reklama - zainteresowany?

Kształtowanie kapitału społecznego organizacji - Sensus


ebook
Autor: Elżbieta Jędrych, Justyna Berniak-Woźny
ISBN: 9788301198701
stron: 262, Format: ebook
Data wydania: 2018-03-27
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 31,20 zł (poprzednio: 39,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-7,80 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: PWN

Autorki skupiły się na problematyce kapitału społecznego wewnatrz organizacji przyjmując definicję, w której kapitał społeczny rozumiany jest jako całość sieci wartości społecznych i norm determinujących relacje międzyludzkie umożliwiające osiągnięcie efektu współpracy. Fundamentem tej całości jest zaufanie. Autorki podjęły próbę udzielenia odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: - jak kształtowała się koncepcja i zakres pojęciowy kapitału społecznego - jakie funkcje pełni kapitał społeczny wewnątrz organizacji; skąd bierze się zainteresowanie nauk o zarządzaniu tą problematyką - czy są podstawy do tego, aby kapitałem społecznym można było zarządzać w organizacjach - za pomocą jakich instrumentów można kształtować kapitał społeczny w organizacji

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Kształtowanie kapitału społecznego organizacji", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Kształtowanie kapitału społecznego organizacji eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Koncepcja kapitału społecznego ujęcie makroekonomiczne
  • 1.1. Przegląd podejść badawczych dotyczących kapitału społecznego
  • 1.2. Funkcje kapitału społecznego
  • 1.3. Kontrowersje związane z koncepcją kapitału społecznego
  • 1.4. Pomiar kapitału społecznego; jego stan i pomiar w Polsce
 • Rozdział 2. Kapitał społeczny organizacji
  • 2.1. Kapitał społeczny i ludzki jako komponent kapitału intelektualnego organizacji
  • 2.2. Wewnętrzny i zewnętrzy kapitał społeczny organizacji
  • 2.3. Kapitał społeczny oparty na teoriach sieci relacji
 • Rozdział 3. Struktura kapitału społecznego wewnątrz organizacji
  • 3.1. Sieci relacji społecznych
  • 3.2. Zaufanie, normy i wartości w kapitale społecznym
  • 3.3. Pomiar kapitału społecznego organizacji
 • Rozdział 4. Fundamenty zarządzania wewnętrznym kapitałem społecznym organizacji
  • 4.1. Zarządzanie poprzez wartości
  • 4.2. Rola kultury zaufania w zarządzania kapitałem społecznym
  • 4.3. Instrumenty kształtowania postaw zaangażowania pracowników
 • Rozdział 5. Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny w organizacji
  • 5.1. Inwestowanie w rozwój pracowników
  • 5.2. Inwestowanie w procesy zarządzania wiedzą pracowników
  • 5.3. Inwestowanie w nowe technologie w komunikacji między pracownikami
  • 5.4. Inwestowanie w innowacyjne procesy i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym
 • Rozdział 6. Rola Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kształtowaniu kapitału społecznego organizacji
  • 6.1. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i jej funkcje
  • 6.2. Modele Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
  • 6.3. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wobec interesariuszy wewnętrznych narzędzia i dobre praktyki
 • Rozdział 7. Podmioty zarządzania kapitałem społecznym
  • 7.1. Wspólnoty pracowników
  • 7.2. Pracownicy działów personalnych
  • 7.3. Zarząd i kierownicy liniowi
  • 7.4. Podmioty zewnętrzne zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym
 • Bibliografia
 • Spis tabel

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.