reklama - zainteresowany?

Jak by - Sensus

Jak by
mp3
Autor: Przemys
ISBN: 978-83-8322-365-0
stron: 192, Format: mp3
Data wydania: 2022-12-08
Ksi─Ögarnia: Sensus

Cena ksi─ů┼╝ki: 24,50 z┼é (poprzednio: 49,00 z┼é)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka Jak by

Tagi: Komunikacja mi | Prezent Dla Niej | Rozw

Uniwersalny klucz do dobrej rozmowy naprawd

Dodaj do koszyka Jak by

 

Osoby które kupowały "Jak by", wybierały także:

 • Jak wygrywa
 • Liderzy jedz
 • Sztuka wojny. Wydanie III
 • Pe

Dodaj do koszyka Jak by

Spis tre┼Ťci

Jak byŠ zabawnym, a nie Âmiesznym. Przewodnik po dobrej rozmowie w pracy, w domu, w ┐yciu Audiobook -- spis treÂci

Wstŕp, czyli jak byŠ zabawnym i po co

Rozdzia│ 1. Etapy i istota rozmowy

 • Pocz▒tek
 • Žrodek
 • Koniec
 • Cztery wierzchowce konwersacji
 • Na co zwracaŠ uwagŕ, a czego unikaŠ?

Rozdzia│ 2. W co gramy, rozmawiaj▒c, czyli dwa s│owa o psychologii rozmowy

 • Jak wejŠ na g│ŕbszy poziom konwersacji?

Rozdzia│ 3. Zanim zaczniesz

 • Mowa wewnŕtrzna

Rozdzia│ 4. Autoprezentacja

 • D│ugoŠ
 • OkolicznoÂci

Rozdzia│ 5. Small talk: zasady

 • Jak mówiŠ?
 • Jak nie nudziŠ?
 • Jak zacz▒Š small talk?
 • Jak zako˝czyŠ small talk?

Rozdzia│ 6. Big talk, czyli miej cel i plan

 • »ycie zawodowe/biznesowe
 • Plan
 • »ycie towarzyskie i uczuciowe
 • Trudne sytuacje ┐yciowe
 • Wa┐ne zasady
 • Liczba osób uczestnicz▒cych w rozmowie
 • Jak ko˝czyŠ rozmowŕ?
 • Prowadzenie rozmów trudnych

Rozdzia│ 7. Jak argumentowaŠ

 • Fakty
 • Logika
 • Dedukcja i indukcja
 • Sposoby tworzenia argumentów
 • Emocje

Rozdzia│ 8. Jak s│uchaŠ

Rozdzia│ 9. Mowa cia│a na co dzie˝

 • Emocje
 • Przekazywanie stosunku do innych ludzi
 • Autoprezentacja

Rozdzia│ 10. G│os

 • G│oÂnoŠ
 • Barwa i wysokoŠ
 • Tempo
 • Intonacja
 • Akcent wyrazowy i nie tylko
 • Akcent logiczny
 • Emocje w g│osie
 • Ton wypowiedzi

Rozdzia│ 11. O asertywnoÂci

Rozdzia│ 12. Twój typ zachowania a naturalne obawy przed podjŕciem rozmowy

Rozdzia│ 13. Humor w rozmowie

 • Teoria 1: niespójnoŠ
 • Teoria 2: wy┐szoŠ
 • Teoria 3: uwalnianie napiŕcia

Rozdzia│ 14. Narzŕdzia doskonal▒ce humor i b│yskotliwoŠ

 • 1. Wyolbrzymienie
 • 2. Przesada
 • 3. Karykatura
 • 4. Parodia
 • 5. GroteskowoŠ oparta na wyolbrzymianiu
 • 6. Pomniejszanie
 • 7. Niespodzianka
 • 8. Wydobywanie kontrastów
 • 9. Operowanie anachronizmami dotycz▒cymi zwyczajów, pogl▒dów, jŕzyka
 • 10. Eufemizm
 • 11. Przeformu│owanie definicji
 • 12. Gra s│owna
 • 13. Uproszczenie
 • 14. Porównanie
 • 15. NiezgodnoŠ
 • 16. Ironia

Rozdzia│ 15. O dowcipie

Rozdzia│ 16. Jak ┐yŠ: o pisaniu, telefonowaniu i onlinie

 • Pisanie e-maili
 • Telefonowanie
 • Online

Rozdzia│ 17. Sztuka opowieÂci, czyli mów zajmuj▒co

Rozdzia│ 18. O elokwencji i przebijaniu ba˝ki

Rozdzia│ 19. O jŕzyku (jasnoŠ, styl, retoryka)

 • Tempo
 • Stylistyka

Rozdzia│ 20. Savoir vivre - kiedy lepiej siedzieŠ cicho

 • Co robiŠ?

Rozdzia│ 21. O wdziŕku

 • Przechodzenie z tematu na temat
 • Opowiadanie z odbiorc▒ na horyzoncie
 • Takt
 • Jak ŠwiczyŠ?

Zako˝czenie

Podziŕkowania

Dodaj do koszyka Jak by

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.