reklama - zainteresowany?

Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa - Sensus


ebook
Autor: Barbara Dolińska
ISBN: 9788362122912
stron: 300, Format: ebook
Data wydania: 2014-04-17
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 26,08 zł (poprzednio: 31,80 zł)
Oszczędzasz: 18% (-5,72 zł)

Dodaj do koszyka

Czy bezpłodni mężczyźni są mniej sprawni seksualnie?

Czy stanie na głowie może pomóc zajść w ciążę?

Czy przyczyną niepłodności są blokady psychiczne?

Czy adopcja dziecka ma uzdrawiający wpływ na parę?

Barbara Dolińska w swojej książce mierzy się również z takimi mitami na temat bezdzietności, które z pewnością nie ułatwiają życia ludziom starającym się o dziecko. Autorka pokazuje przy tym społeczne spostrzeganie bezdzietności, która okazuje się mocno uwikłana w realia zarówno kulturowe oraz religijne, jak i ekonomiczne.

Śledząc doniesienia medialne na temat bezdzietności, można odnieść wrażenie, że istnieją tylko dwa niezależne od siebie i wzajemnie się wykluczające sposoby jej doświadczania. Jeden z nich polega na bezdzietności z wyboru, utożsamianej z postawą wykluczającą posiadanie dzieci, traktowanych jako zbędny balast i przeszkoda w korzystaniu z przyjemności życia. Drugi - na desperackiej walce o dziecko, którego mimo usiłowań nie można mieć. Tym samym bezdzietność jest utożsamiana albo ze strategią życiową DINK (double income no kids), albo ze stosowaniem procedury pozaustrojowej po tym, jak inne metody leczenia okazały się nieskuteczne. Jednakże obie te sytuacje ilustrują skrajności w doświadczaniu braku potomstwa stanowią dwa krańce kontinuum bezdzietności.

Książka dr Barbary Dolińskiej pt. Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa jest pracą wyjątkową. Przedstawia ona bowiem problem bezdzietności nie tylko w sposób całościowy, rzetelny, ale również, o co wcale nie jest łatwo, bardzo interesujący.

Prof. Alicja Kuczyńska

Barbara Dolińska - jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doktorem nauk medycznych z dziedziny medycyny i psychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychopatologię, konsekwencje przeżywania kataklizmów i katastrof w wymiarze społecznym i personalnym, pozafarmakologiczne wyznaczniki skuteczności leczenia oraz psychologię prokreacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezdzietności i jej percepcji społecznej. Autorka książki Placebo. Dlaczego działa coś, co nie działa? (2011).

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 •     WSTĘP     
 • Rozdział 1 BEZDZIETNOŚĆ
  •     1.1      WPROWADZENIE
  •     1.2      PLANOWANA BEZDZIETNOŚĆ WIEDZA POTOCZNA
  •     1.3      SPOŁECZNA PERCEPCJA PLANOWANEJ BEZDZIETNOŚCI
  •     1.4      PLANOWANA BEZDZIETNOŚĆ NIESPEŁNIENIE PRAGNIEŃ CZY ŚWIADOMA DECYZJA?
  •     1.5      PODSUMOWANIE
 • Rozdział 2 NIEPLANOWANA BEZDZIETNOŚĆ
  •     2.1      WPROWADZENIE
  •     2.2      NIEPLANOWANA BEZDZIETNOŚĆ WIEDZA POTOCZNA
   • 2.2.1 MITY NA TEMAT NIEPŁODNOŚCI
   • 2.2.2 PSYCHOGENNE PRZYCZYNY NIEPLANOWANEJ BEZDZIETNOŚCI BLOKADA PSYCHICZNA I UZDRAWIAJĄCY WPŁYW ADOPCJI
   • 2.2.3 CZYNNIKI RYZYKA NIEPLANOWANEJ BEZDZIETNOŚCI POWSZECHNE PRZEKONANIA
  •     2.3      NIEPLANOWANA BEZDZIETNOŚĆ W ŚWIETLE BADAŃ
   • 2.3.1 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEJASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘTEGO KRYTERIUM
   • 2.3.2 PRZYCZYNY NIEPLANOWANEJ BEZDZIETNOŚCI KONTROWERSJE WOKÓŁ GENEZY PSYCHOGENNEJ
   • 2.3.3 CZYNNIKI RYZYKA NIEPLANOWANEJ BEZDZIETNOŚCI
    • 2.3.3.1 WIEK
    • 2.3.3.2 NIKOTYNIZM
    • 2.3.3.3 CIĘŻAR CIAŁA
    • 2.3.3.4 STRES
    • 2.3.3.5 KOFEINA I ALKOHOL
    • 2.3.3.6 CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
   • 2.3.4 PŁODNOŚĆ A CZYNNIKI RYZYKA WĄTPLIWOŚCI I KONTROWERSJE
  •     2.4      PODSUMOWANIE
 • Rozdział 3 SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA WYMUSZONEJ BEZDZIETNOŚCI
  •     3.1      WPROWADZENIE
  •     3.2      CZY WYMUSZONA BEZDZIETNOŚĆ ZDARZA SIĘ CZĘŚCIEJ W REGIONACH UPRZEMYSŁOWIONYCH?
  •     3.3      GEOGRAFIA WYMUSZONEJ BEZDZIETNOŚCI
  •     3.4      KONSEKWENCJE BYCIA BEZDZIETNYM W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA
  •     3.5      BEZDZIETNOŚĆ W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
   • 3.5.1 DOŚWIADCZANIE BEZDZIETNOŚCI W KRAJACH AFRYKAŃSKICH
   • 3.5.2 DOŚWIADCZANIE BEZDZIETNOŚCI NA BLISKIM WSCHODZIE
   • 3.5.3 DOŚWIADCZANIE BEZDZIETNOŚCI W AZJI
   • 3.5.4 DOŚWIADCZANIE BEZDZIETNOŚCI W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
  •     3.6      ODMIENNOŚĆ DOŚWIADCZANIA BEZDZIETNOŚCI W RÓŻNYCH REGIONACH ŚWIATA MOŻLIWE WYJAŚNIENIA
  •     3.7      RÓŻNICE W DOŚWIADCZANIU BEZDZIETNOŚCI W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ I ROZWINIĘTYCH
  •     3.8      DOŚWIADCZANIE BEZDZIETNOŚCI W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ I ROZWINIĘTYCH PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA
  •     3.9      PODSUMOWANIE
 • Rozdział 4 BEZDZIETNOŚĆ W POLSCE
  •     4.1      WPROWADZENIE
  •     4.2      PRZYCZYNY I SPOŁECZNA PERCEPCJA BEZDZIETNOŚCI
  •     4.3      DOŚWIADCZANIE NIEPŁODNOŚCI
  •     4.4      PODSUMOWANIE
 •     BIBLIOGRAFIA     
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.