.3. Kwestia surowców energetycznych
   • 7.2.4. Zmiany w sferze zarządzania oraz w nadzorze właścicielskim państwa
    • 7.2.4.1. Zmiany w zarządzaniu
    • 7.2.4.2. Zmiany w nadzorze właścicielskim
 • 8. Próba modelowego ujęcia funkcjonowania sektorów przedsiębiorstw państwowych
  • 8.1. Czynniki różnicujące miejsce, znaczenie i zasady funkcjonowania sektora przedsiębiorstw państwowych w gospodarce
   • 8.1.1. Geneza przedsiębiorstw państwowych
   • 8.1.2. Wielkość (udział) sektora przedsiębiorstw państwowych
   • 8.1.3. Funkcje sektora przedsiębiorstw państwowych w gospodarce
   • 8.1.4. Zasady nadzoru właścicielskiego państwa
   • 8.1.5. Uwagi końcowe
  • 8.2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych kraje rozwinięte
   • 8.2.1. Model anglosaski
   • 8.2.2. Model kontynentalny
   • 8.2.3. Model skandynawski
  • 8.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych kraje postsocjalistyczne
   • 8.3.1. Model środkowoeuropejski
   • 8.3.2. Model rosyjski
   • 8.3.3. Model chiński
  • 8.4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych kraje rozwijające się
   • 8.4.1. Model większościowy
   • 8.4.2. Model mniejszościowy
  • 8.5. Podsumowanie
 • Zakończenie
 • Spis treści w języku angielskim
 • Bibliografia
 • Przypisy

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.