reklama - zainteresowany?

Biblia polsko-angielska - Sensus

Biblia polsko-angielska
ebook
Autor: autor zbiorowy
ISBN: 978-8-3638-3794-5
stron: 2500, Format: ebook
Data wydania: 2017-07-18
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 13,45 zł (poprzednio: 19,49 zł)
Oszczędzasz: 31% (-6,04 zł)

Dodaj do koszyka Biblia polsko-angielska

Tagi: Języki obce

Dzięki temu szczególnemu wydaniu Biblii będziesz poznawać Pismo Święte jednocześnie ucząc się języka angielskiego. Numer każdego wersetu jest tu aktywnym linkiem, dzięki któremu łatwo przeniesiesz się do tego samego fragmentu w drugiej wersji językowej.

W zależności od poziomu Twojej znajomości języka, możesz albo czytać najpierw tekst angielski, a później przechodzić do tego samego fragmentu w języku polskim, aby upewnić się, czy dobrze go zrozumiałeś, albo zaczynać od tekstu polskiego, a następnie przechodzić do wersji angielskiej i poznawać ten sam fragment w języku obcym.

Mamy nadzieję, że dzięki Biblii polsko-angielskiej Słowo Boże będzie zmieniało Twoje życie, a Twoja znajomość angielskiego będzie wzrastać.

Wykorzystane przekłady Pisma Świętego: Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017), World English Bible (2015).

Dodaj do koszyka Biblia polsko-angielska

 

Osoby które kupowały "Biblia polsko-angielska", wybierały także:

Dodaj do koszyka Biblia polsko-angielska

Spis treści

Biblia polsko-angielska eBook -- spis treści

 • Duchowy kompas
  • Najważniejsze
  • Twoja odpowiedź
  • Kompas życia
 • Stary Testament
  • Księga Rodzaju
  • Księga Wyjścia
  • Księga Kapłańska
  • Księga Liczb
  • Księga Powtórzonego Prawa
  • Księga Jozuego
  • Księga Sędziów
  • Księga Rut
  • I Księga Samuela
  • II Księga Samuela
  • I Księga Królewska
  • II Księga Królewska
  • I Księga Kronik
  • II Księga Kronik
  • Księga Ezdrasza
  • Księga Nehemiasza
  • Księga Estery
  • Księga Hioba
  • Księga Psalmów
  • Księga Przysłów
  • Księga Kaznodziei
  • Pieśń nad Pieśniami
  • Księga Izajasza
  • Księga Jeremiasza
  • Lamentacje
  • Księga Ezechiela
  • Księga Daniela
  • Księga Ozeasza
  • Księga Joela
  • Księga Amosa
  • Księga Abdiasza
  • Księga Jonasza
  • Księga Micheasza
  • Księga Nahuma
  • Księga Habakuka
  • Księga Sofoniasza
  • Księga Aggeusza
  • Księga Zachariasza
  • Księga Malachiasza
 • Nowy Testament
  • Ewangelia Mateusza
  • Ewangelia Marka
  • Ewangelia Łukasza
  • Ewangelia Jana
  • Dzieje Apostolskie
  • List do Rzymian
  • I List do Koryntian
  • II List do Koryntian
  • List do Galacjan
  • List do Efezjan
  • List do Filipian
  • List do Kolosan
  • I List do Tesaloniczan
  • II List do Tesaloniczan
  • I List do Tymoteusza
  • II List do Tymoteusza
  • List do Tytusa
  • List do Filemona
  • List do Hebrajczyków
  • List Jakuba
  • I List Piotra
  • II List Piotra
  • I List Jana
  • II List Jana
  • III List Jana
  • List Judy
  • Objawienie Jana
 • Spiritual Compass
  • The most important thing
  • Your answer
  • Lifes compass
 • The Old Testament
  • Genesis
  • Exodus
  • Leviticus
  • Numbers
  • Deuteronomy
  • Joshua
  • Judges
  • Ruth
  • 1 Samuel
  • 2 Samuel
  • 1 Kings
  • 2 Kings
  • 1 Chronicles
  • 2 Chronicles
  • Ezra
  • Nehemiah
  • Esther
  • Job
  • Psalms
  • Proverbs
  • Ecclesiastes
  • Song of Solomon
  • Isaiah
  • Jeremiah
  • Lamentations
  • Ezekiel
  • Daniel
  • Hosea
  • Joel
  • Amos
  • Obadiah
  • Jonah
  • Micah
  • Nahum
  • Habakkuk
  • Zephaniah
  • Haggai
  • Zechariah
  • Malachi
 • The New Testament
  • Matthew
  • Mark
  • Luke
  • John
  • Acts
  • Romans
  • 1 Corinthians
  • 2 Corinthians
  • Galatians
  • Ephesians
  • Philippians
  • Colossians
  • 1 Thessalonians
  • 2 Thessalonians
  • 1 Timothy
  • 2 Timothy
  • Titus
  • Philemon
  • Hebrews
  • James
  • 1 Peter
  • 2 Peter
  • 1 John
  • 2 John
  • 3 John
  • Jude
  • Revelation

Dodaj do koszyka Biblia polsko-angielska

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.